IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
CBC-P cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CBC-P.   W tym CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-10Z cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-10Z.   W tym CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-6R cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-6R.   W tym CIT-6R(5)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
CIT-8 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-8.   W tym CIT-8(25)(od 2017 e-dek) CIT-8/O(12)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-9R(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-D(5)(od 2016 e-dek) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-ST.   W tym CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) CIT-ST zał.(7)(od 2018) CIT-ST cz.E(7)(od 2018) CIT-ST/A(5a).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.10.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
FAT-1(3)(od 2018 e-dek) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
FAT cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę FAT. W tym FAT-1 cz.C(3)(od 2018) FAT-1(3)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
IFT-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-1/IFT-1R.   W tym IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
IFT-2 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-2/IFT-2R.   W tym IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
IFT-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-3/IFT-3R.   W tym IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e IFT/A(6)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IGH-1(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 19.04.2018 
NIP-2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę NIP-2.   W tym NIP-2(11)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
NIP-7 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę NIP-7.   W tym NIP-7(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-U(5)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-U cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-U.   W tym ORD-U(5)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-2(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-3(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PCC-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PCC-3.   W tym PCC-3(5)(od 2016 e-dek) PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PCC-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PCC-3.   W tym PCC-3(5)(od 2016 e-dek) PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-11 cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-11.   W tym PIT-11(23)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PIT-14(7)(e-dek) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16(14)(od 2016 e-dek) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-16 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-16.   W tym PIT-16(14)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-16A cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-16A.   W tym PIT-16A(9)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16Z(13)(od 2015 e-dek) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-19A cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-19A.   W tym PIT-19A(8)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-23(6)(od 2012 e-dek) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-28(20)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-36(25)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-36L(14)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-37(24)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-38(12)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-39(8)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-4R(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.03.2018 
PIT-4R cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-4R.   W tym PIT-4R(7)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-6(12)(od 2018 e-dek)Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodówz działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowychdochodu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-8AR(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-8AR cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-8AR.   W tym PIT-8AR(6)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-8C cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-8C.   W tym PIT-8C(8)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-R(18)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-R cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-R.   W tym PIT-R(18)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.10.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PT-1(1)(e-dek) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym {e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PT-2(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-2(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-2.   W tym SD-2(6)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3(6)(od 2016 e-dek) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-3.   W tym SD-3(6)(od 2016 e-dek) SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3/A(6)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-3.   W tym SD-3(6)(od 2016 e-dek) SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SDZ2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-Z2.   W tym SD-Z2(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-10(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-11(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-12(4)(od 2018 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-13(1)(2013 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-21(2)(e-dek) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-21 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-21.   W tym VAT-21(2)(e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-23(2)(e-dek) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-23 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-23.   W tym VAT-23(2)(e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-26 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-26.   W tym VAT-26(1).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-27(2)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 27 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-27. W tym VAT-27(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28(2)(od 2017 e-dek) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-7(18)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.09.2018 
VAT-7 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7.    W tym VAT-7(18)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.09.2018 
VAT-7K cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7K.   W tym VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-8(9)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-R(13)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-R cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-R.   W tym VAT-R(13)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-UE cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-UE.   W tym VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-UE cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-UE.   W tym VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-Z(5)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZAP-3 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZAP-3.   W tym ZAP-3(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne