IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004 (zwany dalej IPS).
 2. Przy rejestracji na forum dyskusyjnym pozyskiwane są m.in. dane osobowe:
  • nazwa użytkownika;
  • adres e-mail;
  • adres IP.
  Są one przetwarzane w okresie aktywności konta.
 3. Dane wymienione w pkt. 2 niezbędne są do utworzenia konta, a tym samym umożliwiają użytkownikowi korzystanie w pełni z forum na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania;
  • prawo do przenoszenia danych – czyli prawa uzyskania kopii swoich danych osobowych lub przekazanie ich wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu – czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody – czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane;
  • prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – czyli prawo do niewyrażania zgody na to, aby dane osobowe były wykorzystywane do celów podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  Powyższe prawa można realizować wysyłając wniosek na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl lub adres siedziby Administratora. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3 mogą być one przekazywane organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. IPS jako Administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Pliki cookis

Ten tekst opisuje, w jaki sposób „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne” i firmy stowarzyszone zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne”, „https://ips-infor.com.pl/forum” i phpBB zwane dalej „oni”, „ich”, „oprogramowanie phpBB”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „Zespoły phpBB”, korzystają z informacji zwanymi dalej „informacjami o tobie” zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne” powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany „user-id” i anonimowy identyfikator sesji zwany „session-id”, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne”. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przeglądania „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne” możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej „anonimowe posty”, konta użytkownika założone na „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne” zwane dalej „twoje konto” i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej „twoje posty”.

Jak działa forum

Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej „twoja nazwa użytkownika”, hasło używane do logowania zwane dalej „twoje hasło” i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej „twój adres e-mail”. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.


Wróć do strony logowania

cron