IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
CI KRS-CDN(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CDO(od 2018) Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CDT(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CNR(od 2018) Wniosek o podanie numeru KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-COD(od 2018) Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CWY(od 2018) Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CZ-OPP(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CZN(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CZT(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
CI KRS-CZW(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DS(4) Dane stron wg Dz.U.2016.1213 zał.2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.06.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-2(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu i przedmiotu w rejestrze zastawów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
FWPP Formularz wniosku o prawo pomocy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-D1(3) Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-D2(3) Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-D3(3) Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W-OPP(2) DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W1(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W10(8) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W12(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W13(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W14(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W2(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W20(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W20(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W21(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W22(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W3(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W4(8) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA AKCYJNA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W5(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁDZIELNIA (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W6(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W7(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W7(7z) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o KRS - (kolejny pełnomocnik)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W8(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-W9(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WA(2) ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WB(2) Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WC(2) WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WD(2) PARTNERZY - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WE(2) WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WF(3) ZAŁOŻYCIELE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WG(1)(D1R) EMISJE AKCJI - Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WH(5) SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WI(2) DYREKTORZY WYKONAWCZY Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WJ(1)(D1R) REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WK(3) ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz s
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WK1(1) UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Zał. do wn. o rejestrację lub o zmianę danych w rej. przeds.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WL(3) PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WM(4) PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WO(1) UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-WU(1) CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-X1(2) Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-X2(4) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z-OPP(2) ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z1(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z10(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z12(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z13(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z14(3) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z2(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z20(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z21(3) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z22(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z3(7) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z30(7) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z40(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ZALEGŁOŚĆ PODATKOWA, CELNA, na rzecz ZUS.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z41(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYTELNOŚĆ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z42(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym WIERZYCIEL-ZMIANA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z5(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z6(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z61(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym LIKWIDACJA, ROZWIĄZANIE / UNIEWAŻNIENIE
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 23.10.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z62(1) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE / WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z63(4) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, ZARZĄD KOMISARYCZNY / ZARZĄD PRZYMUSOWY / POWIERZENIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWYM
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z67(3) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z68(2) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z7(4) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-Z8(5) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZA(1)(D1R) ZMIANA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZB(2) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ, KOMPLEMENTARIUSZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZC(2) ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZD(2) ZMIANA-PARTNERZY Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZE(2) ZMIANA-WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZF(1)(MS) ZMIANA-AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZH(3) ZMIANA-POŁĄCZENIE, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZI(2) ZMIANA - DYREKTORZY WYKONAWCZY - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZJ(1)(D1R) ZMIANA - REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZK(1)(D1R) ZMIANA-ORGANY PODMIOTU/WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 23.10.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZK1(1) ZMIANA - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Zał. do wn. o zmianę danych w rej. przeds.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZL(3) ZMIANA-PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDS. PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZM(4) ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZN(9) SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY - Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZP(1)(D1R) WIERZYCIELE Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZR(1)(MS) LIKWIDATOR, ZARZĄDCA, PRZEDSTAWICIEL / REPREZENTAT UPADŁEGO Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZS(1) ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZU(1) ZMIANA - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KRS-ZY(2) NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-ODPIS(3) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-OZN(3) Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-PP(3) Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-WPIS(7) Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-WU(6) Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-ZAD(7) Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KW-ZAL(7) Wniosek o założenie księgi wieczystej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KZKL(2) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MS-UIP(3) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Ministerstwo Sprawiedliwości
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
MSiG-M1(2015) Wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OP(od 2018) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.18.898 zał.3
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.06.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OŚ-MAJ A(od 2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OŚ-MAJ K(2015) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUNP-1(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUNP-2(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUNP-3(od 2017.11) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 30.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
OUNP-4(od 2017) Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.04.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
P(od 2018) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.2018.898 zał.1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 30.07.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PENZ zał.1(od 2017) Załącznik I do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 25.05.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PENZ zał.2(od 2017) Załącznik II do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 25.05.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PENZ(od 2017) Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 25.05.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PPF(3) Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PPPr(3) Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
PW(od 2018) Pozew wzajemny wg Dz.U.2018.898 zał.4
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.06.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-1(2009) Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-1A(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego - adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (sziedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-2(2009) Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-2A(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-3(2009) Wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-D(2009) Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów - dane o podmiotach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-W(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów - wnioskodawcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RZ-Z(2)(2009) Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów - zmiany w rubrykach 2, 3 i 4
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SENZ(od 2017) Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 25.05.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP(od 2018) Sprzeciw od wyroku zaocznego / zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.2018.898 zał.5
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.06.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UIO(3) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
UIPZ(3) Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WD(od 2018) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.2018.898 zał.2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 01.06.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WI(2015) Wykaz inwentarza wg Dz.U.15.1537
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
WnKomp(od 2016) Wniosek o przyznanie kompensaty
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-OPS Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-PCPR Zaświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-ZLO Zaświadczenie Zakładu Lecznictwa Odwykowego dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-ZOZ Zaświadczenie Zakładu Opieki Zdrowotnej dołączane do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do KRS
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
08. Sądowe cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne