To jest strona programu
PITy '2001

(Rozliczenia za 2001 rok)

Program zawiera: PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-36, PIT-37, PIT-C, PIT-D, PIT-M, PIT-O,NIP-1, NIP-3, Wpłata / Przelew do urzędu skarbowego, urzędową instrukcję wypełniania, własny tekst o przepisach podatkowych, listę urzędów skarbowych z numerami kont, spis przyrządów naukowych możliwych do odliczenia od podatku.

 

Szanowni Państwo,

Program PITy '2001 jest przeznaczony
dla wypełniających zeznania podatkowe PIT-28, 36 i 37 za 2001 rok
dla siebie i osób bliskich !

W tym roku zapłatę za wykorzystanie programu przeznaczyłem na cele wymienione w programie.

 

Marcin Konopka
gł. informatyk
Przedsiębiorstwa Informatycznego - IPS
marcin.konopka@ips-infor.com.pl
http://www.ips-infor.com.pl
http://www.pity.pl

 

Pliki do pobrania:

 • Hasło potrzebne do uruchomienia programu to: Uczciwość

 • Wersja 1.23
  Zmiany w stosunku do wersji 1.00:
  - dodanie planszy dla przychodów uzyskanych za granicą
  - uszczegółowienie komunikatów o błędach w PIT-D.

  Zmiany w stosunku do wersji 1.10:
  - dodanie planszy dla danych otrzymanych na PIT-40A/11A

  Zmiany w stosunku do wersji 1.20:
  - Poprawki w planszy PIT-40A/11A: * Usunięcie błędu polegającego na nie uwzględnianiu kwot z poz.32 i 34 PIT-11A. Do tej pory przenoszenie obliczeń uwzględniało kwoty przychodów i zaliczek jakie występują na PIT-40A. * Dodanie pozycji 42, 43 i 44, z których kwoty są przenoszone na PIT-O.
  - W planszy "Obliczenia na podstawie ...." w zakładce "Limity kosztów" uwzględnienie przypadku, gdy otrzymano dwa (lub więcej) PIT-11 ale dni pracy nie pokrywały się - tzn. jednen etat zakończono a następny został rozpoczęty później. Do tej pory program traktował ten przypadek jako wystąpienie pracy na wielu etatach równocześnie co dawało możliwość podwyższenia limitu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w jednym miesiącu.

  Zmiany w stosunku do wersji 1.21:
  - Usunięcie jednoczesnego przenoszenia przychodów dzieci z PIT-40A/11A do PIT-M i PIT-36.

  Zmiany w stosunku do wersji 1.22:
  - Poprawienie przenoszenia "danych z zagranicy" do PIT-36 w przypadku, gdy naniesiono dane z wielu źródeł.

 • PITY01.EXE ( z http lub z ftp serwer w Bydgoszczy) lub ( z ftp2 * serwer w Warszawie) Program instalacyjny dla Windows 9x, NT, 2000, XP
  wielkość 1 692 967B aktualizacja na http i ftp w dniu 29.04.2002.Stwórz profesjonalną instalację dla swojego oprogramowania

 • PITY0116.EXE z http lub z ftp lub z ftp2 * Program instalacyjny dla Windows 3.1x
  wielkość 2 215 121B

 • PITYAKTU.RAR z http lub z ftp lub z ftp2 * - Zawiera zmienione pliki w stosunku do pierwszej wersji 1.00
  wielkość 892 708B


Uzupełnienia w wersji 1.00

 • 29.01.2002 po 19.55 - Uzupełnienie brakującego opisu przyrządów naukowych w instrukcji wypełniania poz.35 i 36 PIT-O.
 • 30.01.2002 po 19:20 - Dodanie podpola 91a do poz.91 przeznaczonego do wpisania kwoty poniesionych wydatków mieszkaniowych w 2000 r. Dzięki temu podpolu program może prawidłowo ocenić czy suma poniesionych wydatków w 2000 i 2001 przekracza dolny limit 462 zł.
 • 31.01.2002 po 16:30
  • Usunięcie błędu występującego w czasie wklejania danych bez numerów pól wysłanych z innego formularza.
  • Aktualizacja adresu U.S. w Jarosławiu i Drugiego U.S. w Krakowie.

Uzupełnienia w wersji 1.10

 • 22.02.2002 - Poprawienie przenoszenia kwoty kosztów z funkcji "Obliczenia", gdy użytkownik zaznaczył kwadrat "mimo że kwota kosztów jest obliczona poprawnie przenieś sumę z pit-11".Historia aktualizacji wersji 1.00 TESTOWEJ w dniach od 19 do 28 stycznia:

 • 19.01.2002 po 2:40 - Usunięcie błędu: "Błąd aplikacji  Exception EConvertError in  module PITY2001.exe ...."

 • 19.01.2002 po 22.58 - Poprawienie wydruku polegającego na drukowaniu tylko jednej strony formularza.

 • 21.01.2002 po 15:50

  • Poprawienie błędu w wydruku występującego na Windows NT i XP polegającego na nie drukowaniu zawartości większości wypełnionych pól.

  • Usunięcie błędu występującego w czasie otwierania pomocniczej planszy z pól 14 i 15 PIT-O.

 • 25.01.2002 po 19:30 - Różne poprawki - przygotowanie do wersji finalnej.

 • 26.01.2002 po 18:10 - Usunięcie błędu wprowadzonego w wersji wczorajszej tj. z 25.01.2001. Błąd polegał na złym sumowaniu w PIT-28 kwot z miesięcy od stycznia do listopada. Sumowanie pomijało kwotę z września.

 • 28.01.2002 - W PIT-D - skorygowanie warunku powstawania komunikatu do poz.93:
  "Kwota przysługującego odliczenia równa się zero ponieważ kwota poniesionych wydatków w latach 2000-2001 nie przekracza 462 zł."
  Komunikat powstawał gdy suma kwota zpo.91 i 92 nie przekraczała kwoty 462 zł a powinien powstawać gdy suma poz.92 i kwota z poz.91/0.19 nie przekracza kwoty 462 zł , gdyż kwota w poz.91 stanowi 19% kwoty poniesionych wydatków.


* Na ftp2 pliki są aktualizowane z opóźnieniem do trzech godzin.