IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Trwają prace nad nowym programem zawierającym kartoteki.
Druki IPS Pro i Kartoteka Podmiotów z importem danych z programu Biuro Rachunkowe IPS - wersja "beta" jest dostępna do pobrania na blogu Autora.

 • 19 sierpnia 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CRS-1(1)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 24 marca 2017 r. Dodano możliwość wysyłki CIT-8(24)(od 2017 e-dek) ze stawką podatku 15%.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 lipca 2017 r. Aktualizacja PIT-ów IPS od 2009 do 2015 pod kątem wysyłania zeznań do e-Deklaracji po zmianach wprowadzonych przez Min.Fin. dotyczących metod szyfrowania danych. Program wyszukuje programy 'PITy' i zmienia potrzebne komponenty. pobierz.
 • 29 czerwca 2017 r. Dodano wysyłkę elektroniczną FAT-1(2)(od 2017 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy ZUS: RNW;Nowości:

 • 19-08-2017 - Nowy: CRS-1(1)(od 2017 e-dek) Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych (dla jednej raportującej instytucji finansowej)(e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
 • 19-08-2017 - Nowy: CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany osoby fizycznej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
 • 19-08-2017 - Nowy: CRS-1(org)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 część C - rachunek raportowany organizacji (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
 • 19-08-2017 - Nowy: CRS-1(kor)(1)(od 2017) Załącznik do CRS-1 - identyfikatory wiadomości korygowanej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CRS-1(1)(od 2017 e-dek), CRS-1(kor)(1)(od 2017), CRS-1(org)(1)(od 2017) i CRS-1(os.fiz)(1)(od 2017).
 • 16-08-2017 - Nowy: RAW(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: SW-1(2)(od 2017) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: ZSW-01(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: ZSW-03(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia na który ustalane jest prawo do świadczena wychowawczego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: ZSW-04(2)(od 2017) Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: RAB(od 2017) Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu bezpodstawnie pobranych świadczeń.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Nowy: US-9(od 2017) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/ chorobowe.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 11-08-2017 - Zmiany w VAT-UEK(3)(od 2013): Zwiększono w zestawie liczbę załączników VAT-UEK cz.E(3)(od 2013) z 12 do 20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 11-08-2017 - Zmiany w VAT-UEK(4)(od 2017 e-dek): Zwiększono w zestawie liczbę załączników VAT-UEK cz.E(4)(od 2017) z 12 na 20.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UEK cz.C + VAT-UEK cz.D + VAT-UEK cz.E i VAT-UEK.
 • 11-08-2017 - Zmiany w VAT-UEK cz.E(3)(od 2013): Zwiększono w zestawie liczbę załączników z 12 do 20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie nie działa w Drukach IPS
 • 11-08-2017 - Zmiany w VAT-UEK cz.E(4)(od 2017): Zwiększono w zestawie liczbę załączników z 12 na 20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-08-2017 - Nowy: WW-1(od 2017) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych/ zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-08-2017 - Nowy: RSO(od 2017) Wniosek o odroczenie terminu płatności składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-08-2017 - Nowy: RSU(od 2017) Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 08-08-2017 - Nowy: USZ(od 2017) Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek za zleceniobiorcę.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 04-08-2017 - Nowy: ZAO(od 2017) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Nowy: PIK(2) Protokół inwentaryzacji kasy.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Dostępny tylko w Pakiecie Kasowe.
 • 02-08-2017 - Nowy: KRS-W12(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 02-08-2017 - Nowy: KRS-W13(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 02-08-2017 - Nowy: KRS-W14(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 02-08-2017 - Nowy: KRS-W20(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 02-08-2017 - Nowy: ERP-6(od 2017) Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Nowy: OL-9(od 2017) Zaświadczenie o stanie zdrowia.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WA(2): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W12(5), KRS-W13(5), KRS-W14(4) i KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WF(3): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WG(1)(D1R): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W13(5).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WH(5): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W13(5), KRS-W14(4) i KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WI(2): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W13(5).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WK(3): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W13(5), KRS-W14(4) i KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WK1(1): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W12(5).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WL(3): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W12(5), KRS-W13(5) i KRS-W14(4).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WM(4): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W12(5), KRS-W13(5), KRS-W14(4) i KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WO(1): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W14(4).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-WU(1): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W12(5).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 02-08-2017 - Zmiany w KRS-ZN(8): Dostosowano do współpracy w zestawach z KRS-W12(5), KRS-W13(5), KRS-W14(4) i KRS-W20(6).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-07-2017 - Nowy: NFZ S1 OS(od 2017) Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84 wew. 1
     25 633-12-85 wew. 2
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-15:30


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10 wew. 3
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl
czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:00


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne