IPS
rss

JotPeK

Dla Windows XP i nowszych.


Uwaga: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 01.07.2017 niemożliwa będzie wysyłka dokumentów do systemu e-deklaracje z komputerów z systemami Windows XP i Vista


Dla systemów Windows 7 i nowszych (32 i 64 bitowych)

.
Instalator JotPeK dla systemów 32 bit, Windows 7, 8, 10
UWAGA! Windows XP i Vista nie obsługują protokołu TLS 1.2
Pobierz pobierz
Instalator JotPeK dla systemów 64 bit: Windows 7, 8, 10 Pobierz pobierz

Program JotPeK służy do obsługi wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów.
UWAGA! Windows XP i Vista nie obsługują protokołu TLS 1.2

JotPeKcena brutto: 500
JotPeK - kolejne stanowiskocena brutto: 100

Zakup licencji [Kliknij aby przejść dalej]

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`

Program przeznaczony jest:

 • Dla wszystkich zobowiązanych do wysyłania JPK posiadających metody tworzenia XML - JPK, a szukających metod na ich wysłanie.
 • Dla programistów szukających gotowego rozwiązania podpisywania i wysyłania XML - JPK

Program służy:

 • Do sprawdzenia poprawności XML - JPK przed wysłaniem;
 • Do scalenia w jeden wielu plików JPK-VAT
 • Do podpisania XML - JPK i wysłania do Min.Fin. jako plik cykliczny lub na żądanie;
 • Do zapamiętania w pliku numeru referencyjnego dokumentu;
 • Do odczytania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru i zapamiętania w pliku
Więcej informacji o programie na stronie jpk.dobry.pl .

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

Warunki licencji na użytkowanie programu JotPeK - Jednolity Plik Kontrolny

Definicje

 • Autor - IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka.
 • Program - aplikacja JotPeK.
 • Licencjobiorca - osoba fizyczna lub prawna, która posiada licencję.
 • Użytkownik - osoba fizyczna użytkująca Program.
 • JPK - Jednolity Plik Kontrolny, określony przez wymagania Ministra Finansów.
 • UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru JPK.
 • Bramka JPK - Usługa internetowa udostępniona przez Ministerstwo Finansów służąca do odbioru JPK i wygenerowania UPO.
 • Numer referencyjny - unikalny ciąg tekstowy będący identyfikatorem wysłanego JPK do Bramki JPK wygenerowany przez Bramkę JPK.
 • Numer licencji - unikalny tekst wygenerowany przez Autora dla Użytkownika.

§1. Przeznaczenie Programu

Moduł służy do kontroli, podpisania, wysłania JPK i odbioru UPO według wymagań i specyfikacji technicznych określonych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie “Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.0”.

§2. Główne postanowienia licencji

 1. Program do pełnego działania wymaga uzyskania przez Licencjobiorcę od Autora Numeru licencji.
 2. Numer licencji zawiera okres obowiązywania licencji oraz ilość użytkowników Programu.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Licencjobiorca ani użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 5. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 6. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.

§3. Aktualizacje Programu

 1. W przypadku zmian w wymaganiach technicznych określonych przez Ministerstwo Finansów w “Specyfikacji interfejsów i usług JPK” Autor niezwłocznie wykona zmiany polegające na dostosowaniu Modułu do nowych wymagań i opublikuje nową wersję Programu.
 2. Nowa wersja Programu, o której mowa w pkt.1, może wymagać od Licencjobiorcy nabycia aktualizacji licencji potwierdzonej uzyskaniem nowego Numeru licencji.
 3. Nabycie aktualizacji licencji może być odpłatne w zależności od nakładów poniesionych przez Autora w celu dostosowania Modułu do zmienionych wymagań technicznych.
 4. Cena aktualizacji licencji nie może przekraczać połowy ceny nabycia pierwszej licencji z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

§4. Oświadczenie Autora

 1. Autor dokłada wszelkich starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie opisanym w specyfikacji technicznej, w szczególności walidował, podpisywał i wysyłał JPK.
 2. Autor nie może jednak wykluczyć nieprzewidzianych błędów, sytuacji, awarii, blokad, działania zapór sieciowych, wyłączeń zasilania i innych ograniczeń sprzętowych i informatycznych, które uniemożliwią prawidłowe działanie.
 3. Autor dołoży starań aby niezwłocznie wyeliminować zgłoszone problemy.
 4. Ostatecznym potwierdzeniem prawidłowego przesłania JPK jest UPO. Numer referencyjny nie świadczy o prawidłowym przesłaniu JPK i przyjęciu przez Bramkę JPK.
 5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dostarczenie JPK do Ministerstwa Finansów w szczególności gdy Użytkownik nie podjął działań w celu uzyskania UPO.
 6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Bramki JPK.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne