IPS
rss


Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS oferuje programy:

Dla systemów Windows x86 i x64
(Windows XP i nowszych)
Dla systemów Windows x86
(Windows XP i nowszych)

Wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne jest już dostępna.
Więcej informacji

 • 27 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularza CIT-9R(3)(od 2012 e-dek) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 23 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularzy: PIT-14(7)(e-dek), PIT-16(13)(od 2015 e-dek) i CIT-6AR(1)(od 2012) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 22 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularzy: NIP-8(1)(od 2014 e-dek), PIT-19A(7)(od 2014 e-dek), CIT-11R(1)(od 2012), CIT-6R(2)(2012 e-dek) i CIT-D(3)(od 2012) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 21 stycznia 2015 r. W celu poprawnego działania opcji wysyłki do systemu e-Deklaracje wymagane jest pobranie aktualnych wersji formularzy.
  Lista formularzy przystosowanych do wysyłki dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS: moduły formularzy z wysyłką do systemu e-Deklaracje.
 • 20 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularzy: PIT-40(20), PIT-16A(8), IFT-3/IFT-3R(7) i VAT-9M(3) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS. Formularz PIT-40(20) posiada możliwość wysyłki zbiorczej.
  Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy. Przypominamy, że w przypadku wysyłki zbiorczej należy dodatkowo pobrać instalator programu Biuro Rachunkowe IPS formips_setup.exe.
 • 16 stycznia 2015 r. W programie PITy 2014 udostępniono wersje użytkowe PIT-36 i PIT-37 -instalator programu PITy 2014.
 • 15 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularzy: PIT-R(17), PIT-8C(7) i IFT-1/IFT-1R(11) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Formularze PIT-R(17), PIT-8C(7) posiadają możliwość wysyłki zbiorczej. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS i wybranych modułów formularzy. Przypominamy, że w przypadku wysyłki zbiorczej należy dodatkowo pobrać instalator programu Biuro Rachunkowe IPS formips_setup.exe.
 • 12 stycznia 2015 r. Dodano wysyłkę elektroniczną formularzy: PIT-4R(5) i PIT-11(21) dla programów Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  Formularz PIT-11(21) posiada możliwość wysyłki zbiorczej. Prosimy o aktualizację modułu e-Formularze IPS. W przypadku wysyłki zbiorczej należy dodatkowo pobrać instalator programu Biuro Rachunkowe IPS formips_setup.exe oraz zaktualizować moduł formularza PIT-11(21).
 • 8 stycznia 2015 r. Program PITy 2014 jest już dostępny. Zapraszamy na stronę programu pit.dobry.pl.
 • 5 stycznia 2015 r. W programie DRUKI IPS standard dodano możliwość pracy z bazą danych SQLite lub MySQL.
 • 5 stycznia 2015 r. Pojawiła się wersja użytkowa programu DRUKI IPS Profesjonalne. Program działa pod systemami Windows XP i nowszymi.
 • 2 stycznia 2015 r. Zaktualizowano skalę podatkową na rok 2015 oraz tablicę wyboru urzędów skarbowych. Prosimy o pobranie nowszych wersji programów.

Wkrótce w naszej ofercie:

 • z grupy Urząd skarbowy formularze stosowane do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.: IFT-2/IFT-2R, CIT-6R. CIT-8AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8;
 • z grupy ZUS: ZUS Rp-26, ZUS-ER-WWS-01, ZUS-ER-WZD-01, ZUS-ER-WEC-02;
 • z grupy Sądowe: KRS-W1, KRS-W2, KRS-W4, KRS-W5, KRS-W6, KRS-W7, KRS-W11, KRS-W12, KRS-W13, KRS-W14, KRS-W22, KRS-Z1, KRS-Z2, KRS-Z5, KRS-Z6, KRS-Z7, KRS-Z8, KRS-Z10, KRS-Z12, KRS-Z13, KRS-Z14, KRS-Z22;
 • z grupy GUS: DG-1, F-03, P-01, ZDS;Nowości:

 • 30-01-2015 - Nowy: KRS-W21(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Załączniki są bezpłatne.
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-WA(2): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-WF(3): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-WH(4): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-WK(2): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-W-OPP(2): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 30-01-2015 - Zmiany w KRS-ZN(8): Dostosowano do współpracy w zestawie z KRS-W21.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Nowy: KRS-W10(7) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 29-01-2015 - Nowy: KRS-W20(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 29-01-2015 - Nowy: KRS-W8(5) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 29-01-2015 - Nowy: KRS-W9(4) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA podejmująca działalność gospodarczą.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WA(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W8 i KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WF(3): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WH(4): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W8 i KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WJ(1)(D1R): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W10.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WK(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W8, KRS-W10 i KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WL(3): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W10.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-WM(4): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W8, KRS-W9, KRS-W10 i KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-ZN(8): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W8, KRS-W10 i KRS-W20.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 29-01-2015 - Zmiany w KRS-ZY(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W9.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Nowy: KRS-W3(6) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 28-01-2015 - Nowy: KRS-Z3(6) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 28-01-2015 - Nowy: KRS-Z30(6) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 61,50 zł Do koszyka
  aktualizacja: 30,75 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Załączniki są bezpłatne.
 • 28-01-2015 - Nowy: KRS-ZN(8) SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY - Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WA(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WE(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WG(1)(D1R): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WH(4): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WK(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3 i KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WL(3): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-WM(4): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-W3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZA(1)(D1R): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZE(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZF(1)(MS): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZH(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZK(1)(D1R): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZL(3): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZM(4): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 28-01-2015 - Zmiany w KRS-ZY(2): Przystosowano do współpracy w zestawie z KRS-Z3 i KRS-Z30.
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 27-01-2015 - Nowy: CIT-9R(3)(od 2012 e-dek) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagr. przeds. żeglugi handlowej od zagr. zleceniod. (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 27-01-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-9R(3)(od 2012 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: P-02(2015) Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach za miesiąc w 2015 r..
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-14(7)(e-dek) Informacja o: wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego / wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.2(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, rodzaj i zakres działalności (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.1(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnionych członków rodziny (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.2(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące wspólnika(ów) oraz pracownika(ów) (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.3(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.4(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. f ustawy, skierowanych przez właściwy Urząd Pracy do odbywania stażu (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.5(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub absolwentów, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g ustawy (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.3.6(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące pozostałych osób zatrudnionych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Nowy: PIT-16 D.4.7(13)(od 2015) Załącznik do PIT-16, dane dotyczące usług rozrywkowych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 23-01-2015 - Zmiany w PIT-16(13)(od 2015 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z załącznikami.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
  Wzór obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Program Biuro Rachunkowe akceptuje licencje z poprzedniej wersji.
 • 22-01-2015 - Nowy: CIT-6R(2)(2012 e-dek)Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (e-deklaracje)
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Nowy: NIP-8 cz.B.2.(1)(od 2014) Załącznik do NIP-8, informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Nowy: NIP-8 cz.B.4.(1)(od 2014) Załącznik do NIP-8, lista adresów pozostałych miejsc prowadzenia działalności (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Nowy: NIP-8 cz.C.1.(1)(od 2014) Załącznik do NIP-8, rachunki związane z działalnością (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Nowy: NIP-8 cz.D.2.(1)(od 2014) Załącznik do NIP-8, dane wyodrębnionych jednostek wewnętrznych (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Nowy: NIP-8 cz.D.3.(1)(od 2014) Załącznik do NIP-8, dane wspólników (e-deklaracje).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Zmiany w NIP-8(1)(od 2014 e-dek): Przystosowano do współpracy w zestawie z załącznikami.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 0,00 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Zmiany w ORD-ZU(2)(od 2012): Przystosowano do współpracy w zestawie z CIT-6R(2)(2012 e-dek).
  Pobierz pobierz w BR IPS bezpłatnie w Drukach IPS bezpłatnie
 • 22-01-2015 - Zmiany w PIT-36(20)(za 2014): Poprawiono korektę drukarską SAMIN DRUK XII/2014.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje PIT-28 + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
 • 22-01-2015 - Zmiany w PIT-36L(10)(za 2014): Poprawiono korektę drukarską SAMIN DRUK XII/2014.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje PIT-28 + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
 • 22-01-2015 - Zmiany w PIT-37(20)(za 2014): Poprawiono korektę drukarską SAMIN DRUK XII/2014.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 492,00 zł Do koszyka
  aktualizacja: 246,00 zł Do koszyka
  nie działa w Drukach IPS
  Cena obejmuje PIT-28 + PIT-36 + PIT-36L + PIT-37 + PIT-38 + PIT-39 + załączniki.
 • 21-01-2015 - Nowy: FPZ_f1(2015) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
  Pobierz pobierz cena w BR IPS: 30,75 zł Do koszyka
  aktualizacja: 18,45 zł Do koszyka
  w Drukach IPS bezpłatnie


Twoje zakupy:
Koszyk Przejdź do nowych programów

Nowe programy IPS również na stronach:

instalki.pl


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Sokołowska 161
08-119 Siedlce
tel. 25 633-12-84
     25 633-12-85
fax 25 633-12-84
mail: siedlce@ips-infor.com.plBiuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Królowej Jadwigi 18 pok. 511
85-231 Bydgoszcz
tel. 52 345-70-37
     52 345-62-70
fax 52 345-70-37
mail: bydgoszcz@ips-infor.com.pl


Pomoc Techniczna IPS
tel. 25 631-16-10
Skontaktuj się z nami przez
Gadu-Gadu
Skype
mail: pomoc@ips-infor.com.pl


Copyright © 1994-2015 IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne