IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 17 stycznia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 12 stycznia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-8(25)(od 2017 e-dek) i PIT-OP(1)(za 2017 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 styczeń 2018 r. Dostępna jest wersja użytkowa programu PITy 2017 służącego do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Można się z nim zapoznać tutaj.
 • 4 stycznia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-28(20)(za 2017 e-dek),
  PIT-36(25)(za 2017 e-dek), PIT-36L(14)(za 2017 e-dek), PIT-37(24)(za 2017 e-dek),
  PIT-38(12)(za 2017 e-dek), PIT-39(8)(za 2017 e-dek), PIT-16A(9)(od 2017 e-dek),
  PIT-19A(8)(od 2017 e-dek).
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 29 grudnia 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CBC-P-1(1)(od 2017.12 e-dek).
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułu formularza.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 28 grudzień 2017 r. Dostępna jest już testowa wersja programu PITy 2017 służącego do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Można się z nim zapoznać tutaj.
 • 31 października 2017 r. Zaktualizowano tablice urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 6 października 2017 r. Udostępniono nowy program Biuro IPS działający na systemach
  64-bitowych.
 • 6 lipca 2017 r. Aktualizacja PIT-ów IPS od 2009 do 2015 pod kątem wysyłania zeznań do e-Deklaracji po zmianach wprowadzonych przez Min.Fin. dotyczących metod szyfrowania danych. Program wyszukuje programy 'PITy' i zmienia potrzebne komponenty. pobierz.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy GUS: DG-1, DG-1 zał. B, P-01, P-02, ZDS;
 • z grupy ZUS: ROK, RON, ROW;Nowości:

 • 17-01-2018 - Nowy: PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-01-2018 - Nowy: PIT-WZ D.2(1)(za 2017) Załącznik do PIT-WZ, dane identyfikacyjne dziecka (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 17-01-2018 - Nowy: ROP(od 2017) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS-RD-OOP-01.
 • 16-01-2018 - Nowy: ROF(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS-RD-OOF-01.
 • 16-01-2018 - Nowy: ROS(od 2017) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D, CIT/BR i CIT/TP są bezpłatne.
 • 12-01-2018 - Nowy: CIT-8/O(12)(od 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D, CIT/BR i CIT/TP są bezpłatne.
 • 12-01-2018 - Nowy: CIT/BR(3)(od 2017) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: CIT/TP(1)(od 2017) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2 cz.B.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, informacja o numerach.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2 cz.B.7.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, lista adresów pozostałych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2 cz.C.1.2(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2 cz.D.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2 cz.D.3.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wspólników / spółek tworzących grupę (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Nowy: NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
 • 12-01-2018 - Nowy: PIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Zmiany w CIT-D(5)(od 2016 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 12-01-2018 - Zmiany w CIT-ST zał.(7)(od 2017): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 12-01-2018 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-01-2018 - Zmiany w SPR/MT OP(1): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8(25)(od 2017 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-7 cz.B.2.(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-7 cz.C.3.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-7 cz.D.2.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8 cz.B.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8 cz.B.4.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8 cz.C.1.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8 cz.D.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-8 cz.D.3.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-01-2018 - Nowy: NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
 • 09-01-2018 - Nowy: ZUS Z-3(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 09-01-2018 - Nowy: ZUS Z-3a(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-01-2018 - Nowy: Z-06(za 2017) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-01-2018 - Nowy: ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
 • 04-01-2018 - Nowy: PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne