IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
DG-1(2018) Meldunek o działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Cena obejmuje DG-1(2018) i DG-1(zał.B)(2018).
DG-1(zał.B)(2018) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Cena obejmuje DG-1(2018) i DG-1(zał.B)(2018).
F-01/I-01(2018) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r. (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 07.03.2018 
Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr.
F-01/I-01(2018)gr Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r. Wersja w groszach do wewnętrznych zastosowań (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 07.03.2018 
Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr.
F-03(za 2017) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
H-01/k(2018) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
KZ(za 2017) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.02.2018 
P-01(za 2017) Sprawozdanie o produkcji za rok 2017 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
P-02(2018) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2018 r. (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
RF-01(2018) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 05.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RG-OF(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.01.2016 
Załącznik RG-RD jest bezpłatny. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RG-OP(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2016 
Załączniki RG-RD i RG-SC są bezpłatne. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
RG-RD(od 2015) Wykonywana działalność. Załącznik do wniosku RG-OP lub RG-OF (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.01.2016 
RG-SC(od 2015) Informacje o wspólnikach spółki cywilnej. Załącznik do wniosku RG-OP (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2016 
SP GUS(za 2017)(cz.1) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(cz.2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str. 2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 2 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str. 3) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 3 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str.13) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.13 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str.15) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.15 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str.16) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.16 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP GUS(za 2017)(str.20) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.20 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 73,80 zł Do koszyka
aktualizacja: 36,90 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Cena obejmuje SP GUS(cz.1) + SP GUS(cz.2) + dodatkowe strony + ZDS.
SP-3(za 2017) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2017 r. (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.02.2018 
Z-03(2018) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
Z-05(2018) Badanie popytu na pracę (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.02.2018 
Z-06(za 2017) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.01.2018 
Z-KW(5) Statystyczna karta wypadku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.01.2011 
ZDS (za 2017) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne