IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 19 kwietnia 2018 r. W wysyłce elektronicznej NIP-2(11)(od 2018 e-dek) poprawiono generowanie w pliku XML numeru identyfikatora podatkowego z poz. 108.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 kwietnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną FAT-1(3)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 12 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-4R(7)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną NIP-8(2)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek), PIT-11(23)(od 2018 e-dek), PIT-R(18)(od 2018 e-dek), PIT-8C(8)(od 2018 e-dek), NIP-2(11)(od 2018 e-dek),
  NIP-7(4)(od 2018 e-dek) i ZAP-3(4)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 styczeń 2018 r. Dostępna jest wersja użytkowa programu PITy 2017 służącego do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Można się z nim zapoznać tutaj.
 • 31 października 2017 r. Zaktualizowano tablice urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 6 października 2017 r. Udostępniono nowy program Biuro IPS działający na systemach
  64-bitowych.
 • 6 lipca 2017 r. Aktualizacja PIT-ów IPS od 2009 do 2015 pod kątem wysyłania zeznań do e-Deklaracji po zmianach wprowadzonych przez Min.Fin. dotyczących metod szyfrowania danych. Program wyszukuje programy 'PITy' i zmienia potrzebne komponenty. pobierz.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy US: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • z grupy Pracownicze: Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, Umowa rolnik-pomocnik;
 • z grupy Ochrona danych osobowych: umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;Nowości:

 • 18-06-2018 - Nowy: US-54(od 2018.06) Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 15-06-2018 - Nowy: W-1/04(od 2018) Wniosek o wpis do ewidencji producentów.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
 • 15-06-2018 - Nowy: W-1.2/04(od 2018) Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
 • 15-06-2018 - Nowy: W-1.2/04 ośw(od 2018) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do załącznika do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla wspólników spółki cywilnej oraz współposiadaczy gospodarstwa rolnego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 15-06-2018 - Zmiany w W-1.1/04(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2018).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
 • 15-06-2018 - Zmiany w W-1.1/04 dod(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawie z W-1/04(od 2018).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje W-1/04(od 2018), W-1.1/04(od 2016), W-1.1/04 dod(od 2016) i W-1.2/04(od 2018).
 • 13-06-2018 - Nowy: ZAS-39(od 2018) Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 13-06-2018 - Zmiany w CEIDG-1(wer.1.8.8)(2): Poprawiono wyświetlanie tekstu w poz. 22.3.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 12-06-2018 - Nowy: ZAS-55(od 2018) Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/ zasiłek wyrównawczy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-06-2018 - Nowy: WZ0-PL-1(od 2017) Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (U.S. SOCIAL SECURITY).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2018 - Nowy: WIA-WN(od 2018) Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2018 - Nowy: UPDO(od 2018) Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO. Pozostałe formularze są w trakcie opracowania.
 • 08-06-2018 - Nowy: OL-2(od 2018) Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2018 - Nowy: ZAS-62(od 2018) Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-06-2018 - Nowy: ZAS-64(od 2018) Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-06-2018 - Nowy: PCB(od 2018) Polityka czystego biurka (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO. Pozostałe formularze są w trakcie opracowania.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne