IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Thu, 19 Apr 2018 11:55:06 Thu, 19 Apr 2018 11:53:51 Nowy: RKU(od 2018) Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rku.f_iRKU(od 2018) Tue, 17 Apr 2018 11:43:34 Nowy: ONZL(od 2017) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/onzl.f_iONZL(od 2017) Tue, 17 Apr 2018 11:43:34 Nowy: RPD(od 2018) Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rpd.f_iRPD(od 2018) Tue, 17 Apr 2018 11:43:34 Zmiany w NIP-2(11)(od 2018 e-dek): Uzupełniony o skreślenia w pozycji 108.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/nip2.f_iNIP-2(11)(od 2018 e-dek) Mon, 16 Apr 2018 01:55:17 Nowy: ONW(od 2018) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/onw.f_iONW(od 2018) Mon, 16 Apr 2018 01:55:17 Nowy: REM(od 2018) Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rem.f_iREM(od 2018) Mon, 16 Apr 2018 01:55:17 Nowy: REU(od 2018) Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/reu.f_iREU(od 2018) Mon, 16 Apr 2018 01:55:17 Nowy: REZ(od 2018) Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/rez.f_iREZ(od 2018) Thu, 12 Apr 2018 12:44:05 Nowy: BILANS-2(od 2018) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wg Dz.U.17.1911. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/bilans2.f_iBILANS-2(od 2018) Thu, 12 Apr 2018 12:44:05 Nowy: PePo(4)(PP S.A. nr 88) Pełnomocnictwo pocztowe. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uppp.f_iPePo(4)(PP S.A. nr 88) Mon, 09 Apr 2018 01:58:50 Nowy: Wn ZKLUE(od 2016) Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/zklue.f_iWn ZKLUE(od 2016) Fri, 06 Apr 2018 12:13:22 Nowy: OSDP(od 2018) Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/osdp.f_iOSDP(od 2018) Fri, 06 Apr 2018 12:13:22 Zmiany w PIT-36(25)(za 2017 e-dek): Uzupełniono zestaw o oświadczenie OSDP(od 2018).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36.f_iPIT-36(25)(za 2017 e-dek) Fri, 06 Apr 2018 12:13:22 Zmiany w PIT-36L(14)(za 2017 e-dek): Uzupełniono zestaw o oświadczenie OSDP(od 2018).https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/pit36l.f_iPIT-36L(14)(za 2017 e-dek Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: AKC-P(2)(od 2018) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcp.f_iAKC-P(2)(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: Fakt. bez VAT(2) Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT lub. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/fvzw.f_iFakt. bez VAT(2) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CDN(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru . https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcdn.f_iCI KRS-CDN(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CDO(od 2018) Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcdo.f_iCI KRS-CDO(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CDT(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcdt.f_iCI KRS-CDT(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CNR(od 2018) Wniosek o podanie numeru KRS. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcnr.f_iCI KRS-CNR(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-COD(od 2018) Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcod.f_iCI KRS-COD(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CWY(od 2018) Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kcwy.f_iCI KRS-CWY(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CZN(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kczn.f_iCI KRS-CZN(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CZ-OPP(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kczop.f_iCI KRS-CZ-OPP(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CZT(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kczt.f_iCI KRS-CZT(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: CI KRS-CZW(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kczw.f_iCI KRS-CZW(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: FAT-1(3)(od 2018 e-dek) Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/fat1.f_iFAT-1(3)(od 2018 e-dek) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: FAT-1 cz.C(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1, część C (e-deklaracje). https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/f1c2.f_iFAT-1 cz.C(3)(od 2018) Thu, 05 Apr 2018 01:18:03 Nowy: FAT-1(kor)(3)(od 2018) Załącznik do FAT-1 - identyfikatory wiadomości korygowanych (e-deklaracje). Wed, 28 Mar 2018 01:11:56 Nowy: USWN(od 2017) Zawiadomienie o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/uswn.f_iUSWN(od 2017) Thu, 22 Mar 2018 11:05:05 Nowy: ERR-W(od 2018) Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/errw.f_iERR-W(od 2018) Wed, 21 Mar 2018 12:57:56 Nowy: WnZwZA(od 2018) Wniosek o zwolnienie/ przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/azpa.f_iWnZwZA(od 2018) Wed, 21 Mar 2018 12:57:56 Nowy: OPL-1(5)(od 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/opl1.f_iOPL-1(5)(od 2018) Wed, 21 Mar 2018 12:57:56 Nowy: OPL-1P(1)(od 2018) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/opl1p.f_iOPL-1P(1)(od 2018) Wed, 21 Mar 2018 12:57:56 Nowy: UPL-1P(1)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/upl1p.f_iUPL-1P(1)(od 2018) Wed, 21 Mar 2018 12:57:56 Nowy: UPL-1(6)(od 2018) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/upl1.f_iUPL-1(6)(od 2018) Tue, 20 Mar 2018 01:53:03 Nowy: PSN(6) Potwierdzenie salda należności lub zobowiązań. https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/psn.f_iPSN(6) Tue, 20 Mar 2018 01:53:03 Zmiany w KRS-W3(7): Drobne poprawki w wyglądzie formularza.https://ips-infor.com.pl/pliki/formul/kw3.f_iKRS-W3(7)