IPS Nowości http://www.ips-infor.com.pl pl I.P.S. Sat, 19 Aug 2017 08:34:52 Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crs1.f_iCRS-1(1)(od 2017 e-dek) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany osoby fizycznej (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crscf.f_iCRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(org)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany organizacji (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crscp.f_iCRS-1(org)(1)(od 2017) Sat, 19 Aug 2017 08:31:26 Nowy: CRS-1(kor)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 - identyfikatory wiadomości korygowanej (e-deklaracje). Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/crsk.f_iCRS-1(kor)(1)(od 2017) Wed, 16 Aug 2017 11:17:08 Nowy: RAW(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/raw.f_iRAW(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: SW-1(2)(od 2017) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/sw1.f_iSW-1(2)(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: ZSW-01(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zsw1.f_iZSW-01(2)(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: ZSW-03(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia na który ustalane jest prawo do świadczena wychowawczego. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zsw3.f_iZSW-03(2)(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: ZSW-04(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zsw4.f_iZSW-04(2)(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: RAB(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/rab.f_iRAB(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Nowy: US-9(od 2017) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe. Formularz płatny. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/zus9.f_iUS-9(od 2017) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Zmiany w VAT-UEK(3)(od 2013): Zwiększono w zestawie liczbę załączników VAT-UEK cz.E(3)(od 2013) z 12 do 20.http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatuek.f_iVAT-UEK(3)(od 2013) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Zmiany w VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek): Zwiększono w zestawie liczbę załączników VAT-UEK cz.E(4)(od 2017) z 12 na 20. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vatuek.f_iVAT-UEK(4)(od 2017 e-dek) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Zmiany w VAT-UEK cz.E(3)(od 2013): Zwiększono w zestawie liczbę załączników z 12 do 20.http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vuke.f_iVAT-UEK cz.E(3)(od 2013) Fri, 11 Aug 2017 02:02:37 Zmiany w VAT-UEK cz.E(4)(od 2017): Zwiększono w zestawie liczbę załączników z 12 na 20. http://www.ips-infor.com.pl/pliki/formul/vuke.f_iVAT-UEK cz.E(4)(od 2017)