IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

 • 7 sierpnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek), CIT-11R(4)(od 2018 e-dek), CIT-6R(5)(od 2018 e-dek), CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) i CIT-ST(7)(od 2018 e-dek). W wysyłce IGH-1(1)(od 2017) dopuszczono wpisywanie kwot ujemnych. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 sierpnia 2018 r.. Zaktualizowano Księgę VAT. Prosimy o pobranie nowszej wersji instalatora programu Formularze IPS i Biuro IPS.
 • 26 lipca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną VAT-7(18)(od 2018 e-dek), VAT-7K(12)(od 2018 e-dek), VAT-8(9)(od 2018 e-dek), VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) i VAT-12(4)(od 2018 e-dek),. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 19 kwietnia 2018 r. W wysyłce elektronicznej NIP-2(11)(od 2018 e-dek) poprawiono generowanie w pliku XML numeru identyfikatora podatkowego z poz. 108.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 kwietnia 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną FAT-1(3)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 12 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną PIT-4R(7)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną NIP-8(2)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 marca 2018 r. Dodano wysyłkę elektroniczną IFT-1/IFT-1R(13)(od 2018 e-dek), PIT-11(23)(od 2018 e-dek), PIT-R(18)(od 2018 e-dek), PIT-8C(8)(od 2018 e-dek), NIP-2(11)(od 2018 e-dek),
  NIP-7(4)(od 2018 e-dek) i ZAP-3(4)(od 2018 e-dek). Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i pobranie modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 4 styczeń 2018 r. Dostępna jest wersja użytkowa programu PITy 2017 służącego do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Można się z nim zapoznać tutaj.
 • 31 października 2017 r. Zaktualizowano tablice urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 6 października 2017 r. Udostępniono nowy program Biuro IPS działający na systemach
  64-bitowych.
 • 6 lipca 2017 r. Aktualizacja PIT-ów IPS od 2009 do 2015 pod kątem wysyłania zeznań do e-Deklaracji po zmianach wprowadzonych przez Min.Fin. dotyczących metod szyfrowania danych. Program wyszukuje programy 'PITy' i zmienia potrzebne komponenty. pobierz.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Agencje Rolne: FPZ_f1;
 • z grupy KRUS: KRUS SR-12, KRUS SR-20, KRUS SR-23, KRUS SR-24, KRUS SR-24A, KRUS SR-26;
 • z grupy Pracownicze: Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
 • z grupy Różne: PePo nr 88;
 • z grupy US: CIT-9R, CIT-8, CIT-8AB, CIT/BR, CIT-8/O, CIT-D, CIT/MIT, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/PGK, CIT-TP, PIT-TP, IFT-2/IFT-2R, WPSR;
 • z grupy ZUS: ERK, ERP-7, UWU;Nowości:

 • 10-08-2018 - Nowy: ERP-15(od 2018) Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS Rp-15.
 • 10-08-2018 - Nowy: EUZ(od 2018) Wniosek o: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny świadczeniobiorcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS Rp-13.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-10Z(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-11R(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od doch. z dywidend oraz innych przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych, wydatk. na inne cele niż wym. w ośw. CIT-5 lub dekl. CIT-6AR (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-5(11)(od 2018) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-6AR(4)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-6R(5)(od 2018 e-dek) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-7(11)(od 2018) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST(7)(od 2018 e-dek) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST zał.(7)(od 2018) Załącznik do formularza CIT-8, CIT-8A, CIT-8B (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Nowy: CIT-ST cz.E(7)(od 2018) Załącznik do CIT-ST, liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach) (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Nowy: US-7(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia/ informacji z konta osoby ubezpieczonej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-ST(7)(od 2018 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 07-08-2018 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami formularzy CIT.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 07-08-2018 - Zmiany w VAT-7(18)(od 2018 e-dek): Uzupełniono warunek wymuszający wypełnienie poz. 70..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-7(18)(od 2018 e-dek) i VAT-7 JST(18)gr. Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 02-08-2018 - Nowy: PZSU(od 2018) Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2018 - Zmiany w CEIDG-1(wer.1.8.8)(2): Zmieniono sposób pobierania danych wnioskodawcy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CEIDG-1(wer.1.8.8)(2) i załączniki. Akceptowane są licencje zwykłe z wersji poprzedniej.
 • 27-07-2018 - Nowy: ERP-8(od 2018) Zeznanie świadka.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje Rp-8.
 • 27-07-2018 - Nowy: EWYP(od 2018) Zawiadomienie o wypadku.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Zastępuje ZUS-ER-ZOW-01.
 • 27-07-2018 - Nowy: US-2(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 27-07-2018 - Nowy: US-4(od 2018) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2016): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-12(4)(od 2018 e-dek) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-7(18)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-7(18)(od 2018 e-dek) i VAT-7 JST(18)gr. Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-7 JST(18)gr Deklaracja dla podatku od towarów i usług do wewnętrznych zastosowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Wersja w groszach.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-7(18)od 2018 e-dek)) i VAT-7 JST(18)gr. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-7K(12)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (kwartalna) (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki VAT-ZD, -ZT i -ZZ są bezpłatne. Dostępny również w Pakiecie VAT.
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-8(9)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Nowy: VAT-9M(8)(od 2018 e-dek) Deklaracja dla podatku od towarów i usług (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Zmiany w VAT-ZD(1)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Zmiany w VAT-ZT(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 26-07-2018 - Zmiany w VAT-ZZ(5)(od 2013): Przystosowano do współpracy w zestawach z nowymi wersjami VAT-7 i VAT-7K.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 13-07-2018 - Nowy: US-55(od 2018) Informacja o miejscu zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2018 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne