IPS
rss

FORMULARZE IPS I BIURO RACHUNKOWE IPS

Dla Windows XP, Vista 32-bit, 7 i 8 32-bit.


Uwaga: Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 01.07.2017 niemożliwa będzie wysyłka dokumentów do systemu e-deklaracje z komputerów z systemami Windows XP i Vista


Pliki instalacyjne (zawierają pełne wersje programów):

Dla systemów Windows 32-bitowych
Instalator bez modułów formularzy Pobierz pobierz
Instalator ze wszystkimi modułami formularzy Pobierz pobierz
e-Formularze IPS (dla Windows XP i nowszych 32-bit i 64-bit) Pobierz pobierz
e-Poczta Podatkowa (dla Windows XP i nowszych 32-bit i 64-bit) - więcej informacji
Moduł płatny - zakup licencji
Pobierz pobierz
Dla systemów Windows XP i nowszych
Biuro IPS

Możliwości programu można sprawdzić bez konieczności wykupu licencji.

Zobacz jak kupić licencję czasową i licencje na moduły formularzy.


Aby wysyłać formularze do systemu e-Deklaracje z programu Biuro Rachunkowe IPS lub Formularze IPS:
 • Zainstaluj bezpłatny program e-Formularze IPS *.
 • Pobierz moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje .
 • Zaopatrz się w podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub przygotuj dane do autoryzacji.
 • W celu łatwiejszego zarządzania danymi oraz wysyłki wielu formularzy za pomocą jednego podpisu zainstaluj płatny program e-Poczta Podatkowa.
* Mogą wystąpić problemy z podpisem elektronicznym SZAFIR. Prosimy przed zakupem licencji zrobić próbę wysyłki na bramkę testową Ministerstwa Finansów lub skontaktować się z Pomocą Techniczną IPS. Problem nie dotyczy e-Poczty Podatkowej.

Właściwości programu [Kliknij aby rozwinąć]

`

Biuro Rachunkowe IPS:

 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość pobierania danych stałych z kartotek podatników, pracowników (do 20 gratis), kontrahentów (do 20 gratis),
 • możliwość wysyłania formularzy do systemu e-Deklaracje - moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje,
 • współpraca z bezpłatnym programem e-Formularze IPS (wtyczka umożliwiająca wysyłkę formularzy do systemu e-Deklaracje),
 • współpraca z płatnym programem e-Poczta Podatkowa (do wysyłania i zarządzania danymi dla systemu e-Deklaracje),
 • możliwość tworzenia zestawów formularzy,
 • współpraca z programem Księga VAT (do tworzenia comiesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT) - wygenerowanie formularza VAT wymaga wykupienia licencji na moduł formularza lub licencji czasowej,
 • możliwość pracy sieciowej - poznaj szczegóły,
 • aktualizacja programu i formularzy poprzez stronę internetową,
 • możliwość wykupienia licencji czasowej - przez określony czas dostęp do wszystkich opracowanych formularzy . Umożliwia również dostęp do programów: z serii PITYxxxx, Księga VAT (generowanie formularzy VAT) i w okresie przejściowym do programów: Druki IPS Profesjonalne i e-DrukForm IPS,
 • możliwość wykupienia licencji na poszczególne moduły formularzy - · umożliwia dostęp do danego wzoru(ów) formularza(y),
 • licencja wielostanowiskowa w obrębie oddziału firmy,
 • odpowiednik programu na system 64-bit w opracowaniu. Prosimy o zapoznanie się z programem Druki IPS Profesjonalne - program z modułem łączącym z kartoteką podatników z programu Biura Rachunkowego IPS. Uwaga! Licencja stanowiskowa lub na użytkownika. W okresie przejściowym program akceptuje licencje z programu Biuro Rachunkowe IPS do czasu ich wygaśnięcia lub zmiany wersji formularza na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencje obowiązujące w programie Druki IPS Profesjonalne.

Formularze IPS:

 • możliwość wypełniania i zapisu wszystkich opracowanych formularzy,
 • możliwość wysyłania formularzy do systemu e-Deklaracje ,
 • współpracuje z bezpłatnym programem e-Formularze IPS (wtyczka umożliwiająca wysyłkę formularzy do systemu e-Deklaracje),
 • współpracuje z płatnym programem e-Poczta Podatkowa (do wysyłania i zarządzania danymi dla systemu e-Deklaracje),
 • możliwość tworzenie zestawów formularzy,
 • wykorzystywany do drukowania formularzy z programów zewnętrznych,
 • brak możliwości pobierania danych stałych z kartotek,
 • nie jest przeznaczony dla pracy sieciowej,
 • aktualizacja programu i formularzy poprzez stronę internetową,
 • możliwość wykupienia licencji czasowej - przez określony czas dostęp do wszystkich opracowanych formularzy . Umożliwia również dostęp do programów: z serii PITYxxxx, Księga VAT (generowanie formularzy VAT) i w okresie przejściowym do programów: Druki IPS Profesjonalne i e-DrukForm IPS,
 • możliwość wykupienia licencji na poszczególne moduły formularzy - · umożliwia dostęp do danego wzoru(ów) formularza(y),
 • licencja wielostanowiskowa w obrębie oddziału firmy,
 • odpowiednikiem programu na system 64-bit jest program Druki IPS Profesjonalne - licencja stanowiskowa lub na użytkownika. W okresie przejściowym program akceptuje licencje z programu Formularze IPS do czasu ich wygaśnięcia lub zmiany wersji formularza na tych samych warunkach licencjonowania. Po tym czasie należy zakupić licencje obowiązujące w programie Druki IPS Profesjonalne.


Warunki licencji [Kliknij aby rozwinąć]

Postanowienia Umowy zostają zawarte pomiędzy Nabywcą licencji a Autorami programu tj. IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne Marcin Konopka. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy powinien bezzwłocznie zwrócić ją wraz z kompletem materiałów, które otrzymał, a których dotyczy niniejsza umowa. Jednocześnie programy będące przedmiotem licencji powinny zostać usunięte z nośników pamięci komputerowej, na które zostały skopiowane.

1. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autorów i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autorzy udzielają Nabywcy prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Nabywca ma prawo do:

- użytkowania Oprogramowania w jednej jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Licencjonobiorcy pod kontrolą jednej sieci komputerowej na jednym stanowisku komputerowym lub dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w obrębie jednego działu przedsiębiorstwa ulokowanych pod jednym adresem;

- do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowanie ma własny użytek;

- do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub listowych świadczonych przez Przedstawiciela;

- naprawy lub wymiany uszkodzonych nośników danych, które otrzymał wraz z Oprogramowaniem.

3. Nabywca nie ma prawa do:

- zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w  Oprogramowanie;

- tworzenia opracowań będących pochodną Oprogramowania lub materiałów opisowych tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS;

- sprzedawania i wypożyczania Oprogramowania.

4. Umowa oraz prawa Nabywcy wynikające z umowy, tracą moc, jeśli Nabywca nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku autorzy będą dochodzili swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.

5. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednak obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności Oprogramowania. Dlatego Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego, w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Autorzy nie gwarantują, że oprogramowanie spełni oczekiwania Nabywcy. Nabywca ponosi pełne ryzyko, co do możliwości użycia Oprogramowania do określonego celu.

6. Opracowania, o których mowa w pkt. 3 nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne