IPS
rss


MODUŁY FORMULARZY dla programów DRUKI IPS mini, DRUKI IPS standard, DRUKI IPS Profesjonalne, e-DrukForm IPS


Moduły aktualne pobierz
Moduły nieaktualne pobierz

Grupy modułów formularzy

01. US - Urząd skarbowy pobierz 02. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierz
03. GUS - Urząd statystyczny pobierz 04. Finansowo - księgowe pobierz
05. Przelewy, przekazy, dowody wpłaty pobierz 06. Różne pobierz
07. Bankowe pobierz 08. Sądowe pobierz
09. PFRON pobierz 10. Pracownicze pobierz
11. Agencje Rolne pobierz 12. Organa egzekucyjne pobierz
13. Dla lekarzy pobierz 14. Środowiskowe pobierz
15. KRUS pobierz 16. Państwowa Inspekcja Sanitarna pobierz
17. Izba i urząd celny pobierz 18. Ochrona danych osobowych pobierz

Wpisz szukane słowo lub frazę:
Tylko aktualne Z wysyłką do systemu e-Deklaracje
Wszystkie podane ceny są cenami brutto dla programów e-Druk Form IPS i Druki IPS Profesjonalne - licencja roczna.
AKC-4/A(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/AKC-4zo(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/B(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/C(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od piwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/D(8)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/E(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/F(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/H(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/I(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/J(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/K(7)(od 2018) Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/L(4)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/M(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-4/N(1)(od 2018) Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-EN(7)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-P(2)(od 2018) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-PA(7)(od 2018) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-R(3)(od 2018.09) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-ST/AKC-STn(5)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-U/A(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
AKC-U cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę AKC-U.   W tym AKC-U/A(2)(od 2018) AKC-U/S(2)(od 2018).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-U/S(2)(od 2018) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
AKC-U cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę AKC-U.   W tym AKC-U/A(2)(od 2018) AKC-U/S(2)(od 2018).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-WG(4)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-WW(6)(od 2018) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
AKC-Z(2)(od 2018) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ASOZ(od 2018) Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 14.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek) Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
CBC-P cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CBC-P.   W tym CBC-P(1)(od 2017.12 e-dek.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-10Z cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-10Z.   W tym CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-2B(2) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-5(11)(od 2018) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-6R cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-6R.   W tym CIT-6R(5)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-7(11)(od 2018) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8(25)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
CIT-8 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-8.   W tym CIT-8(25)(od 2017 e-dek) CIT-8/O(12)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8/O(12)(od 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 14.03.2018 
CIT-8 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-8.   W tym CIT-8(25)(od 2017 e-dek) CIT-8/O(12)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8A(12)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-8B(11)(od 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-9R(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 24.10.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-D(5)(od 2016 e-dek) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-ST cz.E(7)(od 2018) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-ST.   W tym CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) CIT-ST zał.(7)(od 2018) CIT-ST cz.E(7)(od 2018) CIT-ST/A(5a).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-ST zał.(7)(od 2018) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-ST.   W tym CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) CIT-ST zał.(7)(od 2018) CIT-ST cz.E(7)(od 2018) CIT-ST/A(5a).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-ST.   W tym CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) CIT-ST zał.(7)(od 2018) CIT-ST cz.E(7)(od 2018) CIT-ST/A(5a).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-ST/A(5a) Informacja o zakładach (oddziałach)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
CIT-ST cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę CIT-ST.   W tym CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) CIT-ST zał.(7)(od 2018) CIT-ST cz.E(7)(od 2018) CIT-ST/A(5a).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 03.10.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.10.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-VC zał.(1)(od 2017) Załącznik do formularza CIT-VC (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT-VC(1)(od 2017 e-dek) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CIT/BR(3)(od 2017) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CRS-1(kor)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 - identyfikatory wiadomości korygowanej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CRS-1(org)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany organizacji (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany osoby fizycznej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
DDWW(2) Dokument dostawy wyrobów węglowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
DRA-1(3) Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
DT-1(5)(od 2016) Deklaracja na podatek od środków transportowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
DT-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę DT-1.   W tym DT-1(5)(od 2016) DT-1/A(5)(od 2016).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
DT-1/A(5)(od 2016) Załącznik do deklaracji DT-1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
DT-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę DT-1.   W tym DT-1(5)(od 2016) DT-1/A(5)(od 2016).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
EPPDG-zał(1) Załącznik do ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
EPPDG(1) Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
FAT-1 cz.C(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1, część C (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
FAT cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę FAT. W tym FAT-1 cz.C(3)(od 2018) FAT-1(3)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
FAT-1(3)(od 2018 e-dek) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.04.2018 
FAT cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę FAT. W tym FAT-1 cz.C(3)(od 2018) FAT-1(3)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
FAT-1(kor)(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1 - identyfikatory wiadomości korygowanych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
FIN-1(1)(od 2016 e-dek) Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
FIN1 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę FIN-1.   W tym FIN-1(1)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
GHD-1(2)(od 2017.09) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
GL-1(1)(od 2012) Wniosek o rejestrację automatu lub urządzenia do gier
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
GL-2(1)(od 2012) Zgłoszenie przemieszczenia / zawieszenia eksploatacji / wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ICPW(1x2)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
IFT-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-1/IFT-1R.   W tym IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
IFT-2 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-2/IFT-2R.   W tym IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e.
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e-dek) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
IFT-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-3/IFT-3R.   W tym IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e IFT/A(6)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IFT/A(6)(od 2017) Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
IFT-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę IFT-3/IFT-3R.   W tym IFT-3/IFT-3R(8)(od 2017 e IFT/A(6)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IGH-1(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 07.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IGH/1A(1)(od 2017) Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-1(3) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-1/A(3) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-1/B(3) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-1/C(3) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-1/D(1) Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2(3) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2/A(2) Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2/B(2) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2/C(2) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2/D(2) Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKE-2/E(2) Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-1(1) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-1/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-1/B(1) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-1/C(1) Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-2(1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-2/A(1) Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w każdym roku kalendarzowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-2/B(1) Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-2/C(1) Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
IKZE-2/D(1) Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
KON-W(5)(od 2018) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 28.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NAD-ZP(2) Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2 cz.B.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2 cz.B.7.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2 cz.C.1.2(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2 cz.D.2.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2 cz.D.3.(11)(od 2018) Załącznik do NIP-2, dane wspólników / spółek tworzących grupę (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-2(11)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 19.04.2018 
NIP-2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę NIP-2.   W tym NIP-2(11)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-5/W(8)(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
NIP-5 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę NIP-5.   W tym NIP-5/W(8)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-7 cz.B.2.(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-7 cz.C.3.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-7 cz.D.2.2(4)(od 2018) Załącznik do NIP-7, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-7(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
NIP-7 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę NIP-7.   W tym NIP-7(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8 cz.B.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8 cz.B.4.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8 cz.C.1.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8 cz.D.2.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8 cz.D.3.(2)(od 2018) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NIP-8(2)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
NWAZ(od 2017) Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OFON(od 2016) Oświadczenie w sprawie wyboru formy opodatkowania najmu
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPAL(1)(od 2018) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPD-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 30.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPL-1(5)(od 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
OPL-1 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę OPL-1.   W tym OPL-1(5)(od 2018).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPL-1P(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPO-1(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 15.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OPS-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-HZ(4)(od 2017) Oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-IN(8)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-IN cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-IN.   W tym ORD-IN/A(6)(od 2017) ORD-IN(8)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-IN/A(6)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-IN cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-IN.   W tym ORD-IN/A(6)(od 2017) ORD-IN(8)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-M(3)(od 2016) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-OG(3)(od 2017) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-OG/A(2)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-TK cz.D(4)(od 2016) Załącznik do ORD-TK, dane dotyczące umowy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-TK(4)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-U(5)(od 2016 e-dek) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-U cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-U.   W tym ORD-U(5)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-W1(4)(od 2016 e-dek) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)(e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-WS(2)(od 2017) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-WS cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-WS. W tym ORD-WS/A(2)(od 2017) ORD-WS/B(2)(od 2017) ORD-WS(2)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-WS/A(2)(od 2017) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-WS cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-WS. W tym ORD-WS/A(2)(od 2017) ORD-WS/B(2)(od 2017) ORD-WS(2)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-WS/B(2)(od 2017) Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ORD-WS cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ORD-WS. W tym ORD-WS/A(2)(od 2017) ORD-WS/B(2)(od 2017) ORD-WS(2)(od 2017).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-ZU(2)(od 2016) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 18.09.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ORD-ZU1(1)(od 2013) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
OSDP(od 2018) Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-2 cz.E(7)(od 2018) Załącznik do PCC-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-2(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-3(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PCC-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PCC-3.   W tym PCC-3(5)(od 2016 e-dek) PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PCC-3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PCC-3.   W tym PCC-3(5)(od 2016 e-dek) PCC-3/A(3)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-11(23)(od 2018 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-11 cena: 60,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 20,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-11.   W tym PIT-11(23)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-14(7)(e-dek) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.2(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, rodzaj i zakres działalności (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.1(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnionych członków rodziny (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.2(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące wspólnika(ów) oraz pracownika(ów) (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.3(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.4(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy, skierowanych przez właściwy Urząd Pracy do odbywania stażu (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.5(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ustawy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.3.6(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące pozostałych osób zatrudnionych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16 D.4.7(14)(od 2016) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące usług rozrywkowych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16(14)(od 2016 e-dek) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-16 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-16.   W tym PIT-16(14)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16A(9)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
PIT-16A cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-16A.   W tym PIT-16A(9)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-16Z(13)(od 2015 e-dek) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-19A(8)(od 2017 e-dek) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-19A cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-19A.   W tym PIT-19A(8)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-2(5)(od 2018) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-2.   W tym PIT-2(5)(od 2018).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-23(6)(od 2012 e-dek) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-28(20)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-28/A(17)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-28/B(14)(za 2017) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-2A(5)(od 2018) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-2K(8)(za 2017) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-3(5)(od 2018) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-36(25)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-36L(14)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.04.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-37(24)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-38(12)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-39(8)(za 2017 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-40A/11A(18) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-4R(7)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 12.03.2018 
PIT-4R cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-4R.   W tym PIT-4R(7)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-6(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-8AR(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-8AR cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-8AR.   W tym PIT-8AR(6)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-8C(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-8C cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-8C.   W tym PIT-8C(8)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-CFC(2)(od 2016 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-OP(1)(za 2017 e-dek) Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-R(18)(od 2018 e-dek) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje, w tym dokumentów wielopozycyjnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
PIT-R cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę PIT-R.   W tym PIT-R(18)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 05.11.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.11.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-WZ D.2(1)(za 2017) Załącznik do PIT-WZ, dane identyfikacyjne dziecka (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT-WZ(1)(za 2017 e-dek) Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/B(15)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/BR(2)(za 2017) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/D(26)(za 2017) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/DS(2)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/M(7)(za 2017) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/O(22)(za 2017) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/Z(6)(za 2017) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PIT/ZG(5)(za 2017) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
POG-5(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
POG-5/A(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - kasyna gry, salony gry bingo pieniężne, zakłady wzajemne i loterie audioteksowe
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
POG-5/C(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - gry objęte monopolem państwa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
POG-5/D(2)(od 2017) Załącznik do deklaracji dla podatku od gier POG-5 - gra bingo fantowe i loteria fantowa
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
POG-P(2)(od 2017) Deklaracja dla podatku od gier - turniej gry pokera
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PPD-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo do doręczeń
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 30.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PPO-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo ogólne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 15.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PPS-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo szczególne
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.06.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PT-1 cz.E(1) Załącznik do PT-1, informacja o statkach ekspolatowanych w żegludze międzynarodowej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PT-1(1)(e-dek) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym {e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
PT-2(1)(e-dek) Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-2 cz.E(6)(od 2018) Załącznik do SD-2, informacja o kwocie podatku należnego gminie (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-2(6)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-2.   W tym SD-2(6)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3 cz.G.1(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, rzeczy lub prawa majątkowe będące przedmiotem spadku, darowizny, zasiedzenia lub nabyte innym tytułem (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3 cz.G.2(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, długi, ciężary i nakłady obciążające nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3 cz.H.2(6)(od 2016) Załącznik do SD-3, rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3(6)(od 2016 e-dek) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-3.   W tym SD-3(6)(od 2016 e-dek) SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3/A cz.G.2(6) Załącznik do SD-3/A, rzeczy lub prawa majątkowe nabyte od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-3/A(6)(od 2016 e-dek) Informacja o pozostałych podatnikach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SD3 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-3.   W tym SD-3(6)(od 2016 e-dek) SD-3/A(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-Z2 cz.G(6)(od 2016) Załącznik do SDZ-2, dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SD-Z2(6)(od 2016 e-dek) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
SDZ2 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę SD-Z2.   W tym SD-Z2(6)(od 2016 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SPR/MT OF(1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SPR/MT OP(1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SSE-R(5)(od 2017) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SSE-R/A(3)(od 2016) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
SSE/A(2)(od 2015) Wykaz udziałów w spółkach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
TAX-ZAS(5)(2011) Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
TAX(7)(2015) Wniosek (korekta wniosku) o zwrot VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPL-1(6)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
UPL-1 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę UPL-1.   W tym UPL-1(6)(od 2018).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPL-1P(1)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 21.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPOA(4) Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPOB(4) Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPR-1(1)(od 2017) Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
UPR-2(1)(od 2017) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USNP(od 2018.08) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.11.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USPST Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USPW(1 odc.)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu podatkowego (dla drukarek igłowych)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USPW(2 odc.)(od 2017) Polecenie przelewu/wpłaty na rachunek organu podatkowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USRZ(7)(od 2015) Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu wpłacania zaliczek
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
USWN(od 2017) Zawiadomienie o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 28.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-10(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-11(5)(od 2016 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-12(4)(od 2018 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-13 cz. C.(1)(2013) Załącznik do VAT-13, rozliczenie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-13(1)(2013 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-14/A(2)(od 2017) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-21 cz.F(2) Załącznik do VAT-21, informacje o wyborze miejsca opodatkowania/rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-21(2)(e-dek) Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-21 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-21.   W tym VAT-21(2)(e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-22(2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-22 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-22.   W tym VAT-22(2).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-23(2)(e-dek) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-23 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-23.   W tym VAT-23(2)(e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-26 cz.C(1)(e-dek) Załącznik do VAT-26, dane pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-26(1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-26 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-26.   W tym VAT-26(1).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-27 cz.C(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-27 cz.D(2)(od 2017) Załącznik do VAT-27, informacja o dostawach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-27(2)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 27 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-27. W tym VAT-27(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28(2)(od 2017 e-dek) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28/A(2)(od 2017) Przyjęcie kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28/B(2)(od 2017) Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28/C(2)(od 2017) Podwyższenie wysokości kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28/D(2)(od 2017) Zwrot kaucji gwarancyjnej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT 28 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-28. W tym VAT-28/A(2)(od 2017) VAT-28/B(2)(od 2017) VAT-28/C(2)(od 2017) VAT-28/D(2)(od 2017) VAT-28(2)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-28/E(1)(od 2017) Informacja o koncesjach udzielonych podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-7 JST(18)gr Deklaracja dla podatku od towarów i usług do wewnętrznych zastosowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Wersja w groszach
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-7(18)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.09.2018 
VAT-7 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7.    W tym VAT-7(18)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 04.09.2018 
VAT-7K cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7K.   W tym VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-8(9)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 26.07.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-ID-KONT(2) Załącznik do wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-ID(2) Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-IM(4)(od 2017) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-IM/A(2)(od 2017) Informacja o dokonanym imporcie
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-R(13)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-R cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-R.   W tym VAT-R(13)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-S1 Informacja o dokonanym spisie z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 28.06.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UE cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UE cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UE cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UE, informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-UE cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-UE.   W tym VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UEK cz.C(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UEK cz.D(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UEK cz.E(4)(od 2017) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VAT-UE cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-UE.   W tym VAT-UE(4)(od 2017 e-dek) VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-Z(5)(od 2017 e-dek) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-ZD(1)(od 2013) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wg e-Deklaracji)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 24.08.2018 
VAT-7 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7.    W tym VAT-7(18)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
VAT-7K cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7K.   W tym VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-ZT(5)(od 2013) Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 24.08.2018 
VAT-7 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7.    W tym VAT-7(18)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
VAT-7K cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7K.   W tym VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VAT-ZZ(5)(od 2013) Wniosek o zwrot podatku VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 24.08.2018 
VAT-7 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7.    W tym VAT-7(18)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
VAT-7K cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VAT-7K.   W tym VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) VAT-ZD(1)(od 2013) VAT-ZT(5)(od 2013) VAT-ZZ(5)(od 2013).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIN-D(1), świadczenie usług na terytorium Unii Europejskiej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-R cz. B.3.(2) Załącznik do VIN-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIN-R(2), indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIN-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-D cz. C.2.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-D cz. C.3.(1) Załącznik do VIU-D(1), świadczenie usług dokonane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-D(1)(e-dek) Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R cz. B.1.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane identyfikacyjne (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R cz. B.2.(2) Załącznik do VIU-R(2), dane kontaktowe (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R cz. B.4.(2) Załącznik do VIU-R(2), stałe miejsca prowadzenia działalności gosp. w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R cz. B.5.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.5 - numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R cz. B.6.(2) Załącznik do VIU-R(2), część B.6 - indywidualne numery identyfikacyjne VAT (e-deklaracje)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VIU-R(2)(e-dek) Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania vat (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VZAA(3) Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla współmałżonka o złożeniu wniosku - zał. do VZM-1
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VZM-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VZM-1.   W tym VZAA(3) VZM-1(6)(od 2015) VZM-1/A(4)(od 2014) VZM-1/B(4)(od 2014) VZM-1/C(2)(od 2014).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VZM-1(6)(od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VZM-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VZM-1.   W tym VZAA(3) VZM-1(6)(od 2015) VZM-1/A(4)(od 2014) VZM-1/B(4)(od 2014) VZM-1/C(2)(od 2014).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VZM-1/A(4)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VZM-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VZM-1.   W tym VZAA(3) VZM-1(6)(od 2015) VZM-1/A(4)(od 2014) VZM-1/B(4)(od 2014) VZM-1/C(2)(od 2014).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VZM-1/B(4)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VZM-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VZM-1.   W tym VZAA(3) VZM-1(6)(od 2015) VZM-1/A(4)(od 2014) VZM-1/B(4)(od 2014) VZM-1/C(2)(od 2014).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
VZM-1/C(2)(od 2014) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
VZM-1 cena: 30,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę VZM-1.   W tym VZAA(3) VZM-1(6)(od 2015) VZM-1/A(4)(od 2014) VZM-1/B(4)(od 2014) VZM-1/C(2)(od 2014).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WGH(1)(od 2017) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WGH/Z(1)(od 2017) Załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WIA-WN(od 2018) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.06.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
Wn CFR-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WnZwZA(od 2018.04) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 15.05.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WPSR(od 2018) Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.09.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WW-1(od 2017) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/ zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WWAP(1) Wniosek o wyznaczenie asystenta podatnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZP-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1K(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1M(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
WZS-1R(3) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAKC(od 2018) Dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 06.08.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAKR(1) Zawiadomienie o zastosowaniu kas rejestrujących
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAP-3(4)(od 2018 e-dek) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (e-deklaracje)
Wysyłka do systemu e-Deklaracje
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
ZAP-3 cena: 20,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 10,00 zł Do koszyka
Cena obejmuje grupę ZAP-3.   W tym ZAP-3(4)(od 2018 e-dek).
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-DF(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-DP(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-HZ(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-HZU(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-KP(1)(od 2018) Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklar. lub innym dok. oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatn.
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-P(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-S(3)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-SC(1)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-W(3)(od 2017) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAS-Z(4)(od 2017) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZAW-K(3) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZGKR(1) Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZPP-1(1) Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wys. pobr. podatku
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZWR AKC SAM(od 2018) Wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 27.09.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZWR AKC(od 2017) Wniosek o zwrot akcyzy
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka
ZZMPD Zestawienie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy - raport pomocniczy do deklaracji rocznej PIT-4R
Dostępny w:  Pobierz pobierz Ostatnia zmiana: 08.03.2018 
01. US - Urząd skarbowy cena: 400,00 zł Do koszyka kolejne stanowisko: 80,00 zł Do koszyka


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne