IPS
rss

Sieć

Wiele firm na pewno posiada kilka komputerów i zastanawia się jak utworzyć sieć dla programu Biuro Rachunkowe IPS tak aby zapisywane dane na jednym komputerze były widoczne i dostępne na innych.

Aplikacja Biuro Rachunkowe IPS nie jest w sumie programem sieciowym lecz zachowując odpowiednie zasady można pracować na wspólnych danych. Opis ten przedstawi Państwu jak prawidłowo utworzyć taką sieć.

Na wstępie zapoznajmy się z elementami, które tworzą całość.
Całość składa się z:

  • programu - Biuro Rachunkowe IPS,
  • modułu formularza - pliku o rozszerzeniu *.f_i
  • katalogów DANEXXXX.OBS z plikami o rozszerzeniu *.fri, w których są zapisane nasze dane,
  • licencji do danego wzoru, pakietu, zestawu czy wszystkich formularzy dostępnych na określony czas.  

Należy zwrócić uwagę na to, że użytkownik z pierwszego komputera lokalnego nie może korzystać w tym samym czasie z tych samych danych co użytkownik drugiego komputera.

Zapisując kolejne dane dla tego samego formularza danego podatnika, którym jest katalog DANEXXXX.OBS są dopisywane sekcje do istniejącego pliku. Czyli jeśli zapisaliśmy już formularz np. VAT-7(12) dla podatnika X, to nie zostanie utworzony nowy plik VAT7_12.fri (o ile zapisujemy dane dla tego samego wzoru i podatnika) tylko zostanie dopisana sekcja z danymi w istniejącym pliku VAT7_12.fri. 

Opis przedstawiający prawidłowe rozwiązania dla programu
Biuro Rachunkowe IPS

1. Na samym początku instalujemy program z modułami formularzy na pierwszym komputerze lokalnym.

Opis instalacji Naciśnij tutaj

2. Po instalacji programu tworzymy nowy katalog np. DANE na komputerze, który jest naszym serwerem lub będzie pełnił funkcję serwera. Czyli tam gdzie nasze dane mają być zapisywane.

3. Do utworzonego folderu o nazwie DANE kopiujemy podkatalogi katalogu FORMUL.IPS z komputera lokalnego (DANEXXXX.OBS, KATDXXXX.OBS, DANEWSP.OBS).

Katalogi kopiujemy jeśli wcześniej pracowaliśmy na danych zapisywanych lokalnie.

Jak scalić dane z dwóch różnych komputerów?

Jeśli dane są zapisane na dwóch i więcej komputerach, to można te dane scalić zachowując kolejność numerów. Czyli na komputerze A i B mamy tą samą strukturę katalogową gdzie trzy pierwsze katalogi są w folderze FORMUL.IPS. Natomiast pozostałe katalogi od DANE0004.OBS w folderze KATD0001.OBS.

Musimy więc np. z komputera B skopiować i zmienić nazwę katalogu DANE0001.OBS, DANE0002.OBS, itd. na kolejny numer i umieścić go w katalogu KATD0001.OBS, który mamy w folderze DANE z komputera A. Tak aby w katalogu KATD0001.OBS była zachowana kolejność numerów.

UWAGA!
Po zmianie nazwy katalogu zapisane zestawy dokumentów nie będą dostępne!
W folderze DANEXXXX.OBS znajdują się katalogi ROKXXXX, w którym są zapisane dane.
Jeśli był zapisany zestaw dokumentów, to dodatkowo w ROKXXXX mamy plik zestform.dta
Plik zestform.dta zawiera informację o numerze katalogu
!podat_"symbol wzoru"_"wersja"_"data"_"numer zestawu"="numer katalogu DANEXXXX.OBS"

Przykład:
!podat_VATUE_2_201007011_17=1

Aby zestawy były dostępne należy w pliku zestform.dta zmienić numer na poprawny.

Po scaleniu danych podatnik może również być dostępny dwa razy pod innym numerem z innymi danymi.
Aby rozróżnić który jest który można później zmienić nazwę Podatnika dopisując mu np. z komputera A.
Nazwę podatnika po scaleniu danych zmieniamy wybierając z menu programu - Pliki\Edycja podatnika.


Użytkownik widzi tylko swoje dane zapisane na serwerze

Jeśli użytkownik ma nie mieć dostępu do innych danych na serwerze, to należy w katalogu DANE utworzyć podkatalog np. Osoba1. Do tego podkatalogu skopiować podkatalogi programu z komputera lokalnego.

UWAGA!
Program jest 16-bitowy, nazwy katalogów powinny być krótkie tzn. maks. 12 znakowe (8 znaków nazwy i 3 znaki rozszerzenia). Jeżeli w ścieżce do danych znajdują się katalogi o długich nazwach należy je zastąpić krótkimi nazwami zgodnie z formatem proponowanym przez Windows dla programów
16-bitowych, np długą nazwę "Katalog danych" należy zastąpić przez "katalo~1".

Utworzona tak sieć ma na celu wygodniejszą archiwizację zapisanych danych. Program nie posiada automatycznej archiwizacji danych. W celu uzyskania kopii danych należy spakować cały katalog DANE np. programem Winrar (pliki posiadają atrybuty archiwalne). Do pełnej kopii bezpieczeństwa dodatkowo należy zachować plik konfiguracyjny programu z komputera lokalnego - "Formul.ini", w którym są zawarte licencje do poszczególnych formularzy (o ile taką licencję posiadamy).

Czy będziemy korzystać tylko z jednego podatnika?

Podatnik to nazwa umowna może być nim Płatnik jak i Podatnik. Podatników w programie może być dowolna ilość. Podatnika tworzymy w programie z pozycji komputera lokalnego wybierając z menu Pliki\Nowy podatnik. Utworzony podatnik to katalog na naszym serwerze o nazwie DANEXXXX.OBS (gdzie XXXX to kolejny numer podatnika).

W programie tworząc podatnika wprowadzamy nazwę do szukania, nazwa to podatnik, podatnik to katalog z danymi. Więc jeśli chcemy wypełniać formularze dla jednego podatnika (firmy), to należy utworzyć podatników z danymi firmy ale w nazwę podatników wprowadzić np. imię i nazwisko osoby wypełniającej dokumenty. W ten sposób po otworzeniu programu każdy użytkownik wybiera swoją nazwę podatnika i w swoim katalogu zapisuje dane. Jeśli zajdzie potrzeba użytkownik nr 1 może otworzyć, zmienić, itp. dane zapisane w katalogu użytkownika 2 (o ile użytkownik 2 nie będzie korzystał w tym czasie z tych danych).

Utworzona tak sieć ma wiele zalet, np:

1. Kontrola zapisywanych danych. Każdy użytkownik posiada własny katalog z danymi. Użytkownik z pierwszego komputera lokalnego nie korzysta w tym samym czasie z tych samych danych co użytkownik drugiego komputera.
2. Kontrola poprawności danych. Wiemy kto ma poprawić dokument jeśli zostanie popełniony błąd.

Wszyscy użytkownicy w sieci widzą dane różnych podatników (firm)

W tym przypadku musimy mieć kontrolę aby użytkownik nie korzystał z danych które obecnie są w użyciu. W niektórych firmach organizacja pracy polega na tym, że dana osoba wypełnia określoną grupę formularzy. Dodatkowo osoba wypełniająca dokumenty ich nie drukuje. W ten sposób utworzonej sieci osoba nadzorująca poprawność danych oraz odpowiedzialna za wydruk ma wgląd do zapisanych dokumentów.

4. Jeśli wybraliśmy najlepsze rozwiązanie dla naszej sieci, to należy z komputerów lokalnych odpowiednio zmapować dysk do danych na serwerze na jakąś literkę.

Jeśli odpowiada nam opcja 1 Użytkownik widzi tylko swoje dane zapisane na serwerze, to mapujemy dysk np.


Dysk:

             Z:

Folder:

    \\serwer\DANE\Osoba1

5. Po zmapowaniu dysku należy dopisać w pliku win.ini znajdującym się na koputerze lokalnym
(czytaj opis instalacji programu Naciśnij tutaj) w sekcji [formularze] ścieżkę do danych

[formularze]
kat_danych=(litera mapowanego dysku:\ścieżka do danych na serwerze).

Czyli powinno być np:

[formularze]
katalog=C:\FORMUL.IPS
kat_danych=Z:\

6. Zapisujemy zmieniony plik win.ini.

W ten sposób program z modułami formularzy i licencjami jest otwierany z pozycji lokanlego komputera (pierwsza ścieżka) a zapis danych jest na serwerze (druga ścieżka).


Po co taka sieć i dlaczego nie wyciągnąć skrótów z jednego zainstalowanego programu na komputery lokalne?

Zgadzam się z tym, że program by działał w takiej sieci, jednak proszę zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

1. Program jest tylko zainstalowany na serwerze. Jeśli program zostanie uszkodzony nikt z użytkowników w tym momencie nie zapisze czy wydrukuje formularza.

2. Jest jeden program więc jest tylko jeden plik konfiguracyjny aplikacji - formul.ini.
W pliku konfiguracyjnym znajdują się różne informacje dla programu:

  • drukarka i ustawienia wydruku,
  • informacje o dostępnych modułach formularzy,
  • licencje,
  • inne.  

Podstawowym problemem po otworzeniu formularza jest brak licencji, która wcześniej była wprowadzona. Bardzo często się zdarza, że plik konfiguracyjny zostaje poważnie uszkodzony.Użytkownik nieraz może zauważyć po otworzeniu programu okno z napisem Pierwsze uruchomienie. Oznacza to, że jest naprawiana\odświeżana część pliku odpowiadająca za informacje o dostępnych modułach formularzy. Przy małej ilości dostępnych modułów formularzy program szybko poprawi plik konfiguracyjny i okno nie zostanie wyświetlone.

3. Do modułu formularza są dołączone różne pliki, np. graficzne *.WMF

Zdarza się, że użytkownik nie widzi na formularzu loga odpowiedniego druku.

4. Moduły formularzy ściągamy do katalogu programu przy zamkniętych aplikacjach IPS.

Przy tak utworzonej sieci musimy mieć pełną kontrolę, że program jest zamknięty.
W innym przypadku może zostać uszkodzony plik modułu formularza lub plik konfiguracyjny.

5. Po rozpakowaniu modułu formularza nie jest on dostępny w programie.

Powód jest bardzo prosty. Przed otworzeniem aplikacji jest otwierany w tle program, który sprawdza czy w katalogu FORMUL.IPS znajdują się spakowane pliki. Ten program to INST_F_I.EXE. Aplikacja rozpakuje plik ale informacja o nim nie zostaje dopisana do pliku konfiguracyjnego. Spakowany plik znika z katalogu na serwerze a rozpakowany pojawia się w TEMP na komputerze lokalnym.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne