IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Thu, 21 Feb 2019 10:11:39 Thu, 21 Feb 2019 10:11:00 Nowy: Z-03(2019) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gz03.f_iZ-03(2019) Wed, 20 Feb 2019 02:55:35 Nowy: US-4(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus4.f_iUS-4(od 2019) Tue, 19 Feb 2019 01:42:42 Nowy: ZAS-12(od 2019) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas12.f_iZAS-12(od 2019) Tue, 19 Feb 2019 01:42:42 Nowy: ZUS PR-4(od 2018.12) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpr4.f_iZUS PR-4(od 2018.12) Tue, 19 Feb 2019 01:42:42 Nowy: US-2(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus2.f_iUS-2(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: US-13(od 2019) Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/ adresowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/us13.f_iUS-13(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: US-31(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus31.f_iUS-31(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: USZ(od 2019) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usz.f_iUSZ(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: ZAS-53(od 2019) Wniosek o zasiłek chorobowy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas53.f_iZAS-53(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: US-3(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus3.f_iUS-3(od 2019) Mon, 18 Feb 2019 01:13:41 Nowy: ZUS Z-12(od 2018.12) Wniosek o zasiłek pogrzebowy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz12.f_iZUS Z-12(od 2018.12) Thu, 14 Feb 2019 09:35:08 Nowy: CIT-8AB(1)(od 2018 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ci8ab.f_iCIT-8AB(1)(od 2018 e-dek) Thu, 14 Feb 2019 09:35:08 Nowy: US-55(od 2019) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus55.f_iUS-55(od 2019) Thu, 14 Feb 2019 09:35:08 Nowy: US-1(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus1.f_iUS-1(od 2019) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: RON(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ron.f_iRON(od 2018) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: US-54(od 2019) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/us54.f_iUS-54(od 2019) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: US-9(od 2019) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus9.f_iUS-9(od 2019) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: USS(od 2019) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkobiercy, osoby małoletniej, współmałżonka. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uss.f_iUSS(od 2019) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: UWU(od 2019) Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uwu.f_iUWU(od 2019) Tue, 12 Feb 2019 01:09:34 Nowy: RD-3(od 2018) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zrd3.f_iRD-3(od 2018) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: RD-2(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rd2.f_iRD-2(od 2018) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: USI(od 2019) Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usi.f_iUSI(od 2019) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZAS-15(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas15.f_iZAS-15(od 2018) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZAS-23(od 2018) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas23.f_iZAS-23(od 2018) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZAS-55(od 2018.12) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas55.f_iZAS-55(od 2018.12) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZUS OSW(od 2019) Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zosw.f_iZUS OSW(od 2019) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: US-7(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus7.f_iUS-7(od 2019) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZUS Z-10(od 2018.12) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusz10.f_iZUS Z-10(od 2018.12) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Nowy: ZUS ZWUA(od 2019) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zuszwua.f_iZUS ZWUA(od 2019) Mon, 11 Feb 2019 12:13:40 Zmiany w AKC-4/H(8)(od 2019): Drobne poprawki w rysunku formularza.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4h.f_iAKC-4/H(8)(od 2019) Thu, 07 Feb 2019 01:12:32 Nowy: ZUM(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zum.f_iZUM(od 2018) Thu, 07 Feb 2019 12:43:23 Nowy: ZAS-36(od 2018) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas36.f_iZAS-36(od 2018) Thu, 07 Feb 2019 12:43:23 Nowy: ZAS-62(od 2018.12) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas62.f_iZAS-62(od 2018.12) Thu, 07 Feb 2019 12:43:23 Nowy: ZAS-64(od 2018.12) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas64.f_iZAS-64(od 2018.12) Thu, 07 Feb 2019 12:43:23 Nowy: ZUS DRA(od 2019) Deklaracja rozliczeniowa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusdra.f_iZUS DRA(od 2019) Thu, 07 Feb 2019 12:43:23 Nowy: ZNp-7(od 2018.12) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusnp7.f_iZNp-7(od 2018.12) Wed, 06 Feb 2019 11:07:38 Nowy: ZUS ZAM(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zzam.f_iZUS ZAM(od 2018) Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S(15)(od 2019 e-dek) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit16.f_iPIT-16/PIT-16S(15)(od 2019 e-d Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16Z/PIT-16ZS(14)(od 2019 e-dek) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z.f_iPIT-16Z/PIT-16ZS(14)(od 2019 e Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.2(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, rodzaj i zakres działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z1.f_iPIT-16/PIT-16S D.2(15)(od 2019 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.1(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące zatrudnionych członków rodziny (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z2.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.1(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.2(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące wspólnika(ów) oraz pracownika(ów) (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z3.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.2(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.3(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z4.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.3(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.4(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy, skierowanych przez właściwy Urząd Pracy do odbywania stażu (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z5.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.4(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.5(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ustawy (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z6.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.5(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.3.6(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące pozostałych osób zatrudnionych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z7.f_iPIT-16/PIT-16S D.3.6(15)(od 20 Wed, 06 Feb 2019 10:39:46 Nowy: PIT-16/PIT-16S D.4.7(15)(od 2019) Załącznik do PIT-16/PIT-16S, dane dotyczące usług rozrywkowych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/p16z8.f_iPIT-16/PIT-16S D.4.7(15)(od 20 Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: F-03(za 2018) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f03.f_iF-03(za 2018) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: ZDS(za 2018) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gzds.f_iZDS(za 2018) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: NIP-7 cz.B.2.(5)(od 2019) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7b2.f_iNIP-7 cz.B.2.(5)(od 2019) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: NIP-7 cz.C.3.2(5)(od 2019) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7c3.f_iNIP-7 cz.C.3.2(5)(od 2019) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: NIP-7 cz.D.2.2(5)(od 2019) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n7d2.f_iNIP-7 cz.D.2.2(5)(od 2019) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: NIP-7(5)(od 2019 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip7.f_iNIP-7(5)(od 2019 e-dek) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: NFZ wnDA1(od 2018) Wniosek o wydanie formularza DA1. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/eda1.f_iNFZ wnDA1(od 2018) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: KOSP(od 2019) Kwestionariusz osobowy dla pracownika. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kosp.f_iKOSP(od 2019 Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: UEDA1(od 2019) Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie dokumentu DA1 oraz jego odbioru. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ueda1.f_iUEDA1(od 2019) Tue, 05 Feb 2019 12:28:03 Nowy: RAB(od 2018) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rab.f_iRAB(od 2018) Mon, 04 Feb 2019 02:03:44 Nowy: RAW(od 2018) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/raw.f_iRAW(od 2018) Mon, 04 Feb 2019 02:03:44 Nowy: RNW(od 2018) Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rnw.f_iRNW(od 2018) Mon, 04 Feb 2019 02:03:44 Nowy: ZPW(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpw.f_iZPW(od 2018) Mon, 04 Feb 2019 02:03:44 Nowy: ZUR(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zur.f_iZUR(od 2018) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8(3)(od 2019 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip8.f_iNIP-8(3)(od 2019 e-dek) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8 cz.B.2.(3)(od 2019) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8b2.f_iNIP-8 cz.B.2.(3)(od 2019) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8 cz.B.4.(3)(od 2019) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8b4.f_iNIP-8 cz.B.4.(3)(od 2019) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8 cz.C.1.(3)(od 2019) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8c1.f_iNIP-8 cz.C.1.(3)(od 2019) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8 cz.D.2.(3)(od 2019) Załącznik do NIP-8, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8d2.f_iNIP-8 cz.D.2.(3)(od 2019) Fri, 01 Feb 2019 12:42:44 Nowy: NIP-8 cz.D.3.(3)(od 2019) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n8d3.f_iNIP-8 cz.D.3.(3)(od 2019) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Nowy: P-01(za 2018) Sprawozdanie o produkcji za rok 2018. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gp01.f_iP-01(za 2018) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Nowy: P-02(2019) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2019 r.. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/gp02.f_iP-02(2019) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Nowy: KOS(od 2019) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kos.f_iKOS(od 2019) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Nowy: ZUS DRA cz.II(od 2019) Deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zdra2.f_iZUS DRA cz.II(od 2019) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Nowy: ZUS RCA cz.II(od 2019) Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zrca2.f_iZUS RCA cz.II(od 2019) Wed, 30 Jan 2019 02:06:34 Zmiany w NIP-2(12)(od 2019 e-dek): Drobne poprawki w rysunku formularza.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(12)(od 2019 e-dek) Tue, 29 Jan 2019 12:50:26 Nowy: AKC-Z(6)(od 2019) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcz.f_iAKC-Z(6)(od 2019) Tue, 29 Jan 2019 12:50:26 Nowy: USNP(od 2019) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usnp.f_iUSNP(od 2019) Tue, 29 Jan 2019 12:50:26 Nowy: IMOU(od 2019) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/imu.f_iIMOU(od 2019) Tue, 29 Jan 2019 12:50:26 Zmiany w CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek): Poprawiono komunikaty o błędach.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ci10z.f_iCIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Tue, 29 Jan 2019 09:17:18 Nowy: PCC-2(7)(od 2019 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pcc2.f_iPCC-2(7)(od 2019 e-dek) Tue, 29 Jan 2019 09:17:18 Nowy: PCC-2 cz.E(7)(od 2019) Załącznik do PCC-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pc2z1.f_iPCC-2 cz.E(7)(od 2019) Tue, 29 Jan 2019 09:17:18 Nowy: SD-2(6)(od 2019 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sd2.f_iSD-2(6)(od 2019 e-dek) Tue, 29 Jan 2019 09:17:18 Nowy: SD-2 cz.E(6)(od 2019) Załącznik do SD-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sd2z1.f_iSD-2 cz.E(6)(od 2019) Tue, 29 Jan 2019 09:17:18 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z PCC-2(7)(od 2019 e-dek) i SD-2(6)(od 2019 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Mon, 28 Jan 2019 01:05:28 Nowy: AKC-4/H(8)(od 2019) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akc4h.f_iAKC-4/H(8)(od 2019) Mon, 28 Jan 2019 01:05:28 Nowy: AKC-EN(8)(od 2019) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcen.f_iAKC-EN(8)(od 2019) Mon, 28 Jan 2019 01:05:28 Nowy: DG-1(2019) Meldunek o działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/dg1.f_iDG-1(2019) Mon, 28 Jan 2019 01:05:28 Nowy: ZPAR(od 2019) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/prza.f_iZPAR(od 2019) Mon, 28 Jan 2019 01:05:28 Nowy: PEL(od 2018.12) Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pel.f_iPEL(od 2018.12) Mon, 28 Jan 2019 10:00:54 Zmiany w NIP-2(12)(od 2019 e-dek): W poz. 57 dodano pola na nazwę/nazwisko i imię.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(12)(od 2019 e-dek) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2 cz.B.2.(12)(od 2019) Załącznik do NIP-2, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2b2.f_iNIP-2 cz.B.2.(12)(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2 cz.B.7.(12)(od 2019) Załącznik do NIP-2, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2b7.f_iNIP-2 cz.B.7.(12)(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2 cz.C.1.2(12)(od 2019) Załącznik do NIP-2, pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2c1.f_iNIP-2 cz.C.1.2(12)(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2 cz.D.2.(12)(od 2019) Załącznik do NIP-2, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2d2.f_iNIP-2 cz.D.2.(12)(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2 cz.D.3.(12)(od 2019) Załącznik do NIP-2, dane wspólników / spółek tworzących grupę (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/n2d3.f_iNIP-2 cz.D.3.(12)(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: NIP-2(12)(od 2019 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(12)(od 2019 e-dek) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: PIT-36LS(15)(za 2018 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36l.f_iPIT-36LS(15)(za 2018 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36l.f_iPIT-36LS(15)(za 2018 e-dek) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: PIT-36S(26)(za 2018 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36S(26)(za 2018 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36S(26)(za 2018 e-dek) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: ZAP-3(5)(od 2019 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zap3.f_iZAP-3(5)(od 2019 e-dek) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: IROU(od 2019) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/irou.f_iIROU(od 2019) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: PEL-K(od 2018) Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pelk.f_iPEL-K(od 2018) Thu, 24 Jan 2019 12:36:00 Nowy: PEL-Z(od 2018) Załącznik do pełnomocnictwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pelz.f_iPEL-Z(od 2018) Tue, 22 Jan 2019 12:59:56 Zmiany w PIT-36(26)(za 2018 e-dek): Zmodyfikowano sposób obliczania podatku.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36(26)(za 2018 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36(26)(za 2018 e-dek)