IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
BZKUMR(od 2016) Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ECPZ(od 2017) Ewidencja czasu pracy do umowy zlecenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EPP(2) Ewidencja przebiegu pojazdu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
IPWP Informacja o podstawowych warunkach pracy w przedsiębiorstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KAOB Karta obiegowa zmiany w stosunku pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KECP(2) - Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna).
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KEOP(2) Roczna karta ewidencji obecności w pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.05.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KEW Karta ewidencyjna wyposażenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KOS(od 2018) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 20.09.2018 
KOS cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę KOS.   W tym KOS(od 2018).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KOSP Kwestionariusz osobowy dla pracownika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KURL Kartoteka urlopów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KWP1(5) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.05.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KWP2(2)(2006) Karta wynagrodzeń pracownika - dane dla potrzeb rozliczenia podatkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KWW Kwit wypłaty wynagrodzenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
LOP(2) Lista obecności pracowników
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.05.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
LPL1(od 2017) - Lista płac - format A4 1 str. 11 pozycji
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.05.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MZWS Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OCPUW(od 2016) Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do korzystania z urlopu wychowawczego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPA(od 2018) Oświadczenie o prawach autorskich
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPKUP(od 2016) Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPNW Oświadczenie pracownika o zgodzie na potrącanie należności z wynagrodzenia za pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPWK Oświadczenie - zgoda na przelew wynagrodzenia na konto
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSRMiD Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSW1(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 1 ustawy o pdof.).
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSW2(2) Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art.32 ust.1a pkt 2 ustawy o pdof).
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSW3(od 2017) Oświadczenie podatnika o dochodach przekraczających górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUP Obowiązki i uprawnienia pracownika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUSP(od 2016) Oświadczenie o utrzymaniu stosunku pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUSS Oświadczenie do umowy o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OZU(1) Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PBL(4) Skierowanie pracownika na badania lekarskie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-11 cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-11.   W tym PIT-11(23)(od 2018 e-dek).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-8C cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-8C.   W tym PIT-8C(8)(od 2018 e-dek).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PNS Skierowanie pracownika na naukę w celu podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
POU(3) Podanie o urlop
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PUW Plan urlopów wypoczynkowych i ich wykorzystanie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.06.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PZRW Porozumienie zmieniające rodzaj i warunki umowy o pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PZSU(od 2018) Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.08.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PZWP Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 09.10.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RKECP(od 2018) Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 02.07.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RKPZ Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RUOP(2) Rozwiązanie umowy o pracę - za wypowiedzeniem / ze skróconym okresem wyp. / bez wypowiedzenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RUPS Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZUM Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZUM(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZUW Rezygnacja z urlopu wychowawczego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SOKP(1) Sprzeciw pracownika od wymierzonej kary porządkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SPRA(od 06.2017) Świadectwo pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SPRA cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SPRA.   W tym SPRA(od 06.2017).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOD Umowa o dzieło
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
UOD i UODR cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UOD i UODR.   W tym UOD UODR(2009).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UODR(2009) Umowa o dzieło - rachunek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
UOD i UODR cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UOD i UODR.   W tym UOD UODR(2009).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOP-A(od 2017) Aneks do umowy o pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOP(od 2016) Umowa o pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
UOP cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UOP.   W tym UOP(od 2016).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UOPM Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
URZWP(od 2016) Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
USSO Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UZK Umowa o zakazie konkurencji
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UZL(od 2016) Umowa zlecenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
UZL i UZLR cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UZL i UZLR.   W tym UZL(od 2016) UZLR(5)(od 2017).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UZLO(od 2016) Umowa zlecenia - oświadczenie zleceniobiorcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UZLR(5)(od 2017) Umowa zlecenia - rachunek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
UZL i UZLR cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UZL i UZLR.   W tym UZL(od 2016) UZLR(5)(od 2017).
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WDP Wykaz dokumentów pracowniczych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WRUR(od 2016) Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUMOD(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński dla pracownika - ojca dziecka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUOP(od 2017) Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUPZ(od 2017) Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUR1(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUR2(od 2016)Wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUR3(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski w części
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WURojc(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski dla pracownika - ojca dziecka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WURPP(od 2016) Wniosek o urlop rodzicielski - po przerwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUUM(od 2016) Wniosek o urlop macierzyński przed porodem
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUUO(od 2016) Wniosek o urlop ojcowski
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WUUW(od 2016) Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WZOP(od 2016) Wniosek o zwolnienie od pracy z uwagi na wychowanie dziecka do lat 14
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WZSZ Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-ZAR(2) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZOKP(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUSZ Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych/zdrowotnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
10. Pracownicze cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne