Pity IPS

PITy IPS

Pobierz najnowszą wersję

Wersja: 2.2022.3.1 z dnia: 13-01-22

 • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)

Wersja: 2.2022.2.1 z dnia: 10-01-22

 • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
 • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A

Wersja: 2.2022.1.152 z dnia: 05-01-22

 • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.
 • Program zawiera
  • PIT-16A z załącznikami,
  • PIT-19A z załącznikami,
  • PIT-OP,
  • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
  • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
  • DSF-1,
  • ZAP-3 (z e-wysyłką),
  • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).

Wersja: 2.2020.24.7 z dnia: 29-04-21

 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw w broszurach do PIT/O, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S.
 • Na PIT-36S dodano komunikat do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i dałączenia PIT/WZ.
 • Dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji na PIT/O do poz. 19-22 i w części D do poz. 4-5.
 • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników dla PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS do 300 szt.
 • Różne usprawnienia.

Wersja: 2.2020.24.4 z dnia: 22-04-21

 • Na PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS dodano komunikaty do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i załączenia PIT/WZ.
 • Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych.
 • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pożytku Publicznego według najnowszego wykazu.

Wersja: 2.2020.24.1 z dnia: 15-04-21

 • UWAGA: od dnia 15.04.2021 r. wpłaty z tytułu DSF-1 realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 14.04.2021 r. poz. 690) - dostosowaliśmy przelew podatkowy dołączany do DSF-1 do tych przepisów.

Wersja: 2.2020.23.8 z dnia: 12-04-21

 • Rozbudowano pomoc kontekstową do niektórych pól formularza PIT/O dodając opracowania "Dodatkowe informacje".
 • Różne usprawnienia, np. zapamiętywanie ustawień 2 strony obok siebie, działanie klawiszy Home i End.
 • Poprawka w dołączaniu rozliczenia małżonka do rozliczenia podatnika (dodanie przeliczania zestawu w przypadku gdy jest w zestawie PIT/D).
 • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pozytku Publicznego według najnowszego wykazu.
 • Na stronie https://taxopedia.pl w "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.

Wersja: 2.2020.23.6 z dnia: 29-03-21

 • Poszerzono opcjię "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Zamień miejscami podatnika z małżonkiem" o możliwość zamiany w "Rozliczeniu małżonków razem".
 • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Dołącz rozliczenie małżonka" - tworzenie rozliczenia małżonków z osobnych rozliczeń.
 • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Rozłącz rozliczenie małżonków" - tworzenie dwóch osobnych rozliczeń z "rozliczenia małżonków osobno".
 • Dodano możliwość dołączenia formularzy UPO z poziomu okna wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 2.2020.23.3 z dnia: 23-03-21

 • Dodanie importu PIT-11 z programu DRUKI IPS Pro (wersja testowa).
 • Poprawienie obsługi polskich znaków w liście urzędów skarbowych na niepolskim ustawieniu Windows.
 • Dodanie menu dokumentu.
 • Różne usprawnienia i poprawki.

Wersja: 2.2020.23.4 z dnia: 23-03-21

 • Dodanie importu PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A z programu DRUKI IPS Pro.
 • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 2.2020.23.3 - część urzędów skarbowych nie była widoczna na liście wyboru.

Wersja: 2.2020.23.1 z dnia: 16-03-21

 • Dodano załącznik PIT/Z do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S i PIT-36LS.
 • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (DSF-1, PIT/M, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/PM, PIT-CFC, PIT/CFI, SSE/A) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Na PIT-36 dodano dwa komunikaty informacyjne w przypadku obliczenia przez program zgodnie ze zdaniem z broszury informacyjnej do PIT-36: "Jeżeli u podatników, którzy osiągnęli w roku podatkowym wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent zagranicznych, które nie podlegały ubruttowieniu w związku z wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 1992 r. (stosownie do art. 55 ust. 6 ustawy), po odliczeniu podatku według skali, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę".
 • Dodano możliwość zamiany miejscami podatnika i małżonka w "rozliczeniu małżonków osobno".
 • Dodano nowe menu "Właściwości dokumentu" z wyborem czcionki, koloru czcionki i możliwością przekreślania pustych pól.
 • Dołaczono import danych z Excela do menu "Rozliczenie / Import z aplikacji zewnętrznych."
 • Uproszczono format danych do importowania z arkuszy Excela (zobacz opis).
 • Dodano możliwość skojarzenia plików typu *.PITyIPS z programem PITyIPS w celu otwierania plików poprzez kliknięcie na pliku w ekspolatorze.
 • Poprawienie pobierania słowników zapisanych w PITy 2019 IPS
 • Na stronie https://taxopedia.pl dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.

Wersja: 2.2020.22.2 z dnia: 08-03-21

 • Przywrócenie poprawnego importu rozliczeń ze schowka.

Wersja: 2.2020.22.1 z dnia: 06-03-21

 • Dodano formularz PIT-11 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-11).
 • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (PIT/BR, PIT/ZG, IT/OP) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Poprawienie działania i funkcjonalności sumatora.
 • Usunięcie błędu w sumatorze, który mógł (po edycji przez użytkownika) powodować powielanie kwoty przeniesionej z innych formularzy.

Wersja: 2.2020.21.6 z dnia: 04-03-21

 • Dodanie opcji importu z arkuszy Excela (*.xls, *.xlsx). Zobacz format arkusza. Obecnie import z Excela dostepny z menu: Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.
 • Dodanie opcji importu z programów TaxPro i Puzzle - menu: Rozliczenie / Importu z aplikacji zewnętrznych.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36, PIT/IP, PIT-40A/11A(wersja 20).
 • Na PIT/ZG pod "więcej >" obok poz. 9a dodano podlinkowanie do wysokości diet dla poszczególnych państw.
 • Na PIT/ZG do poz. 9a i 9 rozbudowano podstawę prawną o wysokość diet dla poszczególnych państw.
 • Zoptymalizowano "rysunki" formularzy pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
 • Na stronie https://taxopedia.pl rozbudowano "PITopedia 2020".

Wersja: 2.2020.20.3 z dnia: 26-02-21

 • Aktualizacja schematu wysyłki PIT-36 - dostosowanie do zmian M.F.

Wersja: 2.2020.20.1 z dnia: 25-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
 • Poprawiono obliczanie sumy w sumatorze w przypadku znaku "." (kropki) ustawionej jako znak dziesiętny w systemie Windows.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT/WZ, PIT/SE.

Wersja: 2.2020.20.2 z dnia: 25-02-21

 • Poprawiono wywołanie e-wysyłki PIT-36S.

Wersja: 2.2020.19.1 z dnia: 22-02-21

 • Dodano e-wysyłkę PIT-CFC.
 • Dodano e-wysyłkę APA-P.
 • Dodane komunikaty informujące o braku możliwości jednoczesnego wysłania do e-deklaracji kwot z pozycji 27, 28 sekcji D i 36,37 sekcji E załącznika PIT/WZR dołączonego do PIT-28(23) lub PIT-28S(23).

Wersja: 2.2020.19.2 z dnia: 22-02-21

 • Na zakładce "Podsumowanie" poprawiono wyświetlanie kwoty w "Łączna kwota do zapłaty (-) / do zwrotu".
 • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól formularza PIT/WZ.
 • Na PIT/WZ dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
 • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól z części H.3 formularza PIT-36 i pól z części F.3 formularza PIT-36S.

Wersja: 2.2020.18.4 z dnia: 19-02-21

 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-28, PIT-28S.
 • Na PIT/WZR dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
 • W module za 2019 rok poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".

Wersja: 2.2020.18.1 z dnia: 18-02-21

 • Dodano przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.) dla PIT-CFC i DSF-1.
 • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT/O i PIT-37.
 • Dodano broszurę informacyjną do SSE-R.
 • Dodano dodatkowe informacje do poz. 3 na DSF-1 (dostępne jako pomoc merytoryczna do pola).

Wersja: 2.2020.16.1 z dnia: 17-02-21

 • Dodano formularz DSF-1 z e-wysyłką.
 • Dodano e-wysyłkę NIP-7.
 • Poprawiono: formularz PIT-40A/11A dołączony do rozlicznia były "gubiony" w momencie konwersji rozliczenia na inny sposób opodatkowania.
 • Poprawiono: niewłaściwe działanie klawisza [Alt] w niektórych polach edycyjnych.
 • Na stronie https://taxopedia.pl w PITopedia 2020 dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".

Wersja: 2.2020.17.1 z dnia: 17-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do formularza PIT-36LS.

Wersja: 2.2020.15.1 z dnia: 16-02-21

 • Dodano e-wysyłkę PIT-36L
 • Dodano PIT-CFC z załacznikiem PIT/CFI.
 • Dodano samodzielny PIT-R.

Wersja: 2.2020.15.2 z dnia: 16-02-21

 • Usunięcie problemu ze startem programu w niektórych wersjach Windows 7. Poprawienie rozmieszczenia tekstów. Program może wymagać dwukrotnego uruchomienia (w takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat).

Wersja: 2.2020.15.3 z dnia: 16-02-21

 • Jeszcze jedna poprawka techniczna - usunięcie błędu uniemożliwiającego start programu w niektórych przypadkach gdy w Windows jest ustawione skalowanie czcionek.

Wersja: 2.2020.14.1 z dnia: 13-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28S.
 • Dodanie marginesów stron w wydruku uproszczonym.

Wersja: 2.2020.14.2 z dnia: 13-02-21

 • Poprawienie skalowania wydruku.

Wersja: 2.2020.13.1 z dnia: 12-02-21

 • Dodano formularz PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano formularz NIP-7 z załącznikami.
 • Dodano formularz PIT-40A/11A wersja 20 i wersja 19 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A/11A).
 • Przyspieszenie tworzenia powtarzających się wydruków.

Wersja: 2.2020.12.2 z dnia: 11-02-21

 • Poprawiono drukowanie zaznaczeń kwadratów w poz. 147 i 148 na PIT-28S na wydruku zaawansowanym.
 • Poprawka polegająca na zabezpieczeniu, aby na wydruku zaawansowanym numer referencyjny drukował się zawsze małymi literami.

Wersja: 2.2020.12.1 z dnia: 10-02-21

 • Dodano formularz PIT-8C (uzupełnianie PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C).
 • Dodano formularz OLDCT (oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).
 • Poprawiono błąd "Access ..." pokazujący się przy zmianie rodzaju rozliczenia np. z indywidualnie na osoby samotnie wychowującej dziecko (usterka była wprowadzona w wersji 2.2020.11.1 z dnia 9 luty).

Wersja: 2.2020.11.1 z dnia: 09-02-21

 • Dodano formularz PIT-36L z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
 • Dodano formularz PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
 • Dodano formularz APA-P z załącznikami.
 • Nowa opcja (eksperymentalna) - Folder wymiany plików rozliczeń. Służy do ułatwienia wymiany rozliczeń pomiędzy dwoma komputerami, np. stacjonarnym i laptopem.
 • Poprawka w wydruku trzeciej strony PIT-36.

Wersja: 2.2020.10.1 z dnia: 08-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.

Wersja: 2.2020.9.1 z dnia: 05-02-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-OP (obecnie formularza nie przyjmuje bramka e-deklaracji).
 • Udoskonalenia w rysunkach wielu formularzy.
 • Poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej w latach 2017-2019 w rozliczeniach małżonków osobno w przypadku gdy jednocześnie obydwoje małżonkowie korzystali z odliczeń tej ulgi na PIT-36L.

Wersja: 2.2020.8.5 z dnia: 04-02-21

 • W edytorze formularzy dodanie pasków z tytułem formularza i numerem strony.
 • Kilka poprawek, w tym w oknie wyboru formularza dla kwoty autoryzacyjnej.

Wersja: 2.2020.8.1 z dnia: 03-02-21

 • Dodano załączniki PIT/O i PIT/IP do PIT-36.

Wersja: 2.2020.7.3 z dnia: 02-02-21

 • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.
 • Poprawienie wydruku do PDF z wyłaczonym tłem.

Wersja: 2.2020.7.2 z dnia: 01-02-21

 • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.

Wersja: 2.2020.7.1 z dnia: 01-02-21

 • Dodano formularz PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ,PIT/DS, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
 • Dodano broszury informacyjne do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
 • Usunięto usterkę mogącą objawiać się czarnymi plamami na wydrukach.
 • Zmniejszono objętość wydruków do plików PDF niektórych formularzy. Wydruki kolejnych formularzy będą sukcesywnie modyfikowane.

Wersja: 2.2020.6.2 z dnia: 29-01-21

 • Usunięcie błędu systemowego mogącego pojawiać się po wysłaniu danych do e-Deklaracji (usterka była wprowadzona w wersji 6.1 z 27 stycznia).

Wersja: 2.2020.6.1 z dnia: 27-01-21

 • Dodano formularze przelewów podatkowych (1 odc. i 1x2 odc.) do PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
 • W oknie wydruku uproszczonego dodano możliwość ukrycia tła oraz prosty wydruk do PDF.

Wersja: 2.2020.5.3 z dnia: 26-01-21

 • Usunięcie usterki (wystepującej w Windows 7) wyświetlania i drukowania formularzy PIT-28, 28B, WZR, 37, O i D.

Wersja: 2.2020.5.1 z dnia: 25-01-21

 • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami (bez e-wysyłki).
 • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.

Wersja: 2.2020.5.2 z dnia: 25-01-21

 • Dodanio e-wysyłkę do PIT-37.

Wersja: 2.2020.4.2 z dnia: 21-01-21

 • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.

Wersja: 2.2020.3.1 z dnia: 20-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
 • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
 • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.

Wersja: 2.2020.4.1 z dnia: 20-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.

Wersja: 2.2020.2.4 z dnia: 14-01-21

 • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
 • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.

Wersja: 2.2020.2.3 z dnia: 13-01-21

 • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
 • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.

Wersja: 2.2020.2.1 z dnia: 11-01-21

 • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.

Wersja: 2.2020.1.1 z dnia: 07-01-21

 • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

Wersja: 2.2019.12.7 z dnia: 08-12-20

 • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
 • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy użyć link https://www.dobry.pl/pliki/pityipssetup.exe przez przeglądarkę internetową.

Wersja: 2.2019.12.6 z dnia: 13-11-20

 • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).

Wersja: 2.2019.12.4 z dnia: 18-09-20

 • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.

Wersja: 2.2019.12.3 z dnia: 15-09-20

 • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".

Wersja: 2.2019.12.2 z dnia: 03-06-20

 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
 • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.

Wersja: 2.2019.12.1 z dnia: 19-05-20

 • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
 • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
 • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.

Wersja: 2.2019.11.12 z dnia: 15-04-20

 • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
 • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.

Wersja: 2.2019.11.11 z dnia: 14-04-20

 • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19

Wersja: 2.2019.11.2 z dnia: 26-03-20

 • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.

Wersja: 2.2019.11.1 z dnia: 25-03-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
 • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
 • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].

Wersja: 2.2019.10.17 z dnia: 20-03-20

 • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
 • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.

Wersja: 2.2019.10.15 z dnia: 18-03-20

 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
 • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
 • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
 • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).

Wersja: 2.2019.10.12 z dnia: 16-03-20

 • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
 • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.

Wersja: 2.2019.10.11 z dnia: 14-03-20

 • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
 • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
 • Dodano formularz UPO do DSF-1.
 • Dodano formularz UPO do APA-P.
 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
 • Aktualizacja listy OPP.
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.10.10 z dnia: 13-03-20

 • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
 • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
 • Dodano formularz UPO do DSF-1.
 • Dodano formularz UPO do APA-P.
 • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
 • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
 • Aktualizacja listy OPP.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.10.1 z dnia: 10-03-20

 • Dodano formularz PIT-CFC.
 • Dodano załącznik PIT/CFI.
 • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
 • Różne udoskonalenia, np. dodanie opcji zmiany nazwy rozliczenia.

Wersja: 2.2019.9.5 z dnia: 05-03-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.9.2 z dnia: 02-03-20

 • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.

Wersja: 2.2019.9.1 z dnia: 28-02-20

 • Dołączenie formularza APA-P.
 • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
 • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
 • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
 • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
 • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
 • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
 • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.

Wersja: 2.2019.8.2 z dnia: 24-02-20

 • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36LS.

Wersja: 2.2019.8.1 z dnia: 19-02-20

 • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
 • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
 • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
 • Różne udoskonalenia.

Wersja: 2.2019.7.1 z dnia: 15-02-20

 • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
 • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
 • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.

Wersja: 2.2019.6.5 z dnia: 14-02-20

 • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
 • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
 • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.6.5 z dnia: 13-02-20

 • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
 • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
 • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.6.1 z dnia: 13-02-20

 • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
 • Dodanie formularza DSF-1.
 • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"

Wersja: 1.2019.6.1 z dnia: 12-02-20

 • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
 • Dodanie formularza DSF-1.
 • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
 • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"

Wersja: 2.2019.4.14 z dnia: 12-02-20

 • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
 • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.

Wersja: 2.2019.4.15 z dnia: 12-02-20

  Usunięcie usterki wprowadzonej w wersji 1.2019.4.14 związanej z rejestracją licencji czasowej.

Wersja: 2.2019.5.2 z dnia: 12-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 1.2019.4.14 z dnia: 11-02-20

 • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
 • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.

Wersja: 1.2019.4.15 z dnia: 11-02-20

  Usunięcie usterki wprowadzonej w wersji 1.2019.4.14 związanej z rejestracją licencji czasowej.

Wersja: 1.2019.5.1 z dnia: 11-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 1.2019.5.2 z dnia: 11-02-20

  Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
 • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.

Wersja: 2.2019.4.12 z dnia: 11-02-20

 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
 • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.

Wersja: 1.2019.4.10 z dnia: 10-02-20

 • Dołączenie broszurkek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.

Wersja: 1.2019.4.12 z dnia: 10-02-20

 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
 • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
 • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
 • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
 • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.

Wersja: 2.2019.4.5 z dnia: 07-02-20

 • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
 • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczącego zgody na przekazanie danych do OPP.

Wersja: 1.2019.4.5 z dnia: 06-02-20

 • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
 • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczącego zgody na przekazanie danych do OPP.

Wersja: 2.2019.4.3 z dnia: 06-02-20

 • Zakończenie testów PIT-37.
 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.

Wersja: 1.2019.4.3 z dnia: 05-02-20

 • Zakończenie testów PIT-37.
 • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.

Wersja: 2.2019.3.6 z dnia: 05-02-20

 • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL ustawionej na Linuksie.

Wersja: 1.2019.3.6 z dnia: 04-02-20

 • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL ustawionej na Linuksie.

Wersja: 2.2019.3.5 z dnia: 04-02-20

 • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.

Wersja: 1.2019.3.5 z dnia: 03-02-20

 • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.

Wersja: 2.2019.3.4 z dnia: 03-02-20

 • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.

Wersja: 1.2019.3.4 z dnia: 02-02-20

 • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.

Wersja: 2.2019.3.3 z dnia: 01-02-20

 • Uzupełnienie kolejności poruszania i podpól.

Wersja: 1.2019.3.3 z dnia: 31-01-20

 • Uzupełnienie kolejności poruszania i podpól.

Wersja: 2.2019.3.1 z dnia: 31-01-20

 • Dodanie formularza PIT-37. Wersja "testowa".
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.

Wersja: 2.2019.3.2 z dnia: 31-01-20

 • Uzupełnienie PIT-37 o wysyłkę do e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.3.1 z dnia: 30-01-20

 • Dodanie formularza PIT-37. Wersja "testowa".
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.

Wersja: 1.2019.3.2 z dnia: 30-01-20

 • Uzupełnienie PIT-37 o wysyłkę do e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.2.39 z dnia: 28-01-20

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
 • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.

Wersja: 2.2019.2.40 z dnia: 28-01-20

 • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.

Wersja: 1.2019.2.39 z dnia: 27-01-20

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
 • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.2.40 z dnia: 27-01-20

 • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.

Wersja: 2.2019.2.35 z dnia: 22-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
 • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
 • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.

Wersja: 1.2019.2.35 z dnia: 21-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
 • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
 • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.

Wersja: 2.2019.2.31 z dnia: 21-01-20

 • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
 • Możliwość edycji przelewu bez utraty numeru referencyjnego wysłanego zeznania.
 • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy..NG.

Wersja: 1.2019.2.31 z dnia: 20-01-20

 • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
 • Możliwość edycji przelewu bez utraty numeru referencyjnego wysłanego zeznania.
 • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy..NG.

Wersja: 2.2019.2.21 z dnia: 20-01-20

 • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
 • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
 • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.

Wersja: 1.2019.2.21 z dnia: 19-01-20

 • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
 • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
 • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.

Wersja: 2.2019.2.18 z dnia: 18-01-20

 • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
 • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.

Wersja: 1.2019.2.18 z dnia: 17-01-20

 • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
 • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.

Wersja: 2.2019.2.14 z dnia: 17-01-20

 • Dołączenie załącznika PIT/O do PIT-36L i PIT-36LS.
 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.
 • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.

Wersja: 1.2019.2.14 z dnia: 16-01-20

 • Dołączenie załącznika PIT/O do PIT-36L i PIT-36LS.
 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.
 • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.

Wersja: 2.2019.2.8 z dnia: 16-01-20

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 1.2019.2.8 z dnia: 15-01-20

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 2.2019.2.5 z dnia: 15-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Wersja: 1.2019.2.5 z dnia: 14-01-20

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Wersja: 2.2019.1.262 z dnia: 10-01-20

 • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
 • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
 • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.

Wersja: 1.2019.1.262 z dnia: 09-01-20

 • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
 • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
 • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.

Wersja: 1.2019.1.251 z dnia: 08-01-20

 • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
 • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.

Wersja: 1.2019.1.250 z dnia: 07-01-20

 • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
 • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.

Wersja: 1.2019.1.243 z dnia: 04-01-20

 • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
 • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.

Wersja: 1.2019.1.238 z dnia: 03-01-20

 • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.

Wersja: 1.2019.1.237 z dnia: 03-01-20

 • Dodanie rozliczeń za 2019 rok do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39.
 • Tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

Wersja: 1.2018.1.90 z dnia: 26-03-19

 • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
 • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.

Wersja: 1.2018.1.54 z dnia: 15-03-19

 • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
 • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.

Wersja: 1.2018.1.43 z dnia: 14-03-19

 • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.

Wersja: 1.2018.1.18 z dnia: 09-03-19

 • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.

Wersja: 1.2018.1.1 z dnia: 05-03-19

 • Premiera programu PITy IPS.

Wersja: 1.2019.2.42 z dnia: 28-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.

Wersja: 1.2019.2.37 z dnia: 26-01-19

 • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).

Wersja: 1.2019.2.11 z dnia: 16-01-19

 • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
 • Usunięcie zawieszania importu zeznań, w niektórych przypadkach, zawierających ulgę na dzieci.

Wersja: 1.2019.2.7 z dnia: 15-01-19

 • Dodanie formularza OLDCT.
 • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
 • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.

Wersja: 1.2019.2.2 z dnia: 14-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.

Wersja: 1.2019.2.4 z dnia: 14-01-19

 • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
 • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
 • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wcześniejszą wersją.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

Kup licencję
Biuro IPS

Biuro IPS

Pobierz najnowszą wersję

Wersja: 1.0.5.44 z dnia: 09-12-21

 • Zabezpieczenie możliwych błędów aktualizacji struktury bazy danych w nowszych wersjach programu.
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.0.5.43 z dnia: 07-12-21

 • Zabezpieczenie możliwych błędów aktualizacji struktury bazy danych w nowszych wersjach programu.
 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.0.5.42 z dnia: 22-11-21

 • W kartotece danych stałych dodanie pola "Kod waluty konta bankowego".

Wersja: 1.0.5.41 z dnia: 29-09-21

 • Przywrócenie zapisywania poprawnej daty formularza do bazy danych.

Wersja: 1.0.5.39 z dnia: 16-09-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych bezpośrednio na załaczniki w zestawach formularzy.

Wersja: 1.0.5.38 z dnia: 01-09-21

 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.

Wersja: 1.0.5.37 z dnia: 29-08-21

 • Poprawienie formatu dat pobieranych z kartoteki do pól formularzy.

Wersja: 1.0.5.32 z dnia: 25-08-21

 • Usunięcie błędu "Katastrofalny błąd" pojawiającego sie najczęściej przy zapisie i wysyłce formularzy.

Wersja: 1.0.5.30 z dnia: 10-08-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS.

Wersja: 1.0.5.27 z dnia: 22-01-21

 • Poprawienie łączenia z bazą MS-SQL w przypadku zdefiniowania numeru portu IP.

Wersja: 1.0.5.26 z dnia: 18-01-21

 • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
 • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

Wersja: 1.0.5.25 z dnia: 02-01-21

 • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
 • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

Wersja: 1.0.5.24 z dnia: 02-12-20

 • Rozbudowanie importu danych "ze starego Biura Rachunkowego IPS".
 • Dodanie pobierania danych o podmiocie z bazy GUS.
 • Dodanie menu "Narzędzia" - "Kursy walut", "Sprawdź podatników VAT", "Sprawdź podmiot w GUS", "Mikrorachunek podatkowy".
 • Wyświetlanie listy nowości dot. programu.

Wersja: 1.0.4.11 z dnia: 26-10-20

 • Aktualizacja programu DRUKI IPS Pro.

Wersja: 1.0.4.8 z dnia: 26-02-19

 • Dodanie do Księgi VAT obsługi formularzy VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Wersja: 1.0.4.5 z dnia: 09-01-19

 • Dodanie sprawdzania podatników VAT wg numeru NIP.
 • Dodanie odczytu kursów walut.
 • Dostosowanie wysyłki do e-Deklaracji do najnowszych formularzy.
 • Różne poprawki.

Wersja: 1.0.3.36 z dnia: 17-08-18

 • Aktualizacja Księgi VAT o obsługę deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.
 • Różne poprawki.

Wersja: 1.0.3.23 z dnia: 20-04-18

 • W oknie zapisu danych dodanie możliwości nadania przez użytkownika statusu formularza - Zatwierdzony, Do sprawdzenia, Odrzucony oraz Wydrukowany, Do wydruku.
 • W oknie otwierania zapisanych formularzy dodanie filtrowania formularzy według statusów użytkownika oraz statusu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Dodanie konwersji bazy danych np. z SQLite na MS-SQL (Konfiguracja - Parametry programu / usługi)

Wersja: 1.0.3.10 z dnia: 04-04-18

 • Dostosowanie do współdziałania z programem PITy 2017 IPS (pobieranie danych do tworzonych pit-ów).

Wersja: 1.0.3.3 z dnia: 23-03-18

 • Dopracowanie pobierania danych stałych z wbudowanych kartotek podatników, pracowników i kontrahentów.

Wersja: 1.0.2.11 z dnia: 13-02-18

 • Poprawki w imporcie dokumentów ze starego programu IPS (m.in. uwzględnienie kwot ze znakami ',-' zamiast ,00; formatowanie numerów NIP).

Wersja: 1.0.2.9 z dnia: 11-01-18

 • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
 • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

Wersja: 1.0.2.8 z dnia: 10-01-18

 • Poprawienie zapisywania daty utworzenia pliku nadanej przez użytkownika w opcji "Zapisz jako - kopię".

Wersja: 1.0.2.7 z dnia: 08-01-18

 • Wydłużenie do 100 znaków pola na nazwę skróconą osoby prawnej.

Wersja: 1.0.2.6 z dnia: 04-01-18

 • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

Wersja: 1.0.2.5 z dnia: 24-11-17

 • Dopracowanie pełnotekstowego wyszukiwania dokumentów.
 • Ułatwienia wyboru podmiotów (kontekstów) przy zapisie dokumentów.
 • W oknach otwarcia nowych lub zapisanych formularzy dodanie opcji wyboru otwarcia formularzy w tym samym lub nowym oknie.
 • W oknie otwierania zapisanych dokumentów dodanie filtrowania według typu dokumentu.

Wersja: 1.0.1.12 z dnia: 16-11-17

 • W opcji Pliki / konfiguracja dodanie naprawy bazy danych.
 • Dodanie filtrowania dokumentów według roku dokumentów lub lat i miesięcy utworzenia lub modyfikacji dokumentów lda bazy MySQL.

Wersja: 1.0.1.10 z dnia: 15-11-17

 • Dodanie filtrowania dokumentów według roku dokumentów lub lat i miesięcy utworzenia lub modyfikacji dokumentów.

Wersja: 1.0.1.4 z dnia: 31-10-17

 • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
 • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.

Wersja: 1.0.1.3 z dnia: 24-10-17

 • Poprawienie odczytu kwot w niektórych zaimportowanych ze starego Biura Rach.IPS dokumentach (występowały błędy o niepoprawnej kwocie).
 • Poprawienie importu danych formularzy edytowanych jedną z pierwszych wersji programu Biuro Rachunkowe IPS.
 • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.

Wersja: 1.0.1.2 z dnia: 16-10-17

 • Poprawiony import dokumentów ze starego biura rachunkowego (nastąpi aktualizacja istniejącej tabeli dokumentów przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji.)
 • Dodane usuwanie dokumentów.

Wersja: 1.0.1.1 z dnia: 05-10-17

 • W opcji "otwórz jako nowy i użyj dane" nie przenosi danych e-Deklaracji.

Wersja: 1.0.1.0 z dnia: 04-10-17

 • Pierwsza wersja użytkowa.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

Kup licencję
Druki IPS Profesjonalne

Druki IPS Pro

Pobierz najnowszą wersję
Pobierz najnowszą wersję – Portable

Wersja: 1.6.4.22 z dnia: 09-12-21

 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.6.4.21 z dnia: 07-12-21

 • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

Wersja: 1.6.4.18 z dnia: 16-09-21

 • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).

Wersja: 1.6.4.10 z dnia: 10-08-21

 • Poprawienie pobierania danych stałych w zestawach formularzy KRS w połączeniu z programem Biuro Rachunkowe IPS.

Wersja: 1.6.4.7 z dnia: 10-06-21

 • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

Wersja: 1.6.4.6 z dnia: 09-06-21

 • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

 • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

 • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
 • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

Wersja: 1.6.4.3 z dnia: 25-03-21

 • Poprawki w e-wysyłce najnowszych formularzy.

Wersja: 1.6.4.2 z dnia: 05-03-21

 • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.
 • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy CIT.

Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 03-03-21

 • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

 • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

 • Usunięcie błędu polegającego na niepotrzebnym otwieraniu w kolejnym oknie (nowe okno) danych podanych jako parametr wsadowy programu.
 • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
 • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

 • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
 • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

 • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

 • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
 • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
 • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
 • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

 • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
 • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.

Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

 • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

 • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

 • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 22-07-20

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji (poprawka dla VAT-UE i UEK).
 • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-03-20

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji.

Wersja: 1.5.24.5 z dnia: 26-11-19

 • Poprawienie problemu z zapisywaniem danych e-Deklaracji wprowadzonego w poprzedniej wersji (1.5.24.5) programu.

Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

 • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.
 • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

 • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formularza w postaci PDF do e-mail.

Wersja: 1.5.21.11 z dnia: 01-04-19

 • Poprawienie wysyłki w jednej sesji wielu formularzy z serii WH z plikami załaczników.

Wersja: 1.5.21.9 z dnia: 14-03-19

 • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

 • Aktualizacja tablicy gmin.
 • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

Wersja: 1.5.20.3 z dnia: 07-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
 • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 02-01-19

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
 • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

 • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

Wersja: 1.5.18.28 z dnia: 16-08-18

 • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.

Wersja: 1.5.18.26 z dnia: 28-06-18

 • Poprawienie drukowania formularza RKECP.

Wersja: 1.5.18.22 z dnia: 11-04-18

 • Przyśpieszenie odczytu danych z baz danych.

Wersja: 1.5.18.19 z dnia: 19-02-18

 • Usunięcie błędu odczytu danych z kartoteki wprowadzonego w wersji 1.5.18.18.

Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 15-02-18

 • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
 • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.
 • Poprawienie wysyłania dokumentów zbiorczych podpisanych danymi autoryzującymi.
 • Uwzględnienie kwot całkowitych zakończonych znakami ",-".
 • Poprawienie pobierania daty formularza jeśli składa się z osobnych pól na dzień, miesiąc, rok.
 • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

Wersja: 1.5.18.13 z dnia: 23-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i kodów terytorialnych gmin.

Wersja: 1.5.18.12 z dnia: 11-01-18

 • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
 • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

Wersja: 1.5.18.11 z dnia: 08-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

Wersja: 1.5.18.10 z dnia: 07-01-18

 • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

 • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

Wersja: 1.5.18.8 z dnia: 29-12-17

 • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek).

Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-11-17

 • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
 • Zablokowanie wyboru kontekstu w oknie zapisu gdy do programi nie jest podłączona kartoteka podmiotów.
 • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

 • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
 • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
 • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

  Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

  • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.
  • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
  • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

  Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

  • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.

  Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-10-17

  • Usunięcie błędu mogącego pojawiać się podczas zmiany nazwy dokumentów.
  • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

  Wersja: 1.5.18.6 z dnia: 07-10-17

   Wersja: 1.5.16.18 z dnia: 24-09-17

   • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

   Wersja: 1.5.16.15 z dnia: 05-09-17

   • Poprawienie otwierania dokumentów zapisanych w pliku, które w nazwie zawierały spację. Błąd był wprowadzony w aktualizacji z 18 sierpnia.

   Wersja: 1.5.16.8 z dnia: 25-08-17

   • Poprawienie błędu w poleceniu "Zapisz Jako - kopia". Błąd wprowadzony w aktualizacji z 18 sierpnia polegał na tym, że polecenie działało tak samo jak "Zapisz Jako - zmiana nazwy". UWAGA! Błędne działanie mogło spowodować utratę ponownie edytowanych formularzy.

   Wersja: 1.5.16.7 z dnia: 21-08-17

   • Usunięcie błędu odczytu tekstowej bazy danych wprowadzonego w ostatniej wersji (1.5.16.4) programu.
   • Poprawienie dołączania do listów PDF niektówych formularzy (np.umowy o pracę).
   • Poprawienie odczytu separatorów kwot i dat w zapisanym dokumencie.

   Wersja: 1.5.16.5 z dnia: 20-08-17

   • Usunięcie błędu odczytu tekstowej bazy danych wprowadzonego w ostatniej wersji (1.5.16.4) programu.

   Wersja: 1.5.16.4 z dnia: 18-08-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CRS-1.
   • Poprawienie zapamiętywania powiązań symboli danych stałych definiowanych dla poszczególnych pól.
   • Gdy ustawiono blokowanie obliczeń w polu to automatyczne ustawianie blokady obliczeń w podpolach.
   • Dostosowanie programu DRUKI IPS Pro do współpracy z nowym Biurem Rachunkowym IPS.

   Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

   • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń okeślających rodzaj numeru podatkowego.

   Wersja: 1.5.14.15 z dnia: 11-03-17

   • Poprawienie podpisywania formularzy danymi autoryzującymi w przypadku wystąpienia w formularzach pól z wieloliniowym tekstem.

   Wersja: 1.5.14.14 z dnia: 08-03-17

   • Poprawienie logowania w kartotece podmiotów.
   • Zmiana polegająca na umożliwieniu wysyłania do e-deklaracji pól wieloliniowanych bez łaczenia linii np. treść wyjaśnienia w załączniku ORD/ZU.

   Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

   • Zaktualizowanie tablicy Naczelników Urzędów Skarbowych dla potrzeb e-Deklaracji.
   • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

   Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki nowych wzorów formularzy VAT-9M, VAT-R, VAT-UE, VAT-27.
   • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
   • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

   Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

   • Dostosowanie programu do wysyłki PIT rocznych.
   • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

   Wersja: 1.5.13.15 z dnia: 02-01-17

   • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.
   • Przywrócenie wyboru kontekstów w oknie pytania o zapis dokumentów.

   Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

   • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
   • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

   Wersja: 1.5.13.7 z dnia: 24-11-16

   • Kilka drobnych poprawek.
   • Poprawienie zapisywania indeksu dokumentów w tekstowej bazie danych. Błąd mógł skutkować niepełnym kopiowaniem dokumentów do innej bazy danych.

   Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

   • Poprawienie pobierania z kartoteki podmiotów i tworzenia nowych powiązań danych stałych.
   • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.
   • Dodanie serwera COM dla aplikacji zewnętrznych.

   Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

   • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

   Wersja: 1.5.12.30 z dnia: 24-10-16

   • Przywrócenie wywoływania pobierania danych stałych z poziomu pola formularza.

   Wersja: 1.5.12.24 z dnia: 21-10-16

   • Przywrócenie wyświetlania okna wysyłki do e-Deklaracji.

   Wersja: 1.5.12.22 z dnia: 18-10-16

   • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

   Wersja: 1.5.12.21 z dnia: 17-10-16

   • Usunięcie błędu zapisu formularzy wprowadzonego w ostatniej wersji.
   • Usunięcie problemu z inicjalizacją bazy danych MySQL

   Wersja: 1.5.12.19 z dnia: 11-10-16

   • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

   Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

   • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.
   • W wysyłce do e-Deklaracji przywrócenie rozpoznawania kodów urzędów skarbowych dodanych na początku nazwy urzędu.
   • Poprawienie pobierania do formularzy dat z kartoteki podmiotów (Pobierz dane stałe).

   Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

   • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

   Wersja: 1.5.12.14 z dnia: 14-09-16

   • Usunięcie problemu z pobieraniem "danych stałych" z Kartoteki Podmiotów.

   Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

   • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

   Wersja: 1.5.12.10 z dnia: 07-09-16

   • Dużo zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

   Wersja: 1.5.4.40 z dnia: 06-09-16

   • Wiele zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

   Wersja: 1.5.5.3 z dnia: 15-05-15

   • Dostosowanie do wymogów wysyłki do e-Deklaracji niektórych nowszych formularzy.

   Wersja: 1.5.5.2 z dnia: 20-03-15

   • Dodanie graficznego podglądu wysyłanych lub wysłanych danych do systemu e-Deklaracje.
   • Poprawki w działaniu: Wklej dane.
   • Poprawki wpływające na m.in. na działanie wyboru gminy i kodu gminy w CIT-ST.

   Wersja: 1.5.4.1 z dnia: 13-03-15

   • Poprawienie działania wyboru adresu z listy.

   Wersja: 1.5.4.0 z dnia: 12-03-15

   • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
   • Zmiana silnika łączności z systemem e-Deklaracje.
   • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

   Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 26-02-15

   • W menu Edycja dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami
   • W danych adresowych formularzy dodanie tabeli wyboru województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
   • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
   • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.
   • Usunięcie błędu w obliczeniach, który powodował w niektórych formularzach niepotrzebne zaokrągalnie kwot do pełnych złotych.

   Wersja: 1.5.2.13 z dnia: 25-02-15

   • Poprawki w wysyłce danych do e-deklaracji:
    - usunięcie błędu polegającego na pomijaniu wymaganych kwot i numerów jeśli miały wpisaną wartość "0" co skutkowało komunikatem o niezgodności ze schematem,
    - usunięcie niepotrzebnego wyboru rodzaju podpisu w zeznaniu dla podatnika niebędącej osobą fizyczną.

   Wersja: 1.5.2.12 z dnia: 04-02-15

   • Dodane w oknie wysyłki do e-Deklaracji podręcznego menu z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
   • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.

   Wersja: 1.5.2.11 z dnia: 02-02-15

   • Usprawnienie opcji"Otwórz jako nowy".
   • Rozwiązanie problemu z wysyłką dokumentów zbiorczych w przypadku wystąpienia podatników o tym samym nazwisku i dacie urodzenia.

   Wersja: 1.5.2.10 z dnia: 24-01-15

   • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
   • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów
   • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").
   • Poprawienie działania przycisku [Więcej informacj>>] w oknie wysyłki do e-Deklaracji.

   Wersja: 1.5.2.9 z dnia: 22-01-15

   • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
   • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

   Wersja: 1.5.2.8 z dnia: 22-01-15

   • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

   Wersja: 1.5.2.7 z dnia: 20-01-15

   • Dostosowanie do wymogów wysyłki elektronicznej formularza IFT-3(7)/IFT-3R(7).

   Wersja: 1.5.2.5 z dnia: 12-01-15

   • Poprawienie stabilności pracy z programem e-Poczta Podatkowa IPS.

   Wersja: 1.5.2.4 z dnia: 09-01-15

   • Poprawka umożliwiająca wysyłanie z zakładki "Razem" danych zbiorczych do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (nowe e-Deklaracje).
   • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.3 z dnia: 08-01-15

   • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.2 z dnia: 07-01-15

   • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
   • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.1 z dnia: 06-01-15

   • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
   • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

   Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 05-01-15

   • Dodanie obsługi roboczej Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

   Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 02-01-15

   • Premiera wersji użytkowej 1.5

   Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 01-01-15

   • Premiera wersji użytkowej 1.5.1

   Wersja: 1.1.2.4 z dnia: 02-12-14

   Wersja: 1.1.2.3 z dnia: 17-11-14

   Wersja: 1.1.1.6 z dnia: 30-10-14

   • Usunięcie błędu "Access.." występującego dla kilkunastu formularzy.
   • Usunięcie problemu z wyświetlaniem groszy w kwotach na formularzach Śr-7.

   Wersja: 1.1.1.5 z dnia: 29-10-14

   • Poprawienie wysyłania do e-Deklaracji danych z wieloliniowym tekstem.

   Wersja: 1.1.1.3 z dnia: 28-10-14

   • Zapamiętywanie rzeczywistych dat modyfikacji w importowanych danych z programu DRUKI IPS.
   • Przyśpieszenie działania okna z wyborem danych do otwarcia.
   • Usunięcie dodatkowego okna w pasku narzędzi Windows po otwarciu menu.

   Wersja: 1.1.1.4 z dnia: 28-10-14

   • Poprawienie synchronizacji danych pomiędzy załącznikami a formularzem głównym.
   • Poprawienie odczytywania obecności nowszej wersji programu.

   Wersja: 1.1.1.1 z dnia: 24-10-14

   • Pierwsza wersja użytkowa.

   Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

   Kup licencję
   Druki IPS Std

   Druki IPS Std

   Pobierz najnowszą wersję
   Pobierz najnowszą wersję – Portable

   Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

   • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

   Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

   • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
   • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

   Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 04-03-21

   • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

   Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

   • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

   Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

   • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
   • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

   Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

   • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
   • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

   Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

   • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

   Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

   • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
   • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
   • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
   • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

   Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

   • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
   • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
   • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.

   Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

   • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

   Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

   • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

   Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

   • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

   Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 21-07-20

   • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

   Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-01-20

   • Akceptowanie wpisu w polu formularza także po naciśnięciu zmianie informacji o błędach (przełącznik - "Wykrywaj wszystkie").

   Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

   • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

   Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

   • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formulara w postaci PDF do e-mail.

   Wersja: 1.5.21.10 z dnia: 14-03-19

   • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

   Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

   • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

   Wersja: 1.5.20.7 z dnia: 09-01-19

   • Usunięcie błędu podłączenia programu do właściwej bazy danych.

   Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 07-01-19

   • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
   • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

   Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

   • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

   Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

   • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

   Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 15-02-18

   • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

   Wersja: 1.5.18.15 z dnia: 25-01-18

   • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
   • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.

   Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

   • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

   Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-11-17

   • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

   Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-11-17

   • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
   • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

   Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

   • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
   • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
   • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

   Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

    Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

    • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.
    • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
    • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

    Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

    • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji plików DrukiIPS32Std.ini i DrukiIPS32Params.ini.

    Wersja: 1.5.16.17 z dnia: 24-09-17

    • Odblokowanie możliwości usuwania dokumentów, które były importowane ze starych programów.
    • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

    Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

    • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń okeślających rodzaj numeru podatkowego.

    Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

    • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

    Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

    • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
    • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

    Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

    • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

    Wersja: 1.5.13.15 z dnia: 02-01-17

    • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.

    Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

    • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
    • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

    Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

    • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.

    Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

    • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

    • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.

    Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

    • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

    Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

    • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

    Wersja: 1.5.4.40 z dnia: 07-09-16

    • Wiele zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

    Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 12-03-15

    • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
    • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

    Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 26-02-15

    • W menu Edycja dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami

    Wersja: 1.5.1.7 z dnia: 19-02-15

    • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
    • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.

    Wersja: 1.5.1.6 z dnia: 02-02-15

    Wersja: 1.5.1.5 z dnia: 23-01-15

    • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

    Wersja: 1.5.1.4 z dnia: 22-01-15

    • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

    Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 08-01-15

    • Jeszcze raz usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.2 z dnia: 07-01-15

    • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.1 z dnia: 06-01-15

    • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

    Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 02-01-15

    • Drobne udoskonalenia i poprawki.

    Wersja: 1.5.0.0 z dnia: 20-12-14

    • Dostosowanie programu do nowszych wersji modułów baz danych.
    • Drobne udoskonalenia i poprawki.

    Wersja: 1.1.8.1 z dnia: 17-11-14

    Wersja: 1.1.7.4 z dnia: 04-11-14

    • W parametrach programu dodanie zakładki Baza danych.

    Wersja: 1.1.7.3 z dnia: 30-10-14

    • Usunięcie błędu "Access.." występującego dla kilkunastu formularzy.
    • Usunięcie problemu z wyświetlaniem groszy w kwotach na formularzach Śr-7.

    Wersja: 1.1.7.2 z dnia: 29-10-14

    • Rozwiązanie problemu z pojawiającym się niekiedy komunikatem "floating point error".

    Wersja: 1.1.7.1 z dnia: 28-10-14

    • Przyśpieszenie działania okna wyboru danych do otwarcia.

    Wersja: 1.1.7.0 z dnia: 21-10-14

    • Dostosowanie obsługi dodatkowych podpól na niektórych formularzach przenaczonych dla danych potrzebnych w wysyłce do systemu e-Deklaracje.

    Wersja: 1.1.6.5 z dnia: 04-08-14

    • Poprawienie importu z programu Druki Ex.
    • Poprawienie działania obliczania wartości w polach z wpisanych wyrażeń matematycznych.

    Wersja: 1.1.6.4 z dnia: 31-07-14

    • Poprawienie samoczynnego ukrywania informacji o pobieraniu danych z serwera.

    Wersja: 1.1.6.3 z dnia: 30-07-14

    • W imporcie danych z programu Druki Ex także przenoszenie danych z błędnie wypełnionych pól.

    Wersja: 1.1.6.2 z dnia: 29-07-14

    • Poprawienie wyświetlania kwot całkowitych zakończonych ",-" (przykład w ZUS Rp-7).
    • Dodanie zapisu i odczytu danych z pliku.'

    Wersja: 1.1.4.21 z dnia: 04-06-14

    • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.
    • Automatyczne łamanie linii w polach wieloliniowych także przy wklejaniu tekstu ze schowka.

    Wersja: 1.1.4.19 z dnia: 03-06-14

    • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

    Wersja: 1.1.4.18 z dnia: 03-06-14

    • Poprawienie wpisywania spacji w polach jednoliniowych.
    • Poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

    Wersja: 1.1.4.17 z dnia: 27-05-14

    • Wprowadzenie automatycznego łamania linii w edycji pól wieloliniowych.
    • Umożliwienie złamania linii w tekstowych polach jednoliniowych poprzez naciśnięcie klawiszy [CTRL]+[Enter].

    Wersja: 1.1.4.16 z dnia: 25-04-14

    • Usunięcie blokowania się listy komunikatów występującego przy zmianie wielkości listy przez użytkownika w określonych warunkach.

    Wersja: 1.1.4.15 z dnia: 01-04-14

    • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.1.4.14 z dnia: 18-01-14

    • Poprawienie wyświetlania menu w oknie wydruku w przypadku gdy w systemie Windows ustawiono powiększoną czcionkę.

    Wersja: 1.1.4.13 z dnia: 18-12-13

    • Poprawienie obliczania podatku przy dochodach wyższych od pierwszego progu podatkowego.
    • W oknie wyboru formularzy i danych dodanie filtrowania "ostatnio otwierane"

    Wersja: 1.1.4.10 z dnia: 10-12-13

    • Poprawienie przetwarzania niektórych numerów licencyjnych.

    Wersja: 1.1.4.9 z dnia: 28-11-13

    • Przystosowanie do nowego cennika IPS.

    Wersja: 1.1.4.8 z dnia: 24-10-13

    • W oknie wyboru formularze zaktualizowane dostępne do pobrania są oznaczone kolorem oliwkowym.

    Wersja: 1.1.4.7 z dnia: 14-10-13

    • Zmiany funkcjonalności okna wyboru zapisanych dokumentów.
    • Poprawienie kolejności działań matematycznych w formułach wpisanych bezpośrednio w pola formularza.
    • Poprawienie zapamiętywania zmian wprowadzonych w sumatorze.
    • Poprawienie edycji kwot.

    Wersja: 1.1.3.5 z dnia: 27-08-13

    • Poprawienie zapamiętywania sumatora w przypadku wystąpienia w dziesiętnej części kwoty znaku rozdzielenia tysięcy
    • Umożliwienie wpisania numeru licencji dla grupy formularzy podanego w starym formacie także w menu pomoc.

    Wersja: 1.1.3.4 z dnia: 24-08-13

    • Wprowadzenie możliwości zaznaczania kółkiem lub elipsą opcji wyboru na niektórych formularzach, na np. ZUS-Z3a.
    • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów po odczytaniu danych o niewypełnieniu pola przeznaczonego na datę akceptującego dowolny tekst w nie jeśli taki wpisano.
    • Poprawienie dokładności kwot w niektórych komunikatach o błędach.
    • Poprawienie kolejności obliczeń w wyrażeniach matematycznych wpisanych w pola kwotowe.

    Wersja: 1.1.3.3 z dnia: 14-08-13

    • W polach numerycznych poprawienie zaokrąglania liczb wpisanych przez użytkownika jako niecałkowite (z częścią po przecinku)
    • Usunięcie błędu pojawiającego się po zakończonym bezbłędnym imporcie danych z programu DRUKI IPS Ex.
    • Usunięcie problemu z akceptacją numeru licencji w starym formacie przez załączniki formularza, dla którego został utworzony numer licencji.

    Wersja: 1.1.3.2 z dnia: 27-07-13

    • Dodanie importu danych z programu DRUKI IPS Ex.
    • Poprawienie zaokrąglania groszy i pojawiania się mylnych komunikatów o niezgodności obliczeń.

    Wersja: 1.1.2.5 z dnia: 26-07-13

    • Poprawienie zaokrąglania groszy i pojawiania się mylnych komunikatów o niezgodności obliczeń.

    Wersja: 1.1.2.3 z dnia: 13-07-13

    • Poprawienie wyświetlania hierarchii formularzy w oknie wyboru zapisanych danych.

    Wersja: 1.1.2.6 z dnia: 12-07-13

    • Dodanie osobnego przycisku zamykającego zakładki z formularzami.
    • Zwiększenie do 20 naksymalnej ilości cyfr w kwotach i rozwiązanie problemu z wpisywaniem dowolnej ilości cyfr po przecinku dla dużych kwot.

    Wersja: 1.1.2.4 z dnia: 11-07-13

    • Dodanie osobnego przycisku zamykającego zakładki z formularzami.
    • Zwiększenie do 20 naksymalnej ilości cyfr w kwotach i rozwiązanie problemu z wpisywaniem dowolnej ilości cyfr po przecinku dla dużych kwot.

    Wersja: 1.1.2.2 z dnia: 02-07-13

    • Premiera użytkowej wersji programu.

    Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

    Kup licencję
    E-DrukForm IPS

    E-DrukForm IPS

    Pobierz najnowszą wersję

    Wersja: 1.6.4.22 z dnia: 09-12-21

    • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

    Wersja: 1.6.4.21 z dnia: 07-12-21

    • Poprawienie możliwych błędów w odczycie UPO e-deklaracji formularzy zapisanych starszymi wersjami programów.

    Wersja: 1.6.4.18 z dnia: 16-09-21

    • Dostosowanie e-wysyłki do wymogów formularza NIP-8(4).

    Wersja: 1.6.4.7 z dnia: 10-06-21

    • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

    Wersja: 1.6.4.6 z dnia: 09-06-21

    • Naprawienie błędu odczytu nazwy urzędu skarbowego w e-wysyłce. Błąd został wprowadzony w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021.

    Wersja: 1.6.4.5 z dnia: 09-06-21

    • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 1.6.4.5 z dnia 08-09-2021 objawiającego się blokowaniem programu po wyborze edycji pola z nazwą urzędu skarbowego.

    Wersja: 1.6.4.4 z dnia: 08-06-21

    • Aktualizacja listy urzędów skarbowych.
    • Usunięcie błedu "Access violation.." w objawiającego się przy obliczeniach CIT-8(30).

    Wersja: 1.6.4.3 z dnia: 25-03-21

    • Poprawki w e-wysyłce najnowszych formularzy.

    Wersja: 1.6.4.2 z dnia: 05-03-21

    • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.
    • Dostosowanie e-wysyłki dla nowych formularzy CIT.

    Wersja: 1.6.4.1 z dnia: 03-03-21

    • Przystosowanie programu do wymagań nowych formularzy związanych z obsługa grafiki.

    Wersja: 1.6.3.1 z dnia: 02-02-21

    • Znaczne przyspieszenie tworzenia zbiorczego dokumentu XML z dużą ilością dokumentów.
    • Przystosowanie programu do nowych formularzy, które pozwoli na zmniejszenie wielkości tworzonych wydruków do plików PDF.

    Wersja: 1.6.2.6 z dnia: 19-01-21

    • Poprawka uruchamiania programu jako Druki IPS Pro (bez plików 1*.DTA).

    Wersja: 1.6.2.5 z dnia: 18-01-21

    • Usunięcie błędu polegającego na niepotrzebnym otwieraniu "importu ze schowka" podczas otwierania okna formularzy gdy program był uruchomiony z parametrem - nazwą pliku danych.
    • Poprawka wyświetlania stron niektórych nowych formularzy.
    • Opcja "blokada przeliczania pola" teraz blokuje także autmatyczną zmianę wielkości liter na duże.

    Wersja: 1.6.2.2 z dnia: 02-01-21

    • Poprawienie wyświetlania i drukowania niektórych stron formularzy.
    • Aktualizcja listy adresowej na 2021 rok.

    Wersja: 1.6.2.1 z dnia: 15-12-20

    • Przywrócenie możliwości obsługi wyłączenia wydruku tła lub drukowania wyłącznie z opisami pól dla formularzy.

    Wersja: 1.6.1.31 z dnia: 02-12-20

    • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
    • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
    • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.
    • Dodanie usuwania kolejki wysyłki do e-deklaracji.

    Wersja: 1.6.1.26 z dnia: 24-11-20

    • Wprowadzenie możliwości definiowania formatu nazwy dokumentów proponowanej przed pierwszym zapisem.
    • Poprawka wyrazistości wyświetlania podpól.
    • Poprawienie wyświetlania stopki wg tekstu użytkownika na formularzach.

    Wersja: 1.6.1.4 z dnia: 26-10-20

    • Poprawka polegająca na ułatwieniu edycji dat w polach kratkowanych niewymagających wpisywania separatora między cyframi.

    Wersja: 1.6.1.3 z dnia: 21-10-20

    • Poprawki dot. wyświetlania formularzy i podświetlania pól edycyjnych.

    Wersja: 1.6.1.1 z dnia: 24-09-20

    • Wersja programu wymagana do obsługi nowo publikowanych formularzy.

    Wersja: 1.5.26.1 z dnia: 21-07-20

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji (poprawka dla VAT-UE i UEK).
    • Aktualizacja dla nowych formularzy (które będą powstawały od tej daty).

    Wersja: 1.5.25.2 z dnia: 13-03-20

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-deklaracji.

    Wersja: 1.5.24.5 z dnia: 25-11-19

    • Poprawienie problemu z zapisywaniem danych e-Deklaracji wprowadzonego w poprzedniej wersji (1.5.24.5) programu.

    Wersja: 1.5.24.4 z dnia: 23-11-19

    • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.
    • Zmiana skrótu klawiszowego polecenia menu "Zapisz kopię" na CTRL+K.

    Wersja: 1.5.21.12 z dnia: 17-04-19

    • Usunięcie błędu uniemożliwiającego w okreslonych przypadkach automatyczne dołączenie formulara w postaci PDF do e-mail.

    Wersja: 1.5.21.11 z dnia: 01-04-19

    • Poprawienie wysyłki w jednej sesji wielu formularzy z serii WH z plikami załaczników.

    Wersja: 1.5.21.10 z dnia: 14-03-19

    • Poprawienie błędu, wprowadzonego w ostatniej aktualizacji programu, pojawiającego się po pobraniu formularza z interentu.

    Wersja: 1.5.21.9 z dnia: 07-03-19

    • Przystosowanie programu do wysyłania druków serwii WH.

    Wersja: 1.5.21.1 z dnia: 28-01-19

    • Aktualizacja tablicy gmin.
    • Umożliwienie połączenia z internetem poprzez proxy bez nazwy użytkownika i hasła.

    Wersja: 1.5.20.7 z dnia: 09-01-19

    • Usunięcie błędu podłączenia programu do właściwej bazy danych.

    Wersja: 1.5.20.3 z dnia: 07-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.
    • Poprawienie kolejności poruszania w formualrzach.

    Wersja: 1.5.20.2 z dnia: 02-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

    Wersja: 1.5.20.1 z dnia: 02-01-19

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.
    • Usprawnienie działania słownika autopodpowiedzi.

    Wersja: 1.5.19.1 z dnia: 17-08-18

    • Dostosowanie progamu do obsługi formularzy wielojęzycznych.

    Wersja: 1.5.18.28 z dnia: 16-08-18

    • Aktualizacja modułu wysyłki do e-Deklaracji.

    Wersja: 1.5.18.26 z dnia: 28-06-18

    • Poprawienie drukowania formularza RKECP.

    Wersja: 1.5.18.22 z dnia: 11-04-18

    • Przyśpieszenie odczytu danych z baz danych.

    Wersja: 1.5.18.19 z dnia: 19-02-18

    • Usunięcie błędu odczytu danych z kartoteki wprowadzonego w wersji 1.5.18.18.

    Wersja: 1.5.18.18 z dnia: 16-02-18

    • Poprawienie zapamiętywania w słowników tekstów w podpolach i niektórych polach przeznaczonych na różne dane, np nazwisko lub nazwę.
    • Poprawienie usuwania pozycji ze słownika.
    • Poprawienie wysyłania dokumentów zbiorczych podpisanych danymi autoryzującymi.
    • Uwzględnienie kwot całkowitych zakończonych znakami ",-".
    • Poprawienie pobierania daty formularza jeśli składa się z osobnych pól na dzień, miesiąc, rok.
    • Poprawienie zmiany daty utworzenia w opcji zapisz jako.

    Wersja: 1.5.18.13 z dnia: 23-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i kodów terytorialnych gmin.

    Wersja: 1.5.18.12 z dnia: 11-01-18

    • Przywrócenie poprawnego tworzenia dokumentów zbiorczych dla e-Deklaracji (bramka UBD).
    • Aktualizacja adresów niektórych urzędów skarbowych.

    Wersja: 1.5.18.11 z dnia: 08-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

    Wersja: 1.5.18.10 z dnia: 07-01-18

    • Aktualizacja bazy adresowej i usunięcie błędu blokującego niektóre pola skojarzone z adresami.

    Wersja: 1.5.18.9 z dnia: 04-01-18

    • Poprawienie załączania plików PDF do e-mail.

    Wersja: 1.5.18.8 z dnia: 29-12-17

    • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek).

    Wersja: 1.5.18.2 z dnia: 31-10-17

    • Aktualizacja adresów urzedów skarbowych Busku-Zdroju, Lublinie Jeleniej Górze i Krośnie.
    • Dodanie możliwości wyboru do formularzy skróconych nazw urzędów lub pełnych z adresami.
    • Poprawa odczytywania dat obowiązywania formularza.

    Wersja: 1.5.18.1 z dnia: 29-10-17

     Wersja: 1.5.17.5 z dnia: 24-10-17

     • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji pliku DrukiIPS32Params.ini.
     • Poprawienie stabilności wyświetlania pól na wzorach formularzy sprzed kilkunastu lat.
     • Dodanie w głównym oknie programu przeglądu informacji od IPS.

     Wersja: 1.5.17.4 z dnia: 23-10-17

     • Zablokowanie niepotrzebnej modyfikacji pliku DrukiIPS32Params.ini.

     Wersja: 1.5.18.7 z dnia: 08-10-17

     • Usunięcie błędu mogącego pojawiać się podczas zmiany nazwy dokumentów.
     • W opcji menu "Edycja / Przywróć" zmiana skrótu klawiaturowego na (CTRL+Y).

     Wersja: 1.5.18.6 z dnia: 07-10-17

      Wersja: 1.5.18.4 z dnia: 04-10-17

      • Umożliwienie zamknięcia lub otwarcia "Wiadomości IPS".
      • Zablokowanie wyboru kontekstu w oknie zapisu gdy do programi nie jest podłączona kartoteka podmiotów.
      • Dodanie skrótów klawiszowych do menu "Zapisz kopię" - (CTRL+D) oraz "Tylko zmień nazwę" - (CTRL+A).

      Wersja: 1.5.16.18 z dnia: 24-09-17

      • Poprawienie edycji i zapisywania daty utworzenia dokumentu.

      Wersja: 1.5.16.4 z dnia: 18-08-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki formularza CRS-1.
      • Poprawienie zapamiętywania powiązań symboli danych stałych definiowanych dla poszczególnych pól.
      • Gdy ustawiono blokowanie obliczeń w polu to automatyczne ustawianie blokady obliczeń w podpolach.

      Wersja: 1.5.14.17 z dnia: 23-03-17

      • Poprawienie w niektórych formularzach działania pól skreśleń określających rodzaj numeru podatkowego.

      Wersja: 1.5.14.15 z dnia: 11-03-17

      • Poprawienie podpisywania formularzy danymi autoryzującymi w przypadku wystąpienia w formularzach pól z wieloliniowym tekstem.

      Wersja: 1.5.14.14 z dnia: 08-03-17

      • Poprawienie logowania w kartotece podmiotów.
      • Zmiana polegająca na umożliwieniu wysyłania do e-deklaracji pól wieloliniowanych bez łaczenia linii np. treść wyjaśnienia w załączniku ORD/ZU.

      Wersja: 1.5.14.13 z dnia: 02-03-17

      • Zaktualizowanie tablicy Naczelników Urzędów Skarbowych dla potrzeb e-Deklaracji.
      • Rozwiązanie problemu pojawiającego się niekiedy po używaniu poleceń "Cofnij" i "Powtórz" polegającego na samoczynnym przywracaniu wcześniej zapisanych danych.

      Wersja: 1.5.14.10 z dnia: 06-02-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki nowych wzorów formularzy VAT-9M, VAT-R, VAT-UE, VAT-27.
      • Wprowadzenie kontroli skuteczności zapisu danych w przypadku wbudowanej bazy tekstowej.
      • Aktualizacja bazy adresów i kodów terytorialnych.

      Wersja: 1.5.14.2 z dnia: 12-01-17

      • Dostosowanie programu do wysyłki PIT rocznych.
      • W oknie zapisu dodanie możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.

      Wersja: 1.5.13.16 z dnia: 02-01-17

      • Poprawienie zapamiętywania niektórych parametrów programu.
      • Przywrócenie wyboru kontekstów w oknie pytania o zapis dokumentów.

      Wersja: 1.5.13.10 z dnia: 05-12-16

      • Poprawienie odczytywania formularzy z wielowierszowymi tekstami, które zostały zapisane starszymi wersjami programu.
      • Poprawienie współdziałania pobierania formularzy z serwerami proxy.

      Wersja: 1.5.13.1 z dnia: 14-11-16

      • Poprawienie pobierania z kartoteki podmiotów i tworzenia nowych powiązań danych stałych.
      • Dostosowanie do pracy ze sterownikami SQL Server Native Client w wersjach nowych od 6.0.

      Wersja: 1.5.12.31 z dnia: 25-10-16

      • Aktualizacja tabeli urzędów skarbowych.

      Wersja: 1.5.12.30 z dnia: 24-10-16

      • Przywrócenie wywoływania pobierania danych stałych z poziomu pola formularza.

      Wersja: 1.5.12.24 z dnia: 21-10-16

      • Przywrócenie wyświetlania okna wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.12.22 z dnia: 18-10-16

      • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

      Wersja: 1.5.12.21 z dnia: 17-10-16

      • Usunięcie błędu zapisu formularzy wprowadzonego w ostatniej wersji.
      • Usunięcie problemu z inicjalizacją bazy danych MySQL

      Wersja: 1.5.12.19 z dnia: 11-10-16

      • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

      Wersja: 1.5.12.16 z dnia: 22-09-16

      • Usunięcie nadmiarowych komunikatów podczas uruchamiania programu o blokadzie zapisu danych w rejestrach.
      • W wysyłce do e-Deklaracji przywrócenie rozpoznawania kodów urzędów skarbowych dodanych na początku nazwy urzędu.
      • Poprawienie pobierania do formularzy dat z kartoteki podmiotów (Pobierz dane stałe).

      Wersja: 1.5.12.15 z dnia: 19-09-16

      • W przypadku błędu zapisu formularza pozostanie on nadal oznaczony jako niezapisany.

      Wersja: 1.5.12.14 z dnia: 14-09-16

      • Usunięcie problemu z pobieraniem "danych stałych" z Kartoteki Podmiotów.

      Wersja: 1.5.12.12 z dnia: 10-09-16

      • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

      Wersja: 1.5.12.10 z dnia: 07-09-16

      • Dużo zmian. Przeniesienie wersji z "bloga" autora.

      Wersja: 1.5.5.3 z dnia: 15-05-15

      • Dostosowanie do wymogów wysyłki do e-Deklaracji niektórych nowszych formularzy.

      Wersja: 1.5.5.2 z dnia: 20-03-15

      • Dodanie graficznego podglądu wysyłanych lub wysłanych danych do systemu e-Deklaracje.
      • Poprawki w działaniu: Wklej dane.
      • Poprawki wpływające na m.in. na działanie wyboru gminy i kodu gminy w CIT-ST.

      Wersja: 1.5.5.1 z dnia: 13-03-15

      • Poprawienie działania wyboru adresu z listy.

      Wersja: 1.5.5.0 z dnia: 12-03-15

      • Dodanie dostępu do bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
      • Zmiana silnika łączności z systemem e-Deklaracje.
      • Poprawki w poleceniu: Wklej dane

      Wersja: 1.5.4.0 z dnia: 26-02-15

      • W menu Edycja okna formularza dodanie opcji Kopiuj i Wklej dane służacych do kopiowania danych pomiędzy formularzami
      • W edycji danych adresowych formularzy dodanie tabeli wyboru województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic.
      • Poprawienie formatowania na wydruku wartości liczbowych z przecinkiem gdy długość tekstu przekracza długość pola.
      • Poprawienie formatowania na wydruku tekstów w polach wieloliniowych gdy ilość wpisanych wierszy przekracza ilość standardową.
      • Usunięcie błędu w obliczeniach, który powodował w niektórych formularzach niepotrzebne zaokrągalnie kwot do pełnych złotych.

      Wersja: 1.5.3.3 z dnia: 25-02-15

      • Poprawki w wysyłce danych do e-deklaracji:
       - usunięcie błędu polegającego na pomijaniu wymaganych kwot i numerów jeśli miały wpisaną wartość "0" co skutkowało komunikatem o niezgodności ze schematem,
       - usunięcie niepotrzebnego wyboru rodzaju podpisu w zeznaniu dla podatnika niebędącej osobą fizyczną.

      Wersja: 1.5.3.2 z dnia: 04-02-15

      • Udoskonalenie mechanizmu rozpoznawania nazw urzędów skarbowych na potrzeby wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.3.1 z dnia: 04-02-15

      • Dodanie parametru w danych - Upcase.
      • Dodane w oknie wysyłki do e-Deklaracji podręcznego menu z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
      • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.

      Wersja: 1.5.3.0 z dnia: 03-02-15

      • Dodanie sortowanie dokumentów według nazwy.

      Wersja: 1.5.2.11 z dnia: 02-02-15

      • Usprawnienie opcji"Otwórz jako nowy".
      • Rozwiązanie problemu z wysyłką dokumentów zbiorczych w przypadku wystąpienia podatników o tym samym nazwisku i dacie urodzenia.

      Wersja: 1.5.2.10 z dnia: 24-01-15

      • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
      • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów
      • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").
      • Poprawienie działania przycisku [Więcej informacj>>] w oknie wysyłki do e-Deklaracji.

      Wersja: 1.5.2.9 z dnia: 22-01-15

      • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
      • Poprawienie wyświetlania w komunikatach numerów pól przełączników ("kwadratów").

      Wersja: 1.5.2.8 z dnia: 22-01-15

      • Poprawienie opcji kopiowania danych pomiędzy bazami danych. Problem z dostępem do bazy danych występował po zmianie parametrów bazy bezpośrednio przed kopiowaniem.

      Wersja: 1.5.2.7 z dnia: 20-01-15

      • Dostosowanie do wymogów wysyłki elektronicznej formularza IFT-3(7)/IFT-3R(7).

      Wersja: 1.5.2.6 z dnia: 14-01-15

      • Poprawienie ładowania schematów dokumentów zbiorczych dla Uniwersalnej Bramki Dokumentów M.F.
      • Usunięcie powielania dokumentów w wydruku bez wybrnaej opcji "w jednym oknie".

      Wersja: 1.5.2.5 z dnia: 12-01-15

      • Poprawienie stabilności pracy z programem e-Poczta Podatkowa IPS.

      Wersja: 1.5.2.4 z dnia: 09-01-15

       Wersja: 1.5.2.3 z dnia: 08-01-15

        Wersja: 1.5.2.2 z dnia: 07-01-15

        • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
        • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

        Wersja: 1.5.2.1 z dnia: 06-01-15

        • Usunięcie błędu 216 występującego w czasie zamykania programu.
        • Usunięcie komunikatów o niezgodności danych występujących w niektórych formularzach.

        Wersja: 1.5.2.0 z dnia: 05-01-15

        • Dodanie obsługi roboczej Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.5.1.3 z dnia: 02-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.5

        Wersja: 1.5.1.0 z dnia: 01-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.5.1

        Wersja: 1.5.0.0 z dnia: 20-12-14

        • Dodanie opcji wysyłania formularzy do systemu e-Deklaracje. Program zmienia nazwę na e-DrukForm IPS.

        Wersja: 1.3.0.1 z dnia: 17-11-14

        Wersja: 1.2.4.4 z dnia: 08-09-14

        • Umożliwienie zapisywania do pliku także importowanych formularzy.

        Wersja: 1.2.4.3 z dnia: 04-08-14

        • Usunięcie żądania modułu FastMM_DebugFullMode.
        • Poprawienie działania obliczania wartości w polach z wpisanych wyrażeń matematycznych.

        Wersja: 1.2.4.2 z dnia: 31-07-14

        • Poprawienie samoczynnego ukrywania informacji o pobieraniu danych z serwera.

        Wersja: 1.2.4.1 z dnia: 29-07-14

        • Poprawienie wyświetlania kwot całkowitych zakończonych ",-" (przykład w ZUS Rp-7).
        • Dodanie zapisu danych formularzy do pliku i odczytu z pliku.'

        Wersja: 1.2.3.16 z dnia: 04-06-14

        • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.
        • Automatyczne łamanie linii w polach wieloliniowych także przy wklejaniu tekstu ze schowka.

        Wersja: 1.2.3.15 z dnia: 03-06-14

        • Ponowne poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

        Wersja: 1.2.3.14 z dnia: 03-06-14

        • Poprawienie wpisywania spacji w polach jednoliniowych.
        • Poprawienie błędu w wydruku, który objawiał się nieprawidłowym skreślaniem tekstów w fakturach korygujących.

        Wersja: 1.2.3.13 z dnia: 27-05-14

        • Wprowadzenie automatycznego łamania linii w edycji pól wieloliniowych.
        • Umożliwienie złamania linii w tekstowych polach jednoliniowych poprzez naciśnięcie klawiszy [CTRL]+[Enter].

        Wersja: 1.2.3.12 z dnia: 25-04-14

        • Usunięcie blokowania się listy komunikatów występującego przy zmianie wielkości listy przez użytkownika w określonych warunkach.

        Wersja: 1.2.3.11 z dnia: 01-03-14

        • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.

        Wersja: 1.2.3.10 z dnia: 18-02-14

        • Poprawienie wyświetlania okna właściwości programu gdy został wywołany przez inną aplikację

        Wersja: 1.2.3.9 z dnia: 17-02-14

        • Dostosowanie programu do współpracy z e-Pocztą Podatkową 1.1 w celu drukowania własnego UPO (urzędowego potwierdzenia odbioru).
        • Dodanie nowych poleceń wsadowych /DELETEFILES i /PARENTWINDOW

        Wersja: 1.2.3.6 z dnia: 18-01-14

        • Poprawienie wyświetlania menu w oknie wydruku w przypadku gdy w systemie Windows ustawiono powiększoną czcionkę.

        Wersja: 1.2.3.5 z dnia: 07-01-14

        • Usunięcie w wydruku formularzy "w jednym oknie" błędu polegającego na wypełnianiu pustych pól w kolejnych formularzach danymi z poprzedzających formularzy.

        Wersja: 1.2.3.3 z dnia: 19-12-13

        • Poprawienie wyboru pliku danych określonego w parametrze wywołania
        • Zapamiętywanie także nowo utworzonych danych w "ostatnio otwieranych".

        Wersja: 1.2.3.2 z dnia: 18-12-13

        • Poprawienie obliczania podatku przy dochodach wyższych od pierwszego progu podatkowego.
        • W oknie wyboru formularzy i danych dodanie filtrowania "ostatnio otwierane"

        Wersja: 1.2.3.1 z dnia: 12-12-13

        • Poprawienie zaznaczania właściwych kwadratów na wydrukach uzyskanych bezpośrednio z głównego okna programu.

        Wersja: 1.2.3.0 z dnia: 11-12-13

        • Poprawienie zaznaczania właściwych kwadratów na wydrukach uzyskanych bezpośrednio z głównego okna programu.

        Wersja: 1.2.2.5 z dnia: 10-12-13

        • Poprawienie przetwarzania niektórych numerów licencyjnych.

        Wersja: 1.2.2.4 z dnia: 28-11-13

        • Zróżnicowanie formatu dat w pliku danych.
        • Dodanie parametru "noFormat" uniemożliwiającego sformatownie niektórych pól formularzy.

        Wersja: 1.2.2.2 z dnia: 24-10-13

        • W oknie wyboru formularze zaktualizowane dostępne do pobrania są oznaczone kolorem oliwkowym.

        Wersja: 1.2.2.1 z dnia: 14-10-13

        • Zmiany w oknie wyboru zapisanych dokumentów.
        • Poprawienie kolejności działań matematycznych w formułach wpisanych w bezpośrednio pola formularza.
        • Poprawienie zapamiętywania zmian wprowadzonych w sumatorze.

        Wersja: 1.2.1.5 z dnia: 24-08-13

        • Wprowadzenie możliwości zaznaczania kółkiem lub elipsą opcji wyboru na niektórych formularzach, na np. ZUS-Z3a.
        • Usunięcie niepotrzebnych komunikatów po odczytaniu danych o niewypełnieniu pola przeznaczonego na datę akceptującego dowolny tekst w nie jeśli taki wpisano.
        • Poprawienie dokładności kwot w niektórych komunikatach o błędach.
        • Poprawienie kolejności obliczeń w wyrażeniach matematycznych wpisanych w pola kwotowe.

        Wersja: 1.2.1.4 z dnia: 14-08-13

        • W polach numerycznych poprawienie zaokrąglania liczb wpisanych przez użytkownika jako niecałkowite (z częścią po przecinku)
        • Usunięcie błędu pojawiającego się po zakończonym bezbłędnym imporcie danych z programu DRUKI IPS Ex.
        • Usunięcie problemu z akceptacją numeru licencji w starym formacie przez załączniki formularza, dla którego został utworzony numer licencji.

        Wersja: 1.2.1.3 z dnia: 27-07-13

        • Poprawienie wczytywania danych ze znakami łamania linii (255).
        • Poprawienie zaokrąglania groszy.
        • Dołączenie pliku pomocy.

        Wersja: 1.2.1.1 z dnia: 13-07-13

        • Premiera użytkowej wersji programu.

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję
        E-Poczta

        E-Poczta

        Pobierz najnowszą wersję

        Wersja: 1.2.13.6 z dnia: 02-02-21

        • W bazie MySQL zwiększenie pola na przechowywanie dokumentów XML. Dotychczasowa wielkość pola wprowadzała ograniczenie ilość do kilkudziesięciu dokumentów wysyłanych w paczce.

        Wersja: 1.2.13.5 z dnia: 02-11-20

        • Poprawienie pracy z bazą MS-SQL w przypadku formatu daty systemu Windows innego niż rok-miesiąc-dzień.

        Wersja: 1.2.13.4 z dnia: 31-01-20

        • Uwzględnienie w spisie wysłanych formularzy ze statusem 100 i 101.

        Wersja: 1.2.13.3 z dnia: 30-01-20

        • Rozszerzenie algorytmu rozpoznawania zbiorczych plików XML.

        Wersja: 1.2.13.1 z dnia: 26-11-19

        • Dostosowanie do podpisywania danymi autoryzującymi formularzy nie posiadających w danych daty urodzenia.

        Wersja: 1.2.12.1 z dnia: 01-07-19

        • Dostosowanie do wysyłki formularzy z załączonymi plikami.

        Wersja: 1.2.11.4 z dnia: 13-04-19

        • Usunięcie błędu wprowadzonego w ostatnej wersji uniemożliwiającego w określonych warunkach wysyłkę.

        Wersja: 1.2.11.1 z dnia: 29-03-19

        • Dostosowanie do wysyłania XML z załącznikami.

        Wersja: 1.2.9.1 z dnia: 01-03-18

        • Aktualizacja tworzenia podpisu dokumentu certyfikatem kwalifikowanym z uwzględnieniem algorytmu SHA-256.

        Wersja: 1.2.7.3 z dnia: 08-09-17

        • Usunięcie błędu blokującego program na systemach XP przy pracy z bazą MS-SQL.

        Wersja: 1.2.7.2 z dnia: 17-03-17

        • Poprawienie wpisywania imienia, nazwiska lub nazwy podatnika na wydruk UPO.

        Wersja: 1.2.8.2 z dnia: 28-02-17

        • Dodanie nowych certyfikatów SSL opublikowanych przez Min.Fin.
        • Dodanie możliwości zapisu podpisanego pliku.
        • Akceptacja plików ze statusem 101 i 300 do ponownego wysłania.

        Wersja: 1.2.6.4 z dnia: 23-12-16

        • Dodatkowe usprawnienia jednoczesnej pracy wielostanowiskowej dla wszystkich rodzajów obsługiwanych baz danych.

        Wersja: 1.2.6.3 z dnia: 21-12-16

        • Poprawienie dla bazy MS-SQL jednoczesnej pracy wielostanowiskowej - usunięcie blokowania odczytu listy dokumentów w czasie trwania wysyłki na innym stanowisku.

        Wersja: 1.2.6.2 z dnia: 19-10-16

        • Usunięcie błędu w trybie wysyłki nieprzyśpieszonej.

        Wersja: 1.2.6.1 z dnia: 18-10-16

        • Usunięcie komunikatów o błędach certyfikatu bramki e-deklaracji mogących pojawiać się podczas jednoczesnej wysyłki wielu dokumentów.

        Wersja: 1.2.6.0 z dnia: 11-10-16

        • Dostosowanie programu do nowego protokołu szyfrowania połączenia z bramką e-Deklaracje.

        Wersja: 1.2.5.2 z dnia: 10-09-16

        • Naprawa błędu "RSA key expected".
        • Usunięcie błędu dostępu do baz danych, który mógł występować w przypadku braku wypełnienia (null) niektórych pól typu data.

        Wersja: 1.2.5.1 z dnia: 07-09-16

        • Dostosowanie do nowszej wersji programu Druki IPS.

        Wersja: 1.2.4.22 z dnia: 12-02-16

        • Poprawienie odczytywania ustawień internetowych w przypadku braku wartości ProxyEnable w rejestrze Internet Settings.

        Wersja: 1.2.4.2 z dnia: 27-10-15

        • W menu i oknie wysyłki dodanie opcji "Zapisu XML do pliku".
        • W oknie wysyłki przyśpieszenie podglądu dużych plików XML.

        Wersja: 1.2.4.0 z dnia: 17-03-15

        • Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego wysyłane dane przed utratą numeru referencyjnego w przypadku nagłego przerwania czy zawieszenia programu w czasie trwania wysyłki.
        • Dodanie podglądu danych XML w postaci graficznej.
        • Formatowanie podglądu tekstowego XML.

        Wersja: 1.2.3.4 z dnia: 10-03-15

        • Dodanie obsługi bazy danych MySQL sterowniki poprzez ADO.
        • Opracowanie automatycznego wypełniania pola na numer referencyjny na stronie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru po kliknięciu (2x) na liście numerów referencyjnych.
        • Poprawki polepszające stabilność wysyłania danych w trybie przyśpieszonym.
        • Dodanie parametru FORMAT w trybie wsadowym. Umożliwia usuwanie z importowanego XML niepotrzebnych pustych gałęzi, kodowanie UTF-8, dodanie nagłówka UTF-8.
        • Dodanie możliwości formatowania XML (przełącznik "Formatuj" w oknie importu z XML).
        • Umożliwienie ponownego wysyłania lub usunięcia dokumentów ze statusem 300.

        Wersja: 1.2.3.2 z dnia: 05-02-15

        • Dostosowanie programu do wymogów wysyłki formularza SD-3.
        • Dodane w oknie wysyłki menu podręcznego z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
        • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.
        • Poprawa kodowania polskich znaków w wewnętrznym wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.9 z dnia: 03-02-15

        • Dostosowanie programu do wymogów wysyłki formularza SD-3.
        • Dodane w oknie wysyłki menu podręcznego z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
        • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.
        • Poprawa kodowania polskich znaków w wewnętrznym wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.8 z dnia: 03-02-15

        • Poprawienie wywoływania programu e-Druk Form IPS dla wewnętrznego wydruku UPO.

        Wersja: 1.2.2.6 z dnia: 24-01-15

        • Usprawnienie ponownego odczytywania statusów.
        • Poprawienie odczytywania statusu przez aplikacje współpracujące jeśli dokumentu nie ma zapamiętanego w bazie danych.

        Wersja: 1.2.2.5 z dnia: 23-01-15

        • Usprawnienie ponownego odczytywania statusów.

        Wersja: 1.2.2.4 z dnia: 23-01-15

        • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
        • Poprawienie odczytywania statusu z Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

        Wersja: 1.2.2.3 z dnia: 22-01-15

        • Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.2.2.2 z dnia: 12-01-15

        • Zablokowanie zmiany daty wysyłki podczas sprawdzania statusu.
        • Poprawienie importu poprzedniej dazy danych.

        Wersja: 1.2.2.1 z dnia: 10-01-15

        • Poprawienie działania przycisku [Sprawdź] w głównym oknie programu.
        • Usunięcie błędu mogącego powodować problemy z odczytywaniem statusu we współpracujących aplikacjach.

        Wersja: 1.2.2.0 z dnia: 05-01-15

        • Dodane obsługi Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.

        Wersja: 1.2.1.6 z dnia: 02-01-15

        • Premiera wersji użytkowej 1.2.

        Wersja: 1.1.0.22 z dnia: 17-03-14

        • Usunięcie błędu występującego podczas zamykania programu uruchomionego.
        • Poprawki w imporcie XML uruchamianego z menu programu.

        Wersja: 1.1.0.21 z dnia: 16-03-14

        • Poprawienie zapamiętywania statusów e-Deklaracji w bazie dokumentów.
        • Dodanie przyśpieszonego trybu wysyłania danych do bramki e-Deklaracje (menu Plik / Ustawienia - e-Deklaracje - Tryb pracy).
        • Dodanie otwierania okna w opcji sprawdzania samych statusów.

        Wersja: 1.1.0.20 z dnia: 12-03-14

        • Dopracowanie importu danych XML i dodanie opcji NWFS (No Wait For Status). Szczegóły w pliku CzytajTo.html.
        • Dodanie importu XML bezpośrednio z menu Plik/Importuj.
        • Skrócenie czasu wysyłania bezpośrednio z okna programu - przycisk [wyślij / sprawdź]) - poprzez rezygnację z kilkusekundowego oczekiwania na status e-deklaracji.
        • Zabezpieczenie przed duplikowaniem danych. Dodanie do bazy duplikatu danych skutkuje zwrotem numeru referencji i statusu oryginału.

        Wersja: 1.1.0.19 z dnia: 09-03-14

        • Dodanie wsadowego importu danych z plików XML. Specyfikacja techniczna znajduje się w pliku CzytajTo.html.
        • Dodanie osobnego przycisku sprawdzania statusów wysłanych dokumentów.

        Wersja: 1.1.0.16 z dnia: 02-03-14

        • Usunięcie błędu systemowego pojawiającego się jeśli w ustawieniach regionalnych Windows separator daty jest różny od "-".
        • W Windows XP umożliwienie minimalizacji okna na pasek zadań.

        Wersja: 1.1.0.15 z dnia: 21-02-14

        • Usunięcie błędu "Access ..."powstającego w czasie zmiany ścieżki bazy danych.
        • Umożliwienie usuwania z bazy danych nieprzyjętych przez e-Deklaracje.

        Wersja: 1.1.0.13 z dnia: 17-02-14

        • Poprawienie wyboru wersji UPO.
        • Poprawienie wyświetlania numeru identyfikacyjnego drugiego podmiotu. UWAGA! wymagane jest pobranie aktualizacji formularza w programie "Druk Formularzy IPS".
        • Poprawienie wyświetlania "ó" w "Ministerstiwe Finansów".

        Wersja: 1.1.0.12 z dnia: 16-02-14

        • Poprawienie obsługi statusu "102".

        Wersja: 1.1.0.11 z dnia: 16-02-14

        • Poprawienie obsługi statusu "102".

        Wersja: 1.1.0.10 z dnia: 14-02-14

        • Usunięcie błędu objawiającego się wystąpieniem błędu lub zamknięciem aplikacji wywołującej wysyłkę.
        • Dodanie wewnętrzengo wydruku UPO (wymagane zainstalowanie programu Druk Formularzey IPS http://www.dobry.pl/link/drukformips32_download.php)
        • Dodanie tworzenia pliku raportu w formacje CSV.

        Wersja: 1.1.0.8 z dnia: 06-02-14

        • Usunięcie błędu uniemożliwiającego wysłanie danych do e-Deklaracji po dniu 6 lutego 2014r.

        Wersja: 1.1.0.7 z dnia: 28-01-14

        • Poprawienie sprawdzania statusu dokumentów oczekujących na potwierdzenie.
        • Poprawienie przekazywania treści UPO do aplikacji np. PITy.

        Wersja: 1.1.0.6 z dnia: 26-01-14

        • Odblokowanie wysyłania danych.

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję
        JotPek

        JotPek

        Pobierz najnowszą wersję – 32 bit – Windows 7, 8, 10
        Pobierz najnowszą wersję – 64 bit – Windows 7, 8, 10

        Aby w pełni korzystać z funkcjonalności programu należy zakupić licencję.

        Kup licencję

        FORMULARZE

        Pobierz aktualne Formularze
        Pobierz Formularze – wersja archiwalna