IPS
rss

e-DrukForm IPS

Dla Windows XP i nowszych.


Uwaga: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 01.07.2017 niemożliwa będzie wysyłka dokumentów do systemu e-deklaracje z komputerów z systemami Windows XP i Vista


Dla systemów Windows 32 i 64 -bitowych
Instalator bez modułów formularzy Pobierz pobierz

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.

Uwaga! W okresie przejściowym program akceptuje licencje z programu Biuro Rachunkowe IPS/Formularze IPS do czasu ich wygaśnięcia lub zmiany wersji formularza na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencje obowiązujące w programie e-DrukForm IPS.

Zakup nowych licencji na kolejne stanowiska lub odnowienie licencji (już wygasłych) na kolejne stanowiska jest możliwy tylko w czasie trwania licencji podstawowej.


Licencja na program jest licencją roczną na jedno stanowisko komputerowe dla jednego użytkownika.

Istnieje możliwość zakupu licencji do pojedynczych modułów lub grup modułów - CENNIK.


e-DrukForm IPScena brutto: 500
e-DrukForm IPS - kolejne stanowiskocena brutto: 100

Zakup licencji [Kliknij aby przejść dalej]

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`
 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość seryjnego wydruku formularzy na podstawie danych utworzonych w innych aplikacjach,
 • w przygotowaniu program umożliwiający utworzenie pliku wejściowego do e-DrukForm IPS (1*.dta),
 • możliwość wysyłki formularzy do systemu e-Deklaracji - moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje,
 • współpraca z płatnym programem e-Poczta Podatkowa - zalecany do zarządzania danymi zwrotnymi z systemu e-Deklaracje a także w przypadku wysyłki formularzy utworzonych na podstawie danych z aplikacji zewnętrznych lub w postaci dokumentów wielopozycyjnych (PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-8CZ, PIT-RZ),
 • możliwość aktualizacji programu i formularzy z poziomu programu przy aktywnym łączu internetowym,
 • możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL,
 • możliwość tworzenia zestawów,
 • możliwość importu danych z programu Druki IPS Ex,
 • możliwość otworzenia w trybie zwykłym danych zapisanych w programie Druki IPS Standard,
 • brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek,
 • możliwość wykupienia licencji rocznej na program,
 • możliwość wykupienia licencji rocznej na grupy formularzy lub poszczególne moduły formularzy,
 • możliwość negocjacji cen dla firm współpracujących,
 • licencja stanowiskowa.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności dostępne są w pliku pomocy dołączonym do programu.

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU "DRUK FORMULARZY IPS"
Definicje
 • Program - aplikacja “e-DRUKI Formularzy IPS”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne pośredniczące w sprzedaży Numerów licencji i rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism lub jako dodatek do innej aplikacji.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu lub poszczególnych formularzy w określonym zakresie.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane określające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.
Treść licencji
 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora bezpośrednio lub przez Pośrednika - Numeru licencji
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników lub stanowisk, specyfikację Formularzy.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 5. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 6. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 7. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 8. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.

Informacja dla firm współpracujących
W przypadku chęci odsprzedaży licencji prosimy o kontakt z jednym z Biur Handlowych. 

Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne