IPS
rss

Druki IPS Profesjonalne

Dla Windows XP i nowszych (32 i 64 bitowych).


Uwaga: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 01.07.2017 niemożliwa będzie wysyłka dokumentów do systemu e-deklaracje z komputerów z systemami Windows XP i Vista


Pliki instalacyjne (zawierają pełną wersję programu):

Moduły formularzy są pobierane z poziomu programu.
Instalator Druki IPS Profesjonalne  Pobierz pobierz
Instalator Druki IPS Profesjonalne Portable
Wersja "portable" do umieszczenia na dyskach przenośnych.
Pobierz pobierz

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.

Uwaga! W okresie przejściowym program akceptuje licencje z programu Biuro Rachunkowe IPS/Formularze IPS do czasu ich wygaśnięcia lub zmiany wersji formularza na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencje obowiązujące w programie Druki IPS Profesjonalne.

Zakup nowych licencji na kolejne stanowiska lub odnowienie licencji (już wygasłych) na kolejne stanowiska jest możliwy tylko w czasie trwania licencji podstawowej.

W przypadku wysyłki formularzy w postaci dokumentów wielopozycyjnych (PIT-11Z ,PIT-40Z, PIT-8CZ, PIT-RZ) zaleca się skorzystanie z programu e-DrukForm IPS. Dla posiadaczy licencji na program Druki IPS Profesjonalne licencja na program e-DrukForm IPS na pierwsze stanowisko wynosi 100 zł brutto a na każde kolejne 20 zł brutto.


Licencja na program jest licencją roczną na jedno stanowisko komputerowe dla jednego użytkownika.

Istnieje możliwość wykupienia licencji rocznej na grupy formularzy lub na poszczególne moduły formularzy - CENNIK


Druki IPS Profesjonalnecena brutto: 400
Druki IPS Profesjonalne - kolejne stanowiskocena brutto: 80
Druki IPS Profesjonalne - pierwsze stanowisko
Pierwszy zakup dla posiadaczy aktualnych licencji rocznych na programy: Druki IPS Ex, Druki IPS Standard (pierwsze stanowisko)
cena brutto: 250
Druki IPS Profesjonalne - kolejne stanowisko
Pierwszy zakup dla posiadaczy aktualnych licencji rocznych na program Druki IPS Standard (kolejne stanowiska)
cena brutto: 30

Zakup licencji [Kliknij aby przejść dalej]

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`
 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość wysyłki formularzy do systemu e-Deklaracje - moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje,
 • współpraca z płatnym programem e-Poczta Podatkowa (do wysyłania i zarządzania danymi dla systemu e-Deklaracje),
 • możliwość aktualizacji programu i formularzy z poziomu programu przy aktywnym łączu internetowym,
 • dostępny także w wersji na dyski przenośne,
 • możliwość zapisu do pliku pdf i wysłanie go e-mailem,
 • możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL
 • możliwość tworzenia zestawów,
 • możliwość importu danych z programu Druki IPS Ex. Import z programu Formularze IPS w przygotowaniu,
 • możliwość otworzenia zapisanych danych z programu Druki IPS Standard,
 • brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek. Obecnie z modułem łączącym z kartoteką podatników z programu Biuro Rachunkowe IPS bez możliwości pobierania danych stałych ale pozwalającym na składowanie formularzy w kontekście podatników (rozwiązanie tymczasowe dla użytkowników programu Biuro Rachunkowe IPS),
 • możliwość wykupienia licencji rocznej na program,
 • możliwość wykupienia licencji rocznej na grupy formularzy lub poszczególne moduły formularzy cennik,
 • licencja stanowiskowa lub na użytkownika.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności dostępne są w pliku pomocy dołączonym do programu.

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU "DRUKI IPS PROFESJONALNE"
Definicje
 • Program - aplikacja “DRUKI IPS Profesjonalne”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu lub poszczególnych formularzy w określonym zakresie.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane określające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.
Treść licencji
 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora - Numeru licencji.
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników uruchamiających program na określonej liczbie stanowisk.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo do użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy na określonej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem.
 5. Użytkownik może użytkować Program na odpowiedniej liczbie stanowisk komputerowych, oznaczonych w numerze licencji. Liczba Użytkowników nie może przekroczyć liczby Licencji otrzymanych od Autora Programu reprezentowanego przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 6. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 7. Opracowania, o których mowa w punkcie 6, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 8. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 9. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 10. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 11. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne