IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
A1 DW(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.10.2016 
A1 PD(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.10.2016 
A1 PDz(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.10.2016 
A1 PL(2) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.09.2014 
A1 PN(2) Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.10.2016 
E 101 (2007) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.07.2013 
EKP(od 2017) Wniosek w sprawie kapitału początkowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.06.2017 
Zastępuje Kp-1 i Kp-3.
EMC(od 2017) Wniosek o emeryturę częściową (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.10.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WEC-02.
EMP(od 2017.09) Wniosek o emeryturę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.10.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Zastępuje ZUS RP-1E.
EMZ(od 2017) Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państwa UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.05.2017 
ENS(od 2018) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
Zastępuje ZUS Rp-18.
ENSK(od 2018) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Zastępuje ZUS Rp-12.
EPOM(od 2018) Wniosek o emeryturę pomostową (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Zastępuje ZUS Rp-1Epom.
ER-13(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznawanych przez ZUS (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.05.2017 
ERK(od 2018) Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.08.2018 
Zastępuje ZUS-ER-DKK-01.
ERN-P(od 2018) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Zastępuje ZUS Rp-1a.
ERN(od 2017) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.10.2017 
Zastępuje ZUS Rp-1R.
EROP(od 2017) Oświadczenie o osiąganiu przychodu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.10.2017 
Zastępuje ZUS Rw-73.
ERP-15(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.08.2018 
Zastępuje ZUS Rp-15.
ERP-6(od 2017) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.08.2017 
Zastępuje ZUS Rp-6 i Rp-6Z.
ERP-7(od 2018) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.08.2018 
Zastępuje ZUS Rp-7.
ERP-70(od 2018) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
Zastępuje ZUS Rp-70.
ERP-8(od 2018) Zeznanie świadka (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
Zastępuje ZUS Rp-8.
ERPO(od 2017) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.09.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WPS-02.
ERR-W(od 2018) Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.03.2018 
Zastępuje ZUS Rw-3.
ERR(od 2017) Wniosek o rentę rodzinną (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.11.2017 
Zastępuje ZUS Rp-2.
ERRZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.10.2017 
ERZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.10.2017 
ESP(od 2017) Wniosek o świadczenie przedemerytalne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.10.2017 
Zastępuje ZUS Rp-26.
EUZ(od 2018) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.08.2018 
Zastępuje ZUS Rp-13.
EWG-M(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.10.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WGM-01.
EWG-O(od 2017) Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.11.2017 
EWG-P(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.10.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WGP-01.
EWG-W(od 2017) Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.11.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WUG-01.
EWS(od 2017) Wycofanie wniosku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WWS-01.
EWYP(od 2018) Zawiadomienie o wypadku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
Zastępuje ZUS-ER-ZOW-01.
EZP(od 2017) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.05.2017 
Zastępuje ZUS-ER-WZD-01.
IMOU(1) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.01.2014 
INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.04.2016 
IROU(2) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
KKZ(1) Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.08.2015 
OL-10(od 2017) Wywiad zawodowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.12.2017 
Zastępuje ZUS N-10.
OL-2(od 2018) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
OL-3(od 2017) Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.05.2017 
OL-4(od 2017) Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.05.2017 
OL-9(od 2017) Zaświadczenie o stanie zdrowia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.08.2017 
Zastępuje ZUS N-9.
OL-9A(od 2017) Informacja o miejscach leczenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.12.2017 
OPNP(2) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.05.2014 
OStosMaj(1) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.03.2014 
OUKR Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.01.2013 
PEL-K(od 2017) Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.12.2017 
Cena obejmuje PEL(od 2018), PEL-K(od 2017) i PEL-Z(od 2017).
PEL-Z(od 2017) Załącznik do pełnomocnictwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.12.2017 
Cena obejmuje PEL(od 2018), PEL-K(od 2017) i PEL-Z(od 2017).
PEL(od 2018) Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.03.2018 
Cena obejmuje PEL(od 2018), PEL-K(od 2017) i PEL-Z(od 2017).
PL/USA 1(2) Zaświadczenie o ubezpieczeniu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.07.2014 
PS-OFE(1) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą OFE (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2014 
RAB(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
Zastępuje ZUS-RD-FAB-01.
RAW(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.08.2017 
Zastępuje ZUS-RD-FAW-01.
RD-2(od 2017) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.12.2017 
RD-3(od 2017) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.05.2017 
RD-6 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.09.2017 
REM(od 2018) Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-WSM-01.
REU(od 2018) Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-WUE-01.
REZ(od 2018) Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-WPE-01.
RKR(od 2018) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-WRK-01.
RKU(od 2018) Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-WKE-01.
RNW(od 2017) Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.09.2017 
Zastępuje ZUS-RD-WDZ-01.
ROF(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OOF-01.
ROK(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.01.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OPK-01.
RON(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OSR-01.
ROP(od 2017) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.01.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OOP-01.
ROS(od 2017) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.01.2018 
ROW(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
RPD(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OPW-01.
RPI(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.04.2018 
Zastępuje ZUS-RD-OPN-01.
RSO(od 2017) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.08.2017 
Zastępuje ZUS-EOP-02.
RSR(od 2017) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.05.2017 
Zastępuje ZUS-EUR-02.
RSU(od 2017) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.08.2017 
Zastępuje ZUS-EUN-02.
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.04.2016 
URU(od 2018) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
Zastępuje ZUS ZRU.
US-1(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
US-13(od 2018) Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/ adresowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.05.2018 
US-2(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
US-3(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.08.2018 
US-31(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.07.2018 
US-34(1) Wniosek o potwierdzenie zaświadczenia A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.06.2014 
US-35(1) Wniosek o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu (formularz E101/A1) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.10.2013 
US-36(1) Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.06.2014 
US-38(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.07.2013 
US-39(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 osoby prowadzącej działalność przejściowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2013 
US-4(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
US-54(od 2018.06) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.06.2018 
US-55(od 2018) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.07.2018 
US-7(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
US-9(od 2017) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent statement) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.05.2016 
USI(od 2018) Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.05.2018 
Zastępuje ZUS-US-WSI-01.
USS(od 2017.12) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
USZ(od 2017) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.08.2017 
Zastępuje ZUS-US-PWS-01.
UWU(od 2018) Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
Zastępuje ZUS-US-WSZ-01.
UWZ(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.05.2017 
WORS Wniosek o rentę socjalną (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.09.2011 
WOUA(2011) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.10.2012 
WOUD(2) Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.04.2013 
WOUM(2012) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (abolicja matki) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.10.2012 
WZ0-PL-1(od 2017) Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. SOCIAL SECURITY) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.06.2018 
Z-15A(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.02.2018 
Z-15B(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.02.2018 
ZAO(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-12(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
ZAS-15(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.11.2017 
ZAS-23(od 2017) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.11.2017 
ZAS-36(od 2017) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.11.2017 
ZAS-39(od 2018) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.06.2018 
ZAS-53(od 2018) Wniosek o zasiłek chorobowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.02.2018 
ZAS-55(od 2018) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.06.2018 
ZAS-62(od 2018) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
ZAS-64(od 2018) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
ZNp-7(od 2018) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.02.2018 
ZPW(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.05.2017 
ZUIP(od 2017) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
ZUM(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.11.2017 
ZUP(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek - zasiłek pogrzebowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.12.2017 
ZUR(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.11.2017 
ZUS DRA(od 2016) Deklaracja rozliczeniowa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.04.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS ER-9(1) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego - legitymacja osoby represjonowanej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2015 
ZUS IWA(3) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.08.2013 
ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.09.2011 
ZUS PR-4(od 2018) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS RCA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS Rp-3(3) Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.07.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Rp-9(od 2013) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.05.2018 
ZUS RSA(2010) Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.09.2011 
ZUS RZA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS Z-10(od 2018) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.02.2018 
ZUS Z-12(od 2018) Wniosek o zasiłek pogrzebowy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Z-3(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.06.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Z-3a(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS Z-3b(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2018 
ZUS ZAA(od 2010) Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.11.2013 
ZUS ZAM(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.11.2017 
Zastępuje ZAS-54.
ZUS ZBA(od 2010) Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.11.2013 
ZUS ZCNA(od 2013) Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS ZFA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.03.2012 
ZUS ZIPA(od 2010) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.11.2013 
ZUS ZIUA(od 2013) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS ZPA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS ZRU(3) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
ZUS ZSWA(od 2013) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.11.2013 
ZUS ZUA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.11.2013 
ZUS ZWPA(od 2010) Wyrejestrowanie płatnika składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.11.2013 
ZUS ZWUA(od 2013) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS ZZA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2014 
ZUS ZZP(3) Zgłoszenie zapytania płatnika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2012 
ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.06.2012 
ZUS-ER-WWS-01(od 2017) Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZUS-EWN(1) Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.09.2014 
ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.07.2016 
ZUS-US-WSI-01 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.05.2018 


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne