IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
INF-D-P(od 2016) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-O-PP(od 2016) (ZUS-RD-FPI-02) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-O-PR(2011) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-W(2011) Informacja półroczna dotycząca spełnienia przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
INF-WZ(2011) Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakł. pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określ. w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OONPP Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - PFRON
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-D(od 2016) Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-KZ cz1(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-KZ cz2(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-KZ cz3(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 3
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-KZ cz4(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 4
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-O(2014) Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-U-A(od 2018) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.07.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-U-G(od 2018) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.07.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-W cz1(2014) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz.1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Wn-W cz2(2014) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej cz. 2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
09. PFRON cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne