IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
DG-1(2018) Meldunek o działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
DG-1(zał.B)(2018) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
F-01/I-01(2018) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
F01 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę F01/I-01.   W tym F-01/I-01(2018) F-01/I-01(2018)gr.
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
F-01/I-01(2018)gr Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2018 r. Wersja w groszach do wewnętrznych zastosowań
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
F01 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę F01/I-01.   W tym F-01/I-01(2018) F-01/I-01(2018)gr.
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
F-02 (za 2002 r.) Statystyczne sprawozdanie finansowe.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
F-03(za 2017) Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
H-01/k(2018) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
KZ(za 2017) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
P-01(za 2017) Sprawozdanie o produkcji za rok 2017
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
P-02(2018) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2018 r.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RF-01(2018) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone na koniec kwartału
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RG-OF(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RG-OP(od 2015) Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RG-RD(od 2015) Wykonywana działalność. Załącznik do wniosku RG-OP lub RG-OF
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
RG-SC(od 2015) Informacje o wspólnikach spółki cywilnej. Załącznik do wniosku RG-OP
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(cz.1) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(cz.2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str. 2) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 2
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str. 3) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str. 3
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str.13) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.13
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str.15) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.15
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str.16) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.16
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP GUS(za 2017)(str.20) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2017 - dodatkowa str.20
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
SP-3(za 2017) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2017 r.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-03(2018) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-05(2018) Badanie popytu na pracę
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-06(za 2017) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Z-KW(5) Statystyczna karta wypadku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
ZDS (za 2017) Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SP GUS cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SP GUS.   W tym SP GUS(za 2017)(str.13) SP GUS(za 2017)(str.15) SP GUS(za 2017)(str.16) SP GUS(za 2017)(str. 2) SP GUS(za 2017)(str.20) SP GUS(za 2017)(str. 3) SP GUS(za 2017)(cz.1) SP GUS(za 2017)(cz.2) ZDS (za 2017).
03. GUS - Urząd statystyczny cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne