IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
BZKUMR(od 2016) Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.10.2009 
ECPZ(od 2017) Ewidencja czasu pracy do umowy zlecenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.01.2017 
EPP(2) Ewidencja przebiegu pojazdu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.08.2013 
IPWP Informacja o podstawowych warunkach pracy w przedsiębiorstwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.09.2012 
KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna). (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.10.2003 
KEOP(2) Roczna karta ewidencji obecności w pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KEW Karta ewidencyjna wyposażenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.05.2010 
KOS(od 2018) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.09.2018 
KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
KURL Kartoteka urlopów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.09.2012 
KWP1(5) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.03.2015 
KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.06.2013 
KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.05.2013 
LOP(2) Lista obecności pracowników (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
LPL1(od 2017) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.09.2017 
MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.02.2012 
OCPUW(od 2016) Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do korzystania z urlopu wychowawczego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
OPKUP(od 2016) Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.12.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPNW Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącanie należności z wynagrodzenia za pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.11.2012 
OPWK Oświadczenie - zgoda na przelew wynagrodzenia na konto (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.09.2012 
OSRMiD Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.04.2003 
OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.). (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.10.2003 
OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof). (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.10.2003 
OSW3(od 2017) Oświadczenie podatnika o dochodach przekraczających górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.12.2016 
OUP Obowiązki i uprawnienia pracownika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.09.2012 
OUSP(od 2016) Oświadczenie o utrzymaniu stosunku pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
OZU(1) Odwołanie z urlopu wypoczynkowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.05.2014 
PBL(4) Skierowanie pracownika na badania lekarskie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.12.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym wysyłka zbiorcza dokumentów
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym wysyłka zbiorcza dokumentów
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PNS Skierowanie pracownika na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.04.2005 
POU(3) Podanie o urlop (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.06.2014 
PUW Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.01.2005 
PZRW Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.03.2014 
PZSU(od 2018) Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.08.2018 
PZWP Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.10.2018 
RKECP(od 2018) Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.02.2012 
RUOP(2) Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.01.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RUPS Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.08.2012 
RZUM Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
RZUM(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
RZUW Rezygnacja z urlopu wychowawczego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.03.2013 
SOKP(1) Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.09.2014 
SPRA(od 06.2017) Świadectwo pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.06.2017 
UOD Umowa o dzieło (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.04.2018 
Cena obejmuje UOD i UODR.
UODR(2009) Umowa o dzieło - rachunek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.12.2017 
Cena obejmuje UOD i UODR.
UOP-A(od 2017) Aneks do umowy o pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.10.2017 
UOP(od 2016) Umowa o pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.10.2017 
UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.09.2014 
URZWP(od 2016) Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
UZK Umowa o zakazie konkurencji (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
UZL(od 2016) Umowa zlecenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.01.2017 
Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(5)(od 2017).
UZLO(od 2016) Umowa zlecenia - oświadczenie zleceniobiorcy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(5)(od 2017).
UZLR(5)(od 2017) Umowa zlecenia - rachunek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.05.2018 
Cena obejmuje UZL(od 2016), UZLO(od 2016) i UZLR(5)(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WDP Wykaz dokumentów pracowniczych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.06.2012 
WRUR(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUMOD(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński dla pracownika - ojca dziecka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUOP(od 2017) Wypowiedzenie warunków umowy o pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.04.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WUPZ(od 2017) Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.04.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WUR1(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUR2(od 2016)Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUR3(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w części (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WURojc(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski dla pracownika - ojca dziecka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WURPP(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski - po przerwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUUM(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński przed porodem (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUUO(od 2016) Wniosek o urlop ojcowski (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WUUW(od 2016) Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2016 
WZOP(od 2016) Wniosek o zwolnienie od pracy z uwagi na wychowanie dziecka do lat 14 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.03.2016 
WZSZ Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.11.2007 
ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.01.2007 
ZOKP(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.04.2014 
ZUSZ Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2012 


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne