IPS
rss

Biuro IPS

Dla Windows XP i nowszych (32 i 64 bitowych).


Uwaga: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 01.07.2017 niemożliwa będzie wysyłka dokumentów do systemu e-deklaracje z komputerów z systemami Windows XP i Vista


Pliki instalacyjne (zawierają pełną wersję programu):

Moduły formularzy są pobierane z poziomu programu.
Instalator Biuro IPS Pobierz pobierz

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.

Program docelowo przejmie 90% funkcjonalności programu Biuro Rachunkowe IPS (16-bit).

Uwaga! W okresie przejściowym program akceptuje licencje z programu Biuro Rachunkowe IPS
/Formularze IPS oraz licencje na formularze i grupy formularzy z programu Druki IPS Profesjonalne na tych samych warunkach licencjonowania. Okres przejściowy oznacza czas do uzyskania przez program pełnej funkcjonalności. Po tym okresie zostaną ustalone ceny na pierwsze i kolejne stanowiska.
Więcej informacji o warunkach licencji można uzyskać w Biurze Handlowym IPS O/Siedlce
tel. 25 633-12-85 wew. 1 i 2.Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`
 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość tworzenia podmiotów i zapis danych pod utworzonym podmiotem,
 • możliwość importu danych z 16-bitowego programu Biuro Rachunkowe IPS,
 • możliwość pobierania danych stałych z kartotek do nowo otwieranych formularzy,
 • możliwość tworzenia zestawów formularzy oraz wysyłka danych do systemu e-Deklaracje
 • automatyczna aktualizacji programu i formularzy z poziomu programu przy aktywnym łączu internetowym,
 • możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL, MS SQL (od 2008 R2),
 • możliwość tworzenia zestawów (za wyjątkiem PIT-28, 36, 36l, 37, 38, 39. W tym roku możliwość wypełniania w zestawach a tym samym wysyłki do systemu e-Deklaracje jedynie w programie PITy 2017 - program dodatkowo płatny),
 • możliwość wypełniania i zapisu danych oraz zapisu dp pliku PDF i wysłanie go e-mail,
 • możliwość tworzenia operatorów,
 • współpraca z programem e-Poczta Podatkowa (do wysyłania i zarządzania danymi dla systemu e-Deklaracje),
 • możliwość wygenerowania VAT-7 i VAT-7K z Księgi VAT,
 • możliwość dostosowania drukowanych danych do oryginalnego dokumentu.

Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU "Biuro IPS"
Definicje
 • Program - aplikacja “Biuro IPS”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Numer licencji - ciąg tekstowy lub plik umożliwiający pełną pracę programu lub poszczególnych formularzy w określonym zakresie.
 • Formularz - moduł programu zawierający dane określające wygląd i logikę druku jedno lub wielostronicowego, dostarczany razem lub niezależnie od Programu.
 • Stopka użytkownika - tekst o treści określonej przez użytkownika wyświetlany na dole strony formularza utworzony przez Autora na zamówienie użytkownika.
Treść licencji
 1. Program do pełnego działania wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej licencji oraz uzyskania od Autora - Numeru licencji.
 2. Numer licencji zawiera dane określające zakres zastosowania programu, w szczególności okres ważności, ilość użytkowników uruchamiających program na określonej liczbie stanowisk.
 3. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Użytkownik ma prawo do użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy na określonej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem.
 5. Użytkownik może użytkować Program na odpowiedniej liczbie stanowisk komputerowych, oznaczonych w numerze licencji. Liczba Użytkowników nie może przekroczyć liczby Licencji otrzymanych od Autora Programu reprezentowanego przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 6. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 7. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 8. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 9. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 10. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe lub inne nośniki danych. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych lub innych nośnikach danych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 11. Stopkę użytkownika program wyświetla na większości Formularzy z wyłączeniem Formularzy, na których nie ma możliwości technicznej umieszczenia stopki.Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do programów klasycznych

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne