IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne jest już dostępna.
Więcej informacji

 • 5 marca 2015 r. Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 3 marca 2015 r. Udoskonalono wysyłkę elektroniczną IFT-2/IFT-2R(5)(od 2012) oraz w VAT-UE(3)(od 2013) dodano możliwość dołączania do wysyłki kolejnych danych dotyczących części C, D i E.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 26 lutego 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-6AR(2)(od 2015 e-dek) i PT-1(1)(e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 25 lutego 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną ORD-TK(3)(od 2013 e-dek) i SD-Z2(5) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 19 lutego 2015 r. W formularzu CIT-ST(7)(od 2015 e-dek) zmieniono schemat tworzenia XML na wersję starszą obsługiwaną przez e-Deklaracje. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
 • 18 lutego 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-13(1)(2013 e-dek), VAT-21(2)(e-dek) i ORD-U(4)(od 2013) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 17 lutego 2015 r. Usprawniono wysyłkę elektroniczną CIT-8(21)(od 2012) z CIT-8/O(8)(od 2012) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 lutego 2015 r. Od dzisiaj uwagi, sugestie, zapytania dotyczące programów IPS można zgłaszać także za pomocą forum. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy formularze stosowane do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.: IFT-2/IFT-2R, CIT-9R, CIT-8, IFT-1/IFT-1R, PIT-6/PIT-6L, PIT-8AR;
 • z grupy ZUS: ZUS Rp-26, ZUS-ER-WEC-02;
 • z grupy GUS: DG-1(zał.B), F-02, KZ, SP;
 • z grupy Organa egzekucyjne: TYU, TYU-2;
 • z grupy Różne: Wn EKUZ cert, Wn EKUZ tur, Wn EKUZ zps, Up EKUZ;Nowości:

 • 06-03-2015 - Nowy: CIT-10Z(2)(od 2015 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Nowy: CIT-11R(2)(od 2015 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Nowy: PIT-11(22)(2015 e-dek) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 123,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 61,50 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Nowy: KWP1(5) Karta wynagrodzeń pracownika - wersja rozbudowana.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Nowy: Wn EKUZ onp(7)(2015) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-10Z(2)(od 2015 e-dek), CIT-11R(2)(od 2015 e-dek) i PIT-11(22)(2015 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-03-2015 - Zmiany w PIT-R(17)(od 2014 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z PIT-11(22)(2015 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-03-2015 - Nowy: CIT-6R(3)(2015 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-03-2015 - Nowy: TW-2(2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 04-03-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-6R(3).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-03-2015 - Zmiany w PIT/D(24)(za 2014): Dołączenie tekstu pomocy do formularza.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-03-2015 - Nowy: TW-1(2) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 02-03-2015 - Nowy: TW-1(2)(blok C) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki C.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 02-03-2015 - Nowy: TW-1(2)(blok E) Załącznik do TW-1, dodatkowe bloki E.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 02-03-2015 - Nowy: TW-1(2) 4-poz. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-1 i załączniki oraz TW-1 4-poz. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 02-03-2015 - Nowy: VAT-UEK cz.C(3)(od 2013) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-03-2015 - Nowy: VAT-UEK cz.D(3)(od 2013) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-03-2015 - Nowy: VAT-UEK cz.E(3)(od 2013) Załącznik do VAT-UEK, lista korekt informacji o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-03-2015 - Zmiany w VAT-UEK(3)(od 2013): Dostosowano do współpracy w zestawie z załącznikami cz.C, cz.D i cz.E.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UE/A + VAT-UE/B + VAT-UE/C + VAT-UEK.
 • 26-02-2015 - Nowy: CIT-6AR(2)(od 2015 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-02-2015 - Nowy: PT-1(1)(e-dek) Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym {e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-02-2015 - Nowy: PT-1 cz.E(1) Załącznik do PT-1, informacja o statkach ekspolatowanych w żegludze międzynarodowej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-02-2015 - Nowy: ZUS Rp-2(9) Wniosek o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01 i ZUS-ER-ORR-01 są bezpłatne.
 • 26-02-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-6AR(2)(od 2015 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-02-2015 - Nowy: SP-3(za2014) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za 2014 r..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-02-2015 - Nowy: ZUS-ER-OPR-01(2) Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-02-2015 - Nowy: ZUS-ER-ORR-01(2) Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającej się o rentę rodzinną.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-02-2015 - Nowy: ORD-TK(3)(od 2013 e-dek) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-02-2015 - Nowy: ORD-ZU1(1)(od 2013) Uzasadnienie przyczyn korekty.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 24-02-2015 - Nowy: Wn-KZ cz1(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 1.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje Wn-KZ cz1 + Wn-KZ cz2 + Wn-KZ cz3 + Wn-KZ cz4.
 • 24-02-2015 - Nowy: Wn-KZ cz2(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 2.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje Wn-KZ cz1 + Wn-KZ cz2 + Wn-KZ cz3 + Wn-KZ cz4.
 • 24-02-2015 - Nowy: Wn-KZ cz3(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 3.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje Wn-KZ cz1 + Wn-KZ cz2 + Wn-KZ cz3 + Wn-KZ cz4.
 • 24-02-2015 - Nowy: Wn-KZ cz4(2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych cz. 4.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje Wn-KZ cz1 + Wn-KZ cz2 + Wn-KZ cz3 + Wn-KZ cz4.
 • 18-02-2015 - Zmiany w CIT-ST(7)(od 2015 e-dek): Poprawiono pobieranie kodu gminy na potrzeby wysyłki elektronicznej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne