IPS
rss

DRUKI IPS STANDARD

Dla Windows XP i nowszych (32 i 64 bitowych).

Pliki instalacyjne (zawierają pełną wersję programu):

Moduły formularzy są pobierane z poziomu programu.
Instalator Druki IPS Standard Pobierz pobierz
Instalator Druki IPS Standard Portable
Wersja "portable" do umieszczenia na dyskach przenośnych.
Pobierz pobierz

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.

Uwaga! W okresie przejściowym program akceptuje licencję roczną z programu Druki IPS Ex do czasu jej wygaśnięcia na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencję obowiązującą w programie Druki IPS Standard.

Zakup nowych licencji na kolejne stanowiska lub odnowienie licencji (już wygasłych) na kolejne stanowiska jest możliwy tylko w czasie trwania licencji podstawowej.


Licencja na program jest licencją roczną na jedno stanowisko komputerowe dla jednego użytkownika.


DRUKI IPS STANDARDcena brutto: 150
Druki IPS Standard - kolejne stanowiskocena brutto: 50

Zakup licencji [Kliknij aby przejść dalej]

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`
 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość aktualizacji programu i formularzy z poziomu programu przy aktywnym łączu internetowym,
 • dostępny także wersji na dyski przenośne,
 • możliwość zapisu do pliku pdf i wysłanie go e-mailem,
 • możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL,
 • możliwość importu danych z programu Druki IPS Ex,
 • brak możliwości wysłania formularzy do systemu e-Deklaracje. Wysyłka elektroniczna formularzy jest dostępna w programie Druki IPS Profesjonalne.
 • brak możliwości tworzenia zestawów,
 • brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek,
 • możliwość wykupienia licencji rocznej,
 • licencja stanowiskowa lub na użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności dostępne są w pliku pomocy dołączonym do programu.

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

Warunki licencji na użytkowanie programu "Druki IPS Standard" Definicje
 • Program - aplikacja “DRUKI IPS standard”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane określające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.
Treść licencji
 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora - Numeru licencji.
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników uruchamiających program na określonej liczbie stanowisk.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo do użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy na określonej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem.
 5. Użytkownik może użytkować Program na odpowiedniej liczbie stanowisk komputerowych, oznaczonych w numerze licencji. Liczba Użytkowników nie może przekroczyć liczby Licencji otrzymanych od Autora Programu reprezentowanego przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 6. Autor udostępnia Program na zasadach zakupu licencji okresowych. Licencja aktywna jest przez rok od momentu wygenerowania klucza licencyjnego (klucz aktywuje program automatycznie po jego wprowadzeniu/wpisaniu). Po upływie roku użytkowania, aby kontynuować pracę z programem Druki IPS Standard należy wykupić odpowiedni klucz na kolejny okres - roczne odnowienie licencji.
 7. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 8. Opracowania, o których mowa w punkcie 7, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 9. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 10. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 11. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 12. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.

W celu potwierdzenia akceptacji warunków licencji przez użytkownika należy nacisnąć przycisk "Akceptuję".

Naciśnięcie przycisku "Nie akceptuję" oznacza, że Użytkownik rezygnuje z używania Programu, a uruchamia go jedynie w celach przetestowania.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne