IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Fri, 16 Nov 2018 12:24:07 Fri, 16 Nov 2018 12:23:07 Nowy: ERN(od 2018) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ern.f_iERN(od 2018) Fri, 16 Nov 2018 12:23:07 Nowy: ESP(od 2018) Wniosek o świadczenie przedemerytalne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/esp.f_iESP(od 2018) Fri, 16 Nov 2018 12:23:07 Nowy: Z-15A(od 2018.10) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15a.f_iZ-15A(od 2018.10) Thu, 15 Nov 2018 01:15:48 Nowy: EROP(od 2018) Oświadczenie o osiąganiu przychodu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erop.f_iEROP(od 2018) Thu, 15 Nov 2018 01:15:48 Nowy: ERP-6(od 2018) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erp6.f_iERP-6(od 2018) Thu, 15 Nov 2018 01:15:48 Nowy: EUZ(od 2018.10) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/euz.f_iEUZ(od 2018.10) Thu, 15 Nov 2018 01:15:48 Nowy: EZP(od 2018) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ezp.f_iEZP(od 2018) Wed, 14 Nov 2018 11:16:21 Nowy: ER-13(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/er13.f_iER-13(od 2018) Wed, 14 Nov 2018 11:16:21 Nowy: ERPO(od 2018) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erpo.f_iERPO(od 2018) Wed, 14 Nov 2018 11:16:21 Nowy: EWS(od 2018) Wycofanie wniosku. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ews.f_iEWS(od 2018) Wed, 14 Nov 2018 11:16:21 Nowy: Z-15B(od 2018.10) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zz15b.f_iZ-15B(od 2018.10) Tue, 06 Nov 2018 10:23:05 Nowy: USNP(od 2018.08) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usnp.f_iUSNP(od 2018.08) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-IDO(wer.1.8.8)(3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/eddo.f_iCEIDG-IDO(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8.8)(3) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgmw.f_iCEIDG-MW(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.8)(3) Udzielone pełnomocnictwa. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpn.f_iCEIDG-PN(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-POPR(wer.1.8.8)(3) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpr.f_iCEIDG-POPR(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-RB(wer.1.8.8)(3) Informacja o rachunkach bankowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgrb.f_iCEIDG-RB(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-RD(wer.1.8.8)(3) Wykonywana działalność gospodarcza. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgrd.f_iCEIDG-RD(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: CEIDG-SC(wer.1.8.8)(3) Udział w spółkach cywilnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgsc.f_iCEIDG-SC(wer.1.8.8)(3) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: OPA(od 2018) Oświadczenie o prawach autorskich. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/opa.f_iOPA(od 2018) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: EKP(od 2018) Wniosek w sprawie kapitału początkowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ekp.f_iEKP(od 2018) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: EMC(od 2018) Wniosek o emeryturę częściową. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/emc.f_iEMC(od 2018) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: EMP(od 2018) Wniosek o emeryturę. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/emp.f_iEMP(od 2018) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: ENSK(od 2018.10) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ensk.f_iENSK(od 2018.10) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Nowy: EPOM(od 2018.10) Wniosek o emeryturę pomostową. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/epom.f_iEPOM(od 2018.10) Mon, 05 Nov 2018 01:06:57 Zmiany w UOD: Przystosowano do współpracy w zestawie z OPA(od 2018).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/udzi.f_iUOD Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: EOU(od 2018) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/eou.f_iEOU(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: EUPP(od 2018) Ewidencja umów powierzenia przetwarzania (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/eupp.f_iEUPP(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: OZR(od 2018) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz postanowieniami RODO. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ozr.f_iOZR(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: RCP(od 2018) Rejestr czynności przetwarzania (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rcp.f_iRCP(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: RCPZ(od 2018) Załącznik do formularza RCP - kolejne czynności (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rcpz.f_iRCPZ(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: RKCP(od 2018) Rejestr kategorii czynności przetwarzania (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rkcp.f_iRKCP(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: RKCPZ(od 2018) Załącznik do formularza RKCP - kolejne kategorie czynności (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rkcpz.f_iRKCPZ(od 2018) Tue, 23 Oct 2018 01:46:44 Nowy: UPPDO(od 2018.10) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uppdo.f_iUPPDO(od 2018.10) Tue, 23 Oct 2018 10:27:39 Zmiany w KRS-Z61(4): Umożliwiono dołączenie 10 załączników KRS-ZK.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kz61.f_iKRS-Z61(4)