IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
AL-KW(2008) Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
AL-OMD(2008) Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
BHP KSW Karta szkolenia wstępnego BHP
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
BHP Uk.Szk. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-1(wer.1.8.8)(3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-IDO(wer.1.8.8)(3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-MW(wer.1.8.8)(3) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-PN(wer.1.8.8)(3) Udzielone pełnomocnictwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-POPR(wer.1.8.8)(3) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-RB(wer.1.8.8)(3) Informacja o rachunkach bankowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-RD(wer.1.8.8)(3) Wykonywana działalność gospodarcza
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CEIDG-SC(wer.1.8.8)(3) Udział w spółkach cywilnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-1-1(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-1-2(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-1-3(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz3
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-2-1(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik chemiczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-2-2(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - pył (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-2-3(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik fizyczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cz-Szk-4(2) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac z azbestem
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Doch MOPS Zaświadczenie o dochodach dla MOPS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-01 Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-02 Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-03(2) Wyjaśnienia poszkodowanego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-04(2) Informacje uzyskane od świadka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-05(2) Karta wypadku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-06 Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy / z pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-08(2012) Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-10(2) Rejestr wypadków przy pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-11 Oświadczenie o trzeźwości poszkodowanego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-12 Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-13 Polecenie powypadkowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu BHP
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DWDM Deklaracja o wysokości dochodów - zał. do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DWSL(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DWSPL(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DWSPZ(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DZ FV(2011) Dzienne zestawienie faktur VAT dla podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Ewid. Fakt. VAT(2011) Ewidencja faktur VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Ewid. Zak. VAT(2011) Ewidencja faktur zakupowych VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Br(5) Faktura liczona od cen brutto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, pro forma)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Br. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Br.   W tym Fakt. Br(5).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Kor. Br(7) Faktura korygująca od cen brutto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Kor. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Kor.   W tym Fakt. Kor. Net(7) Fakt. Kor. Br(7).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Kor. Net(7) Faktura korygująca od cen netto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Kor. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Kor.   W tym Fakt. Kor. Net(7) Fakt. Kor. Br(7).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Net(5) Faktura liczona od cen netto (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, pro forma)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Net. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Net.   W tym Fakt. Net(5).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Pr. Marży(4) Faktura - procedura marży
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Pr. Marży cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Pr. Marży.   W tym Fakt. Pr. Marży(4).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Upr(1) Faktura uproszczona (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Upr. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Upr.   W tym Fakt. Upr(1).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. VAT RR-K(2) Faktura VAT RR dotycząca umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. VAT RR(3) Faktura VAT RR
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
Fakt. VAT RR cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. VAT RR.   W tym Fakt. VAT RR(3).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Wewn. Tr(2) Faktura wewnętrzna środka transportu (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
Fakt. Wewn. Tr. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Wewn. Tr.   W tym Fakt. Wewn. Tr(2).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Wewn.(2) Faktura wewnętrzna WNT (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Wewn. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Wewn.   W tym Fakt. Wewn.(2).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Zal. Końc(1) Faktura końcowa do zaliczkowej (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Zal. Końc. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Zal. Końc.   W tym Fakt. Zal. Końc(1).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Fakt. Zal.(4) Faktura zaliczkowa (w tym: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
Fakt. Zal. cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę Fakt. Zal.   W tym Fakt. Zal.(4).
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-O-P-dM(od 2014) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-O-P-dR Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KBP(2) Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KON-W(5)(od 2018) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 28.05.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MT-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MT-KO Wniosek o wydanie karty kontrolnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MT-KP Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MT-KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
NFZ S1 ER(2) Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
NFZ S1 OS(od 2017) Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
NFZ S1 PD(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
NFZ S1(od 2017) Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
NFZ wnE-123 Wniosek o wydanie formularza E-123
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ODPR(2) Oświadczenie dostawcy produktów rolnych dotyczące umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze (składane z pierwszą fakturą VAT RR-K)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ONW(od 2018) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ONZL(od 2017) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 17.04.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSKD(1) Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSOK(A4) Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSOK(A5) Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PAP(5)(PP S.A. nr 77) Paczka pocztowa (do nadruku na oryginale)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PePo(5)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.09.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PKN(2)(PP S.A. nr 1b) Pocztowa książka nadawcza (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PP S.A. nr 24(3) Potwierdzenie odbioru (do nadruku na oryginale)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PP S.A. nr 42(2) Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP S.A. nr 42) (do nadruku na oryginale)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PP S.A. nr 46(od 2017) Nalepka adresowa - PACZKA24, PACZKA48 (PP S.A. nr 46)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RACHUNEK (bez VAT)(2) Rachunek dla sprzedawców nie będących płatnikami VAT (8 poz.; oryg. + kopia) dla sprzedaży bez obowiązku naliczania VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SDS-1(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SDS-1Z(od 2018) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SIN Spis inwentarza (wywieszka).
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SLU(5) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SR-2(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 03.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SR-2Z(od 2018) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 03.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SW-1(2)(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
TR01 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
TR02 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
TR03 Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
TR04 Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UDM(4) Wniosek o udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UDP Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UKSS Umowa kupna - sprzedaży samochodu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UMNA Umowa najmu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOCW Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOKK-PNB(od 2018) Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.06.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Up EKUZ (2015) Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn EKUZ cert(4)(2017) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowego zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn EKUZ onp(11)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn EKUZ tur(9)(2017) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn EKUZ zps (2015) Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn ZKLUE(od 2016) Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 09.04.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WPD-O1 Oświadczenie o braku praw do innego lokalu - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WPD-O2 Oświadczenie o przekazaniu dodatku zarządcy - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WPDM - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WPDM-Inf 2 Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WPDM-Inf Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUNN Wypowiedzenie umowy najmu przez Najemcę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUNW Wypowiedzenie umowy najmu przez Wynajmującego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAM(od 2016) Zamówienie towaru/usługi
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZPCC(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / w celu korzystania z mobilności długoterminowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZPCZ(od 2018) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZSW-01(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem d
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZSW-03(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZSW-04(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZZPC(od 2018) Wymagane informacje - ciąg dalszy (załącznik do ZPCZ i ZPCC)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.10.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZZPCZ-2(od 2018) Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZZPCZ(od 2018) Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
06. Różne cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne