IPS
rss

DRUKI IPS Ex

Dla Windows XP, Vista 32-bit, 7 i 8 32-bit.

Pliki instalacyjne (zawierają pełną wersję programu):

Dla systemów Windows 32-bitowych
Instalator DRUKI IPS Ex bez modułów formularzy Pobierz pobierz
Instalator DRUKI IPS Ex z modułami formularzy Pobierz pobierz
Dla systemów Windows XP i nowszych
DRUKI IPS standard - z opcją importu danych z programu Druki IPS Ex

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.Program przeznaczony dla firm, instytucji oraz biur rachunkowych, które często wypełniają różnego rodzaju formularze. Klucz na 1 rok.


DRUKI IPS Excena brutto: 150

Zakup licencji [Kliknij aby przejść dalej]

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`
  • możliwość wypełniania i zapisu większości opracowanych formularzy,
  • brak możliwości wysłania formularzy do systemu e-Deklaracje. Wysyłka elektroniczna formularzy jest dostępna w programie Druki IPS Profesjonalne. Dla użytkowników Druki IPS Ex - licencja roczna - rabat.
  • brak możliwości tworzenia zestawów,
  • brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek,
  • nie jest przeznaczony dla pracy sieciowej,
  • aktualizacja programu i formularzy poprzez stronę internetową,
  • możliwość wykupienia licencji rocznej,
  • licencja wielostanowiskowa w obrębie oddziału firmy,
  • odpowiednikiem na system 64-bit jest program Druki IPS Standard (z importem danych) - licencja stanowiskowa lub na użytkownika. W okresie przejściowym program akceptuje wyłącznie licencję roczną do programu Druki IPS Ex do czasu jej wygaśnięcia na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencje obowiązujące w programie Druki IPS Standard.


Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

1. Postanowienia Umowy zostają zawarte pomiędzy Nabywcą licencji a Autorami programu tj. IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy powinien bezzwłocznie zwrócić ją wraz z kompletem materiałów, które otrzymał, a których dotyczy niniejsza umowa. Jednocześnie programy będące przedmiotem licencji powinny zostać usunięte z nośników pamięci komputerowej, na które zostały skopiowane.

2. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autorów i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Licencjodawca udziela licencji odpłatnej oraz niewyłącznej i upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z programu Druki Ex. 
Autorzy udzielają Nabywcy prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Program może być używany w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjobiorcy na jednym stanowisku komputerowym lub na dowolnej liczbie stanowisk w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa ulokowanych pod jednym adresem.

5. Licencjobiorca ma prawo do sporządzania kopii zapasowych Programu na własny użytek, bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, naprawy lub wymiany uszkodzonych nośników.

6. Licencjobiorca nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych tj. opracowań w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.

7. Umowa oraz prawa Licencjobiorcy wynikające z Umowy tracą moc jeśli Licencjobiorca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Licencjodawca będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów. 

8. Opracowania o których mowa w pkt 6. nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne