Pity IPS

PITy IPS

Pobierz najnowszą wersję

Wersja: 2.2024.11.1 z dnia: 16-05-24 (pobierz)

 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Zmiana w module za 2022 r.: w PIT-CFC w wysyłce do systemu e-Deklaracje poprawiono przesyłanie zaznaczenia kwadratów nr 2-5 w poz. 33.

Wersja: 2.2024.10.22 z dnia: 19-04-24 (pobierz)

 • Na DSF-1 poprawienie błędu z usunięciem kwot w poz. 21b i 21d w przypadku wybrania "Tak" w poz. 21a i jednocześnie samodzielnego wpisania kwot.

Wersja: 2.2024.10.21 z dnia: 18-04-24 (pobierz)

 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Poprawiono odświeżanie obliczeń na PIT-36, PIT-36S i PIT-37 w poz. "Podatek należny" dla przypadku gdy załączono JEDNOCZEŚNIE załączniki PIT/O i przelew podatkowy a rozliczenie nie było wysłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje ani nie było drukowane. Zalecane jest otwarcie zapisanych rozliczeń z ww. formularzami i weryfikacja czy nie wystąpi komunikat informujący o wartości niezgodnej z obliczoną - dotyczy modułu za 2023 r. i za 2022 r. dla ww. rozliczeń sporządzonych na wersjach programu od wersji 2.2024.3.1 z dnia 28.12.2023 r.

Wersja: 2.2024.10.20 z dnia: 11-04-24

 • Przyśpieszenie wydruku zaawansowanego.
 • Poprawienie odczytu zapisanych w zeznaniach kwot i procentów gdy w ustawieniach regionalnych Windows ustawiony jest znak dziesiętny jako kropka (nie przecinek).
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.10.19 z dnia: 03-04-24

 • Usunięcie błędu z wersji 2.2024.10.17 uniemożliwiającego otwarcie części wysłanych formularzy.
 • W wydruku uproszczonym poprawienie drukowania pól wieloliniowych gdy szerokość lub wysokość tekstu jest większa od pola.

Wersja: 2.2024.10.16 z dnia: 27-03-24

 • Konieczna aktualizacja do tej wersji w przypadku posiadania wersji 2.2024.10.15 z 25.03.2024r. z powodu zamykania się programu po edycji niektórych pól w formularzach i przez to traceniu wprowadzonych danych w edytowanym zestawie.
 • W wydruku uproszczonym przyśpieszono ok. 10 razy tworzenie wydruków i pliku PDF, uzyskano mniejszą wielkość plików PDF oraz lepszą jakość.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Dla załącznika PIT/CFI dodano import danych z lat poprzednich,
 • Dostosowanie e-wysyłki DSF-1 do nowego schematu,
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.10.14 z dnia: 09-03-24

 • Poprawienie błędu w wydruku zaawansowanym.
 • Poprawienie działania wydruku uproszczonego.
 • Dodanie możliwości sortowania kolumn w wyborze podatnika.
 • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 do nowego schematu.
 • Poprawienie mechanizmu importu kwot z zeszłorocznego PIT/D.

Wersja: 2.2024.10.10 z dnia: 26-02-24

 • Usunięcie błędu "Stack overflow" występującego po wybraniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego "Certum" i uniemożliwiającego podpisanie danych e-wysyłki.
 • Kilka usprawnień m.in. dodanie autopodpowiedzi w polach na zakładce podsumowanie.

Wersja: 2.2024.10.9 z dnia: 23-02-24

 • Dla bazy MS-SQL usunięcie błędu wprowadzonego w wersji 2.2024.10.8 z dnia 22.02.2024, który pojawiał się po otwarciu wyboru podatnika.

Wersja: 2.2024.10.8 z dnia: 22-02-24

 • Przy imporcie z PIT-RB/PIT-RBS dodano raport z importu w zakresie kwoty pozostającej do odliczenia w latach następnych,
 • Jak w PIT-28 w poz. 157a użytkownik programu niepotrzebnie wpisywał kwotę to program korygował wynik w poz. 157 do "0,00" - teraz koryguje do postaci pustego pola,
 • W PIT-28 w poz. 235 pod "więcej >" usunięto "Uwaga: ...",
 • Na PIT-28 w ramkach pod polami 22.2 i 24.2 poprawiono nazwy ulg,
 • Udoskonalenie okna komunikatów i błędów,
 • Poprawienie stabilności programu i różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.10.2 z dnia: 14-02-24

 • Poprawienie importu danych z programu TaxPro,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Poprawka (dotycząca programu bez wpisanego numeru licencji) związana z usunięciem przez użytkownika proponowanego numeru KRS OPP lub/i podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.10.1 z dnia: 05-02-24

 • Dodano PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano PIT-R jako załącznik do PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
 • Na PIT-36S poprawiono warunki wyświetlania komunikatu "Wykazano należne zaliczki podatnika w poz. 90, a nie podano kwoty w poz. 24." (komunikat nie znikał jak wypełniono poz. 24),
 • W e-wysyłce dla PIT-37 poprawiono warunki dołączenia ORD-ZU (przy zaznaczonym przełączniku nr 1 w poz. 8 na PIT-37 i dołączonym ORD-ZU, blokowana była możliwość wysłania rozliczenia).

Wersja: 2.2024.9.1 z dnia: 01-02-24

 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.8.1 z dnia: 31-01-24

 • Dodano PIT/D jako załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
 • Wersja finalna PIT/CFI jako załącznik do PIT-CFC,
 • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika",
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.7.1 z dnia: 26-01-24

 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.6.1 z dnia: 25-01-24

 • Dodano PIT-36 (z e-wysyłką) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/O (wersja testowa), PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • PIT-36S (wersja finalna),
 • PIT-37 (wersja finalna),
 • Na PIT/O dodano podpola 35f1-35g2 i 36f1-36g2 dotyczące ulgi na zabytki na zasadzie praw nabytych,
 • W PIT-36L poprawiono przeliczanie poz. 80 dla przypadku gdy wypełniono PIT-36L a następnie dołączono PIT/O (w wersji testowej) i wpisano kwotę w poz. 29a na PIT/O,
 • Dodano SSE-R jako załącznik do PIT-36S,
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36 i PIT-37,
 • Dodano broszury do załączników PIT/O i PIT/D,
 • Rozbudowano dodatkowe opracowania dla PIT-28, PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o PDoF,
 • Na NIP-7 w tytule formularza usunięto pole skreśleń na tekście "OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM",
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2024.5.1 z dnia: 11-01-24

 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39,
 • Zaktualizowano tablicę wyboru gmin,
 • W menu Pomoc dodano "Ulga dla młodych i ulga abolicyjna",
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Wersja: 2.2024.4.1 z dnia: 04-01-24

 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-37, PIT-36L i PIT-28,
 • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Dodano SSE/A i SSE-R/A jako załączniki do PIT-36S,
 • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika",
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36S, PIT-OP, PIT-DZ, PIT-CFC,
 • Dodano broszurę do zeznania PIT-38,
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2023".

Wersja: 2.2024.3.1 z dnia: 28-12-23

 • Dodano PIT-37 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT-36S (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
 • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
 • Wersja finalna PIT/SE jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Wersja finalna PIT/ZG jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą",
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • Dla bazy SQLite poprawiono odszukiwanie (bez względu na wielkość polskich znaków) zapisanych rozliczeń oraz podatników.

Wersja: 2.2024.2.1 z dnia: 15-12-23

 • Dodano PIT-28/B jako załącznik do PIT-28 i PIT-28S,
 • PIT-28 (wersja finalna),
 • PIT-28S (wersja finalna),
 • PIT-36LS (wersja finalna),
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-CSR/PIT-CSRS,
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-RB/PIT-RBS,
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko",
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem",
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki".
 • Poprawienie wyboru kwoty autoryzującej w zależności od roku, w którym jest wysyłane zeznanie.

Wersja: 2.2024.1.2 z dnia: 07-12-23

 • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2023 rok.
 • Obecnie dostępne
  • PIT-36L z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-38 z załącznikami,
  • PIT-39 z załącznikami,
  • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
  • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami,
  • PIT-DZ z załącznikami,
  • DSF-1 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • APA-P z załącznikami,
  • PIT-CFC z PIT/CFI (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-OP z załącznikiem,
  • PIT-28 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-28S (wersja testowa) z ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-36LS (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.

Wersja: 2.2023.20.2 z dnia: 31-07-23

 • Usunięcie błędu odczytu rozliczeń z lat 2017..2019 powstałego w wersji 2.2023.20.1.

Wersja: 2.2023.20.1 z dnia: 13-07-23

 • Rozbudowano obliczenia w poz. 39-40 na PIT/O dla przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (dodano możliwość automatycznego podziału wspólnej kwoty wydatków w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej).
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Wersja: 2.2023.19.2 z dnia: 25-05-23

 • W PIT/O do poz. 37-42 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • W PIT/O do poz. z części E rozbudowano pomoc kontekstową o dodatkowe opracowanie na temat ulgi na rodzin 4+.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.

Wersja: 2.2023.19.1 z dnia: 18-05-23

 • Na prośbę użytkowników dodano PIT-11(29) w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT-39 dodano opcję wyłączania tła na str. 1 przy wydruku.
 • Na zakładce "Podsumowanie" dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 429a na PIT-36 przy zmianie rozliczenia z małżonków osobno (w przypadku gdy PIT-37 był utworzony dla podatnika a PIT-36 dla małżonka) na małżonków razem.
 • Dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 55a / 56a na PIT/O przy zmianie z rozliczenia małżonków osobno na razem.
 • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 i PIT-CFC do nowych schematów.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2023.18.1 z dnia: 22-04-23

 • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika".
 • W PIT/O do poz. 11-36, 43-45, 48-54 i 57-59 oraz do poz. z części D i E dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Dodano dodatkowe opracowanie dotyczące ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostępne jako pomoc kontekstowa do odpowiednich pól na PIT-36 i PIT-37.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2023.17.1 z dnia: 31-03-23

 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT-37 w części C i na PIT-36L w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko".
 • Dodano dodatkowe opracowania do PIT-28 i PIT-28S.

Wersja: 2.2023.16.1 z dnia: 24-03-23

 • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
 • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
 • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2023.15.5 z dnia: 16-03-23

 • Dodanie opcji "Rozliczenie \ Asystent danych PIT \ konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36".

Wersja: 2.2023.15.3 z dnia: 03-03-23

 • Usunięcie błędu "Access..." mogącego występować w różnych momentach w czasie użytkowania wersji 2.2023.15.1.

Wersja: 2.2023.15.2 z dnia: 03-03-23

 • Na prośbę użytkowników rozbudowano funkcjonalność programu w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy, tj. na PIT/B i PIT/ZG dodano podpola na przychody zwolnione jedynie w celu przenoszenia ich na zeznania główne PIT-36L i PIT-36 (przychodów zwolnionych krajowych i zagranicznych z metodą odliczenia proporcjonalnego nie wykazuje się w załącznikach) oraz w części na przychody zwolnione na PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 dodano podpola "z tego:".
 • W menu Pomoc dodano "PIT/B a przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy".
 • W PIT/O do poz. 55 i 56 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
 • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2023.14.2 z dnia: 15-02-23

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-CFC.

Wersja: 2.2023.13.1 z dnia: 13-02-23

 • Dodano PIT/D i PIT-2K do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-28.
 • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika".
 • Na PIT-28/B dodano przełączniki "Ignoruj udział procentowy" w poz. 30-47 w części C.1 i C.2.
 • Na PIT-37 w poz. 140 i 141 dodano przełączniki 140b.1 i 141b.1.
 • Na PIT-36 w poz. 424 i 425 dodano przełączniki 424b.1 i 425b.1.
 • Dla PIT/ZG w dodatkowych opracowaniach dla poz. 8-10 dodano wyjaśnienie w zakresie "PIT/ZG a przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy".
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2023.12.1 z dnia: 06-02-23

 • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36.
 • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36S.
 • Na PIT/B w poz. 7, poz. 15 w części C.1 i poz. 15 w części C.2 dodano "więcej >" z wyjaśnieniami ("UWAGA ...") oraz analogicznie rozbudowano "Dodatkowe informacje" dostępne jako pomoc kontekstowa do pól.

Wersja: 2.2023.11.1 z dnia: 02-02-23

 • Dodano DSF-1 z e-wysyłką i załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Zmodyfikowano opis podpola 28c i 33b na PIT-36L i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tych podpól (w nawiązaniu do broszury).
 • Zmodyfikowano opis podpola 20c na PIT-36LS i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tego podpola (w nawiązaniu do broszury).

Wersja: 2.2023.10.1 z dnia: 31-01-23

 • Dodano PIT-28S z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 oraz do załącznika PIT/D.
 • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika".
 • W menu "Rozliczenie" dodano opcję "Wydruk zestawienia rozliczeń".

Wersja: 2.2023.8.1 z dnia: 24-01-23

 • Dodano PIT-28 z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Dodano broszury do zeznania PIT-37 oraz do załącznika PIT/O.

Wersja: 2.2023.9.1 z dnia: 24-01-23

 • Dodano PIT-36LS (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.

Wersja: 2.2023.7.1 z dnia: 20-01-23

 • Dodano PIT-36L (z e-wysyłką).

Wersja: 2.2023.6.1 z dnia: 19-01-23

 • Dodano e-wysyłkę dla PIT-RB/RBS.
 • W ustawieniach programu (Rozliczenie / Ustawienia programu / Ogólne) dodano przełącznik "Pokazuj domyślnie komunikaty z błędami oraz informacjami na rozliczeniu". Ustawienie włącza lub wyłącza przełącznik "Pokazuj wszystkie" w nowo otwartym rozliczeniu.

Wersja: 2.2023.5.1 z dnia: 17-01-23

 • Dodano PIT/O dla PIT-37, PIT-36, PIT-36S. Aktualna wersja programu nie umożliwia podziału wspólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej.

Wersja: 2.2023.4.1 z dnia: 12-01-23

 • Dodano PIT-36S (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
 • W PIT-36 usunięto nadmiarowy komunikat do poz. 228, 229 informujący o skorygowaniu kwoty do wysokości 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczył sporadycznych przypadków.

Wersja: 2.2023.3.1 z dnia: 07-01-23

 • Dodano PIT-36 (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.

Wersja: 2.2023.2.1 z dnia: 02-01-23

 • Dodano PIT-37 z e-wysyłką i z załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.

Wersja: 2.2023.1.1 z dnia: 30-12-22

 • Dodano PIT-CFC z załącznikami
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki"
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą"
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2022"

Wersja: 2.2023.1.2 z dnia: 30-12-22

 • Dodano PIT-CFC z załącznikami
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki"
 • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą"
 • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2022"

Wersja: 2.2023.0.1 z dnia: 27-12-22

 • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2022 rok. Obecnie dostępne
  • PIT-38 z załącznikami,
  • PIT-39 z załącznikami,
  • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
  • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-DZ z załącznikami (z e-wysyłką),
  • APA-P z załącznikami (z e-wysyłką),
  • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
  • PIT-OP z załącznikami.

Wersja: 2.2022.21.8 z dnia: 06-05-22

 • Dodanie komunikatu o wydłużeniu terminu dotyczącego możliwości przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP po okresie rozliczeniowym w związku z nieodwołaniem do końca marca 2022 roku stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz rozbudowa podstawy prawnej dostępnej jako pomoc kontekstowa do poszczególnych pól na te dane.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2022.21.7 z dnia: 29-04-22

 • Zaktualizowano listę uprawnionych OPP.

Wersja: 2.2022.21.6 z dnia: 27-04-22

 • Drobne usprawnienia.

Wersja: 2.2022.21.5 z dnia: 21-04-22

 • Przywrócenie poprawnego wpisywania, obliczania i zapamiętywania działań matemetycznych w sumatorze kwot.

Wersja: 2.2022.21.3 z dnia: 14-04-22

 • Przy tworzeniu nowego rozliczenia na podstawie zeszłego roku usunięto import kwot z "Podział kwot odliczeń z PIT-ów od płatnika dla podatnika" (tj. gdy na rozliczeniu za 2020 r. dane były wprowadzane przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-11 i PIT-40A/11A).
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących wydatków rehabilitacyjnych.
 • W pozycjach sumatora dodano uwzględnianie kwot wprowadzanych ze spacjami.
 • W pozycjach sumatora poprawiono uwzględnianie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z PIT-11 i PIT-40A/11A w przypadku dopisywania kolejnych kwot składek bezpośrednio w sumatorze.

Wersja: 2.2022.21.2 z dnia: 31-03-22

 • W DSF-1 usunięto automatyczne wstawianie roku do poz. 3 - błąd powstał na wersji 2.2022.21.1 programu z 29.03.2022 r.

Wersja: 2.2022.21.1 z dnia: 29-03-22

 • Uwaga: poprawiono e-wysyłkę PIT-36 z kilkoma PIT/B (przy e-wysyłce PIT-36 z kilkoma PIT/B program w pliku XML nie wykazywał kwot z części B z pierwszego PIT/B). Zeznania PIT-36 z kilkoma PIT/B (gdy wypełniono część B) należy wysłać ponownie jako korekty.
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-36L.
 • Na PIT/SE w poz. 36 dodano ograniczenie do limitu wynikające z opisu przed tą pozycją.
 • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących: darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, darowizn na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, darowizn na cele kształcenia zawodowego, darowizn na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, darowizn w formie tabletów i laptopów, darowizn wynikających z odrębnych ustaw, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wpłat na IKZE, innych ulg odliczanych od dochodu (przychodu), ulgi uczniowskiej, składek na ubezpieczenia społeczne dot. umowy aktywizacyjnej, ulgi na dzieci i innych ulg odliczanych od podatku.
 • Import do PIT-38: dodano informację o kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w 2020 r.
 • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw np. na "rysunkach" formularzy.
 • Rozbudowana pomoc kontekstową (podstawę prawną) do PIT-36, PIT-37.
 • W tablicach wyboru w polach na walutę, w której prowadzony jest rachunek, dodano sortowanie wg najczęściej wybieranych.

Wersja: 2.2022.20.1 z dnia: 16-03-22

 • Dodanie e-wysyłki PIT-36S.

Wersja: 2.2022.19.4 z dnia: 12-03-22

 • W oknie e-wysyłki "Wysyłanie zeznania" dodano informację o możliwości wpisania kwoty weryfikacyjnej z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • W imporcie z Excela poprawiono pobieranie wartości niektórych podpól.

Wersja: 2.2022.19.2 z dnia: 10-03-22

 • Dodano PIT-11 (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Na PIT/O do poz. 49 i 50 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji (dotyczącą tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rozliczenia małżonków razem na PIT/O w poz. 49 i 50 zaktualizowano warunki wyświetlania komunikatów (dot. przypadków gdy tylko jedno z małżonków korzysta z odliczenia tzw. "ulgi na powrót").
 • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej załączników do PIT-28 (np. PIT-28/B).
 • Do listy kwot autoryzujących e-wysyłkę dodano możliwość pobierania także kwot z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
 • Dla PIT/O i PIT/D poprawiono przejście do broszur informacyjnych dostępnych na stronie https://taxopedia.pl/

Wersja: 2.2022.18.5 z dnia: 01-03-22

 • Dodano informację dotyczącą "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-28 (np. załączenie "zerowego" PIT-28/B) lub "zerowych" PIT-36L i możliwości rozliczenia się jako os. samotnie wychowująca dziecko lub razem małżonków, przy spełnieniu pozostałych warunków dla danego rodzaju rozliczenia.

Wersja: 2.2022.18.3 z dnia: 24-02-22

 • UWAGA! Poprawiony błąd w tworzeniu danych zeznań wysyłanych do systemu e-Deklaracje, które zostały wypełnione przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R. Polegał on na pomijaniu danych naniesionych na tych formularzach (np. kwota przychodu). Dane pól wynikowych (np. dochód, podatek) były poprawne. Najlepiej wysłać zeznanie ponownie jako korektę aby podatnik uniknął ew. wezwania do urzędu skarbowego.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36, PIT-36S i PIT-36LS.
 • Poprawienie importu z Excela formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Na PIT-36 i PIT-37 dodano zabezpieczenie w postaci komunikatu w sytuacji gdy podatnik na PIT-36 lub PIT-37 zmieni zaznaczenie w poz.6 (wybór sposobu opodatkowania) niezgodnie z rodzajem rozliczenia wybranym w programie.

Wersja: 2.2022.18.1 z dnia: 22-02-22

 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-36 i PIT-37.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36LS i PIT-39.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-37.
 • Na podglądzie wydruku uproszczonym poprawiono ułożenie poziomych stron (str. 2 na PIT-28).

Wersja: 2.2022.17.2 z dnia: 21-02-22

 • Poprawa wydruku uproszczonego.

Wersja: 2.2022.17.1 z dnia: 19-02-22

 • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-28.
 • W wydruku uproszczonym poprawiono wydruk 2 strony (poziomej) PIT-28.
 • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38 oraz do załączników PIT/O i PIT/D.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-28/B i PIT/WZ.

Wersja: 2.2022.16.1 z dnia: 16-02-22

 • Dodano SSE-R, SSE/A, SSE-R/A do: PIT-36 i PIT-36S.

Wersja: 2.2022.15.1 z dnia: 15-02-22

 • Dodano PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano PIT-R (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano broszurę do PIT-37.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na formularzu PIT-28S.

Wersja: 2.2022.13.1 z dnia: 12-02-22

 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36.
 • Poprawienie przywracania okien programu z paska zadań.
 • Kilka innych poprawek.

Wersja: 2.2022.14.3 z dnia: 12-02-22

 • Dodano PIT/Z do: PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Zaktualizowano treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano opracowania "Kto może rozliczyć dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?" i "Kto może rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem?".
 • Na PIT/O dodano podpola 27t i 28t.
 • Na PIT/O rozbudowano opisy pod "więcej >" i pod "dodatkowe warunki >" w okienkach z podpolami w poz. 27 i 28.
 • Na PIT/O rozbudowano opis pod "więcej >" w okienkach z podpolami w poz. 47 i 48.

Wersja: 2.2022.12.1 z dnia: 09-02-22

 • Dodano PIT-28S z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, UPO i e-wysyłką.
 • Usunięcie zbędnie pojawiającego się komunikatu dotyczącego wypełnienia celu szczegółowego 1% w przypadku wystąpienia podatku należnego / ryczałtu należnego w wysokości "0" zł.
 • Usunięcie błędu "runtime error 216" występującego czasami podczas zamykania programu.

Wersja: 2.2022.11.1 z dnia: 08-02-22

 • Dla sposobów rozliczenia "Osoby samotnie wychowującej dziecko", "Małżonków razem", "Małżonków osobno" dodano PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.

Wersja: 2.2022.10.2 z dnia: 07-02-22

 • W PIT-28 w poz. 184 poprawiono pilnowanie limitu pięciokrotności stawek wynikających z art. 17 ustawy o ryczałcie.

Wersja: 2.2022.10.1 z dnia: 05-02-22

 • Dodano PIT/O do PIT-36.

Wersja: 2.2022.9.1 z dnia: 04-02-22

 • Dodano PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/M, (PIT/O w opracowaniu), PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
 • Na PIT-36L w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • Na PIT-36LS w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
 • W menu Pomoc / Akty prawne / O unikaniu podwójnego opodatkowania: dodano przejście do wykazu umów na stronie https://taxopedia.pl/.
 • W PIT/O załączonym do PIT-37 w części E poz. 8 poprawiono wyświetlanie komunikatów pojawiających się dla rozliczenia innego niż rozliczenie małżonków razem.
 • Zaktualizowano pobieranie kwoty autoryzującej przy e-wysyłce dla modułów starszych niż za 2021 rok.

Wersja: 2.2022.8.1 z dnia: 03-02-22

 • Dodano z poziomu zakładki "Indywidualnie" PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
 • Dodano PIT-CFC z załącznikami PIT/CFI, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO z e-wysyłką.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano wykaz umów/konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych aktów prawnych (w przygotowaniu jest przejście z programu z poziomu menu Pomoc).

Wersja: 2.2022.6.2 z dnia: 02-02-22

 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).

Wersja: 2.2022.7.1 z dnia: 02-02-22

 • Dodano Przelew podatkowy (1 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano Przelew podatkowy (1x2 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36L.
 • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano tabelę umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych (także przejście z programu z poziomu menu Pomoc) i tabelę z rozporządzeniami dotyczącymi zaniechań opodatkowania.
 • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).

Wersja: 2.2022.6.1 z dnia: 29-01-22

 • Dodano PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.

Wersja: 2.2022.5.1 z dnia: 26-01-22

 • Dodano PIT-37 z załącznikami PIT/O, ORD-ZU, UPO oraz e-wysyłką.
 • Dla PIT-36L dodano załącznik PIT/BR.
 • Dodano PIT-40A/11A (jako formularz otrzymany od płatnika).
 • Dodano OLDCT.
 • Dodano e-wysyłkę do APA-P.

Wersja: 2.2022.4.6 z dnia: 22-01-22

 • Dodanie e-wysyłki do PIT-36L.
 • Poprawienie pozycji wypełnień i wyglądu czcionek na wydruku do PDF.

Wersja: 2.2022.4.5 z dnia: 21-01-22

 • Poprawienie obsługi licencji za poprzednie lata rozliczeń.
 • Dodanie e-wysyłki PIT-OP.

Wersja: 2.2022.4.3 z dnia: 20-01-22

 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.

Wersja: 2.2022.4.4 z dnia: 20-01-22

 • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
 • Usunięcie błędów wyświetlania listy zapisanych rozliczeń (i innych elementów) przy niestandardowych ustawieniach ekranu Windows (np. "duży kontrast").

Wersja: 2.2022.4.1 z dnia: 19-01-22

 • Dla PIT-38 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-39 dodano załącznik PIT/ZG
 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O, PIT/NZI
 • Dodano APA-P oraz APA-P zał.
 • Dodano PIT-8C (jako formularz otrzymany od płatnika)
 • Dodano e-wysyłkę do DSF-1

Wersja: 2.2022.3.1 z dnia: 13-01-22

 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)

Wersja: 2.2022.2.1 z dnia: 10-01-22

 • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A

Wersja: 2.2022.1.152 z dnia: 05-01-22

 • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.
 • Program zawiera
  • PIT-16A z załącznikami,
  • PIT-19A z załącznikami,
  • PIT-OP,
  • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
  • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
  • DSF-1,
  • ZAP-3 (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).

Wersja: 2.2020.24.7 z dnia: 29-04-21

 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw w broszurach do PIT/O, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S.
 • Na PIT-36S dodano komunikat do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i dałączenia PIT/WZ.
 • Dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji na PIT/O do poz. 19-22 i w części D do poz. 4-5.
 • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników dla PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS do 300 szt.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2020.24.4 z dnia: 22-04-21

 • Na PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS dodano komunikaty do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i załączenia PIT/WZ.
 • Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych.
 • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pożytku Publicznego według najnowszego wykazu.

Wersja: 2.2020.24.1 z dnia: 15-04-21

 • UWAGA: od dnia 15.04.2021 r. wpłaty z tytułu DSF-1 realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 14.04.2021 r. poz. 690) - dostosowaliśmy przelew podatkowy dołączany do DSF-1 do tych przepisów.

Wersja: 2.2020.23.8 z dnia: 12-04-21

 • Rozbudowano pomoc kontekstową do niektórych pól formularza PIT/O dodając opracowania "Dodatkowe informacje".
 • Różne usprawnienia, np. zapamiętywanie ustawień 2 strony obok siebie, działanie klawiszy Home i End.
 • Poprawka w dołączaniu rozliczenia małżonka do rozliczenia podatnika (dodanie przeliczania zestawu w przypadku gdy jest w zestawie PIT/D).
 • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pozytku Publicznego według najnowszego wykazu.
 • Na stronie https://taxopedia.pl w "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.

Wersja: 2.2020.23.6 z dnia: 29-03-21

 • Poszerzono opcjię "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Zamień miejscami podatnika z małżonkiem" o możliwość zamiany w "Rozliczeniu małżonków razem".
 • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Dołącz rozliczenie małżonka" - tworzenie rozliczenia małżonków z osobnych rozliczeń.
 • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Rozłącz rozliczenie małżonków" - tworzenie dwóch osobnych rozliczeń z "rozliczenia małżonków osobno".
 • Dodano możliwość dołączenia formularzy UPO z poziomu okna wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 2.2020.23.3 z dnia: 23-03-21

 • Dodanie importu PIT-11 z programu DRUKI IPS Pro (wersja testowa).
 • Poprawienie obsługi polskich znaków w liście urzędów skarbowych na niepolskim ustawieniu Windows.
 • Dodanie menu dokumentu.
 • Różne usprawnienia i poprawki.

Wersja: 2.2020.23.4 z dnia: 23-03-21

 • Dodanie importu PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A z programu DRUKI IPS Pro.
 • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 2.2020.23.3 - część urzędów skarbowych nie była widoczna na liście wyboru.

Wersja: 2.2020.23.1 z dnia: 16-03-21

 • Dodano załącznik PIT/Z do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S i PIT-36LS.
 • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (DSF-1, PIT/M, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/PM, PIT-CFC, PIT/CFI, SSE/A) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Na PIT-36 dodano dwa komunikaty informacyjne w przypadku obliczenia przez program zgodnie ze zdaniem z broszury informacyjnej do PIT-36: "Jeżeli u podatników, którzy osiągnęli w roku podatkowym wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent zagranicznych, które nie podlegały ubruttowieniu w związku z wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 1992 r. (stosownie do art. 55 ust. 6 ustawy), po odliczeniu podatku według skali, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę".
 • Dodano możliwość zamiany miejscami podatnika i małżonka w "rozliczeniu małżonków osobno".
 • Dodano nowe menu "Właściwości dokumentu" z wyborem czcionki, koloru czcionki i możliwością przekreślania pustych pól.
 • Dołaczono import danych z Excela do menu "Rozliczenie / Import z aplikacji zewnętrznych."
 • Uproszczono format danych do importowania z arkuszy Excela (zobacz opis).
 • Dodano możliwość skojarzenia plików typu *.PITyIPS z programem PITyIPS w celu otwierania plików poprzez kliknięcie na pliku w ekspolatorze.
 • Poprawienie pobierania słowników zapisanych w PITy 2019 IPS
 • Na stronie https://taxopedia.pl dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.

Wersja: 2.2020.22.2 z dnia: 08-03-21

 • Przywrócenie poprawnego importu rozliczeń ze schowka.

Wersja: 2.2020.22.1 z dnia: 06-03-21

 • Dodano formularz PIT-11 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-11).
 • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (PIT/BR, PIT/ZG, IT/OP) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Poprawienie działania i funkcjonalności sumatora.
 • Usunięcie błędu w sumatorze, który mógł (po edycji przez użytkownika) powodować powielanie kwoty przeniesionej z innych formularzy.

Wersja: 2.2020.21.6 z dnia: 04-03-21

 • Dodanie opcji importu z arkuszy Excela (*.xls, *.xlsx). Zobacz format arkusza. Obecnie import z Excela dostepny z menu: Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.
 • Dodanie opcji importu z programów TaxPro i Puzzle - menu: Rozliczenie / Importu z aplikacji zewnętrznych.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36, PIT/IP, PIT-40A/11A(wersja 20).
 • Na PIT/ZG pod "więcej >" obok poz. 9a dodano podlinkowanie do wysokości diet dla poszczególnych państw.
 • Na PIT/ZG do poz. 9a i 9 rozbudowano podstawę prawną o wysokość diet dla poszczególnych państw.
 • Zoptymalizowano "rysunki" formularzy pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Na stronie https://taxopedia.pl rozbudowano "PITopedia 2020".

Wersja: 2.2020.20.3 z dnia: 26-02-21

 • Aktualizacja schematu wysyłki PIT-36 - dostosowanie do zmian M.F.

Wersja: 2.2020.20.1 z dnia: 25-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
 • Poprawiono obliczanie sumy w sumatorze w przypadku znaku "." (kropki) ustawionej jako znak dziesiętny w systemie Windows.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT/WZ, PIT/SE.

Wersja: 2.2020.20.2 z dnia: 25-02-21

 • Poprawiono wywołanie e-wysyłki PIT-36S.

Wersja: 2.2020.19.1 z dnia: 22-02-21

 • Dodano e-wysyłkę PIT-CFC.
 • Dodano e-wysyłkę APA-P.
 • Dodane komunikaty informujące o braku możliwości jednoczesnego wysłania do e-deklaracji kwot z pozycji 27, 28 sekcji D i 36,37 sekcji E załącznika PIT/WZR dołączonego do PIT-28(23) lub PIT-28S(23).

Wersja: 2.2020.19.2 z dnia: 22-02-21

 • Na zakładce "Podsumowanie" poprawiono wyświetlanie kwoty w "Łączna kwota do zapłaty (-) / do zwrotu".
 • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól formularza PIT/WZ.
 • Na PIT/WZ dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
 • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól z części H.3 formularza PIT-36 i pól z części F.3 formularza PIT-36S.

Wersja: 2.2020.18.4 z dnia: 19-02-21

 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-28, PIT-28S.
 • Na PIT/WZR dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
 • W module za 2019 rok poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".

Wersja: 2.2020.18.1 z dnia: 18-02-21

 • Dodano przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.) dla PIT-CFC i DSF-1.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT/O i PIT-37.
 • Dodano broszurę informacyjną do SSE-R.
 • Dodano dodatkowe informacje do poz. 3 na DSF-1 (dostępne jako pomoc merytoryczna do pola).

Wersja: 2.2020.16.1 z dnia: 17-02-21

 • Dodano formularz DSF-1 z e-wysyłką.
 • Dodano e-wysyłkę NIP-7.
 • Poprawiono: formularz PIT-40A/11A dołączony do rozlicznia były "gubiony" w momencie konwersji rozliczenia na inny sposób opodatkowania.
 • Poprawiono: niewłaściwe działanie klawisza [Alt] w niektórych polach edycyjnych.
 • Na stronie https://taxopedia.pl w PITopedia 2020 dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".

Wersja: 2.2020.17.1 z dnia: 17-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do formularza PIT-36LS.

Wersja: 2.2020.15.1 z dnia: 16-02-21

 • Dodano e-wysyłkę PIT-36L
 • Dodano PIT-CFC z załacznikiem PIT/CFI.
 • Dodano samodzielny PIT-R.

Wersja: 2.2020.15.2 z dnia: 16-02-21

 • Usunięcie problemu ze startem programu w niektórych wersjach Windows 7. Poprawienie rozmieszczenia tekstów. Program może wymagać dwukrotnego uruchomienia (w takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat).

Wersja: 2.2020.15.3 z dnia: 16-02-21

 • Jeszcze jedna poprawka techniczna - usunięcie błędu uniemożliwiającego start programu w niektórych przypadkach gdy w Windows jest ustawione skalowanie czcionek.

Wersja: 2.2020.14.1 z dnia: 13-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28S.
 • Dodanie marginesów stron w wydruku uproszczonym.

Wersja: 2.2020.14.2 z dnia: 13-02-21

 • Poprawienie skalowania wydruku.

Wersja: 2.2020.13.1 z dnia: 12-02-21

 • Dodano formularz PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano formularz NIP-7 z załącznikami.
 • Dodano formularz PIT-40A/11A wersja 20 i wersja 19 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A/11A).
 • Przyspieszenie tworzenia powtarzających się wydruków.

Wersja: 2.2020.12.2 z dnia: 11-02-21

 • Poprawiono drukowanie zaznaczeń kwadratów w poz. 147 i 148 na PIT-28S na wydruku zaawansowanym.
 • Poprawka polegająca na zabezpieczeniu, aby na wydruku zaawansowanym numer referencyjny drukował się zawsze małymi literami.

Wersja: 2.2020.12.1 z dnia: 10-02-21

 • Dodano formularz PIT-8C (uzupełnianie PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C).
 • Dodano formularz OLDCT (oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).
 • Poprawiono błąd "Access ..." pokazujący się przy zmianie rodzaju rozliczenia np. z indywidualnie na osoby samotnie wychowującej dziecko (usterka była wprowadzona w wersji 2.2020.11.1 z dnia 9 luty).

Wersja: 2.2020.11.1 z dnia: 09-02-21

 • Dodano formularz PIT-36L z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
 • Dodano formularz PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano formularz APA-P z załącznikami.
 • Nowa opcja (eksperymentalna) - Folder wymiany plików rozliczeń. Służy do ułatwienia wymiany rozliczeń pomiędzy dwoma komputerami, np. stacjonarnym i laptopem.
 • Poprawka w wydruku trzeciej strony PIT-36.

Wersja: 2.2020.10.1 z dnia: 08-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.

Wersja: 2.2020.9.1 z dnia: 05-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-OP (obecnie formularza nie przyjmuje bramka e-deklaracji).
 • Udoskonalenia w rysunkach wielu formularzy.
 • Poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej w latach 2017-2019 w rozliczeniach małżonków osobno w przypadku gdy jednocześnie obydwoje małżonkowie korzystali z odliczeń tej ulgi na PIT-36L.

Wersja: 2.2020.8.5 z dnia: 04-02-21

 • W edytorze formularzy dodanie pasków z tytułem formularza i numerem strony.
 • Kilka poprawek, w tym w oknie wyboru formularza dla kwoty autoryzacyjnej.

Wersja: 2.2020.8.1 z dnia: 03-02-21

 • Dodano załączniki PIT/O i PIT/IP do PIT-36.

Wersja: 2.2020.7.3 z dnia: 02-02-21

 • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.
 • Poprawienie wydruku do PDF z wyłaczonym tłem.

Wersja: 2.2020.7.2 z dnia: 01-02-21

 • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.

Wersja: 2.2020.7.1 z dnia: 01-02-21

 • Dodano formularz PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ,PIT/DS, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
 • Dodano broszury informacyjne do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Usunięto usterkę mogącą objawiać się czarnymi plamami na wydrukach.
 • Zmniejszono objętość wydruków do plików PDF niektórych formularzy. Wydruki kolejnych formularzy będą sukcesywnie modyfikowane.

Wersja: 2.2020.6.2 z dnia: 29-01-21

 • Usunięcie błędu systemowego mogącego pojawiać się po wysłaniu danych do e-Deklaracji (usterka była wprowadzona w wersji 6.1 z 27 stycznia).

Wersja: 2.2020.6.1 z dnia: 27-01-21

 • Dodano formularze przelewów podatkowych (1 odc. i 1x2 odc.) do PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
 • W oknie wydruku uproszczonego dodano możliwość ukrycia tła oraz prosty wydruk do PDF.

Wersja: 2.2020.5.3 z dnia: 26-01-21

 • Usunięcie usterki (wystepującej w Windows 7) wyświetlania i drukowania formularzy PIT-28, 28B, WZR, 37, O i D.

Wersja: 2.2020.5.1 z dnia: 25-01-21

 • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami (bez e-wysyłki).
 • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.

Wersja: 2.2020.5.2 z dnia: 25-01-21

 • Dodanio e-wysyłkę do PIT-37.

Wersja: 2.2020.4.2 z dnia: 21-01-21

 • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.

Wersja: 2.2020.3.1 z dnia: 20-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
 • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
 • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.

Wersja: 2.2020.4.1 z dnia: 20-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.

Wersja: 2.2020.2.4 z dnia: 14-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
 • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.

Wersja: 2.2020.2.3 z dnia: 13-01-21

 • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
 • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.

Wersja: 2.2020.2.1 z dnia: 11-01-21

 • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.

Wersja: 2.2020.1.1 z dnia: 07-01-21

 • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

Wersja: 2.2019.12.7 z dnia: 08-12-20

 • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.

Wersja: 2.2019.12.6 z dnia: 13-11-20

 • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).

Wersja: 2.2019.12.4 z dnia: 18-09-20

 • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.

Wersja: 2.2019.12.3 z dnia: 15-09-20

 • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".

Wersja: 2.2019.12.2 z dnia: 03-06-20

 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
 • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.

Wersja: 2.2019.12.1 z dnia: 19-05-20

 • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
 • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.

Wersja: 2.2019.11.12 z dnia: 15-04-20

 • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
 • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.

Wersja: 2.2019.11.11 z dnia: 14-04-20

 • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19

Wersja: 2.2019.11.2 z dnia: 26-03-20

 • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.

Wersja: 2.2019.11.1 z dnia: 25-03-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
 • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
 • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].

Wersja: 2.2019.10.17 z dnia: 20-03-20

 • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
 • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.

Wersja: 2.2019.10.15 z dnia: 18-03-20

 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
 • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
 • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
 • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).

Wersja: 2.2019.10.12 z dnia: 16-03-20

 • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
 • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.

Wersja: 2.2019.10.11 z dnia: 14-03-20

 • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
 • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
 • Dodano formularz UPO do DSF-1.
 • Dodano formularz UPO do APA-P.
 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
 • Aktualizacja listy OPP.
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.10.10 z dnia: 13-03-20

 • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
 • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
 • Dodano formularz UPO do DSF-1.
 • Dodano formularz UPO do APA-P.
 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
 • Aktualizacja listy OPP.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.10.1 z dnia: 10-03-20

 • Dodano formularz PIT-CFC.
 • Dodano załącznik PIT/CFI.
 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
 • Różne udoskonalenia, np. dodanie opcji zmiany nazwy rozliczenia.

Wersja: 2.2019.9.5 z dnia: 05-03-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.9.2 z dnia: 02-03-20

 • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.

Wersja: 2.2019.9.1 z dnia: 28-02-20

 • Dołączenie formularza APA-P.
 • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
 • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
 • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
 • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
 • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
 • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
 • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.

Wersja: 2.2019.8.2 z dnia: 24-02-20

 • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36LS.

Wersja: 2.2019.8.1 z dnia: 19-02-20

 • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
 • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
 • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.7.1 z dnia: 15-02-20

 • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
 • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
 • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.

Wersja: 2.2019.6.5 z dnia: 14-02-20

 • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
 • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
 • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.6.5 z dnia: 13-02-20

 • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
 • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
 • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.6.1 z dnia: 13-02-20

 • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
 • Dodanie formularza DSF-1.
 • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"

Wersja: 1.2019.6.1 z dnia: 12-02-20

 • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
 • Dodanie formularza DSF-1.
 • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"

Wersja: 2.2019.4.14 z dnia: 12-02-20

 • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
 • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.

Wersja: 2.2019.4.15 z dnia: 12-02-20

  Usunięcie usterki wprowadzonej w wersji 1.2019.4.14 związanej z rejestracją licencji czasowej.

Wersja: 2.2019.5.2 z dnia: 12-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 1.2019.4.14 z dnia: 11-02-20

 • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
 • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.

Wersja: 1.2019.4.15 z dnia: 11-02-20

  Usunięcie usterki wprowadzonej w wersji 1.2019.4.14 związanej z rejestracją licencji czasowej.

Wersja: 1.2019.5.1 z dnia: 11-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 1.2019.5.2 z dnia: 11-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 2.2019.4.12 z dnia: 11-02-20

 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
 • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.

Wersja: 1.2019.4.10 z dnia: 10-02-20

 • Dołączenie broszurkek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.

Wersja: 1.2019.4.12 z dnia: 10-02-20

 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
 • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.

Wersja: 2.2019.4.5 z dnia: 07-02-20

 • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
 • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczącego zgody na przekazanie danych do OPP.

Wersja: 1.2019.4.5 z dnia: 06-02-20

 • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
 • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczącego zgody na przekazanie danych do OPP.

Wersja: 2.2019.4.3 z dnia: 06-02-20

 • Zakończenie testów PIT-37.
 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.

Wersja: 1.2019.4.3 z dnia: 05-02-20

 • Zakończenie testów PIT-37.
 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.

Wersja: 2.2019.3.6 z dnia: 05-02-20

 • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL ustawionej na Linuksie.

Wersja: 1.2019.3.6 z dnia: 04-02-20

 • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL ustawionej na Linuksie.

Wersja: 2.2019.3.5 z dnia: 04-02-20

 • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.

Wersja: 1.2019.3.5 z dnia: 03-02-20

 • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.

Wersja: 2.2019.3.4 z dnia: 03-02-20

 • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.

Wersja: 1.2019.3.4 z dnia: 02-02-20

 • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.

Wersja: 2.2019.3.3 z dnia: 01-02-20

 • Uzupełnienie kolejności poruszania i podpól.

Wersja: 1.2019.3.3 z dnia: 31-01-20

 • Uzupełnienie kolejności poruszania i podpól.

Wersja: 2.2019.3.1 z dnia: 31-01-20

 • Dodanie formularza PIT-37. Wersja "testowa".
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.

Wersja: 2.2019.3.2 z dnia: 31-01-20

 • Uzupełnienie PIT-37 o wysyłkę do e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.3.1 z dnia: 30-01-20

 • Dodanie formularza PIT-37. Wersja "testowa".
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.

Wersja: 1.2019.3.2 z dnia: 30-01-20

 • Uzupełnienie PIT-37 o wysyłkę do e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.2.39 z dnia: 28-01-20

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
 • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.2.40 z dnia: 28-01-20

 • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.

Wersja: 1.2019.2.39 z dnia: 27-01-20

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
 • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.2.40 z dnia: 27-01-20

 • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.

Wersja: 2.2019.2.35 z dnia: 22-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
 • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
 • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.

Wersja: 1.2019.2.35 z dnia: 21-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
 • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
 • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.

Wersja: 2.2019.2.31 z dnia: 21-01-20

 • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
 • Możliwość edycji przelewu bez utraty numeru referencyjnego wysłanego zeznania.
 • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy..NG.

Wersja: 1.2019.2.31 z dnia: 20-01-20

 • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
 • Możliwość edycji przelewu bez utraty numeru referencyjnego wysłanego zeznania.
 • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy..NG.

Wersja: 2.2019.2.21 z dnia: 20-01-20

 • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
 • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
 • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.

Wersja: 1.2019.2.21 z dnia: 19-01-20

 • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
 • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
 • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.

Wersja: 2.2019.2.18 z dnia: 18-01-20

 • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
 • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.

Wersja: 1.2019.2.18 z dnia: 17-01-20

 • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
 • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.

Wersja: 2.2019.2.14 z dnia: 17-01-20

 • Dołączenie załącznika PIT/O do PIT-36L i PIT-36LS.
 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.
 • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.

Wersja: 1.2019.2.14 z dnia: 16-01-20

 • Dołączenie załącznika PIT/O do PIT-36L i PIT-36LS.
 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.
 • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.

Wersja: 2.2019.2.8 z dnia: 16-01-20

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 1.2019.2.8 z dnia: 15-01-20

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 2.2019.2.5 z dnia: 15-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Wersja: 1.2019.2.5 z dnia: 14-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Wersja: 2.2019.1.262 z dnia: 10-01-20

 • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
 • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
 • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.

Wersja: 1.2019.1.262 z dnia: 09-01-20

 • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
 • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
 • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.

Wersja: 1.2019.1.251 z dnia: 08-01-20

 • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
 • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.

Wersja: 1.2019.1.250 z dnia: 07-01-20

 • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
 • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.

Wersja: 1.2019.1.243 z dnia: 04-01-20

 • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
 • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.1.238 z dnia: 03-01-20

 • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.

Wersja: 1.2019.1.237 z dnia: 03-01-20

 • Dodanie rozliczeń za 2019 rok do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39.
 • Tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

Wersja: 1.2018.1.90 z dnia: 26-03-19

 • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
 • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.

Wersja: 1.2018.1.54 z dnia: 15-03-19

 • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
 • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.

Wersja: 1.2018.1.43 z dnia: 14-03-19

 • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.

Wersja: 1.2018.1.18 z dnia: 09-03-19

 • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.

Wersja: 1.2018.1.1 z dnia: 05-03-19

 • Premiera programu PITy IPS.

Wersja: 1.2019.2.42 z dnia: 28-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.

Wersja: 1.2019.2.37 z dnia: 26-01-19

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).

Wersja: 1.2019.2.11 z dnia: 16-01-19

 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.

Wersja: 1.2019.2.7 z dnia: 15-01-19

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 1.2019.2.2 z dnia: 14-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.

Wersja: 1.2019.2.4 z dnia: 14-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Wersja: 2.2024.10.12 z dnia: 01-01-00

 • anulowana

Wersja: 2.2024.10.13 z dnia: 01-01-00

 • anulowana

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

Kup licencję
Biuro IPS

Biuro IPS

Pobierz najnowszą wersję

Wersja: 1.0.5.53 z dnia: 04-07-24

 • Poprawiono pobieranie danych stałych dla spółki cywilnej.
 • W polach wieloliniowych poprawiono edycję tekstu wstawionego z danych stałych.

Wersja: 1.0.5.48 z dnia: 16-12-23

 • Wprowadzenie zapamiętania ustawienia na pasku statusu przełącznika Wiadomości.

Wersja: 1.0.5.47 z dnia: 02-11-23

 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.

Wersja: 1.0.5.46 z dnia: 18-05-23

 • Dostosowanie do najnowszych formularzy.

Wersja: 1.0.5.45 z dnia: 20-07-22

 • Dostosowanie do formularza PIT-N1.

Wersja: 1.0.5.44 z dnia: 09-12-21

 • Zabezpieczenie możliwych błędów aktualizacji struktury bazy danych w nowszych wersjach programu.
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.0.5.42 z dnia: 22-11-21

 • W kartotece danych stałych dodanie pola "Kod waluty konta bankowego".

Wersja: 1.0.5.41 z dnia: 29-09-21

 • Przywrócenie zapisywania poprawnej daty formularza do bazy danych.

Wersja: 1.0.5.39 z dnia: 16-09-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych bezpośrednio na załaczniki w zestawach formularzy.

Wersja: 1.0.5.38 z dnia: 01-09-21

 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.

Wersja: 1.0.5.37 z dnia: 29-08-21

 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.

Wersja: 1.0.5.32 z dnia: 25-08-21

 • Usunięcie błędu "Katastrofalny błąd" pojawiającego sie najczęściej przy zapisie i wysyłce formularzy.

Wersja: 1.0.5.30 z dnia: 10-08-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS.

Wersja: 1.0.5.27 z dnia: 22-01-21

 • Poprawienie łączenia z bazą MS-SQL w przypadku zdefiniowania numeru portu IP.

Wersja: 1.0.5.26 z dnia: 18-01-21

 • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
 • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

Wersja: 1.0.5.25 z dnia: 02-01-21

 • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
 • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

Wersja: 1.0.5.24 z dnia: 02-12-20

 • Rozbudowanie importu danych "ze starego Biura Rachunkowego IPS".
 • Dodanie pobierania danych o podmiocie z bazy GUS.
 • Dodanie menu "Narzędzia" - "Kursy walut", "Sprawdź podatników VAT", "Sprawdź podmiot w GUS", "Mikrorachunek podatkowy".
 • Wyświetlanie listy nowości dot. programu.

Wersja: 1.0.4.11 z dnia: 26-10-20

 • Aktualizacja programu DRUKI IPS Pro.

Wersja: 1.0.4.8 z dnia: 26-02-19

 • Dodanie do Księgi VAT obsługi formularzy VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Wersja: 1.0.4.5 z dnia: 09-01-19

 • Dodanie sprawdzania podatników VAT wg numeru NIP.
 • Dodanie odczytu kursów walut.
 • Dostosowanie wysyłki do e-Deklaracji do najnowszych formularzy.
 • Różne poprawki.

Wersja: 1.0.3.36 z dnia: 17-08-18

 • Aktualizacja Księgi VAT o obsługę deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.
 • Różne poprawki.

Wersja: 1.0.3.23 z dnia: 20-04-18

 • W oknie zapisu danych dodanie możliwości nadania przez użytkownika statusu formularza - Zatwierdzony, Do sprawdzenia, Odrzucony oraz Wydrukowany, Do wydruku.
 • W oknie otwierania zapisanych formularzy dodanie filtrowania formularzy według statusów użytkownika oraz statusu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Dodanie konwersji bazy danych np. z SQLite na MS-SQL (Konfiguracja - Parametry programu / usługi)

Wersja: 1.0.3.10 z dnia: 04-04-18

 • Dostosowanie do współdziałania z programem PITy 2017 IPS (pobieranie danych do tworzonych pit-ów).

Wersja: 1.0.3.3 z dnia: 23-03-18

 • Dopracowanie pobierania danych stałych z wbudowanych kartotek podatników, pracowników i kontrahentów.

Wersja: 1.0.2.11 z dnia: 13-02-18

 • Poprawki w imporcie dokumentów ze starego programu IPS (m.in. uwzględnienie kwot ze znakami ',-' zamiast ,00; formatowanie numerów NIP).

Wersja: 1.0.2.9 z dnia: 11-01-18

 • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
 • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

Wersja: 1.0.2.8 z dnia: 10-01-18

 • Poprawienie zapisywania daty utworzenia pliku nadanej przez użytkownika w opcji "Zapisz jako - kopię".

Wersja: 1.0.2.7 z dnia: 08-01-18

 • Wydłużenie do 100 znaków pola na nazwę skróconą osoby prawnej.

Wersja: 1.0.2.6 z dnia: 04-01-18

 • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

Wersja: 1.0.2.5 z dnia: 24-11-17

 • Dopracowanie pełnotekstowego wyszukiwania dokumentów.
 • Ułatwienia wyboru podmiotów (kontekstów) przy zapisie dokumentów.
 • W oknach otwarcia nowych lub zapisanych formularzy dodanie opcji wyboru otwarcia formularzy w tym samym lub nowym oknie.
 • W oknie otwierania zapisanych dokumentów dodanie filtrowania według typu dokumentu.

Wersja: 1.0.1.12 z dnia: 16-11-17

 • W opcji Pliki / konfiguracja dodanie naprawy bazy danych.
 • Dodanie filtrowania dokumentów według roku dokumentów lub lat i miesięcy utworzenia lub modyfikacji dokumentów lda bazy MySQL.

Wersja: 1.0.1.10 z dnia: 15-11-17

 • Dodanie filtrowania dokumentów według roku dokumentów lub lat i miesięcy utworzenia lub modyfikacji dokumentów.

Wersja: 1.0.1.4 z dnia: 31-10-17

 • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
 • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.

Wersja: 1.0.1.3 z dnia: 24-10-17

 • Poprawienie odczytu kwot w niektórych zaimportowanych ze starego Biura Rach.IPS dokumentach (występowały błędy o niepoprawnej kwocie).
 • Poprawienie importu danych formularzy edytowanych jedną z pierwszych wersji programu Biuro Rachunkowe IPS.
 • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.

Wersja: 1.0.1.2 z dnia: 16-10-17

 • Poprawiony import dokumentów ze starego biura rachunkowego (nastąpi aktualizacja istniejącej tabeli dokumentów przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji.)
 • Dodane usuwanie dokumentów.

Wersja: 1.0.1.1 z dnia: 05-10-17

 • W opcji "otwórz jako nowy i użyj dane" nie przenosi danych e-Deklaracji.

Wersja: 1.0.1.0 z dnia: 04-10-17

 • Pierwsza wersja użytkowa.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

Kup licencję
Druki IPS Profesjonalne

Druki IPS Pro

Pobierz najnowszą wersję
Pobierz najnowszą wersję – Portable

Wersja: 1.6.8.5 z dnia: 29-03-24

 • Usunięcie błędu w wydruku.

Wersja: 1.6.8.1 z dnia: 05-03-24

 • Dostosowanie do wymogów e-wysyłki najnowszych formularzy.
 • Aktualizacja bazy adresowej.

Wersja: 1.6.7.12 z dnia: 08-02-24

 • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.

Wersja: 1.6.7.11 z dnia: 24-01-24

 • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.

Wersja: 1.6.7.6 z dnia: 15-01-24

 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.

Wersja: 1.6.7.7 z dnia: 15-01-24

 • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.

Wersja: 1.6.7.1 z dnia: 02-11-23

 • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
 • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
 • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
 • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
 • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.

Wersja: 1.6.6.8 z dnia: 12-07-23

 • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.

Wersja: 1.6.6.4 z dnia: 13-01-23

 • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.

Wersja: 1.6.6.3 z dnia: 08-12-22

 • Dostosowanie programu do obsługi wysyłki niektórych nowych formularzy.
 • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.

Wersja: 1.6.5.11 z dnia: 20-07-22

 • Aktualizacja związana z dostosowaniem z programu Biuro IPS do formularza PIT-N1.

Wersja: 1.6.5.9 z dnia: 11-07-22

 • Dostosowanie programu do obsługi e-wysyłki formularza IGH-1(2).

Wersja: 1.6.5.8 z dnia: 16-05-22

 • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.

Wersja: 1.6.5.6 z dnia: 21-04-22

 • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.

Wersja: 1.6.5.2 z dnia: 02-02-22

 • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.

Wersja: 1.6.5.4 z dnia: 02-02-22

 • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.

Wersja: 1.6.4.22 z dnia: 09-12-21

 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.6.4.18 z dnia: 16-09-21

 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).

Wersja: 1.6.4.10 z dnia: 10-08-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS w połączeniu z programem Biuro Rachunkowe IPS.

Wersja: 1.6.4.7 z dnia: 10-06-21

 • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

Wersja: 1.6.4.6 z dnia: 09-06-21

 • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

 • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

 • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
 • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

Wersja: 1.6.4.3 z dnia: 25-03-21

 • Poprawki w e-wysyłce najnowszych formularzy.

Wersja: 1.6.4.2 z dnia: 05-03-21

 • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy CIT.

Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 03-03-21

 • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

 • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

 • Usunięcie błędu polegającego na niepotrzebnym otwieraniu w kolejnym oknie (nowe okno) danych podanych jako parametr wsadowy programu.
 • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
 • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

 • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
 • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

 • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

 • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
 • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
 • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
 • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

 • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
 • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.

Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

 • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

 • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

 • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 22-07-20

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji (poprawka dla VAT-UE i UEK).
 • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-03-20

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 1.5.24.5 z dnia: 26-11-19

 • Poprawienie problemu z zapisywaniem danych e-Deklaracji wprowadzonego w poprzedniej wersji (1.5.24.5) programu.

Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

 • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.
 • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

 • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formularza w postaci PDF do e-mail.

Wersja: 1.5.21.11 z dnia: 01-04-19

 • Poprawienie wysyłki w jednej sesji wielu formularzy z serii WH z plikami załaczników.

Wersja: 1.5.21.9 z dnia: 14-03-19

 • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

 • Aktualizacja tablicy gmin.
 • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

Wersja: 1.5.20.3 z dnia: 07-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
 • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 02-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

 • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

Wersja: 1.5.18.28 z dnia: 16-08-18

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.

Wersja: 1.5.18.26 z dnia: 28-06-18

 • Poprawienie drukowania formularza RKECP.

Wersja: 1.5.18.22 z dnia: 11-04-18

 • Przyśpieszenie odczytu danych z baz danych.

Wersja: 1.5.18.19 z dnia: 19-02-18

 • Usunięcie błędu odczytu danych z kartoteki wprowadzonego w wersji 1.5.18.18.

Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 15-02-18

 • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
 • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.
 • Poprawienie wysyłania dokumentów zbiorczych podpisanych danymi autoryzującymi.
 • Uwzględnienie kwot całkowitych zakończonych znakami ",-".
 • Poprawienie pobierania daty formularza jeśli składa się z osobnych pól na dzień, miesiąc, rok.
 • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

Wersja: 1.5.18.13 z dnia: 23-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i kodów terytorialnych gmin.

Wersja: 1.5.18.12 z dnia: 11-01-18

 • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
 • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

Wersja: 1.5.18.11 z dnia: 08-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

Wersja: 1.5.18.10 z dnia: 07-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

 • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

Wersja: 1.5.18.8 z dnia: 29-12-17

 • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek).

Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-11-17

 • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
 • Zablokowanie wyboru kontekstu w oknie zapisu gdy do programi nie jest podłączona kartoteka podmiotów.
 • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

 • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
 • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
 • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

  Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

  • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.
  • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
  • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

  Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

  • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.

  Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-10-17

  • Usunięcie błędu mogącego pojawiać się podczas zmiany nazwy dokumentów.
  • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

  Wersja: 1.5.18.6 z dnia: 07-10-17

   Wersja: 1.5.16.18 z dnia: 24-09-17

   • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

   Wersja: 1.5.16.15 z dnia: 05-09-17

   • Poprawienie otwierania dokumentów zapisanych w pliku, które w nazwie zawierały spację. Błąd był wprowadzony w aktualizacji z 18 sierpnia.

   Wersja: 1.5.16.8 z dnia: 25-08-17

   • Poprawienie błędu w poleceniu "Zapisz Jako - kopia". Błąd wprowadzony w aktualizacji z 18 sierpnia polegał na tym, że polecenie działało tak samo jak "Zapisz Jako - zmiana nazwy". UWAGA! Błędne działanie mogło spowodować utratę ponownie edytowanych formularzy.

   Wersja: 1.5.16.7 z dnia: 21-08-17

   • Usunięcie błędu odczytu tekstowej bazy danych wprowadzonego w ostatniej wersji (1.5.16.4) programu.
   • Poprawienie dołączania do listów PDF niektówych formularzy (np.umowy o pracę).
   • Poprawienie odczytu separatorów kwot i dat w zapisanym dokumencie.

   Wersja: 1.5.16.5 z dnia: 20-08-17

   • Usunięcie błędu odczytu tekstowej bazy danych wprowadzonego w ostatniej wersji (1.5.16.4) programu.

   Wersja: 1.5.16.4 z dnia: 18-08-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CRS-1.
   • Poprawienie zapamiętywania powiązań symboli danych stałych definiowanych dla poszczególnych pól.
   • Gdy ustawiono blokowanie obliczeń w polu to automatyczne ustawianie blokady obliczeń w podpolach.
   • Dostosowanie programu DRUKI IPS Pro do współpracy z nowym Biurem Rachunkowym IPS.

   Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

   • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń okeślających rodzaj numeru podatkowego.

   Wersja: 1.5.14.15 z dnia: 11-03-17

   • Poprawienie podpisywania formularzy danymi autoryzującymi w przypadku wystąpienia w formularzach pól z wieloliniowym tekstem.

   Wersja: 1.5.14.14 z dnia: 08-03-17

   • Poprawienie logowania w kartotece podmiotów.
   • Zmiana polegająca na umożliwieniu wysyłania do e-deklaracji pól wieloliniowanych bez łaczenia linii np. treść wyjaśnienia w załączniku ORD/ZU.

   Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

   • Zaktualizowanie tablicy Naczelników Urzędów Skarbowych dla potrzeb e-Deklaracji.
   • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

   Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki nowych wzorów formularzy VAT-9M, VAT-R, VAT-UE, VAT-27.
   • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
   • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

   Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki PIT rocznych.
   • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

   Wersja: 1.5.13.15 z dnia: 02-01-17

   • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.
   • Przywrócenie wyboru kontekstów w oknie pytania o zapis dokumentów.

   Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

   • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
   • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

   Wersja: 1.5.13.7 z dnia: 24-11-16

   • Kilka drobnych poprawek.
   • Poprawienie zapisywania indeksu dokumentów w tekstowej bazie danych. Błąd mógł skutkować niepełnym kopiowaniem dokumentów do innej bazy danych.

   Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

   • Poprawienie pobierania z kartoteki podmiotów i tworzenia nowych powiązań danych stałych.
   • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.
   • Dodanie serwera COM dla aplikacji zewnętrznych.

   Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

   • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

   Wersja: 1.5.12.30 z dnia: 24-10-16

   • Przywrócenie wywoływania pobierania danych stałych z poziomu pola formularza.

   Wersja: 1.5.12.24 z dnia: 21-10-16

   • Przywrócenie wyświetlania okna wysyłki do e-Deklaracji.

   Wersja: 1.5.12.22 z dnia: 18-10-16

   • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

   Wersja: 1.5.12.21 z dnia: 17-10-16

   • Usunięcie błędu zapisu formularzy wprowadzonego w ostatniej wersji.
   • Usunięcie problemu z inicjalizacją bazy danych MySQL

   Wersja: 1.5.12.19 z dnia: 11-10-16

   • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

   Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

   • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.
   • W wysyłce do e-Deklaracji przywrócenie rozpoznawania kodów urzędów skarbowych dodanych na początku nazwy urzędu.
   • Poprawienie pobierania do formularzy dat z kartoteki podmiotów (Pobierz dane stałe).

   Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

   • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

   Wersja: 1.5.12.14 z dnia: 14-09-16

   • Usunięcie problemu z pobieraniem "danych stałych" z Kartoteki Podmiotów.

   Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

   • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

   Wersja: 1.5.12.10 z dnia: 07-09-16

   • Dużo zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

   Wersja: 1.5.4.40 z dnia: 06-09-16

   • Wiele zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

   Wersja: 1.5.5.3 z dnia: 15-05-15

   • Dostosowanie do wymogów wysyłki do e-Deklaracji niektórych nowszych formularzy.

   Wersja: 1.5.5.2 z dnia: 20-03-15

   • Dodanie graficznego podglądu wysyłanych lub wysłanych danych do systemu e-Deklaracje.
   • Poprawki w działaniu: Wklej dane.
   • Poprawki wpływające na m.in. na działanie wyboru gminy i kodu gminy w CIT-ST.

   Wersja: 1.5.4.1 z dnia: 13-03-15

   • Poprawienie działania wyboru adresu z listy.

   Wersja: 1.5.4.0 z dnia: 12-03-15

   • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
   • Zmiana silnika łączności z systemem e-Deklaracje.
   • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

   Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 26-02-15

   • W menu Edycja dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami
   • W danych adresowych formularzy dodanie tabeli wyboru województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
   • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
   • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.
   • Usunięcie błędu w obliczeniach, który powodował w niektórych formularzach niepotrzebne zaokrągalnie kwot do pełnych złotych.

   Wersja: 1.5.2.13 z dnia: 25-02-15

   • Poprawki w wysyłce danych do e-deklaracji:
    - usunięcie błędu polegającego na pomijaniu wymaganych kwot i numerów jeśli miały wpisaną wartość "0" co skutkowało komunikatem o niezgodności ze schematem,
    - usunięcie niepotrzebnego wyboru rodzaju podpisu w zeznaniu dla podatnika niebędącej osobą fizyczną.

   Wersja: 1.5.2.12 z dnia: 04-02-15

   • Dodane w oknie wysyłki do e-Deklaracji podręcznego menu z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
   • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.

   Wersja: 1.5.2.11 z dnia: 02-02-15

   • Usprawnienie opcji"Otwórz jako nowy".
   • Rozwiązanie problemu z wysyłką dokumentów zbiorczych w przypadku wystąpienia podatników o tym samym nazwisku i dacie urodzenia.

   Wersja: 1.5.2.10 z dnia: 24-01-15

   • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
   • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów
   • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").
   • Poprawienie działania przycisku [Więcej informacj>>] w oknie wysyłki do e-Deklaracji.

   Wersja: 1.5.2.9 z dnia: 22-01-15

   • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
   • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

   Wersja: 1.5.2.8 z dnia: 22-01-15

   • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

   Wersja: 1.5.2.7 z dnia: 20-01-15

   • Dostosowanie do wymogów wysyłki elektronicznej formularza IFT-3(7)/IFT-3R(7).

   Wersja: 1.5.2.5 z dnia: 12-01-15

   • Poprawienie stabilności pracy z programem e-Poczta Podatkowa IPS.

   Wersja: 1.5.2.4 z dnia: 09-01-15

   • Poprawka umożliwiająca wysyłanie z zakładki "Razem" danych zbiorczych do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (nowe e-Deklaracje).
   • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.3 z dnia: 08-01-15

   • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.2 z dnia: 07-01-15

   • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
   • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.1 z dnia: 06-01-15

   • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
   • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 05-01-15

   • Dodanie obsługi roboczej Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

   Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 02-01-15

   • Premiera wersji użytkowej 1.5

   Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 01-01-15

   • Premiera wersji użytkowej 1.5.1

   Wersja: 1.1.2.4 z dnia: 02-12-14

   Wersja: 1.1.2.3 z dnia: 17-11-14

   Wersja: 1.1.1.6 z dnia: 30-10-14

   • Usunięcie błędu "Access.." występującego dla kilkunastu formularzy.
   • Usunięcie problemu z wyświetlaniem groszy w kwotach na formularzach Śr-7.

   Wersja: 1.1.1.5 z dnia: 29-10-14

   • Poprawienie wysyłania do e-Deklaracji danych z wieloliniowym tekstem.

   Wersja: 1.1.1.3 z dnia: 28-10-14

   • Zapamiętywanie rzeczywistych dat modyfikacji w importowanych danych z programu DRUKI IPS.
   • Przyśpieszenie działania okna z wyborem danych do otwarcia.
   • Usunięcie dodatkowego okna w pasku narzędzi Windows po otwarciu menu.

   Wersja: 1.1.1.4 z dnia: 28-10-14

   • Poprawienie synchronizacji danych pomiędzy załącznikami a formularzem głównym.
   • Poprawienie odczytywania obecności nowszej wersji programu.

   Wersja: 1.1.1.1 z dnia: 24-10-14

   • Pierwsza wersja użytkowa.

   Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

   Kup licencję
   Druki IPS Std

   Druki IPS Std

   Pobierz najnowszą wersję
   Pobierz najnowszą wersję – Portable

   Wersja: 1.6.8.5 z dnia: 29-03-24

   • Usunięcie błędu w wydruku.

   Wersja: 1.6.8.1 z dnia: 05-03-24

   • Aktualizacja bazy adresowej.

   Wersja: 1.6.7.11 z dnia: 24-01-24

   • Usunięcie usterki, która może pojawiać się w niektórych formularzach polegającej na wydłużeniu czasu obliczeń.

   Wersja: 1.6.7.7 z dnia: 15-01-24

   • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.

   Wersja: 1.6.7.6 z dnia: 15-01-24

   • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.

   Wersja: 1.6.7.1 z dnia: 02-11-23

   • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
   • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
   • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
   • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.

   Wersja: 1.6.6.4 z dnia: 13-01-23

   • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.

   Wersja: 1.6.6.3 z dnia: 08-12-22

   • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.

   Wersja: 1.6.4.8 z dnia: 16-05-22

   • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.

   Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

   • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

   Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

   • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
   • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

   Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 04-03-21

   • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

   Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

   • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

   Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

   • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
   • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

   Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

   • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
   • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

   Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

   • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

   Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

   • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
   • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
   • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
   • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

   Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

   • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
   • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
   • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.

   Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

   • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

   Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

   • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

   Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

   • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

   Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 21-07-20

   • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

   Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-01-20

   • Akceptowanie wpisu w polu formularza także po naciśnięciu zmianie informacji o błędach (przełącznik - "Wykrywaj wszystkie").

   Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

   • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

   Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

   • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formulara w postaci PDF do e-mail.

   Wersja: 1.5.21.10 z dnia: 14-03-19

   • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

   Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

   • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

   Wersja: 1.5.20.7 z dnia: 09-01-19

   • Usunięcie błędu podłączenia programu do właściwej bazy danych.

   Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 07-01-19

   • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
   • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

   Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

   • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

   Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

   • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

   Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 15-02-18

   • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

   Wersja: 1.5.18.15 z dnia: 25-01-18

   • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
   • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.

   Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

   • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

   Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-11-17

   • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

   Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-11-17

   • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
   • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

   Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

   • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
   • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
   • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

   Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

    Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

    • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.
    • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
    • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

    Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

    • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.

    Wersja: 1.5.16.17 z dnia: 24-09-17

    • Odblokowanie możliwości usuwania dokumentów, które były importowane ze starych programów.
    • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

    Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

    • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń okeślających rodzaj numeru podatkowego.

    Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

    • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

    Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

    • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
    • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

    Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

    • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

    Wersja: 1.5.13.15 z dnia: 02-01-17

    • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.

    Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

    • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
    • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

    Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

    • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.

    Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

    • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

    • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.

    Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

    • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

    Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

    • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

    Wersja: 1.5.4.40 z dnia: 07-09-16

    • Wiele zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

    Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 12-03-15

    • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
    • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

    Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 26-02-15

    • W menu Edycja dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami

    Wersja: 1.5.1.7 z dnia: 19-02-15

    • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
    • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.

    Wersja: 1.5.1.6 z dnia: 02-02-15

    Wersja: 1.5.1.5 z dnia: 23-01-15

    • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

    Wersja: 1.5.1.4 z dnia: 22-01-15

    • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

    Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 08-01-15

    • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.2 z dnia: 07-01-15

    • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.1 z dnia: 06-01-15

    • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 02-01-15

    • Drobne udoskonalenia i poprawki.

    Wersja: 1.5.0.0 z dnia: 20-12-14

    • Dostosowanie programu do nowszych wersji modułów baz danych.
    • Drobne udoskonalenia i poprawki.

    Wersja: 1.1.8.1 z dnia: 17-11-14

    Wersja: 1.1.7.4 z dnia: 04-11-14

    • W parametrach programu dodanie zakładki Baza danych.

    Wersja: 1.1.7.3 z dnia: 30-10-14

    • Usunięcie błędu "Access.." występującego dla kilkunastu formularzy.
    • Usunięcie problemu z wyświetlaniem groszy w kwotach na formularzach Śr-7.

    Wersja: 1.1.7.2 z dnia: 29-10-14

    • Rozwiązanie problemu z pojawiającym się niekiedy komunikatem "floating point error".

    Wersja: 1.1.7.1 z dnia: 28-10-14

    • Przyśpieszenie działania okna wyboru danych do otwarcia.

    Wersja: 1.1.7.0 z dnia: 21-10-14

    • Dostosowanie obsługi dodatkowych podpól na niektórych formularzach przenaczonych dla danych potrzebnych w wysyłce do systemu e-Deklaracje.

    Wersja: 1.1.6.5 z dnia: 04-08-14

    • Poprawienie importu z programu Druki Ex.
    • Poprawienie działania obliczania wartości w polach z wpisanych wyrażeń matematycznych.

    Wersja: 1.1.6.4 z dnia: 31-07-14

    • Poprawienie samoczynnego ukrywania informacji o pobieraniu danych z serwera.

    Wersja: 1.1.6.3 z dnia: 30-07-14

    • W imporcie danych z programu Druki Ex także przenoszenie danych z błędnie wypełnionych pól.

    Wersja: 1.1.6.2 z dnia: 29-07-14

    • Poprawienie wyświetlania kwot całkowitych zakończonych ",-" (przykład w ZUS Rp-7).
    • Dodanie zapisu i odczytu danych z pliku.'

    Wersja: 1.1.4.21 z dnia: 04-06-14

    • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.
    • Automatyczne łamanie linii w polach wieloliniowych także przy wklejaniu tekstu ze schowka.

    Wersja: 1.1.4.19 z dnia: 03-06-14

    • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

    Wersja: 1.1.4.18 z dnia: 03-06-14

    • Poprawienie wpisywania spacji w polach jednoliniowych.
    • Poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

    Wersja: 1.1.4.17 z dnia: 27-05-14

    • Wprowadzenie automatycznego łamania linii w edycji pól wieloliniowych.
    • Umożliwienie złamania linii w tekstowych polach jednoliniowych poprzez naciśnięcie klawiszy [CTRL]+[Enter].

    Wersja: 1.1.4.16 z dnia: 25-04-14

    • Usunięcie blokowania się listy komunikatów występującego przy zmianie wielkości listy przez użytkownika w określonych warunkach.

    Wersja: 1.1.4.15 z dnia: 01-04-14

    • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.1.4.14 z dnia: 18-01-14

    • Poprawienie wyświetlania menu w oknie wydruku w przypadku gdy w systemie Windows ustawiono powiększoną czcionkę.

    Wersja: 1.1.4.13 z dnia: 18-12-13

    • Poprawienie obliczania podatku przy dochodach wyższych od pierwszego progu podatkowego.
    • W oknie wyboru formularzy i danych dodanie filtrowania "ostatnio otwierane"

    Wersja: 1.1.4.10 z dnia: 10-12-13

    • Poprawienie przetwarzania niektórych numerów licencyjnych.

    Wersja: 1.1.4.9 z dnia: 28-11-13

    • Przystosowanie do nowego cennika IPS.

    Wersja: 1.1.4.8 z dnia: 24-10-13

    • W oknie wyboru formularze zaktualizowane dostępne do pobrania są oznaczone kolorem oliwkowym.

    Wersja: 1.1.4.7 z dnia: 14-10-13

    • Zmiany funkcjonalności okna wyboru zapisanych dokumentów.
    • Poprawienie kolejności działań matematycznych w formułach wpisanych bezpośrednio w pola formularza.
    • Poprawienie zapamiętywania zmian wprowadzonych w sumatorze.
    • Poprawienie edycji kwot.

    Wersja: 1.1.3.5 z dnia: 27-08-13

    • Poprawienie zapamiętywania sumatora w przypadku wystąpienia w dziesiętnej części kwoty znaku rozdzielenia tysięcy
    • Umożliwienie wpisania numeru licencji dla grupy formularzy podanego w starym formacie także w menu pomoc.

    Wersja: 1.1.3.4 z dnia: 24-08-13

    • Wprowadzenie możliwości zaznaczania kółkiem lub elipsą opcji wyboru na niektórych formularzach, na np. ZUS-Z3a.
    • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów po odczytaniu danych o niewypełnieniu pola przeznaczonego na datę akceptującego dowolny tekst w nie jeśli taki wpisano.
    • Poprawienie dokładności kwot w niektórych komunikatach o błędach.
    • Poprawienie kolejności obliczeń w wyrażeniach matematycznych wpisanych w pola kwotowe.

    Wersja: 1.1.3.3 z dnia: 14-08-13

    • W polach numerycznych poprawienie zaokrąglania liczb wpisanych przez użytkownika jako niecałkowite (z częścią po przecinku)
    • Usunięcie błędu pojawiającego się po zakończonym bezbłędnym imporcie danych z programu DRUKI IPS Ex.
    • Usunięcie problemu z akceptacją numeru licencji w starym formacie przez załączniki formularza, dla którego został utworzony numer licencji.

    Wersja: 1.1.3.2 z dnia: 27-07-13

    • Dodanie importu danych z programu DRUKI IPS Ex.
    • Poprawienie zaokrąglania groszy i pojawiania się mylnych komunikatów o niezgodności obliczeń.

    Wersja: 1.1.2.5 z dnia: 26-07-13

    • Poprawienie zaokrąglania groszy i pojawiania się mylnych komunikatów o niezgodności obliczeń.

    Wersja: 1.1.2.3 z dnia: 13-07-13

    • Poprawienie wyświetlania hierarchii formularzy w oknie wyboru zapisanych danych.

    Wersja: 1.1.2.6 z dnia: 12-07-13

    • Dodanie osobnego przycisku zamykającego zakładki z formularzami.
    • Zwiększenie do 20 naksymalnej ilości cyfr w kwotach i rozwiązanie problemu z wpisywaniem dowolnej ilości cyfr po przecinku dla dużych kwot.

    Wersja: 1.1.2.4 z dnia: 11-07-13

    • Dodanie osobnego przycisku zamykającego zakładki z formularzami.
    • Zwiększenie do 20 naksymalnej ilości cyfr w kwotach i rozwiązanie problemu z wpisywaniem dowolnej ilości cyfr po przecinku dla dużych kwot.

    Wersja: 1.1.2.2 z dnia: 02-07-13

    • Premiera użytkowej wersji programu.

    Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

    Kup licencję
    E-DrukForm IPS

    E-DrukForm IPS

    Pobierz najnowszą wersję

    Wersja: 1.6.8.5 z dnia: 29-03-24

    • Usunięcie błędu w wydruku.

    Wersja: 1.6.8.1 z dnia: 05-03-24

    • Dostosowanie do wymogów e-wysyłki najnowszych formularzy.
    • Aktualizacja bazy adresowej.

    Wersja: 1.6.7.12 z dnia: 08-02-24

    • Poprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.7.7 z dnia 15.01.2024 powodującego obcięcie tekstu powyżej dwóch pierwszych linii w polach wieloliniowych.

    Wersja: 1.6.7.11 z dnia: 24-01-24

    • Poprawienie błędu wprowadzonego w poprzedniej wersji występującego w zestawach formularzy polegającego na usuwaniu, w czasie wczytywania formularzy, kwot przenoszonych do podpól z załączników.

    Wersja: 1.6.7.6 z dnia: 15-01-24

    • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
    • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.

    Wersja: 1.6.7.7 z dnia: 15-01-24

    • Poprawienie kopiowania danych z formularza na formularz poprzez schowek Windows.
    • Poprawienie szybkości przygotowania wydruków formularzy.

    Wersja: 1.6.7.1 z dnia: 02-11-23

    • W parametrach bazy danych został przywrócony wybór źródła ODBC zawierającego w nazwie mniej niż siedem znaków.
    • W oknie wydruku zostały dokonane poprawki dotyczące zmiany koloru czcionki.
    • Zmiana formatu i wielkości modułów formularzy w celu przeciwdziałania fałszywym komunikatom programów antywirusowych.
    • Dostosowanie do tworzenia (w przyszłości) danych XML faktur dla systemu KSeF.
    • Aktualizacja tabeli adresowej na dzień 2023-10-24.

    Wersja: 1.6.6.8 z dnia: 12-07-23

    • W bazach danych MSSQL i MySQL poprawienie zapisu zestawów formularzy z ilością załaczników większą od 16.

    Wersja: 1.6.6.4 z dnia: 13-01-23

    • aktualizacja listy kodów TERYT, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.

    Wersja: 1.6.6.3 z dnia: 08-12-22

    • Dostosowanie programu do obsługi wysyłki niektórych nowych formularzy.
    • W oknie wydruku umożliwienie zmiany wielkości czcionki oraz koloru czcionki na czarny.

    Wersja: 1.6.5.9 z dnia: 11-07-22

    • Dostosowanie programu do obsługi e-wysyłki formularza IGH-1(2).

    Wersja: 1.6.5.8 z dnia: 16-05-22

    • Zmiana sposobu generowania rysunku formularzy (usunięcie rozmytego rysunku) w celu uniknięcia błędu "access violation" w module GDI+ systemu Windows.

    Wersja: 1.6.5.6 z dnia: 21-04-22

    • Dostosowanie do e-wysyłki nowych wersji formularzy.

    Wersja: 1.6.5.2 z dnia: 02-02-22

    • W oknie wysyłki dodanie własnego wydruku UPO e-deklaracji.
    • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy.

    Wersja: 1.6.5.4 z dnia: 02-02-22

    • Poprawienie błędu uniemozliwiającego wydruk wprowadzonego w poprzedniej wersji programu.
    • Poprawienie wybierania danych z bazy adresowej.

    Wersja: 1.6.4.22 z dnia: 09-12-21

    • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

    Wersja: 1.6.4.18 z dnia: 16-09-21

    • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).

    Wersja: 1.6.4.7 z dnia: 10-06-21

    • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

    Wersja: 1.6.4.6 z dnia: 09-06-21

    • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

    Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

    • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

    Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

    • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
    • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

    Wersja: 1.6.4.3 z dnia: 25-03-21

    • Poprawki w e-wysyłce najnowszych formularzy.

    Wersja: 1.6.4.2 z dnia: 05-03-21

    • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.
    • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy CIT.

    Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 03-03-21

    • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

    Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

    • Znaczne przyspieszenie tworzenia zbiorczego dokumentu XML z dużą ilością dokumentów.
    • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

    Wersja: 1.6.2.6 z dnia: 19-01-21

    • Poprawka uruchamiania programu jako Druki IPS Pro (bez plików 1*.DTA).

    Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

    • Usunięcie błędu polegającego na niepotrzebnym otwieraniu "importu ze schowka" podczas otwierania okna formularzy gdy program był uruchomiony z parametrem - nazwą pliku danych.
    • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
    • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

    Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

    • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
    • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

    Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

    • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

    Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

    • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
    • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
    • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
    • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

    Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

    • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
    • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
    • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.

    Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

    • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

    Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

    • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

    Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

    • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

    Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 21-07-20

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji (poprawka dla VAT-UE i UEK).
    • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

    Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-03-20

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji.

    Wersja: 1.5.24.5 z dnia: 25-11-19

    • Poprawienie problemu z zapisywaniem danych e-Deklaracji wprowadzonego w poprzedniej wersji (1.5.24.5) programu.

    Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

    • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.
    • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

    Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

    • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formulara w postaci PDF do e-mail.

    Wersja: 1.5.21.11 z dnia: 01-04-19

    • Poprawienie wysyłki w jednej sesji wielu formularzy z serii WH z plikami załaczników.

    Wersja: 1.5.21.10 z dnia: 14-03-19

    • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

    Wersja: 1.5.21.9 z dnia: 07-03-19

    • Przystosowanie programu do wysyłania druków serwii WH.

    Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

    • Aktualizacja tablicy gmin.
    • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

    Wersja: 1.5.20.7 z dnia: 09-01-19

    • Usunięcie błędu podłączenia programu do właściwej bazy danych.

    Wersja: 1.5.20.3 z dnia: 07-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
    • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

    Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 02-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

    Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

    Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

    • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

    Wersja: 1.5.18.28 z dnia: 16-08-18

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.

    Wersja: 1.5.18.26 z dnia: 28-06-18

    • Poprawienie drukowania formularza RKECP.

    Wersja: 1.5.18.22 z dnia: 11-04-18

    • Przyśpieszenie odczytu danych z baz danych.

    Wersja: 1.5.18.19 z dnia: 19-02-18

    • Usunięcie błędu odczytu danych z kartoteki wprowadzonego w wersji 1.5.18.18.

    Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 16-02-18

    • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
    • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.
    • Poprawienie wysyłania dokumentów zbiorczych podpisanych danymi autoryzującymi.
    • Uwzględnienie kwot całkowitych zakończonych znakami ",-".
    • Poprawienie pobierania daty formularza jeśli składa się z osobnych pól na dzień, miesiąc, rok.
    • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

    Wersja: 1.5.18.13 z dnia: 23-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i kodów terytorialnych gmin.

    Wersja: 1.5.18.12 z dnia: 11-01-18

    • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
    • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.5.18.11 z dnia: 08-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

    Wersja: 1.5.18.10 z dnia: 07-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

    Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

    • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

    Wersja: 1.5.18.8 z dnia: 29-12-17

    • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek).

    Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

    • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
    • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
    • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

    Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

     Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

     • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji pliku DrukiIPS32Params.ini.
     • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
     • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

     Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

     • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji pliku DrukiIPS32Params.ini.

     Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-10-17

     • Usunięcie błędu mogącego pojawiać się podczas zmiany nazwy dokumentów.
     • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

     Wersja: 1.5.18.6 z dnia: 07-10-17

      Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-10-17

      • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
      • Zablokowanie wyboru kontekstu w oknie zapisu gdy do programi nie jest podłączona kartoteka podmiotów.
      • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

      Wersja: 1.5.16.18 z dnia: 24-09-17

      • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

      Wersja: 1.5.16.4 z dnia: 18-08-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CRS-1.
      • Poprawienie zapamiętywania powiązań symboli danych stałych definiowanych dla poszczególnych pól.
      • Gdy ustawiono blokowanie obliczeń w polu to automatyczne ustawianie blokady obliczeń w podpolach.

      Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

      • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń określających rodzaj numeru podatkowego.

      Wersja: 1.5.14.15 z dnia: 11-03-17

      • Poprawienie podpisywania formularzy danymi autoryzującymi w przypadku wystąpienia w formularzach pól z wieloliniowym tekstem.

      Wersja: 1.5.14.14 z dnia: 08-03-17

      • Poprawienie logowania w kartotece podmiotów.
      • Zmiana polegająca na umożliwieniu wysyłania do e-deklaracji pól wieloliniowanych bez łaczenia linii np. treść wyjaśnienia w załączniku ORD/ZU.

      Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

      • Zaktualizowanie tablicy Naczelników Urzędów Skarbowych dla potrzeb e-Deklaracji.
      • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

      Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki nowych wzorów formularzy VAT-9M, VAT-R, VAT-UE, VAT-27.
      • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
      • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

      Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki PIT rocznych.
      • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

      Wersja: 1.5.13.16 z dnia: 02-01-17

      • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.
      • Przywrócenie wyboru kontekstów w oknie pytania o zapis dokumentów.

      Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

      • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
      • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

      Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

      • Poprawienie pobierania z kartoteki podmiotów i tworzenia nowych powiązań danych stałych.
      • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.

      Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

      • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

      Wersja: 1.5.12.30 z dnia: 24-10-16

      • Przywrócenie wywoływania pobierania danych stałych z poziomu pola formularza.

      Wersja: 1.5.12.24 z dnia: 21-10-16

      • Przywrócenie wyświetlania okna wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.12.22 z dnia: 18-10-16

      • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

      Wersja: 1.5.12.21 z dnia: 17-10-16

      • Usunięcie błędu zapisu formularzy wprowadzonego w ostatniej wersji.
      • Usunięcie problemu z inicjalizacją bazy danych MySQL

      Wersja: 1.5.12.19 z dnia: 11-10-16

      • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

      Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

      • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.
      • W wysyłce do e-Deklaracji przywrócenie rozpoznawania kodów urzędów skarbowych dodanych na początku nazwy urzędu.
      • Poprawienie pobierania do formularzy dat z kartoteki podmiotów (Pobierz dane stałe).

      Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

      • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

      Wersja: 1.5.12.14 z dnia: 14-09-16

      • Usunięcie problemu z pobieraniem "danych stałych" z Kartoteki Podmiotów.

      Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

      • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

      Wersja: 1.5.12.10 z dnia: 07-09-16

      • Dużo zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

      Wersja: 1.5.5.3 z dnia: 15-05-15

      • Dostosowanie do wymogów wysyłki do e-Deklaracji niektórych nowszych formularzy.

      Wersja: 1.5.5.2 z dnia: 20-03-15

      • Dodanie graficznego podglądu wysyłanych lub wysłanych danych do systemu e-Deklaracje.
      • Poprawki w działaniu: Wklej dane.
      • Poprawki wpływające na m.in. na działanie wyboru gminy i kodu gminy w CIT-ST.

      Wersja: 1.5.5.1 z dnia: 13-03-15

      • Poprawienie działania wyboru adresu z listy.

      Wersja: 1.5.5.0 z dnia: 12-03-15

      • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
      • Zmiana silnika łączności z systemem e-Deklaracje.
      • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

      Wersja: 1.5.4.0 z dnia: 26-02-15

      • W menu Edycja okna formularza dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami
      • W edycji danych adresowych formularzy dodanie tabeli wyboru województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
      • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
      • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.
      • Usunięcie błędu w obliczeniach, który powodował w niektórych formularzach niepotrzebne zaokrągalnie kwot do pełnych złotych.

      Wersja: 1.5.3.3 z dnia: 25-02-15

      • Poprawki w wysyłce danych do e-deklaracji:
       - usunięcie błędu polegającego na pomijaniu wymaganych kwot i numerów jeśli miały wpisaną wartość "0" co skutkowało komunikatem o niezgodności ze schematem,
       - usunięcie niepotrzebnego wyboru rodzaju podpisu w zeznaniu dla podatnika niebędącej osobą fizyczną.

      Wersja: 1.5.3.2 z dnia: 04-02-15

      • Udoskonalenie mechanizmu rozpoznawania nazw urzędów skarbowych na potrzeby wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.3.1 z dnia: 04-02-15

      • Dodanie parametru w danych - Upcase.
      • Dodane w oknie wysyłki do e-Deklaracji podręcznego menu z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
      • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.

      Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 03-02-15

      • Dodanie sortowanie dokumentów według nazwy.

      Wersja: 1.5.2.11 z dnia: 02-02-15

      • Usprawnienie opcji"Otwórz jako nowy".
      • Rozwiązanie problemu z wysyłką dokumentów zbiorczych w przypadku wystąpienia podatników o tym samym nazwisku i dacie urodzenia.

      Wersja: 1.5.2.10 z dnia: 24-01-15

      • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
      • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów
      • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").
      • Poprawienie działania przycisku [Więcej informacj>>] w oknie wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.2.9 z dnia: 22-01-15

      • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
      • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

      Wersja: 1.5.2.8 z dnia: 22-01-15

      • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

      Wersja: 1.5.2.7 z dnia: 20-01-15

      • Dostosowanie do wymogów wysyłki elektronicznej formularza IFT-3(7)/IFT-3R(7).

      Wersja: 1.5.2.6 z dnia: 14-01-15

      • Poprawienie ładowania schematów dokumentów zbiorczych dla Uniwersalnej Bramki Dokumentów M.F.
      • Usunięcie powielania dokumentów w wydruku bez wybrnaej opcji "w jednym oknie".

      Wersja: 1.5.2.5 z dnia: 12-01-15

      • Poprawienie stabilności pracy z programem e-Poczta Podatkowa IPS.

      Wersja: 1.5.2.4 z dnia: 09-01-15

       Wersja: 1.5.2.3 z dnia: 08-01-15

        Wersja: 1.5.2.2 z dnia: 07-01-15

        • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
        • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

        Wersja: 1.5.2.1 z dnia: 06-01-15

        • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
        • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

        Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 05-01-15

        • Dodanie obsługi roboczej Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 02-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.5

        Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 01-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.5.1

        Wersja: 1.5.0.0 z dnia: 20-12-14

        • Dodanie opcji wysyłania formularzy do systemu e-Deklaracje. Program zmienia nazwę na e-DrukForm IPS.

        Wersja: 1.3.0.1 z dnia: 17-11-14

        Wersja: 1.2.4.4 z dnia: 08-09-14

        • Umożliwienie zapisywania do pliku także importowanych formularzy.

        Wersja: 1.2.4.3 z dnia: 04-08-14

        • Usunięcie żądania modułu FastMM_DebugFullMode.
        • Poprawienie działania obliczania wartości w polach z wpisanych wyrażeń matematycznych.

        Wersja: 1.2.4.2 z dnia: 31-07-14

        • Poprawienie samoczynnego ukrywania informacji o pobieraniu danych z serwera.

        Wersja: 1.2.4.1 z dnia: 29-07-14

        • Poprawienie wyświetlania kwot całkowitych zakończonych ",-" (przykład w ZUS Rp-7).
        • Dodanie zapisu danych formularzy do pliku i odczytu z pliku.'

        Wersja: 1.2.3.16 z dnia: 04-06-14

        • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.
        • Automatyczne łamanie linii w polach wieloliniowych także przy wklejaniu tekstu ze schowka.

        Wersja: 1.2.3.15 z dnia: 03-06-14

        • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

        Wersja: 1.2.3.14 z dnia: 03-06-14

        • Poprawienie wpisywania spacji w polach jednoliniowych.
        • Poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

        Wersja: 1.2.3.13 z dnia: 27-05-14

        • Wprowadzenie automatycznego łamania linii w edycji pól wieloliniowych.
        • Umożliwienie złamania linii w tekstowych polach jednoliniowych poprzez naciśnięcie klawiszy [CTRL]+[Enter].

        Wersja: 1.2.3.12 z dnia: 25-04-14

        • Usunięcie blokowania się listy komunikatów występującego przy zmianie wielkości listy przez użytkownika w określonych warunkach.

        Wersja: 1.2.3.11 z dnia: 01-03-14

        • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.

        Wersja: 1.2.3.10 z dnia: 18-02-14

        • Poprawienie wyświetlania okna właściwości programu gdy został wywołany przez inną aplikację

        Wersja: 1.2.3.9 z dnia: 17-02-14

        • Dostosowanie programu do współpracy z e-Pocztą Podatkową 1.1 w celu drukowania własnego UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru).
        • Dodanie nowych poleceń wsadowych /DELETEFILES i /PARENTWINDOW

        Wersja: 1.2.3.6 z dnia: 18-01-14

        • Poprawienie wyświetlania menu w oknie wydruku w przypadku gdy w systemie Windows ustawiono powiększoną czcionkę.

        Wersja: 1.2.3.5 z dnia: 07-01-14

        • Usunięcie w wydruku formularzy "w jednym oknie" błędu polegającego na wypełnianiu pustych pól w kolejnych formularzach danymi z poprzedzających formularzy.

        Wersja: 1.2.3.3 z dnia: 19-12-13

        • Poprawienie wyboru pliku danych określonego w parametrze wywołania
        • Zapamiętywanie także nowo utworzonych danych w "ostatnio otwieranych".

        Wersja: 1.2.3.2 z dnia: 18-12-13

        • Poprawienie obliczania podatku przy dochodach wyższych od pierwszego progu podatkowego.
        • W oknie wyboru formularzy i danych dodanie filtrowania "ostatnio otwierane"

        Wersja: 1.2.3.1 z dnia: 12-12-13

        • Poprawienie zaznaczania właściwych kwadratów na wydrukach uzyskanych bezpośrednio z głównego okna programu.

        Wersja: 1.2.3.0 z dnia: 11-12-13

        • Poprawienie zaznaczania właściwych kwadratów na wydrukach uzyskanych bezpośrednio z głównego okna programu.

        Wersja: 1.2.2.5 z dnia: 10-12-13

        • Poprawienie przetwarzania niektórych numerów licencyjnych.

        Wersja: 1.2.2.4 z dnia: 28-11-13

        • Zróżnicowanie formatu dat w pliku danych.
        • Dodanie parametru "noFormat" uniemożliwiającego sformatownie niektórych pól formularzy.

        Wersja: 1.2.2.2 z dnia: 24-10-13

        • W oknie wyboru formularze zaktualizowane dostępne do pobrania są oznaczone kolorem oliwkowym.

        Wersja: 1.2.2.1 z dnia: 14-10-13

        • Zmiany w oknie wyboru zapisanych dokumentów.
        • Poprawienie kolejności działań matematycznych w formułach wpisanych w bezpośrednio pola formularza.
        • Poprawienie zapamiętywania zmian wprowadzonych w sumatorze.

        Wersja: 1.2.1.5 z dnia: 24-08-13

        • Wprowadzenie możliwości zaznaczania kółkiem lub elipsą opcji wyboru na niektórych formularzach, na np. ZUS-Z3a.
        • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów po odczytaniu danych o niewypełnieniu pola przeznaczonego na datę akceptującego dowolny tekst w nie jeśli taki wpisano.
        • Poprawienie dokładności kwot w niektórych komunikatach o błędach.
        • Poprawienie kolejności obliczeń w wyrażeniach matematycznych wpisanych w pola kwotowe.

        Wersja: 1.2.1.4 z dnia: 14-08-13

        • W polach numerycznych poprawienie zaokrąglania liczb wpisanych przez użytkownika jako niecałkowite (z częścią po przecinku)
        • Usunięcie błędu pojawiającego się po zakończonym bezbłędnym imporcie danych z programu DRUKI IPS Ex.
        • Usunięcie problemu z akceptacją numeru licencji w starym formacie przez załączniki formularza, dla którego został utworzony numer licencji.

        Wersja: 1.2.1.3 z dnia: 27-07-13

        • Poprawienie wczytywania danych ze znakami łamania linii (255).
        • Poprawienie zaokrąglania groszy.
        • Dołączenie pliku pomocy.

        Wersja: 1.2.1.1 z dnia: 13-07-13

        • Premiera użytkowej wersji programu.

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję
        E-Poczta

        E-Poczta

        Pobierz najnowszą wersję

        Wersja: 1.2.13.6 z dnia: 02-02-21

        • W bazie MySQL zwiększenie pola na przechowywanie dokumentów XML. Dotychczasowa wielkość pola wprowadzała ograniczenie ilość do kilkudziesięciu dokumentów wysyłanych w paczce.

        Wersja: 1.2.13.5 z dnia: 02-11-20

        • Poprawienie pracy z bazą MS-SQL w przypadku formatu daty systemu Windows innego niż rok-miesiąc-dzień.

        Wersja: 1.2.13.4 z dnia: 31-01-20

        • Uwzględnienie w spisie wysłanych formularzy ze statusem 100 i 101.

        Wersja: 1.2.13.3 z dnia: 30-01-20

        • Rozszerzenie algorytmu rozpoznawania zbiorczych plików XML.

        Wersja: 1.2.13.1 z dnia: 26-11-19

        • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.

        Wersja: 1.2.12.1 z dnia: 01-07-19

        • Dostosowanie do wysyłki formularzy z załączonymi plikami.

        Wersja: 1.2.11.4 z dnia: 13-04-19

        • Usunięcie błędu wprowadzonego w ostatnej wersji uniemożliwiającego w określonych warunkach wysyłkę.

        Wersja: 1.2.11.1 z dnia: 29-03-19

        • Dostosowanie do wysyłania XML z załącznikami.

        Wersja: 1.2.9.1 z dnia: 01-03-18

        • Aktualizacja tworzenia podpisu dokumentu certyfikatem kwalifikowanym z uwzględnieniem algorytmu SHA-256.

        Wersja: 1.2.7.3 z dnia: 08-09-17

        • Usunięcie błędu blokującego program na systemach XP przy pracy z bazą MS-SQL.

        Wersja: 1.2.7.2 z dnia: 17-03-17

        • Poprawienie wpisywania imienia, nazwiska lub nazwy podatnika na wydruk UPO.

        Wersja: 1.2.8.2 z dnia: 28-02-17

        • Dodanie nowych certyfikatów SSL opublikowanych przez Min.Fin.
        • Dodanie możliwości zapisu podpisanego pliku.
        • Akceptacja plików ze statusem 101 i 300 do ponownego wysłania.

        Wersja: 1.2.6.4 z dnia: 23-12-16

        • Dodatkowe usprawnienia jednoczesnej pracy wielostanowiskowej dla wszystkich rodzajów obsługiwanych baz danych.

        Wersja: 1.2.6.3 z dnia: 21-12-16

        • Poprawienie dla bazy MS-SQL jednoczesnej pracy wielostanowiskowej - usunięcie blokowania odczytu listy dokumentów w czasie trwania wysyłki na innym stanowisku.

        Wersja: 1.2.6.2 z dnia: 19-10-16

        • Usunięcie błędu w trybie wysyłki nieprzyśpieszonej.

        Wersja: 1.2.6.1 z dnia: 18-10-16

        • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

        Wersja: 1.2.6.0 z dnia: 11-10-16

        • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

        Wersja: 1.2.5.2 z dnia: 10-09-16

        • Naprawa błędu "RSA key expected".
        • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

        Wersja: 1.2.5.1 z dnia: 07-09-16

        • Dostosowanie do nowszej wersji programu Druki IPS.

        Wersja: 1.2.4.22 z dnia: 12-02-16

        • Poprawienie odczytywania ustawień internetowych w przypadku braku wartości ProxyEnable w rejestrze Internet Settings.

        Wersja: 1.2.4.2 z dnia: 27-10-15

        • W menu i oknie wysyłki dodanie opcji "Zapisu XML do pliku".
        • W oknie wysyłki przyśpieszenie podglądu dużych plików XML.

        Wersja: 1.2.4.0 z dnia: 17-03-15

        • Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego wysyłane dane przed utratą numeru referencyjnego w przypadku nagłego przerwania czy zawieszenia programu w czasie trwania wysyłki.
        • Dodanie podglądu danych XML w postaci graficznej.
        • Formatowanie podglądu tekstowego XML.

        Wersja: 1.2.3.4 z dnia: 10-03-15

        • Dodanie obsługi bazy danych MySQL sterowniki poprzez ADO.
        • Opracowanie automatycznego wypełniania pola na numer referencyjny na stronie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru po kliknięciu (2x) na liście numerów referencyjnych.
        • Poprawki polepszające stabilność wysyłania danych w trybie przyśpieszonym.
        • Dodanie parametru FORMAT w trybie wsadowym. Umożliwia usuwanie z importowanego XML niepotrzebnych pustych gałęzi, kodowanie UTF-8, dodanie nagłówka UTF-8.
        • Dodanie możliwości formatowania XML (przełącznik "Formatuj" w oknie importu z XML).
        • Umożliwienie ponownego wysyłania lub usunięcia dokumentów ze statusem 300.

        Wersja: 1.2.3.2 z dnia: 05-02-15

        • Dostosowanie programu do wymogów wysyłki formularza SD-3.
        • Dodane w oknie wysyłki menu podręcznego z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
        • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.
        • Poprawa kodowania polskich znaków w wewnętrznym wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.9 z dnia: 03-02-15

        • Dostosowanie programu do wymogów wysyłki formularza SD-3.
        • Dodane w oknie wysyłki menu podręcznego z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
        • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.
        • Poprawa kodowania polskich znaków w wewnętrznym wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.8 z dnia: 03-02-15

        • Poprawienie wywoływania programu e-Druk Form IPS dla wewnętrznego wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.6 z dnia: 24-01-15

        • Usprawnienie ponownego odczytywania statusów.
        • Poprawienie odczytywania statusu przez aplikacje współpracujące jeśli dokumentu nie ma zapamiętanego w bazie danych.

        Wersja: 1.2.2.5 z dnia: 23-01-15

        • Usprawnienie ponownego odczytywania statusów.

        Wersja: 1.2.2.4 z dnia: 23-01-15

        • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
        • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

        Wersja: 1.2.2.3 z dnia: 22-01-15

        • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.2.2.2 z dnia: 12-01-15

        • Zablokowanie zmiany daty wysyłki podczas sprawdzania statusu.
        • Poprawienie importu poprzedniej dazy danych.

        Wersja: 1.2.2.1 z dnia: 10-01-15

        • Poprawienie działania przycisku [Sprawdź] w głównym oknie programu.
        • Usunięcie błędu mogącego powodować problemy z odczytywaniem statusu we współpracujących aplikacjach.

        Wersja: 1.2.2.0 z dnia: 05-01-15

        • Dodane obsługi Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.2.1.6 z dnia: 02-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.2.

        Wersja: 1.1.0.22 z dnia: 17-03-14

        • Usunięcie błędu występującego podczas zamykania programu uruchomionego.
        • Poprawki w imporcie XML uruchamianego z menu programu.

        Wersja: 1.1.0.21 z dnia: 16-03-14

        • Poprawienie zapamiętywania statusów e-Deklaracji w bazie dokumentów.
        • Dodanie przyśpieszonego trybu wysyłania danych do bramki e-Deklaracje (menu Plik / Ustawienia - e-Deklaracje - Tryb pracy).
        • Dodanie otwierania okna w opcji sprawdzania samych statusów.

        Wersja: 1.1.0.20 z dnia: 12-03-14

        • Dopracowanie importu danych XML i dodanie opcji NWFS (No Wait For Status). Szczegóły w pliku CzytajTo.html.
        • Dodanie importu XML bezpośrednio z menu Plik/Importuj.
        • Skrócenie czasu wysyłania bezpośrednio z okna programu - przycisk [wyślij / sprawdź]) - poprzez rezygnację z kilkusekundowego oczekiwania na status e-deklaracji.
        • Zabezpieczenie przed duplikowaniem danych. Dodanie do bazy duplikatu danych skutkuje zwrotem numeru referencji i statusu oryginału.

        Wersja: 1.1.0.19 z dnia: 09-03-14

        • Dodanie wsadowego importu danych z plików XML. Specyfikacja techniczna znajduje się w pliku CzytajTo.html.
        • Dodanie osobnego przycisku sprawdzania statusów wysłanych dokumentów.

        Wersja: 1.1.0.16 z dnia: 02-03-14

        • Usunięcie błędu systemowego pojawiającego się jeśli w ustawieniach regionalnych Windows separator daty jest różny od "-".
        • W Windows XP umożliwienie minimalizacji okna na pasek zadań.

        Wersja: 1.1.0.15 z dnia: 21-02-14

        • Usunięcie błędu "Access ..."powstającego w czasie zmiany ścieżki bazy danych.
        • Umożliwienie usuwania z bazy danych nieprzyjętych przez e-Deklaracje.

        Wersja: 1.1.0.13 z dnia: 17-02-14

        • Poprawienie wyboru wersji UPO.
        • Poprawienie wyświetlania numeru identyfikacyjnego drugiego podmiotu. UWAGA! wymagane jest pobranie aktualizacji formularza w programie "Druk Formularzy IPS".
        • Poprawienie wyświetlania "ó" w "Ministerstiwe Finansów".

        Wersja: 1.1.0.12 z dnia: 16-02-14

        • Poprawienie obsługi statusu "102".

        Wersja: 1.1.0.11 z dnia: 16-02-14

        • Poprawienie obsługi statusu "102".

        Wersja: 1.1.0.10 z dnia: 14-02-14

        • Usunięcie błędu objawiającego się wystąpieniem błędu lub zamknięciem aplikacji wywołującej wysyłkę.
        • Dodanie wewnętrzengo wydruku UPO (wymagane zainstalowanie programu Druk Formularzey IPS http://www.dobry.pl/link/drukformips32_download.php)
        • Dodanie tworzenia pliku raportu w formacje CSV.

        Wersja: 1.1.0.8 z dnia: 06-02-14

        • Usunięcie błędu uniemożliwiającego wysłanie danych do e-Deklaracji po dniu 6 lutego 2014r.

        Wersja: 1.1.0.7 z dnia: 28-01-14

        • Poprawienie sprawdzania statusu dokumentów oczekujących na potwierdzenie.
        • Poprawienie przekazywania treści UPO do aplikacji np. PITy.

        Wersja: 1.1.0.6 z dnia: 26-01-14

        • Odblokowanie wysyłania danych.

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję
        JotPek

        JotPek

        Pobierz najnowszą wersję – 32 bit – Windows 7, 8, 10
        Pobierz najnowszą wersję – 64 bit – Windows 7, 8, 10

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję

        FORMULARZE

        Pobierz aktualne Formularze
        Pobierz Formularze – wersja archiwalna