IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 19 kwietnia 2018 r. W wysyłce elektronicznej NIP-2(11)(od 2018 e-dek) poprawiono generowanie w pliku XML numeru identyfikatora podatkowego z poz. 108.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 kwietnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną FAT-1(3)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 12 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-4R(7)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną NIP-8(2)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek), PIT-11(23)(od 2018 e-dek), PIT-R(18)(od 2018 e-dek), PIT-8C(8)(od 2018 e-dek), NIP-2(11)(od 2018 e-dek),
  NIP-7(4)(od 2018 e-dek) i ZAP-3(4)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 styczeń 2018 r. Dostępna jest wersja użytkowa programu PITy 2017 służącego do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Można się z nim zapoznać tutaj.
 • 31 października 2017 r. Zaktualizowano tablice urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 6 października 2017 r. Udostępniono nowy program Biuro IPS działający na systemach
  64-bitowych.
 • 6 lipca 2017 r. Aktualizacja PIT-ów IPS od 2009 do 2015 pod kątem wysyłania zeznań do e-Deklaracji po zmianach wprowadzonych przez Min.Fin. dotyczących metod szyfrowania danych. Program wyszukuje programy 'PITy' i zmienia potrzebne komponenty. pobierz.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy US: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
 • z grupy Pracownicze: Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
 • z grupy ZUS: US-2, US-4;Nowości:

 • 13-07-2018 - Nowy: US-55(od 2018) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 12-07-2018 - Nowy: US-31(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-07-2018 - Nowy: SDS-1(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-07-2018 - Nowy: SDS-1Z(od 2018) Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-07-2018 - Nowy: US-1(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 10-07-2018 - Nowy: US-3(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 06-07-2018 - Nowy: USNP(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-07-2018 - Nowy: Wn-U-A(od 2018) Wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 05-07-2018 - Nowy: Wn-U-G(od 2018) Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: KRUS UD-89A(od 2018.06) Zgłoszenie do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki KRUS UD-89B i KRUS UD-89C są bezpłatne.Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 02-07-2018 - Nowy: KRUS UD-89B(od 2018.06) Załącznik do zgłoszenia do ubezpieczenia pomocnika/pomocników w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: KRUS UD-89C(od 2018) Informacje o przepisach.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: KRUS UD-90(od 2018) Korekta do zgłoszenia do ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz do ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika/ów w okresie świadczenia pomocy w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: UPPZ(od 2018) Umowa o pomocy przy zbiorach.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: SW-1(2)(od 2018) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-07-2018 - Nowy: RKECP(od 2018) Roczna karta ewidencji czasu pracy pracownika.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 02-07-2018 - Nowy: TW-2(od 2018) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym wg Dz.U.2017.1201.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(od 2018) i TW-2(od 2018)(blok B.5). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 02-07-2018 - Nowy: TW-2(od 2018)(blok B.5) Załącznik do TW-2, ciąg dalszy poz. 5 w bloku B.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje TW-2(od 2018) i TW-2(od 2018)(blok B.5). Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej. Dostępny również w Pakiecie TYT.
 • 28-06-2018 - Nowy: UPPDO(od 2018) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje całą grupę RODO. Pozostałe formularze są w trakcie opracowania.


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne