IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
AL-KW(2008) Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.09.2008 
AL-OMD(2008) Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.10.2008 
BHP KSW Karta szkolenia wstępnego BHP (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.04.2010 
BHP Uk.Szk. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.12.2007 
CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.08.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-IDO(wer.1.8.8) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-MW(wer.1.8.8) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-PN(wer.1.8.8) Udzielone pełnomocnictwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-POPR(wer.1.8.8) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-RB(wer.1.8.8) Informacja o rachunkach bankowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-RD(wer.1.8.8) Wykonywana działalność gospodarcza (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CEIDG-SC(wer.1.8.8) Udział w spółkach cywilnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2018 
Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Cz-Szk-1-1(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-1-2(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz2 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-1-3(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz3 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-2-1(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik chemiczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-2-2(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - pył (wg Dz.U.11.33.166 zał.2) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-2-3(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik fizyczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2011 
Cena obejmuje Cz-Szk-1 i Cz-Szk-2.
Cz-Szk-4(2) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac z azbestem (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.06.2015 
Doch MOPS Zaświadczenie o dochodach dla MOPS (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.09.2013 
DW-01 Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.10.2006 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-02 Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.10.2006 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-03(2) Wyjaśnienia poszkodowanego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.10.2007 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-04(2) Informacje uzyskane od świadka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.07.2016 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-05(2) Karta wypadku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.08.2012 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-06 Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy / z pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.10.2006 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-08(2012) Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.05.2012 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-10(2) Rejestr wypadków przy pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.11.2007 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-11 Oświadczenie o trzeźwości poszkodowanego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.03.2010 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-12 Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.06.2015 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DW-13 Polecenie powypadkowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu BHP (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.05.2010 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
DWDM Deklaracja o wysokości dochodów - zał. do wniosku o dodatek mieszkaniowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.02.2012 
DWSL(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
DWSPL(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
DWSPZ(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
FIIO(1) Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.09.2012 
INF-O-P-dM(od 2014) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.12.2014 
INF-O-P-dR Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.02.2012 
KBP(2) Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.07.2013 
KON-W(5)(od 2018) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KT(1) Karta transakcji (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.01.2014 
MT-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.11.2007 
MT-KO Wniosek o wydanie karty kontrolnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.11.2007 
MT-KP Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.11.2007 
MT-KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.01.2008 
NFZ S1 ER(2) Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2017 
NFZ S1 OS(od 2017) Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.07.2017 
NFZ S1 PD(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2017 
NFZ S1(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2017 
NFZ wnE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2012 
ONW(od 2018) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
ONZL(od 2017) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.04.2018 
OPWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.10.2006 
Dostępny również w Pakiecie BHP2.
OSKD(1) Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.05.2014 
PAP(5)(PP S.A. nr 77) Paczka pocztowa (do nadruku na oryginale) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.03.2018 
PePo(5)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.09.2018 
PKN(2)(PP S.A. nr 1b) Pocztowa książka nadawcza (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.10.2012 
PP S.A. nr 24(3) Potwierdzenie odbioru (do nadruku na oryginale) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.04.2015 
PP S.A. nr 42(2) Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP S.A. nr 42) (do nadruku na oryginale) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.04.2015 
PP S.A. nr 46(od 2017) Nalepka adresowa - PACZKA24, PACZKA48 (PP S.A. nr 46) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2017 
SDS-1(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
SDS-1Z(od 2018) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
SR-2(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.10.2018 
Załącznik SR-2Z(od 2018) jest bezpłatny.
SR-2Z(od 2018) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.10.2018 
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.04.2016 
SW-1(2)(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
TR02 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.04.2008 
TR03 Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.04.2008 
TR04 Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.04.2008 
UDM(4) Wniosek o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.04.2015 
UDP Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.03.2006 
UKSS Umowa kupna - sprzedaży samochodu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.08.2010 
Cena obejmuje UKSS i UOCW.
UMNA Umowa najmu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.08.2010 
UOCW Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.07.2010 
Cena obejmuje UKSS i UOCW.
UOKK-PNB(od 2018) Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.06.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Up EKUZ (2015) Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.03.2015 
Wn EKUZ cert(4)(2017) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowego zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.01.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Wn EKUZ onp(11)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.01.2018 
Wn EKUZ tur(9)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.01.2018 
Wn EKUZ zps (2015) Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.03.2015 
Wn ZKLUE(od 2016) Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.04.2018 
WPD-O1 Oświadczenie o braku praw do innego lokalu - do wniosku o dodatek mieszkaniowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.10.2005 
WPD-O2 Oświadczenie o przekazaniu dodatku zarządcy - do wniosku o dodatek mieszkaniowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.07.2006 
WPDM - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.07.2004 
WPDM-Inf 2 Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.04.2006 
WPDM-Inf Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.12.2005 
WUNN Wypowiedzenie umowy najmu przez Najemcę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.06.2014 
Cena obejmuje WUNN i WUNW.
WUNW Wypowiedzenie umowy najmu przez Wynajmującego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.06.2014 
Cena obejmuje WUNN i WUNW.
ZAM(od 2016) Zamówienie towaru/usługi (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.06.2016 
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.11.2016 
ZPCC(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / w celu korzystania z mobilności długoterminowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
ZPCZ(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
ZSW-01(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatk (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
ZSW-03(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
ZSW-04(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
ZZPC(od 2018) Wymagane informacje - ciąg dalszy (załącznik do ZPCZ i ZPCC) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
ZZPCZ-2(od 2018) Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
ZZPCZ(od 2018) Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.09.2018 


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne