16 IPS-Przedsiębiorstwo Informatyczne - formularze, druki, deklaracje podatkowe b
IPS
rss

 

FORMULARZE IPS I BIURO RACHUNKOWE IPS

Do pobrania

Dla Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista 32-bit, 7 32-bit.

Pliki instalacyjne (zawierają pełne wersje programów):

Dla systemów Windows 32-bitowych
Instalator bez modułów formularzy Pobierz pobierz
Instalator ze wszystkimi modułami formularzy Pobierz pobierz
e-Formularze IPS (Windows NT, 2000, XP, Vista, 7) więcej informacji Pobierz pobierz
e-Poczta Podatkowa (Windows NT, 2000, XP, Vista, 7) - więcej informacji
Moduł płatny - zakup licencji
Pobierz pobierz
Dla systemów Windows XP i nowszych
DRUKI IPS mini i Standard - wersja finalna .
DRUKI IPS Profesjonalne

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.


Zobacz jak kupić licencję czasową i licencje na moduły formularzy.


Program Biuro Rachunkowe IPS jest przeznaczony dla firm, instytucji oraz biur rachunkowych, które wypełniają wiele formularzy różnego rodzaju. Posiada kartoteki kontrahentów i pracowników.


Opis programu [Kliknij aby rozwinąć]

`

Dla Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista 32-bit, 7 32-bit, 7 64-bit pod Windows XP Mode.


Program Biuro Rachunkowe IPS jest przeznaczony dla firm, instytucji oraz biur rachunkowych, które wypełniają wiele formularzy różnego rodzaju. Główną zaletą programu jest możliwość stworzenia bazy nieograniczonej liczby PODATNIKÓW (nazwa umowna) oraz kartoteki pracowników (standardowo do 20 - rozszerzenie dodatkowo płatne) i kontrahentów (standardowo do 20 - rozszerzenie dodatkowo płatne).

Program umożliwia tworzenie zestawów formularzy, tzn. "przenosi" dane z załączników do formularzy "głównych" oraz ma nieograniczony zapis wypełnionych formularzy.

Program (bez modułów formularzy) jak i jego aktualizacja jest bezpłatna. Płatne są natomiast licencje do większości formularzy - zobacz cennik modułów formularzy i listę dostępnych modułów formularzy. Istnieje możliwość zakupienia licencji czasowej, która umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych modułów formularzy przez określony czas - zobacz cennik.

Program Formularze IPS umożliwia bezpośrednie otworzenie formularza bez konieczności tworzenia PODATNIKA. Jest wykorzystywany również do drukowania formularzy z aplikacji zewnętrznych.

Zakup licencji czasowej jak i licencji do poszczególnych modułów do programu Biuro Rachunkowe IPS jest jednoznaczny z zakupem licencji do programu Formularze IPS.

Dodatki:

  • Moduł e-Formularze IPS jest bezpłatnym dodatkiem do programów Biuro Rachunkowe IPS oraz Formularze IPS. Umożliwia wysyłkę wybranych formularzy do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Obecnie wysyłka elektroniczna jest udostępniona dla: VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT-7K(8), VAT-UE(3), PIT-11(20) z załącznikami, PIT-4R(4), VAT-UEK(3), CIT-8(21) z załącznikami CIT-8/O(8) i CIT-D(3), CIT-10Z(1), IFT-2/IFT-2R(5). Dla formularzy VAT-7(14), VAT-7D(5) i VAT-7K(8) istnieje możliwości wysyłki bez podpisu kwalifikowanego (osoby fizyczne).
  • UWAGA!
    Mogą wystąpić problemy z podpisem elektronicznym SZAFIR. Prosimy przed zakupem licencji na moduł formularza zrobić próbę wysyłki na bramkę testową Ministerstwa Finansów lub skontaktować się z Pomocą Techniczną IPS.

  • Program Księga VAT ma na celu ułatwienie tworzenia comiesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatku VAT. Do wywołania formularzy VAT-7 lub VAT-7K potrzebne jest zainstalowanie programu Biuro Rachunkowe IPSKsięga VAT ma także możliwość współpracy z dowolną zewnętrzną aplikacją, która wyeksportuje dane. Program jest bezpłatny, ale wymaga wykupienia licencji do VAT-7 i/lub VAT-7K - zobacz cennik modułów formularzy.

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

Postanowienia Umowy zostają zawarte pomiędzy Nabywcą licencji a Autorami programu tj. IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy powinien bezzwłocznie zwrócić ją wraz z kompletem materiałów, które otrzymał, a których dotyczy niniejsza umowa. Jednocześnie programy będące przedmiotem licencji powinny zostać usunięte z nośników pamięci komputerowej, na które zostały skopiowane.

1. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autorów i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Autorzy udzielają Nabywcy prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Nabywca ma prawo do:

- użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy pod kontrolą jednej sieci komputerowej na jednym stanowisku komputerowym lub dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa ulokowanych pod jednym adresem;

- do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowanie ma własny użytek;

- do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub listowych świadczonych przez Przedstawiciela;

- naprawy lub wymiany uszkodzonych nośników danych, które otrzymał wraz z Oprogramowaniem.

3. Nabywca nie ma prawa do:

- zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w  Oprogramowanie;

- tworzenia opracowań będących pochodną Oprogramowania lub materiałów opisowych tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS;

- sprzedawania i wypożyczania Oprogramowania.

4. Umowa oraz prawa Nabywcy wynikające z umowy, tracą moc, jeśli Nabywca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku autorzy będą dochodzili swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.

5. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności Oprogramowania. Dlatego Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego, w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Autorzy nie gwarantują, że oprogramowanie spełni oczekiwania Nabywcy. Nabywca ponosi pełne ryzyko, co do możliwości użycia Oprogramowania do określonego celu.

6. Opracowania, o których mowa w pkt. 3b) nie mogą być: - wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2014 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne