To jest strona programu
PITy '2000

(Rozliczenia za 2000 rok)

Aby zobaczyć program PITy '2001 zobacz tutaj

Do dnia 31 sierpnia 2001 na konto świetlicy
wpłynęły kwoty w wysokości:

214 965 zł 95 gr.

Dziękuję wszystkim Ludziom Dobrej Woli,
którzy odpowiedzieli na moją prośbę.

Obecnie pieniądze wykorzystano na:

  • utworzenie pracowni komputerowej - 6 stanowisk
  • finansowanie kolonii

Szanowni Państwo,

Program PITy '2000 jest przeznaczony
dla wypełniających zeznania podatkowe PIT-28, 36 i 37 za 2000 rok
dla siebie i osób bliskich !

Zapłatę za wykorzystanie programu przeznaczam dla
ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ CARITAS
działającej PRZY PARAFII ŚW.STANISŁAWA w Siedlcach.

Dowolną kwotę proszę przesyłać na konto:

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ
ul. Piłsudskiego 62  08-100 SIEDLCE

PeKaO S.A. I O/Siedlce
 10701597-39013-2221-0100

z dopiskiem:
Świetlica dla dzieci z ubogich rodzin
przy parafii św.Stanisława w Siedlcach.

Sprawicie mi radość zawiadomiając mnie o użyciu programu
i dokonanej wpłacie.
List lub kartkę proszę wysłać na adres:

e-mail: marcin.konopka@ips-infor.com.pl

lub

IPS o/Siedlce - Marcin Konopka
ul. Czerwonego Krzyża 2
08-110 Siedlce


Marcin Konopka
gł. informatyk
Przedsiębiorstwa Informatycznego - IPS
http://www.ips-infor.com.pl
http://www.pity.pl


Pliki do pobrania:

UWAGA użytkownicy programu PITy'99 !
Program PITy'99 można uruchomić razem z programem PITy'2000 ale
jako pierwszy należy uruchomić zestaw formularzy w programie PITy'2000 !
W przeciwnym wypadku formularze w programie PITy'2000 mogą źle działać.

Wersja 1.0.15

PITY00.EXE z http lub z ftp lub z ftp2 wielkość 1017 KB z dnia 08.03.2001
Plik można uruchomić w Windows 9x, NT, 2000.

PITY00.ZIP z http lub z ftp lub z ftp2 wielkość 1482 KB z dnia 08.03.2001
Plik można rozpakować także w Windows 3.1, 3.11.

Zobacz ZMIANY

Pliki zawierają program PITy 2000
oraz moduły formularzy
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B,
PIT-36, PIT-37, PIT-C, PIT-D, PIT-M, PIT-O,
NIP-1, NIP-3, Wpłata / Przelew,
a także urzędową instrukcję wypełniania.

zagłosuj na program PITy'2000

w Liście przebojów Polskich Programów

Wersja 2.0.06 - poszerzona

Każdy kto napisze na adres
info@pity.pl
list informujący o dokonanej wpłacie na konto Caritas
otrzyma hasło odblokowujące instalację poszerzonej wersji programu.

Poszerzona wersja posiada dodatkowo:

  • możliwość obliczania limitu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy

  • możliwość przenoszenia danych do zeznań z PIT-11 i PIT-8B

  • kilka przykładów wypełnionych zeznań z opisami w "notatkach" (Formularz / Notatki - lista notatek)

  • możliwość utworzenia wielu zestawów

  • własny opis "O podatkach 2000".

UWAGA!
Tej wersji programu nie można publikować w czasopismach
i zamieszczać na stronach internetowych bez udostępnienia wersji zwykłej i powyższego tekstu !

Plik jest zablokowany hasłem.
Każdy kto napisze na adres
info@pity.pl
list informujący o dokonanej wpłacie na konto Caritas
otrzyma hasło odblokowujące instalację poszerzonej wersji programu.

Wszystkie listy otrzymają odpowiedź.
Brak odpowiedzi oznacza że został podany błędny adres zwrotny lub serwer pocztowy/konto są zablokowane.

PITY00ex.EXE z http lub z ftp lub z ftp2 wielkość 1124 KB z dnia 20.04.2001
Plik można uruchomić w Windows 9x, NT, 2000.
Zobacz
ZMIANY

Program można zainstalować w tym samym katalogu co wersję 1
Przy aktualizacji programu należy wskazać jedynie katalog główny, do którego
nastapiła pierwsza instalacja. Podkatalog programu - PITY2000
dopisywany jest przez program instalacyjny na końcu wskazanej ścieżki.

Zobacz: INFORMACJE, ZMIANY, UWAGI

INFORMACJE:

Program PITy'2000 lub informacja o nim znajdowała się także na stronach:

ZMIANY:

UWAGI:

W obecnej wersji zeznania PIT-36 i 37 nie kontrolują przekroczenia maksymalnego limitu wpisanej kwoty kosztów uzyskania przychodów osób zatrudnionych na etatach . W PIT-36 są to pozycje 51 (podatnika) i 93 (małżonek) a w PIT-37 pozycje 45 (podatnika) i 75 (małżonek).

Tabela z kwotami limitów jest dostępna w opisie wypełniania zeznań PIT-36 i 37. Najłatwiej ją odszukać otwierając opis bezpośrednio z poz.51 i 93 (PIT-36) oraz 45 i 75 (PIT-37).

W wersji 2.0 poszerzonej można wykorzystać opcję obliczania limitów.