IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
AKC-4/A(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/AKC-4zo(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/B(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/C(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od piwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/D(8)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/E(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/F(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/H(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/I(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/J(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/K(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/L(4)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/M(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-4/N(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-EN(7)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-P(2)(od 2018) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-PA(7)(od 2018) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-R(3)(od 2018.09) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-ST/AKC-STn(5)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-U/A(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
AKC-U cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę AKC-U.   W tym AKC-U/A(2)(od 2018) AKC-U/S(2)(od 2018).
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-U/S(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
AKC-U cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę AKC-U.   W tym AKC-U/A(2)(od 2018) AKC-U/S(2)(od 2018).
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-WG(4)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-WW(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
AKC-Z(2)(od 2018) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
ASOZ(od 2018) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 14.05.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
DDWW(2) Dokument dostawy wyrobów węglowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
NWAZ(od 2017) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
PG-K(1)(od 2014) Wniosek o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI - Podmiot krajowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
VAT-14/A(2)(od 2017) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
WIA-WN(od 2018) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
WnZwZA(od 2018.04) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 15.05.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
WOJUM(1) Wniosek o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
WOUZM(1) Wniosek o uznanie / zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
ZAKC(od 2018) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
ZWR AKC SAM(od 2018) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka
ZWR AKC(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
17. Izba i urząd celny cena: 100,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 30,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne