IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
FPZ_f1(od 2018)(wer.3.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KRBO(2011) Księga rejestracji bydła - okładka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KRBW(2011) Księga rejestracji bydła - kartka wsadowa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KROO(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - okładka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KROW-1(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KROW-2(2011) Księga rejestracji owiec / kóz - kartka wsadowa - wynik spisu stada (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KRSO(2011) Księga rejestracji świń - okładka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.12.2012 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KRSW(2011) Księga rejestracji świń - kartka wsadowa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2011 
Cena obejmuje okładkę + karty wsadowe.
KRWU(2011) Księga rejestracji bydła, świń, owiec / kóz - wspólna kartka wsadowa kontroli (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.03.2011 
SSBOK/17 Spis stanu stada bydła albo owiec albo kóz (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.04.2017 
SSŚ/17 Spis stanu stada świń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.04.2017 
W-1.1/04 dod(od 2016) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów - formularz dodatkowy (cz III) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.06.2018 
Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
W-1.1/04(od 2016) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.06.2018 
Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
W-1.2/04 ośw(od 2018) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do załącznika do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.06.2018 
W-1.2/04(od 2018) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.06.2018 
Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
W-1/04(od 2018) Wniosek o wpis do ewidencji producentów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.06.2018 
Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
W-RS1/115 s3(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 3 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.12.2010 
Cena obejmuje W-RS1/115 + dodatkowe strony.
W-RS1/115 s6(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej - dodatkowa str. 6 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2011 
Cena obejmuje W-RS1/115 + dodatkowe strony.
W-RS1/115(2010) Wniosek o przyznanie renty strukturalnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.06.2013 
Cena obejmuje W-RS1/115 + dodatkowe strony.
W-RS2/115(2010) Wniosek o przejęcie renty strukturalnej przez małżonka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.11.2010 
WPR_P1_f1(6.2)(2016) Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.08.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZPAR(od 2013) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.07.2013 
ZPBOK-1/13 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.03.2014 
ZPBOK-3/13 Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz (wielopozycyjne) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.03.2014 
ZUŚ/17 Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.09.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne