IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
A1 PL(2) Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
A1 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę A1 PL.   W tym A1 PL(2).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
E 101 (2007) Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
E-101 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę E 101.   W tym E 101 (2007).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EKP(od 2018) Wniosek w sprawie kapitału początkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EMC(od 2018) Wniosek o emeryturę częściową
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EMP(od 2018) Wniosek o emeryturę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EMZ(od 2017) Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państwa UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ENS(od 2018) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ENSK(od 2018.10) Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EPOM(od 2018.10) Wniosek o emeryturę pomostową
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ER-13(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznawanych przez ZUS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERK(od 2018) Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 30.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERN-P(od 2018) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERN(od 2017) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EROP(od 2017) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERP-15(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERP-6(od 2017) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERP-7(od 2018) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERP-70(od 2018) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERP-8(od 2018) Zeznanie świadka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERPO(od 2017) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERR-W(od 2018) Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 22.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERR(od 2017) Wniosek o rentę rodzinną
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERRZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ERZ(od 2017) Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które ubiegają się o rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ESP(od 2017) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EUZ(od 2018) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWG-M(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWG-O(od 2017) Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWG-P(od 2017) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWG-W(od 2017) Wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWS(od 2017) Wycofanie wniosku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EWYP(od 2018) Zawiadomienie o wypadku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
EZP(od 2017) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
IMOU(1) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
IROU(2) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KKZ(1) Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-10(od 2017) Wywiad zawodowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-2(od 2018) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-3(od 2017) Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-4(od 2017) Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-9(od 2017) Zaświadczenie o stanie zdrowia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OL-9A(od 2017) Informacja o miejscach leczenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OPNP(2) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OSCH - Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe - dla ZUS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OStosMaj(1) Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUKR Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PEL-K(od 2017) Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS PEL cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS PEL.   W tym PEL(od 2018) PEL-K(od 2017) PEL-Z(od 2017).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PEL-Z(od 2017) Załącznik do pełnomocnictwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS PEL cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS PEL.   W tym PEL(od 2018) PEL-K(od 2017) PEL-Z(od 2017).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PEL(od 2018) Pełnomocnictwo / Odwołanie pełnomocnictwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS PEL cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS PEL.   W tym PEL(od 2018) PEL-K(od 2017) PEL-Z(od 2017).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PL-CAN01 Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PL/USA 1(2) Zaświadczenie o ubezpieczeniu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PL/USA 7 Opinia lekarska
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PS-OFE(1) Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą OFE
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RAB(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RAW(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RD-2(od 2017) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RD-3(od 2017) Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RD-6 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty pomiędzy kontami płatników składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
REM(od 2018) Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
REU(od 2018) Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
REZ(od 2018) Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 16.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RKR(od 2018) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 23.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RKU(od 2018) Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 19.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RNW(od 2017) Wniosek o ulgę w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranych/wypłaconych świadczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ROF(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ROK(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RON(od 2017) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ROP(od 2017) Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ROS(od 2017) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ROW(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RPD(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 17.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RPI(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 23.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RSO(od 2017) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RSR(od 2017) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RSU(od 2017) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SUB-OFE(1) Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
URU(od 2018) Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-1(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-13(od 2018) Wniosek osoby ubezpieczonej o zmianę danych identyfikacyjnych/ adresowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 14.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-2(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-3(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-31(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-34(1) Wniosek o potwierdzenie zaświadczenia A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-35(1) Wniosek o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu (formularz E101/A1)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-36(1) Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-38(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-39(1) Informacje w celu poświadczenia formularza E 101 osoby prowadzącej działalność przejściowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE/EOG
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-4(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-54(od 2018.06) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 18.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-55(od 2018) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 13.07.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-7(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
US-9(od 2017) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
USA/PL 11 Wyrażenie zgody (Consent statement)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
USI(od 2018) Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
USS(od 2017.12) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkobiercy, osoby małoletniej, współmałżonka
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
USZ(od 2017) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UWU(od 2018) Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 29.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UWZ(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WORS Wniosek o rentę socjalną
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WOUA(2011) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WOUD(2) Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WOUM(2012) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek (abolicja matki)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WZ0-PL-1(od 2017) Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. SOCIAL SECURITY)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 11.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-15A(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-15B(od 2018) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAO(od 2018) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-12(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.09.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-15(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-23(od 2017) Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-36(od 2017) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-39(od 2018) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 13.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-53(od 2018) Wniosek o zasiłek chorobowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-55(od 2018) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-62(od 2018) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZAS-64(od 2018) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZNp-7(od 2018) Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZPW(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUIP(od 2017) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUM(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUP(od 2017) Zaświadczenie płatnika składek - zasiłek pogrzebowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUR(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS DRA(od 2016) Deklaracja rozliczeniowa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS DRA cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS DRA.   W tym ZUS DRA(od 2016).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ER-9(1) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego / wojskowego - legitymacja osoby represjonowanej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS IWA(3) Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS KOA Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS-KOA cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS KOA.   W tym ZUS KOA.
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS PR-4(od 2018) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS RCA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Rp-3(3) Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Rp-9(od 2013) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 10.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS RSA(2010) Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS RZA(od 2013) Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Z-10(od 2018) Oświadczenie w związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Z-12(od 2018) Wniosek o zasiłek pogrzebowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Z-3(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 28.06.2018 
ZUS Z3 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS Z-3.   W tym ZUS Z-3(od 2018).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Z-3a(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS Z3A cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS Z-3a.   W tym ZUS Z-3a(od 2018).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS Z-3b(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZUS Z3B cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZUS Z-3b.   W tym ZUS Z-3b(od 2018).
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZAA(od 2010) Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZAM(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZBA(od 2010) Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZCNA(od 2013) Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZFA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZIPA(od 2010) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZIUA(od 2013) Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZPA(od 2010) Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZRU(3) Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 17.08.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZSWA(od 2013) Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZUA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZWPA(od 2010) Wyrejestrowanie płatnika składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZWUA(od 2013) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZZA(od 2013) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZZP(3) Zgłoszenie zapytania płatnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS ZZU(2) Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS-ER-WWS-01(od 2017) Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS-EWN(1) Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS-RD-OPR-01 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZUS-US-WSI-01 Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.05.2018 
02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne