IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne jest już dostępna.
Więcej informacji

 • 20 marca 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-8A(8)(od 2012 e-dek), CIT-8B(7)(od 2012 e-dek) oraz umożliwiono wysyłanie PCC-3(4)(od2014) ze stawką kwotową 19 zł w poz. 41.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 16 marca 2015 r. Dodano możliwość wysyłki elektronicznej CIT-8(21)(od 2012) z CIT-ST zał.(7)(od 2015) i CIT-ST/A(5a) oraz zmieniono schemat wysyłki CIT-ST(7)(od 2015 e-dek).
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 6 marca 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną CIT-6R(3)(od 2015 e-dek), CIT-10Z(2)(od 2015 e-dek), CIT-11R(2)(od 2015 e-dek) i w PIT-11(22)(2015 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Formularz PIT-11(22)(2015 e-dek) posiada możliwość wysyłki zbiorczej.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 5 marca 2015 r. Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.
 • 3 marca 2015 r. Udoskonalono wysyłkę elektroniczną IFT-2/IFT-2R(5)(od 2012) oraz w VAT-UEK(3)(od 2013) dodano możliwość dołączania do wysyłki kolejnych danych dotyczących części C, D i E.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 2 lutego 2015 r. Od dzisiaj uwagi, sugestie, zapytania dotyczące programów IPS można zgłaszać także za pomocą forum. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy: IFT-2/IFT-2R, CIT-9R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D, PIT-6/PIT-6L, PIT-8AR;
 • z grupy GUS: RF-01, SP, Z-03, Z-05;
 • z grupy Pracownicze: UZL;
 • z grupy ZUS: ZUS Z-12;Nowości:

 • 27-03-2015 - Zmiany w CIT-8(21)(od 2012): Zwiększono ilość załączników CIT-D w zestawie do 6 szt.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-8 i CIT-8/O. Załącznik CIT-D jest bezpłatny.
 • 27-03-2015 - Zmiany w CIT-D(3)(od 2012): Zwiększono ilość załączników CIT-D w zestawie z CIT-8 do 6 szt.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-03-2015 - Nowy: F-01/I-01(2015) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2015 r..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr.
 • 25-03-2015 - Nowy: F-01/I-01(2015)gr Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - kwartalne w 2015 r. Wersja w groszach do wewnętrznych zastosowań.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje F-01/I-01 + F-01/I-01gr.
 • 25-03-2015 - Nowy: KZ(za 2014) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-03-2015 - Nowy: VZM-1(6)(od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
 • 25-03-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z IFT-1/IFT-1R(12)(od 2015 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-03-2015 - Zmiany w VZAA(3): Przystosowano do współpracy w zestawie z VZM-1(6)(od 2015).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 25-03-2015 - Zmiany w VZM-1/A(4)(od 2014): Przystosowano do współpracy w zestawie z VZM-1(6)(od 2015).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
 • 25-03-2015 - Zmiany w VZM-1/B(4)(od 2014): Przystosowano do współpracy w zestawie z VZM-1(6)(od 2015).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
 • 25-03-2015 - Zmiany w VZM-1/C(2)(od 2014): Przystosowano do współpracy w zestawie z VZM-1(6)(od 2015).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
 • 23-03-2015 - Nowy: DG-1(zał.B)(2015) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje DG-1+ DG-1 zał.B.
 • 20-03-2015 - Nowy: CIT-8A(8)(od 2012 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-03-2015 - Nowy: CIT-8B(7)(od 2012 e-dek) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-03-2015 - Nowy: SPR/MT OP(1) Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-03-2015 - Zmiany w CIT-D(3)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8A(8)(od 2012 e-dek) i CIT-8B(7)(od 2012 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 20-03-2015 - Zmiany w CIT-ST/A(5a): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8A(8)(od 2012 e-dek) i CIT-8B(7)(od 2012 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
 • 20-03-2015 - Zmiany w CIT-ST zał.(7)(od 2015): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-8A(8)(od 2012 e-dek) i CIT-8B(7)(od 2012 e-dek).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje CIT-ST + CIT-ST/A.
 • 20-03-2015 - Nowy: INF-WN(2015) Informacje wymagane na podst. rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zakresie pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 19-03-2015 - Nowy: Wn EKUZ cert(2)(2015) Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowego zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ze względu na uzyskanie rzeczowych świadczeń zdrowotnych w okresie poprzedzającym złożenie wniosku.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 19-03-2015 - Nowy: Wn EKUZ sw(6)(2015) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób z art. 2 ust.1 pkt 2-4 (świadczeniobiorca) - wyjazd turystyczny.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 19-03-2015 - Zmiany w VAT-UEK(3)(od 2013): Poprawiono format danych w poz. na numer załącznika.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Cena obejmuje VAT-UE + VAT-UE/A + VAT-UE/B + VAT-UE/C + VAT-UEK.
 • 18-03-2015 - Nowy: Up EKUZ (2015) Upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez:
Forum
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne