IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla klasycznych programów


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Tylko dostępne w Drukach IPS i Drukach IPS Ex
  Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
AKC-4/A(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/AKC-4zo(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/B(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/C(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od piwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/D(8)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/E(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/F(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/H(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/I(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/J(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/K(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/L(4)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/M(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-4/N(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-EN(7)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-P(2)(od 2018) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-PA(7)(od 2018) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Cena obejmuje AKC-4/AKC-4zo + załączniki + AKC-PA.
AKC-R(3)(od 2018.09) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
AKC-ST/AKC-STn(5)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-U/A(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.02.2018 
AKC-U/S(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-WG(4)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-WW(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
AKC-Z(2)(od 2018) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
ASOZ(od 2018) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.05.2018 
CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.12.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-5(11)(od 2018) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-7(11)(od 2018) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D, CIT/BR i CIT/TP są bezpłatne.
CIT-8/O(12)(od 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.03.2018 
Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załączniki CIT-D, CIT/BR i CIT/TP są bezpłatne.
CIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.01.2018 
CIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.01.2018 
CIT-9R(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
CIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.12.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-D(5)(od 2016 e-dek) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
CIT-ST cz.E(7)(od 2018) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST zał.(7)(od 2018) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-ST/A(5a) Informacja o zakładach (oddziałach) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
CIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
CIT-VC zał.(1)(od 2017) Załącznik do formularza CIT-VC (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2017 
Cena obejmuje CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) i CIT-VC zał.(1)(od 2017).
CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2017 
Cena obejmuje CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) i CIT-VC zał.(1)(od 2017).
CIT/BR(3)(od 2017) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.08.2017 
Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
CRS-1(kor)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 - identyfikatory wiadomości korygowanej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.08.2017 
Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
CRS-1(org)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany organizacji (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.08.2017 
Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany osoby fizycznej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.08.2017 
Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
DRA-1(3) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.04.2011 
DT-1(5)(od 2016) Deklaracja na podatek od środków transportowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.01.2016 
Cena obejmuje DT-1 i DT-1/A. Akceptowane są licencje zwykłe z DT-1(4)(od 2012).
DT-1/A(5)(od 2016) Załącznik do deklaracji DT-1 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.01.2016 
Cena obejmuje DT-1 i DT-1/A. Akceptowane są licencje zwykłe z DT-1(4)(od 2012).
EPPDG-zał(1) Załącznik do ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.11.2014 
Cena obejmuje EPPDG + EPPDG-zał.
EPPDG(1) Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.04.2014 
Cena obejmuje EPPDG + EPPDG-zał.
FAT-1 cz.C(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1, część C (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
Cena obejmuje FAT-1(3)(od 2018 e-dek), FAT-1 cz.C(3)(od 2018) i FAT-1(kor)(3)(od 2018).
FAT-1(3)(od 2018 e-dek) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
Cena obejmuje FAT-1(3)(od 2018 e-dek), FAT-1 cz.C(3)(od 2018) i FAT-1(kor)(3)(od 2018).
FAT-1(kor)(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1 - identyfikatory wiadomości korygowanych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
Cena obejmuje FAT-1(3)(od 2018 e-dek), FAT-1 cz.C(3)(od 2018) i FAT-1(kor)(3)(od 2018).
FIN-1(1)(od 2016 e-dek) Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.03.2016 
GHD-1(2)(od 2017.09) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 25.09.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
GL-1(1)(od 2012) Wniosek o rejestrację automatu lub urządzenia do gier (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.06.2013 
GL-2(1)(od 2012) Zgłoszenie przemieszczenia / zawieszenia eksploatacji / wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.06.2013 
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 31.03.2017 
Dostępny również w Pakiecie Przelewy.
IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.03.2017 
Cena obejmuje IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) i IFT/A(6)(od 2017).
IFT/A(6)(od 2017) Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.03.2017 
Cena obejmuje IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) i IFT/A(6)(od 2017).
IGH-1(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
Cena obejmuje IGH-1 i IGH/1A.
IGH/1A(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.07.2017 
Cena obejmuje IGH-1 i IGH/1A.
IKE-1(3) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-1/A(3) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-1/B(3) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-1/C(3) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-1/D(1) Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-1 i załączniki.
IKE-2(3) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKE-2/A(2) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKE-2/B(2) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKE-2/C(2) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKE-2/D(2) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKE-2/E(2) Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKE-2 i załączniki.
IKZE-1(1) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-1 i załączniki.
IKZE-1/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-1 i załączniki.
IKZE-1/B(1) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-1 i załączniki.
IKZE-1/C(1) Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-1 i załączniki.
IKZE-2(1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
IKZE-2/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
IKZE-2/B(1) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
IKZE-2/C(1) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
IKZE-2/D(1) Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.02.2012 
Cena obejmuje IKZE-2 i załączniki.
KON-W(5)(od 2018) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
NAD-ZP(2) Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.10.2016 
NIP-2 cz.B.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, informacja o numerach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
NIP-2 cz.B.7.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, lista adresów pozostałych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
NIP-2 cz.C.1.2(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
NIP-2 cz.D.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
NIP-2 cz.D.3.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wspólników / spółek tworzących grupę (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.04.2018 
NIP-5/W(8)(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.10.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
NIP-7 cz.B.2.(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-7 cz.C.3.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-7 cz.D.2.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji.
NIP-8 cz.B.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-8 cz.B.4.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-8 cz.C.1.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-8 cz.D.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-8 cz.D.3.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2018 
NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z poprzedniej wersji. Wysyłka do systemu e-Deklaracje w przygotowaniu.
NWAZ(od 2017) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 01.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OFON(od 2016) Oświadczenie w sprawie wyboru formy opodatkowania najmu (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.04.2016 
OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2017 
OPD-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPL-1(5)(od 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPL-1P(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPO-1(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
OPS-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ORD-HZ(4)(od 2017) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.02.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ORD-IN(8)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.03.2017 
Cena obejmuje ORD-IN(8)(od 2016) i ORD-IN/A(6)(od 2017).
ORD-IN/A(6)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.03.2017 
Cena obejmuje ORD-IN(8)(od 2016) i ORD-IN/A(6)(od 2017).
ORD-M(3)(od 2016) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.04.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ORD-OG(3)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.03.2017 
Cena obejmuje ORD-OG(3)(od 2017) i ORD-OG/A(2)(od 2017).
ORD-OG/A(2)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.03.2017 
Cena obejmuje ORD-OG(3)(od 2017) i ORD-OG/A(2)(od 2017).
ORD-TK cz.D(4)(od 2016) Załącznik do ORD-TK, dane dotyczące umowy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.04.2016 
ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.04.2016 
ORD-U(5)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.02.2016 
ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)(e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.04.2016 
ORD-WS(2)(od 2017) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.03.2017 
Cena obejmuje ORD-WS(2)(od 2017), ORD-WS/A(2)(od 2017) i ORD-WS/B(2)(od 2017).
ORD-WS/A(2)(od 2017) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.03.2017 
Cena obejmuje ORD-WS(2)(od 2017), ORD-WS/A(2)(od 2017) i ORD-WS/B(2)(od 2017).
ORD-WS/B(2)(od 2017) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.03.2017 
Cena obejmuje ORD-WS(2)(od 2017), ORD-WS/A(2)(od 2017) i ORD-WS/B(2)(od 2017).
ORD-ZU(2)(od 2016) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
ORD-ZU1(1)(od 2013) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.04.2016 
OSDP(od 2018) Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
PCC-2 cz.E(7)(od 2018) Załącznik do PCC-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.01.2018 
PCC-2(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PCC-3(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 22.11.2017 
Cena obejmuje PCC-3(5)(od 2016 e-dek) i PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.10.2017 
Cena obejmuje PCC-3(5)(od 2016 e-dek) i PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym wysyłka zbiorcza dokumentów
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-14(7)(e-dek) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.01.2015 
PIT-16 D.2(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, rodzaj i zakres działalności (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.1(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnionych członków rodziny (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.2(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące wspólnika(ów) oraz pracownika(ów) (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.3(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.4(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy, skierowanych przez właściwy Urząd Pracy do odbywania stażu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.5(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ustawy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.3.6(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące pozostałych osób zatrudnionych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16 D.4.7(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące usług rozrywkowych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
PIT-16(14)(od 2016 e-dek) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 13.
PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-16Z(13)(od 2015 e-dek) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.04.2015 
PIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-2(5)(od 2018) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-23(6)(od 2012 e-dek) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
PIT-28(20)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 26.01.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-28/A(17)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęc (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT-28/B(14)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT-2A(5)(od 2018) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-2K(8)(za 2017) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT-3(5)(od 2018) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-36(25)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-36L(14)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-37(24)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 26.01.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-38(12)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 06.02.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-39(8)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
Cena obejmuje PIT-28 + PIT16A + PIT19A + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
PIT-40A/11A(18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2017 
PIT-4R(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.02.2018 
PIT-6(12)(od 2018 e-dek)Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodówz działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowychdochodu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.02.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-8AR(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 29.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym wysyłka zbiorcza dokumentów
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.12.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
PIT-R(18)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym wysyłka zbiorcza dokumentów
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.09.2018 
PIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.09.2018 
PIT-WZ D.2(1)(za 2017) Załącznik do PIT-WZ, dane identyfikacyjne dziecka (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.01.2018 
PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.05.2018 
PIT/B(15)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.01.2018 
PIT/BR(2)(za 2017) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT/D(26)(za 2017) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.12.2017 
PIT/DS(2)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT/M(7)(za 2017) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT/O(22)(za 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.01.2018 
PIT/Z(6)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2018 
PIT/ZG(5)(za 2017) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.01.2018 
POG-5(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.05.2017 
Cena obejmuje POG-5(2)(od 2017), POG-5/A(2)(od 2017), POG-5/C(2)(od 2017) i POG-5/D(2)(od 2017).
POG-5/A(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - kasyna gry, salony gry bingo pieniężne, zakłady wzajemne i loterie audioteksowe (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.05.2017 
Cena obejmuje POG-5(2)(od 2017), POG-5/A(2)(od 2017), POG-5/C(2)(od 2017) i POG-5/D(2)(od 2017).
POG-5/C(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - gry objęte monopolem państwa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.05.2017 
Cena obejmuje POG-5(2)(od 2017), POG-5/A(2)(od 2017), POG-5/C(2)(od 2017) i POG-5/D(2)(od 2017).
POG-5/D(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - gra bingo fantowe i loteria fantowa (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.05.2017 
Cena obejmuje POG-5(2)(od 2017), POG-5/A(2)(od 2017), POG-5/C(2)(od 2017) i POG-5/D(2)(od 2017).
POG-P(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier - turniej gry pokera (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.05.2017 
PPD-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo do doręczeń (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PPO-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo ogólne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PPS-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo szczególne (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
PT-1 cz.E(1) Załącznik do PT-1, informacja o statkach ekspolatowanych w żegludze międzynarodowej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2015 
PT-1(1)(e-dek) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym {e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.02.2015 
PT-2(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.04.2015 
SD-2 cz.E(6)(od 2018) Załącznik do SD-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.01.2018 
SD-2(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SD-3 cz.G.1(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, rzeczy lub prawa majątkowe będące przedmiotem spadku, darowizny, zasiedzenia lub nabyte innym tytułem (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SD-3 cz.G.2(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, długi, ciężary i nakłady obciążające nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SD-3 cz.H.2(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SD-3(6)(od 2016 e-dek) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
Cena obejmuje SD-3(6)(od 2016 e-dek) i SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
SD-3/A cz.G.2(6) Załącznik do SD-3/A, rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SD-3/A(6)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
Cena obejmuje SD-3(6)(od 2016 e-dek) i SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
SD-Z2 cz.G(6)(od 2016) Załącznik do SDZ-2, dane dotyczące nabytych rzeczy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.02.2016 
SPR/MT OF(1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.01.2016 
SPR/MT OP(1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.01.2018 
SSE-R(5)(od 2017) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.12.2017 
Cena obejmuje SSE-R(5)(od 2017), SSE-R/A(3)(od 2016) i SSE/A(2)(od 2015). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SSE-R/A(3)(od 2016) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.12.2017 
Cena obejmuje SSE-R(5)(od 2017), SSE-R/A(3)(od 2016) i SSE/A(2)(od 2015). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
SSE/A(2)(od 2015) Wykaz udziałów w spółkach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.01.2017 
Cena obejmuje SSE-R(5)(od 2017), SSE-R/A(3)(od 2016) i SSE/A(2)(od 2015). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
TAX-ZAS(5)(2011) Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.12.2011 
TAX(7)(2015) Wniosek (korekta wniosku) o zwrot VAT (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 16.03.2015 
UPL-1(6)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
UPL-1P(1)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
UPR-1(1)(od 2017) Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.03.2017 
UPR-2(1)(od 2017) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.03.2017 
USNP(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.07.2018 
USPST Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.12.2016 
USRZ(7)(od 2015) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu wpłacania zaliczek (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.12.2015 
USWN(od 2017) Zawiadomienie o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.03.2018 
VAT-10(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.01.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-11(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.01.2016 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji 4.
VAT-12(4)(od 2018 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
VAT-13 cz. C.(1)(2013) Załącznik do VAT-13, rozliczenie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.02.2015 
VAT-13(1)(2013 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.02.2015 
VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2017 
Załącznik VAT-14/A jest bezpłatny.
VAT-14/A(2)(od 2017) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2017 
VAT-21 cz.F(2) Załącznik do VAT-21, informacje o wyborze miejsca opodatkowania/rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.02.2015 
VAT-21(2)(e-dek) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 18.02.2015 
VAT-22(2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.07.2012 
VAT-23(2)(e-dek) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.02.2015 
VAT-26 cz.C(1)(e-dek) Załącznik do VAT-26, dane pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.01.2015 
Cena obejmuje VAT-26(1) i VAT-26 cz.C(1)(e-dek).
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.01.2015 
Cena obejmuje VAT-26(1) i VAT-26 cz.C(1)(e-dek).
VAT-27 cz.C(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
VAT-27 cz.D(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
VAT-27(2)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Cena obejmuje VAT-27(2)(od 2017 e-dek), VAT-27 cz.C(2)(od 2017) i VAT-27 cz.D(2)(od 2017).
VAT-28(2)(od 2017 e-dek) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-28/A(2)(od 2017) Przyjęcie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-28/B(2)(od 2017) Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-28/C(2)(od 2017) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-28/D(2)(od 2017) Zwrot kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-28/E(1)(od 2017) Informacja o koncesjach udzielonych podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 03.03.2017 
Cena obejmuje VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E.
VAT-7 JST(18)gr Deklaracja dla podatku od towarów i usług do wewnętrznych zastosowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Wersja w groszach (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
Cena obejmuje VAT-7(18)od 2018 e-dek)) i VAT-7 JST(18)gr. Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-7(18)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.08.2018 
Cena obejmuje VAT-7(18)(od 2018 e-dek) i VAT-7 JST(18)gr. Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-8(9)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
VAT-ID-KONT(2) Załącznik do wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2006 
Cena obejmuje VAT-ID + VAT-ID-KONT.
VAT-ID(2) Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2006 
Cena obejmuje VAT-ID + VAT-ID-KONT.
VAT-IM(4)(od 2017) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.03.2017 
Cena obejmuje VAT-IM(4)(od 2017) i VAT-IM/A(2)(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-IM/A(2)(od 2017) Informacja o dokonanym imporcie (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.03.2017 
Cena obejmuje VAT-IM(4)(od 2017) i VAT-IM/A(2)(od 2017). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
VAT-R(13)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.01.2017 
Dostępny również w Pakiecie VAT.
VAT-S1 Informacja o dokonanym spisie z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 28.06.2018 
VAT-UE cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.02.2017 
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VAT-UE cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.02.2017 
VAT-UE(4)(od 2017 e-dek), VAT-UE cz.C(4)(od 2017), VAT-UE cz.D(4)(od 2017), VAT-UE cz.E(4)(od 2017) i VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek)
VAT-UE cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.09.2017 
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.09.2017 
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VAT-UEK cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.02.2017 
VAT-UEK cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 20.02.2017 
VAT-UEK cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 11.08.2017 
Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
VAT-Z(5)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 13.02.2017 
VAT-ZD(1)(od 2013) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.08.2018 
VAT-ZT(5)(od 2013) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.08.2018 
VAT-ZZ(5)(od 2013) Wniosek o zwrot podatku VAT (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 23.08.2018 
VIN-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIN-D(1), świadczenie usług na terytorium Unii Europejskiej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.05.2015 
VIN-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 19.05.2015 
VIN-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIN-R cz. B.3.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIN-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIN-R(2), indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIN-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-D cz. C.3.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R cz. B.2.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R cz. B.4.(2) Załącznik do VIU-R(2), stałe miejsca prowadzenia działalności gosp. w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.5 - numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R cz. B.6.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.6 - indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VIU-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 21.05.2015 
VZAA(3) Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla współmałżonka o złożeniu wniosku - zał. do VZM-1 (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 17.03.2015 
VZM-1(6)(od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2017 
Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
VZM-1/A(4)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2017 
Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
VZM-1/B(4)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2017 
Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
VZM-1/C(2)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.06.2017 
Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
WGH(1)(od 2017) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.04.2017 
WGH/Z(1)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 24.04.2017 
WIA-WN(od 2018) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
Wn CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.07.2016 
WnZwZA(od 2018.04) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.05.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
WPSR(od 2018) Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.09.2018 
WW-1(od 2017) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/ zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.08.2017 
WWAP(1) Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 30.11.2015 
WZP-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
WZP-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
WZP-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
WZS-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
WZS-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
WZS-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 12.02.2015 
ZAKC(od 2018) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.03.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAKR(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kas rejestrujących (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.04.2013 
ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje) (Wszystkie wzory)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 05.01.2018 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-DF(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 15.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-DP(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-HZ(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 09.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-HZU(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-KP(1)(od 2018) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklar. lub innym dok. oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez po (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 06.03.2018 
ZAS-P(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-S(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 08.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-SC(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-W(3)(od 2017) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAS-Z(4)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 10.03.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 02.11.2016 
ZGKR(1) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 04.04.2013 
ZPP-1(1) Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wys. pobr. podatku (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 26.03.2012 
ZWR AKC SAM(od 2018) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
ZWR AKC(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
w Drukach IPS bezpłatnie Ostatnia zmiana: 14.06.2017 
Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
ZZMPD Zestawienie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy - raport pomocniczy do deklaracji rocznej PIT-4R (Wszystkie wzory)
Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
nie działa w Drukach IPS Ostatnia zmiana: 15.05.2012 


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne