IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Thu, 20 Sep 2018 01:21:24 Thu, 20 Sep 2018 01:20:22 Nowy: KOS(od 2018) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kos.f_iKOS(od 2018) Wed, 19 Sep 2018 01:41:19 Nowy: FPZ_f1(od 2018)(wer.3.0) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/fpzf1.f_iFPZ_f1(od 2018)(wer.3.0) Tue, 18 Sep 2018 01:23:55 Nowy: IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ift2.f_iIFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e Tue, 18 Sep 2018 01:23:55 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z IFT-2/IFT-2R(8)(od 2018 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Tue, 18 Sep 2018 01:23:55 Zmiany w KPiR(5)(od 2016): Zaktualizowno objaśnienia na podstawie Dz.U. z dnia 12 września 2018 r. poz. 1779.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kpr.f_iKPiR(5)(od 2016) Tue, 18 Sep 2018 01:23:55 Zmiany w KPiR-R(2)(od 2016): Zaktualizowno objaśnienia na podstawie Dz.U. z dnia 12 września 2018 r. poz. 1779.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kpr2.f_iKPiR-R(2)(od 2016) Mon, 17 Sep 2018 08:49:00 Nowy: CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cittp.f_iCIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Mon, 17 Sep 2018 08:49:00 Nowy: CIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/cittpz.f_iCIT-TP zał.(2)(od 2018) Mon, 17 Sep 2018 08:49:00 Nowy: PIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Uproszczone sprawozdanie (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pittp.f_iPIT-TP(2)(od 2018 e-dek) Mon, 17 Sep 2018 08:49:00 Nowy: PIT-TP zał.(2)(od 2018) Załącznik do uproszczonego sprawozdania (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pittpz.f_iPIT-TP zał.(2)(od 2018) Mon, 17 Sep 2018 08:49:00 Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z CIT-TP(2)(od 2018 e-dek) i PIT-TP(2)(od 2018 e-dek).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/orzu.f_iORD-ZU(2)(od 2016) Wed, 12 Sep 2018 01:42:08 Nowy: KRUS SR-20(od 2018) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr20.f_iKRUS SR-20(od 2018) Wed, 12 Sep 2018 01:42:08 Nowy: DWSPZ(od 2018) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/dwspz.f_iDWSPZ(od 2018) Wed, 12 Sep 2018 01:42:08 Nowy: ERP-70(od 2018) Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erp70.f_iERP-70(od 2018) Wed, 12 Sep 2018 01:42:08 Nowy: ZAS-12(od 2018) Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zas12.f_iZAS-12(od 2018) Mon, 10 Sep 2018 12:29:06 Nowy: KRUS SR-26(od 2018) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr26.f_iKRUS SR-26(od 2018) Mon, 10 Sep 2018 12:29:06 Nowy: PePo(5)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uppp.f_iPePo(5)(PP S.A. nr 88) Thu, 06 Sep 2018 12:10:29 Nowy: WPSR(od 2018) Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/wpsr.f_iWPSR(od 2018) Thu, 30 Aug 2018 11:40:35 Nowy: ERK(od 2018) Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny/ ryczałt energetyczny. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erk.f_iERK(od 2018) Wed, 29 Aug 2018 12:54:53 Nowy: KRUS SR-23(od 2018.07) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu/ śmierci z powodu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr23.f_iKRUS SR-23(od 2018.07) Wed, 29 Aug 2018 12:54:53 Nowy: ENS(od 2018) Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ens.f_iENS(od 2018) Wed, 29 Aug 2018 12:54:53 Nowy: UWU(od 2018) Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uwu.f_iUWU(od 2018) Mon, 27 Aug 2018 11:36:43 Zmiany w US-3(od 2018): Na stronie 3 poprawiono ustawienie pól na obroty przedsiębiorstwa (w %).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus3.f_iUS-3(od 2018) Fri, 24 Aug 2018 11:44:27 Nowy: ERP-7(od 2018) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/erp7.f_iERP-7(od 2018) Wed, 22 Aug 2018 12:42:02 Nowy: KRUS SR-12(od 2018) Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr12.f_iKRUS SR-12(od 2018) Wed, 22 Aug 2018 12:42:02 Nowy: KRUS SR-24A(od 2018.06) Wniosek o zasiłek macierzyński. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/sr24.f_iKRUS SR-24A(od 2018.06) Wed, 22 Aug 2018 12:42:02 Nowy: KRUS UD-24(od 2018) Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/ud24.f_iKRUS UD-24(od 2018)