IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
KRUS N-14(2) Zaświadczenie o stanie zdrowia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-12(od 2018) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 22.08.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-16 Wniosek o przyznanie emerytury - renty za gospodarstwo przekazane przed 1 stycznia 1978 r.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-20(od 2018) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-21A(od 2016) Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-22A(2) Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-23(od 2018.07) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu/ śmierci z powodu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-24A(od 2018.06) Wniosek o zasiłek macierzyński
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 22.08.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-26(od 2018) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.09.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS SR-9(od 2016) Zeznanie świadka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-24(od 2018) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 22.08.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-24A(od 2018) Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-24B(od 2017) Oświadczenie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-89A(od 2018.06) Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-89B(od 2018.06) Załącznik do zgłoszenia do ubezpieczenia pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-89C(od 2018) Informacje o przepisach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
KRUS UD-90(od 2018) Korekta do zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
UPPZ(od 2018) Umowa o pomocy przy zbiorach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
15. KRUS cena: 40,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne