PITy '98 - bezpłatny program do wypełniania rocznych zeznań podatkowych

 

Tutaj są zamieszczone do pobrania programy
RYCZAŁT'99 i PITy'99
dla Windows 3.1, 3,11, 95, 98, 2000 i NT.

Udostępniam je BEZPŁATNIE wszystkim zainteresowanym wypełnianiem deklaracji podatkowych
dla siebie lub bliskich osób.

Jeśli go wykorzystacie i spodoba się Wam proszę wpłaćcie 5 zł (lub więcej) na dowolnie wybrany przez Was CEL DOBROCZYNNY.

Sprawicie mi radość zawiadomiając mnie o tym.
List lub kartkę wyślijcie na adres:

e-mail: marcin.konopka@ips-infor.com.pl

lub

IPS o/Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża 2
08-110 Siedlce

Będę wdzięczny także za opinie na temat programów.

Autor
Marcin Konopka


Popieram zakaz pornografii !


nazwa zbioru wielkość data aktualizacji zawartość
RYCZ1999.RAR 804 KB 28.01.2000 PIT-28, 28/A, 28/B, PIT-D, O, NIP-1, 3

Poprawione błędy:

 • 28.01.2000 - Poprawione przenoszenie kwot z załącznika PIT-D do deklaracji PIT-28

PITY1999.RAR 1232 KB 18.04.2000 PIT-30...35, PIT-B, C, D, O, P, S, X, NIP-1, 3

Poprawione błędy i uzupełnienia

 • 22.01.2000 - W poz.1 (nip) druków NIP-1 męża i NIP-3 męża dołączonych do PIT-31 był wpisywany nip żony.
 • 25.01.2000 - Uzupełnienie połączenia do pracy w "zestawach" pozycji 47 PIT-B (wydatki inwestycyjne podlegające odroczeniu) z pozycjami 99 PIT-32, 179 i 180 PIT-33 oraz 97 PIT-35 .

 • 28.01.2000 - Poprawione przenoszenie kwot z załącznika PIT-D do deklaracji PIT-30 i 32

 • 31.01.2000 - 1. Opis do załacznika PIT-D. 2.Usunięcie błędu polegajacego na "zapominaniu" zmian naniesionych przez użytkownika w polach załączników do których są przenoszone dane z deklaracji. Zapominanie danych miało miejsce w czasie odczytywania zestawu z dysku lub dołączania nowego załącznika. 3. Usunięcie błędu występującego podczas zmiany zestawów.

 • 10.02.2000 - W PIT-D wprowadzenie korekty sumy pozycji 53 i 56 do wielkości limitu z poz.51.

 • 16.02.2000 - Opisy do PIT-30,31,32 i PIT-O. Usunięcie nieprawdziwych komunikatów o błędach w przypadku wypełniania PIT-B drugiego w zestawie lub następnych.

 • 19.02.2000 - Opis wypeniania dla PIT-33. W PIT-D w poz.62 wprowadzenie korekty sumy z pozycji 53 i 56 do wielkości limitu z poz.51

 • 26.02.2000 - Opisy wypeniania dla PIT-34 i PIT35.

 • 29.02.2000 - W PIT-30..35 uszczegółowienie komuniktów błędów o niezgodności kwot z obliczonymi na podstawie załączników.

 • 01.03.2000 - Poprawienie przenoszenia kwot z załączników PIT-O męża i żony do PIT-31 i 33 w przypadku gdy odliczenia przekroczyły kwotę dochodu. Program źle rozdzielał na męża i żonę ograniczane kwoty. Błąd był widoczny w poz. 152 i 153 PIT-31 i w poz. 237 i 238 PIT-33 ale nie wpływał na dalsze obliczenia.

 • 06.03.2000 - Usunięcie błędu polegającego na nie sumowaniu poz.54 w PIT-35.

 • 11.03.2000 - Usunięcie błędu w PIT-35 polegającego na nie sumowaniu poz.75 do poz.141 jeśli był zaznaczony kwadrat 1 w poz.139

 • 17.03.2000 - Wprowadzenie kontroli limitów kwot strat w PIT-32 poz.80 i 81, PIT-33 poz. 143..146, PIT-35 poz. 78, 79.

 • 23.03.2000 - Automatyczne wstawianie zer w PIT.30 - 35 w pozycjach dla kwot z PIT-O i PIT-D jeśli załącznik nie został dołączony do zestawu.

 • 31.03.2000 - W PIT-O dodanie pola w poz.5 dla wpisywania nielimitowanych odliczeń z tytułu darowizn na rzecz Kościołów według pisma Min.Fin.z 12 sierpnia 1998 roku nr PB 5/HM-01823-7504/97.
  - Usunięcie błędu w PIT-3x polegającego na nie przenoszeniu kwot z niektórych załączników jeśli był wyzerowany przełącznik "Wyświetlanie obliczeń w pomijanych częściach" w planszy "Parametry formularza" (menu Formularze / Parametry). Po ręcznym wpisaniu w formularzu głównym kwoty z załącznika dalsza praca była poprawna.
  - Zmiana kontroli wielkości limitów w PIT-O. Podstawą do obliczenia limitów jest suma poz.78 i 79 w PIT-32, 139,141,140 i 142 w PIT-33, 76 i 77 w PIT-35. Do tej pory PIT-O obliczał limit od dochodu z uwzględnieniem strat z lat ubiegłych.

 • 01.04.2000 - Usunięcie nadmiarowych komunikatów w PIT-D generowanych przed wydrukiem. Jeśli pozycje 40 i 41 lub 42 i 43 lub 84 i 85 lub 86 i 87 pozostawały puste a kwota odliczeń z poz.38 lub 39 lub 82 lub 83 nie była zerowa występował komunikat o nierówności sumy kwot do kwoty odliczeń.

 • 06.04.2000 - Poprawki w PIT32, 33 i 35 dotyczące nie wyświetlania kwot strat w cześci dot.działalności gospodarczej jeśli kwoty odliczeń w tej cześci nie były wypełnione (obliczenia były poprawne).

 • 18.04.2000 - Poprawienie wyświetlania poz.245 w PIT-33. Pole było poprawnie liczone ale nie wyświetlane jeśli cześć N nie była wypełniona a przełącznik w "Parametrach formularza" - "Wyświetlanie obliczeń w pomijanych częściach" wyzerowany.

Pobrany zbiór RAR należy rozpakować programem RAR lub WINRAR do dowolnego katalogu (foldera)
i uruchomić RYCZ1999.EXE lub PITY1999.EXE.

Program WINRAR jest dostępny na stronie producenta:
http://www.rarsoft.com
a także
Program UNRAR.EXE (DOS)
tutaj
Program WINRAR.EXE (Windows)
tutaj.


IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne
ul.Pomorska 59
85-046 Bydgoszcz

http://www.pity.pl
(program bezpłatny)
http://www.ips-infor.com.pl
(
programy komercyjne)

Biuro IPS o/Bydgoszcz
tel./fax (052) 345-70-37, 345-62-70
e-mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl

Biuro IPS o/Siedlce
tel./fax (025) 633-12-84
e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl

Pomoc techniczna:
e-mail:
pomoc@ips-infor.com.pl

Autor: Marcin Konopka
tel. 0-602-245-732

 

[Oficjalny serwer internetowy Caritas Polska]