IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Wed, 21 Jun 2017 12:02:35 Wed, 21 Jun 2017 12:01:51 Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.3)(2) Udzielone pełnomocnictwa. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpn.f_iCEIDG-PN(wer.1.8.3)(2) Fri, 16 Jun 2017 11:47:07 Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.3)(2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.3)(2) Wed, 07 Jun 2017 01:14:23 Nowy: SPRA(od 06.2017) Świadectwo pracy. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/spra.f_iSPRA(od 06.2017) Mon, 05 Jun 2017 01:11:58 Nowy: PP S.A. nr 46(od 2017) Nalepka adresowa - PACZKA24, PACZKA48 (PP S.A. nr 46) http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/up46.f_iPP S.A. nr 46(od 2017) Mon, 29 May 2017 11:21:43 Nowy: PAP(4)(PP S.A. nr 77) Paczka pocztowa (do nadruku na oryginale). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/pap.f_iPAP(4)(PP S.A. nr 77) Mon, 29 May 2017 11:21:43 Nowy: ZPW(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpw.f_iZPW(od 2017) Thu, 25 May 2017 01:16:24 Nowy: OL-3(od 2017) Wniosek o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ol3.f_iOL-3(od 2017) Thu, 25 May 2017 01:16:24 Nowy: OL-4(od 2017) Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ol4.f_iOL-4(od 2017) Thu, 25 May 2017 01:16:24 Nowy: RSR(od 2017) Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/rsr.f_iRSR(od 2017) Tue, 23 May 2017 01:05:01 Nowy: ER-13(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznawanych przez ZUS. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/er13.f_iER-13(od 2017) Tue, 23 May 2017 01:05:01 Nowy: UWZ(od 2017) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/uwz.f_iUWZ(od 2017) Tue, 23 May 2017 01:05:01 Nowy: ZUS PR-4(od 2017) Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w zakresie schorzeń. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpr4.f_iZUS PR-4(od 2017) Fri, 19 May 2017 02:35:15 Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.3) Fri, 19 May 2017 02:35:15 Nowy: CEIDG-MW(wer.1.8.3) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgmw.f_iCEIDG-MW(wer.1.8.3) Fri, 19 May 2017 02:35:15 Nowy: CEIDG-PN(wer.1.8.3) Udzielone pełnomocnictwa. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/edgpn.f_iCEIDG-PN(wer.1.8.3)