IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Mon, 18 Jun 2018 01:28:39 Mon, 18 Jun 2018 01:28:26 Nowy: US-54(od 2018.06) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/us54.f_iUS-54(od 2018.06) Fri, 15 Jun 2018 11:22:08 Nowy: W-1/04(od 2018) Wniosek o wpis do ewidencji producentów. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/w1_04.f_iW-1/04(od 2018) Fri, 15 Jun 2018 11:22:08 Nowy: W-1.2/04(od 2018) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/w12_04.f_iW-1.2/04(od 2018) Fri, 15 Jun 2018 11:22:08 Nowy: W-1.2/04 ośw(od 2018) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do załącznika do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/w12z.f_iW-1.2/04 ośw(od 2018) Fri, 15 Jun 2018 11:22:08 Zmiany w W-1.1/04(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2018).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/w11_04.f_iW-1.1/04(od 2016) Fri, 15 Jun 2018 11:22:08 Zmiany w W-1.1/04 dod(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2018).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/w11_4d.f_iW-1.1/04 dod(od 2016) Wed, 13 Jun 2018 12:55:08 Nowy: ZAS-39(od 2018) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas39.f_iZAS-39(od 2018) Wed, 13 Jun 2018 12:55:08 Zmiany w CEIDG-1(wer.1.8.8)(2): Poprawiono wyświetlanie tekstu w poz. 22.3.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.8)(2) Tue, 12 Jun 2018 01:02:31 Nowy: ZAS-55(od 2018) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas55.f_iZAS-55(od 2018) Mon, 11 Jun 2018 01:23:41 Nowy: WZ0-PL-1(od 2017) https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/usa0.f_iWZ0-PL-1(od 2017) Fri, 08 Jun 2018 01:03:11 Nowy: WIA-WN(od 2018) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wiawn.f_iWIA-WN(od 2018) Fri, 08 Jun 2018 01:03:11 Nowy: UPDO(od 2018) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/updo.f_iUPDO(od 2018) Fri, 08 Jun 2018 01:03:11 Nowy: OL-2(od 2018) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ol2.f_iOL-2(od 2018) Fri, 08 Jun 2018 01:03:11 Nowy: ZAS-62(od 2018) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas62.f_iZAS-62(od 2018) Fri, 08 Jun 2018 01:03:11 Nowy: ZAS-64(od 2018) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas64.f_iZAS-64(od 2018) Thu, 07 Jun 2018 12:14:24 Nowy: PCB(od 2018) Polityka czystego biurka (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pcb.f_iPCB(od 2018) Mon, 04 Jun 2018 12:24:31 Nowy: OUPDO(od 2018) Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/oupdo.f_iOUPDO(od 2018) Mon, 04 Jun 2018 12:24:31 Nowy: OPS-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ops1.f_iOPS-1(2)(od 2018) Mon, 04 Jun 2018 12:24:31 Nowy: PPS-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo szczególne. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pps1.f_iPPS-1(2)(od 2018) Mon, 04 Jun 2018 12:24:31 Nowy: USS(od 2017.12) Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej . https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uss.f_iUSS(od 2017.12) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: KRUS UD-89A(od 2018) Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzystego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawieumowy o pomocy przy zbiorach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud89a.f_iKRUS UD-89A(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: KRUS UD-89B(od 2018) Załącznik do zgłoszenia do ubezpieczenia pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud89b.f_iKRUS UD-89B(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: OP(od 2018) Odpowiedź na pozew wg Dz.U.18.898 zał.3. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sop.f_iOP(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: P(od 2018) Pozew (w postępowaniu uproszczonym) wg Dz.U.2018.898 zał.1. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/spoz.f_iP(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: PW(od 2018) Pozew wzajemny wg Dz.U.2018.898 zał.4. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/spw.f_iPW(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: SP(od 2018) Sprzeciw od wyroku zaocznego / zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty wg Dz.U.2018.898 zał.5. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ssp.f_iSP(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Nowy: WD(od 2018) Pismo zawierające wnioski dowodowe wg Dz.U.2018.898 zał.2. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wd.f_iWD(od 2018) Fri, 01 Jun 2018 11:21:30 Zmiany w DS(4): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami P, PW, OP i SP.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ds.f_iDS(4) Wed, 30 May 2018 11:54:36 Nowy: CEIDG-IDO(wer.1.8.8) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/eddo.f_iCEIDG-IDO(wer.1.8.8) Wed, 30 May 2018 11:54:36 Nowy: CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.8)(2) Wed, 30 May 2018 11:54:36 Nowy: OPD-1(2)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/opd1.f_iOPD-1(2)(od 2018) Wed, 30 May 2018 11:54:36 Nowy: PPD-1(2)(od 2018) Pełnomocnictwo do doręczeń. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ppd1.f_iPPD-1(2)(od 2018) Mon, 28 May 2018 01:40:35 Nowy: KON-W(5)(od 2018) Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/konw.f_iKON-W(5)(od 2018) Fri, 25 May 2018 01:58:50 Nowy: ZPDO(od 2018) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zpdo.f_iZPDO(od 2018) Fri, 25 May 2018 01:58:50 Nowy: PENZ zał.1(od 2017) Załącznik I do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ena1.f_iPENZ zał.1(od 2017) Fri, 25 May 2018 01:58:50 Nowy: PENZ zał.2(od 2017) Załącznik II do pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ena2.f_iPENZ zał.2(od 2017) Fri, 25 May 2018 01:58:50 Nowy: PENZ(od 2017) Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/enza.f_iPENZ(od 2017) Fri, 25 May 2018 01:58:50 Nowy: SENZ(od 2017) Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/enzf.f_iSENZ(od 2017)