IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Fri, 10 Aug 2018 01:10:38 Fri, 10 Aug 2018 01:09:10 Nowy: ERP-15(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erp15.f_iERP-15(od 2018) Fri, 10 Aug 2018 01:09:10 Nowy: EUZ(od 2018) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/euz.f_iEUZ(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ci10z.f_iCIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ci11r.f_iCIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-5(11)(od 2018) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit5.f_iCIT-5(11)(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit6ar.f_iCIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit6r.f_iCIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-7(11)(od 2018) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cit7.f_iCIT-7(11)(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2018 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2018 e-dek)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-ST zał.(7)(od 2018) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2018)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2018)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST zał.(7)(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: CIT-ST cz.E(7)(od 2018) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST cz.E(7)(od 2018)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST cz.E(7)(od 2018)https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citst.f_iCIT-ST cz.E(7)(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Nowy: US-7(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus7.f_iUS-7(od 2018) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-ST(7)(od 2018 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/citsta.f_iCIT-ST/A(5a) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami formularzy CIT.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Tue, 07 Aug 2018 01:14:05 Zmiany w VAT-7(18)(od 2018 e-dek): Uzupełniono warunek wymuszający wypełnienie poz. 70..https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7.f_iVAT-7(18)(od 2018 e-dek) Thu, 02 Aug 2018 12:13:19 Nowy: PZSU(od 2018) Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pzsu.f_iPZSU(od 2018) Thu, 02 Aug 2018 12:13:19 Zmiany w CEIDG-1(wer.1.8.8)(2): Zmieniono sposób pobierania danych wnioskodawcy.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/edg1.f_iCEIDG-1(wer.1.8.8)(2) Fri, 27 Jul 2018 01:15:49 Nowy: ERP-8(od 2018) Zeznanie świadka. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erp8.f_iERP-8(od 2018) Fri, 27 Jul 2018 01:15:49 Nowy: EWYP(od 2018) Zawiadomienie o wypadku. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ewyp.f_iEWYP(od 2018) Fri, 27 Jul 2018 01:15:49 Nowy: US-2(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus2.f_iUS-2(od 2018) Fri, 27 Jul 2018 01:15:49 Nowy: US-4(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus4.f_iUS-4(od 2018) Thu, 26 Jul 2018 12:22:53 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-12(4)(od 2018 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat12.f_iVAT-12(4)(od 2018 e-dek) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-7(18)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7.f_iVAT-7(18)(od 2018 e-dek) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-7 JST(18)gr Deklaracja dla podatku od towarów i usług do wewnętrznych zastosowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Wersja w groszach. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7js.f_iVAT-7 JST(18)gr Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat7k.f_iVAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-8(9)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat8.f_iVAT-8(9)(od 2018 e-dek) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Nowy: VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat9m.f_iVAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Zmiany w VAT-ZD(1)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatzd.f_iVAT-ZD(1)(od 2013) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Zmiany w VAT-ZT(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatzt.f_iVAT-ZT(5)(od 2013) Thu, 26 Jul 2018 12:08:35 Zmiany w VAT-ZZ(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatzz.f_iVAT-ZZ(5)(od 2013) Fri, 13 Jul 2018 10:14:57 Nowy: US-55(od 2018) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus55.f_iUS-55(od 2018) Thu, 12 Jul 2018 01:18:44 Nowy: US-31(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus31.f_iUS-31(od 2018)