IPS
rss

Pytania i odpowiedzi

EDYCJA

1. Jak zrobić aby program Biuro Rachunkowe IPS pobrał do PIT-11(19) numer PESEL a nie NIP Podatnika?
 • Podatnik w PIT-11(19) to pracownik.
  W kartotece pracownika mamy dwa pola: Numer NIP i Numer PESEL.
  Jeśli pracownik nie ma wprowadzonego numeru NIP, to program pobierze automatycznie do pola PESEL. 

2. Po wprowadzeniu danych do dokumentu PIT-40 pojawia się tekst "Pusta lub niewłaściwa skala podatkowa". Co powinnam zrobić aby program obliczył poprawnie podatek, dokument mam aktualny?
 • Skala podatku dochodowego jak i stawki ZUS są zawarte w aplikacji a nie dokumencie.
  Należy zaktualizować aplikację. Program aktualizujemy przynajmniej raz w roku.

3. W programie Biuro Rachunkowe IPS wypełniłam i zapisałam kilka dokumentów. 
Nie wiem teraz jak je otworzyć. Czy dane nie zostały zapisane?
 • W programie Biuro Rachunkowe IPS zanim zaczniemy wypełniać dokumenty należy utworzyć przynajmniej jednego "Podatnika". Wprowadzone dane zostały zapisane lecz aplikacja nie potrafi ich otworzyć ponieważ nie wie dla kogo one są.

  Należy w menu wybrać PlikiNowy podatnik i utworzyć nowego podatnika.
  Następnie wybieramy PlikiOtwórz formularz lub zestaw Pojawi się okno wyboru danych. Jeśli utworzymy kilku podatników podczas otwierania danych pojawi się ich wybór.
  W programie Biuro Rachunkowe IPS dane zapisujemy dla wybranego "Podatnika".   

4. Korzystam z programu Biuro Rachunkowe IPS. Zawsze po otworzeniu zestawu dokumentów VZM miałem je widoczne w zakładkach a teraz widzę je w osobnych oknach.
 • Wybieramy z menu PlikiNowy zestaw formularzy
  Po wybraniu podatnika pojawi się okno, w którym zaznaczamy kwadrat Otwórz w jednym oknie.

5. Jak w dokumencie bilansu ustawić aby były odstępy w kwotach?
 • Przed edycją dokumentu naciskamy w menu FormularzWłaściwości formularza
  Pojawi się okno, w którym zaznaczamy kwadrat Odstępy między tysiącami 

6. W dokumencie Świadectwo pracy nie wiem jak wpisać paragraf. Po przypisaniu symbolowi § odpowiedniego klawisza skrótu (Word) nie funcjonuje on w waszym programie.
Może jest jakiś inny sposób na ten symbol żebym nie musiała go kopiować z Worda?
 • Paragraf można wprowadzić za pomocą kodu 0167.
  Będąc w polu naciskamy lewy klawisz ALT i wprowadzamy z klawiatury numerycznej 0167.

  Jeśli korzystamy z aplikacji Formularze IPS lub Biuro Rachunkowe IPS, to znak § możemy wprowadzić do tekstów pomocniczych - Menu FormularzTeksty pomocnicze
  Jeśli znak będzie trzeba wprowadzić naciskamy (ALT+T), pojawi się okno tekstów pomocniczych.
  Wybieramy znak i naciskamy Akceptuj.

7. Korzystam z aplikacji Biuro Rachunkowe IPS i chciałabym do zestawu VZM-1 dodać jeszcze jeden załącznik. W jaki sposób dodać lub usunąć załącznik do wcześniej wybranego zestawu dokumentów?
 • W celu dodania załącznika do zestawu musimy otworzyć wcześniej wypełniony zestaw.
  Następnie otwieramy nowy załącznik, zwracając uwagę na jego wersję, np. VZM-1/C(2)(2011).
  Czyli wybieramy PlikiNowy formularz, zaznaczamy podatnikazałącznik, i naciskamy Wybierz.
  Na otwartym nowym VZM-1/C(2)(2011) naciskamy prawy przycisk myszki i z listy wybieramy Dołącz do zestawu formularzy. Zostanie wyświetlone okno, w którym zaznaczamy jako który ma być dodany i naciskamy Dołącz.

  Aby usunąć załącznik z zestawu naciskamy na nim prawy przycisk myszki i z listy wybieramy Odłącz od zestawu.   

DRUKOWANIE

1. Używamy w firmie drukarki z wydrukiem dwustronnym.Przy wydruku formularza np. CIT ST jest drukowana pierwsza strona na pierwszej kartce, druga i i trzecia strona na drugiej kartce, czwarta strona na czwartej kartce.Trzy oddzielne wydruki co nie daje możliwości drukowania dwustronnego.
 • W przypadku formularzy, w których występują dwa układy stron - pionowy i poziomy, program nie daje możliwości poprawnego wydruku dwustronnego. Dzieje się tak, ponieważ program aby obrócić orientację strony musi zakończyć dokument, co skutkuje wysunięciem strony z drukarki.

2. Proszę o pomoc w prawidłowym wydrukowaniu przekazu pocztowego. Jak ustawić wydruk aby 2 strona przekazu drukowała się w ten sposób aby najszersza jego część drugiej strony pokrywała się z najszerszą częścią z 1 strony. Obecnie drukuje najszersza część 1 strony a na odwrocie 2 węższe części i odwrotnie.
  Dokument przekazu pocztowego to 1/3 strony A4.
 • Jeśli posiadamy dokument oryginalny to należy ustawić w drukarce stronę na rozmiar 1/3 strony A4.Jeśli nie posiadamy możliwości niestandardowego ustawienia, to w programie musimy go ustawić na środku. Czyli w oknie Wydruk formularza na 100 "góra-dół" dla pierwszej i drugiej strony.

3. W przypadku drukowania zapisanych dokumentów pracowników w Biuro Rachunkowe IPS przy użyciu opcji:  Dane dla Formularzy - Edycja i drukowanie formularzy pracowników
Program przedstawia i drukuje NIP z kreskami przez co jest on ucięty.
Co należy zrobić aby poprawnie wydrukować dokument, np. PIT-8C? 
 • Program przy użyciu tej opcji pobiera dane do drukowania z zapisanego pliku bez jego kontroli.
  W zapisanym pliku NIP mamy z myślnikami ponieważ tak jest on wprowadzony w danych stałych. Aby poprawnie wydrukować NIP należy usunąć myślniki w dokumencie podczas jego wypełniania.
SYSTEMOWE

1. Podczas uruchomienia aplikacji Formularze IPS pojawił się komunikat "Brak zasobów systemowych do uruchomienia aplikacji".
 • Możliwe, że w tle jest uruchomiona aplikacja, która zabiera zasoby systemowe.
  W tym przypadku należy sprawdzić w menadżerze zadań jaka aplikacja może zabierać zasoby systemowe.
 • Dodaj pole wyboru Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci. HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer
  wstaw wartość DWORD "MemCheckBoxInRunDlg" = "1"

2. Po uruchomieniu programu Biuro Rachunkowe IPS mam podwójnie widocznych podatników z tymi samymi danymi.

Jest to związane z wyłączona kontrolą konta użytkownika (UAC). System nie wie na jakich prawach dane mają być wyświetlone. Taki efekt może pojawić się na systemie Windows Vista Buissnes i Home Basic.
 • Należy na ikonie do programu nacisnąć prawy przycisk myszki i z listy wybrać Właściwości.
  Przechodzimy na zakładkę Zgodność i zaznaczamy kwadrat Uruchom ten program jako administrator.

3. Dlaczego w programie Biuro Rachunkowe IPS w myszce podłączonej pod port USB nie działa kółko przewijania? Scroll natomiast działa, jeżeli myszka jest podłączona do PS2.
 • W większości sterowników myszek scroll w progrmach 16-bitowych nie będzie działał. Winne jest 32 bitowe przekazywanie WParam w funkcji SendMessage.

4. Przy próbie uruchomienia programu Biuro Rachunkowe IPS dostaję komunikat "Nie można odnaleźć C:ProgramFilesIPSPIFORMUL.IPSbiuro.exe". Program został zainstalowany na dysku H:ProgramFilesIPSPIFORMUL.IPSbiuro.exe i na tym dysku również jest system Windows.

System Windows został zainstalowany z podpiętym czytnikiem kart pamięci.
W związku z tym dla niego zostały przypisane cztery pierwsze litery dysku.
Aby problem rozwiązać należy zmienić literę dysku C przypisaną do czytnika kart pamięci na następną wolną.
 • Naciskamy STARTUstawieniaPanel sterowaniaNarzędzia administracyjnenastępnie Zarządzanie komputeremZarządzanie dyskami
  Naciskamy prawy przycisk myszki na dysku C i wybieramy z listy Zmień literę dysku i ścieżki

5. Pracuje na Windows Vista i mam problem z otworzeniem aplikacji Druki IPS Ex.
Przy próbie uruchomienia aplikacji mignie kółko na moment i nic się nie dzieje. 


Taki problem może powstać po aktualizacji systemu Windows Vista i 7.
 • W takim przypadku najlepiej zamknąć programy a następnie naciskamy klawisze (ALT+TAB).
  Zostanie otwarta aplikacja lub pojawi się okno a w nim okno programu. 
  Trzymając klawisz ALT i naciskając TAB przechodzimy do okna programu i puszczamy klawisz ALT
  Po jednorazowym wywołaniu okna programu będzie on otwierany bez potrzeby naciśnięcia (ALT+TAB).  
 • Ostatecznie otwieramy menadżer zadań naciskając klawisze (CTRL+ALT+DELETE).
  W zakładce Procesy zamykamy NTVDM.EXE a następnie okno menadżera zadań.
  Przechodzimy do katalogu programu i przenosimy plik druki.ini np. na pulpit.
  Otwieramy aplikację, pojawi się okno Pierwsze uruchomienie.
  Czekamy cierpliwie aż zostanie wyświetlone okno programu do akceptacji i wprowadzenia kodu.
  Po wprowadzeniu kodu odblokowującego nie będzie dostępna lista dokumentów.
  Aby ją uzupełnić naciskamy w oknie programu przycisk Wczytaj z dysku.
  Pojawi się okno, z którego po lewej stronie zaznaczamy pliki *.f_i i naciskamy OK.
  Został utworzony nowy plik konfiguracyjny druki.ini więc ten z pulpitu można usunąć.

  Jedna uwaga!
  Przy wczytaniu całej listy program nie uzupełni jej dokładnie.
  Przykład: nie ma np. VAT-7(12), który wcześniej na pewno był otwierany i zapisywany.
  W takim przypadku musimy wczytać go osobno do listy.
  Naciskamy więc ponownie Wczytaj z dysku, wybieramy plik VAT7_12.F_I i naciskamy OK.  
RÓŻNE

1. Pracuje na Windows Vista i mam zamiar kupić nowy komputer z Windows 7.
Jakie katalogi muszę skopiować aby posiadać  dane programu Druki IPS Ex na nowym komputerze?

Pracując na systemie operacyjnym Windows Vista program może być otwierany z poświadczeniem uprawnień. Czyli inaczej program może być otwierany pod kontrolą konta użytkownika (UAC) lub nie. 

Dane programu Druki IPS Ex w przypadku uruchomienia aplikacji pod UAC są zapisywane domyślnie w lokalizacji
C:ProgramFilesIPSPIFORMUL.IPSDANE0001.OBSROK2000
Natomiast w przypadku zmian ustawień UAC lub jej wyłączeniu dane mogą znajdować się w lokalizacji
C:USER"Nazwa"AppDATALokalVirtualStoneProgramFlesIPSPIFORMUL.IPSDANE0001.OBSROK2000 
 • Jeśli chcemy posiadać dane programu Druki IPS Ex na nowym komputerze, to:

  1. Należy skopiować cały katalog programu czyli FORMUL.IPS a nie tylko folder ROK2000. 
  2. Po umieszczeniu folderu na np. dysku C:> pobieramy plik instalacyjny  
   http://www.ips-infor.com.pl/pliki/druki_instalacja6.exe 
  3. Instalujemy aplikację w lokalizacji umieszczenia katalogu czyli C:FORMUL.IPS

2. Po uruchomieniu aplikacji i Formularze IPS i wybraniu z menu PlikiNowy nie ma żadnego efektu.
Jeśli wybiorę inną opcję również nic się nie wyświetla i następuje zawieszenie programu. 

Po uruchomieniu aplikacji Druki IPS Ex i otworzeniu dokumentu wyświetla się tylko  jego cześć.
 • Takie efekty powoduje uruchomiony program Team Viewer.

3. Mam zakupioną licencje IPS i mam takie pytanie jak ją wpisać?
 • W zależności od programu IPS możemy posiadać licencje zwykłą lub czasową do dokumentów otwieranych w Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS lub kod odblokowujący roczny do aplikacji Druki IPS Ex.

  Jeśli posiadamy licencję zwykłą do danego wzoru formularza, to musimy otworzyć dokument.
  Dokument otwieramy w aplikacji Formularze IPS lub Biuro Rachunkowe IPS.
  W menu wybieramy PlikiNowy lub PlikiNowy formularz w zależności od aplikacji.
  Zostanie otwarte okno, w którym wybieramy dokument i naciskamy Wybierz
  Po otworzeniu dokumentu z menu wybieramy FormularzNumer licencji
  Pojawi się okno, do którego wprowadzamy nasz numer i naciskamy Akceptuj.

  Jeśli posiadamy licencje czasową, to powinien zostać wysłany z działu handlowego IPS e-mail z plikiem ipsreg.dta Aby wczytać plik otwieramy program Formularze IPS lub Biuro Rachunkowe IPS.
  Z menu wybieramy PlikiParametry Przechodzimy na zakładkę Licencja.
  Naciskamy przycisk Wczytaj plik z numerem licencji 
  Pojawi się okno, w którym po prawej stronie wybieramy lokalizację pliku ipsreg.dta
  Po wskazaniu lokalizacji, nazwa pliku powinna być dostępna po lewej stronie.
  Jeśli jest, to naciskamy OK i Akceptuj.
  W trzech polach zakładki Licencja oraz w oknie głównym aplikacji pojawią się informacje o licencji.

  Uwaga!
  Przesyłany plik ipsreg.dta może zostać zmieniony przez program pocztowy.
  Chodzi dokładnie o znaki końca wiersza czyli znaki Unicode, których program nie czyta.
  Plik ipsreg.dta należy wówczas otworzyć za pomocą Notatnika.
  Następnie usuwamy znaki Unicode czyli "kwadrat(y)" a w ich miejscu naciskamy Enter.
  Po zapisaniu zmienionego przez nas pliku wczytujemy go programu IPS.
  Plik powinien zawierać cztery wiersze.

  Jeśli posiadamy kod odblokowujący do aplikacji Druki IPS Ex, to program poprosi o jego wprowadzenie po instalacji programu. Nie ma możliwości wprowadzenia nowego kodu jeśli stary jeszcze nie wygasł. Po wygaśnięciu kodu pojawi się okno do wprowadzenia nowego.

4. W przypadku wyboru większej ilości wysyłanych danych przez aplikację e-Poczta Podatkowa, podpisywanych certyfikatem Szafir, do każdego dokumentu jest konieczność wprowadzenia PINu.
Co i gdzie należy zmienić aby było możliwe wysłanie danych hurtowo bez takiej konieczności?
 • W aplikacji Menadżer CryptoCard Suite, która jest zainstalowana dla e-podpisu, przechodzimy na zakładkę Konfiguracja. Włączamy przełącznik Trwały PIN (CryptoAPI) oraz Zezwól na użycie GUI PINu w trybie „cichym”. Istnieje kilka możliwości działania na trwałe PIN’u, których wybór dostępny jest w polu Tryb pamięci PIN-u.

  Jeśli dokonane ustawienia nie skutkują, to należy dokonać zmiany w rejestrze Windows:

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARECryptoTechLicenceCCSuiteSetEID-PersistentPin] "valid"=dword:00000001


5. Co zrobić, gdy zapomnieliśmy hasło operatora do bazy aplikacji Nowe Biuro Rachunkowe IPS?


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne