IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Wed, 11 Oct 2017 02:27:04 Wed, 11 Oct 2017 02:25:36 Nowy: EMC(od 2017) Wniosek o emeryturę częściową. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/emc.f_iEMC(od 2017) Wed, 11 Oct 2017 02:25:36 Nowy: ESP(od 2017) Wniosek o świadczenie przedemerytalne. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/esp.f_iESP(od 2017) Tue, 03 Oct 2017 11:54:35 Zmiany w Z-03(2017): Poprawiono wpisywanie danych w poz. 1.7 i w poz. 1 na szacunkowy czas wypełniena formularza.http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/gz03.f_iZ-03(2017) Mon, 02 Oct 2017 12:03:29 Nowy: AKC-U/A(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcua.f_iAKC-U/A(1)(od 2017) Mon, 02 Oct 2017 12:03:29 Nowy: AKC-U/S(1)(od 2017) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/akcus.f_iAKC-U/S(1)(od 2017) Fri, 29 Sep 2017 10:54:07 Nowy: W-1/04(od 2017) Wniosek o wpis do ewidencji producentów. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/w1_04.f_iW-1/04(od 2017) Fri, 29 Sep 2017 10:54:07 Zmiany w W-1.1/04(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2017).http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/w11_04.f_iW-1.1/04(od 2016) Fri, 29 Sep 2017 10:54:07 Zmiany w W-1.1/04 dod(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2017).http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/w11_4d.f_iW-1.1/04 dod(od 2016) Fri, 29 Sep 2017 10:54:07 Zmiany w W-1.2/04(od 2015): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2017).http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/w12_04.f_iW-1.2/04(od 2015) Wed, 27 Sep 2017 02:26:03 Nowy: VAT-14(2)(od 2017) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vat14.f_iVAT-14(2)(od 2017) Wed, 27 Sep 2017 02:26:03 Nowy: VAT-14/A(2)(od 2017) Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/v14a.f_iVAT-14/A(2)(od 2017) Wed, 27 Sep 2017 02:26:03 Nowy: ZUS Rp-9(od 2013) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zusrp9.f_iZUS Rp-9(od 2013) Tue, 26 Sep 2017 01:09:34 Nowy: GHD-1(2)(od 2017.09) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/ghd1.f_iGHD-1(2)(od 2017.09) Tue, 26 Sep 2017 01:09:34 Zmiany w VAT-UE(4)(od 2017 e-dek): W zestawie zwiększono ilość załącznika VAT-UE cz.E do 40.http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatue.f_iVAT-UE(4)(od 2017 e-dek) Tue, 26 Sep 2017 01:09:34 Zmiany w VAT-UE cz.E(4)(od 2017): W zestawie z VAT-UE zwiększono ilość załącznika do 40.http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vuz3.f_iVAT-UE cz.E(4)(od 2017)